Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Ceny jízdného a služeb

Ceny platné od 1.9.2019

Jednotlivé jízdenky platba
pardubickou kartou
papírové
jízdenky z předprodeje
hotovostní
platba u řidiče
základní jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I 13 16 ---
základní jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I + II 16 19 25
základní jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I 7 --- ---
základní jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I + II 10 --- ---
zlevněné jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I 8 11 ---
zlevněné jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I + II 11 13 20
zlevněné jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I 5 --- ---
zlevněné jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I + II 8 --- ---
jízdné pro noční linky 25 --- 25
příplatek k časové jízdence za jízdu z/do II. zóny 6 --- 6
dovozné - spoluzavazadla a psi bez schránky - zóna I 5 11 ---
dovozné - spoluzavazadla a psi bez schránky - zóna I+II 9 13 20

Pokud v pracovní den cestující při odbavení pomocí karty uskuteční přestup do 45 minut od předešlého odbavení při započetí přepravy, je cestujícímu poskytnuta sleva na další jízdu v pracovní den ve výši 50 % ceny z příslušného jízdného a ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve svátek ve výši 100% z příslušného jízdného. Toto ustanovení se nevztahuje na jízdné zakoupené pro spolucestující a na linkách nočního provozu. Poskytnutá sleva z příslušného jízdného se zaokrouhluje na celé desetihaléře nahoru.

rok na jednorázové zlevněné jízdné

Cestující ve věku 6-15 let (nárok na slevu končí dnem 15. narozenin) a dále cestující, kteří dovršili věk 65 let a nedovršili věk 70 let.

Rozdělení tarifních zón I a II

Plánek s vyznačením zón I a II najdete na stránce Mapa linek.

Krátkodobé časové jízdenky (zóna I + II) papírové
jízdenky z předprodeje
hotovostní
platba u řidiče nebo průvodčího
SMS
jízdenkapozn. 1
úhrada
aplikací Sejf
45 minut v pracovní den pozn. 2 --- --- 25 22
24 hodin od okamžiku nákupu 45pozn. 3 --- 50 45
5 denní (kalendářní den) 180pozn. 4 --- --- ---
jednodenní (kalendářní den) pro historické linky --- 15 --- ---

Odeslání objednávky SMS jízdenky je pro cestujícího zpoplatněno dle tarifu operátora, kterého cestující používá.
V sobotu, neděli a ve svátek je platnost 60 minut.
K dostání pouze v jízdenkových automatech.
K dostání pouze ve vybraných jízdenkových automatech.

Předplatní časové jízdenky nepřenosné
(nákup možný pouze na Pardubickou kartu)
občanské občanské zlevněné studentské žákovské
zóna I zóna I+II zóna I zóna I+II zóna I zóna I+II zóna I+II
7denní
120 140 70 80 60 70 ---
14denní 240 280 --- --- 120 140 ---
30denní 460 520 280 310 230 260 135
90denní 1210 1350 720 800 600 670 ---
120denní ---
--- -- --- 770 860 ---
180dení 2150 2400 --- --- 1070 1200 ---
10měsíční --- --- --- --- 1650 1850 ---
365denní 3990 4460 2480 2780 --- --- 450
dovozné za přepravu psa bez schránky 30denní --- 230 --- --- --- --- ---

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH

Na bezplatnou přepravu mají nárok:

 • děti do 6 let,
 • držitelé průkazu ZTP-P včetně průvodce nebo psa a držitelé průkazu ZTP,
 • zaměstnanci DPMP a.s. 
 • účastníci odboje podle zákona č. 255/1946 Sb., osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. a osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací, nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle zákona č. 87/1991 Sb. a osoby, na něž se vztahuje zákon č. 357/2005 Sb.
 • držitel Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského, držitel Zlatého kříže Českého červeného kříže 1., 2. a 3. třídy, držitel plakety Českého červeného kříže Dar krve – dar života 
 • cestující, kteří dovršili věk 70 let.  

Nárok na občanské zlevněné jízdné mají:

 • starobní důchodci, kteří nedovršili věk 70 let,
 • invalidní důchodci s přiznaným invalidním důchodem pro invaliditu třetího stupně,
 • cestující, kteří dovršili věk 65 let a nedovršili věk 70 let.  

Nárok na studentské jízdné vzniká:

 • Od 15 do 19 let automaticky bez doložení potvrzení o studiu
 • U studentů od 19 do 26 let věku v prezenčním studiu na základě řádně vyplněného a školou potvrzeného formuláře Potvrzení o studiu, žákovského průkazu vydaného jiným dopravcem a potvrzeného příslušnou školou nebo platného průkazu ISIC
 • V případě, že v průběhu platnosti časové jízdenky student dovrší věk 19 let, je povinen před aktivací jízdenky doložit potvrzení o studiu, příp. jiný průkaz výše uvedený, jehož platnost pokryje období časové jízdenky, kterou cestující zakupuje.

Nárok na žákovské jízdné:

 • Od 6 do 15 let (nárok na slevu končí dnem 15. narozenin)
 • Jestliže zvolené období platnosti 365 denní žákovské jízdenky při nákupu přesahuje platnost žákovské slevy (cestující dosáhne v období následujících 365 dní věku 15 let), lze 365 denní jízdenku na kartě aktivovat pouze splněním podmínky předložením školou potvrzeného formuláře o plnění povinné školní docházky navštěvováním základní školy, víceletého gymnázia nebo víceleté konzervatoře. Cestující, který výše uvedenou podmínku nesplní, tím, že potvrzený formulář o plnění povinné školní docházky navštěvováním základní školy, víceletého gymnázia nebo víceleté konzervatoře nepředloží, je v takovém případě oprávněn koupit si za cenu 365 denní žákovské jízdenky časovou jízdenku platnou ode dne nákupu do dne předcházejícího 15. narozeninám.
Předplatní časové jízdenky přenosné
(možnost nákupu pouze na nepersonalizovanou Pardubickou kartu)

zóna I + II    
30denní
750
dovozné za přepravu psa bez schránky 30 denní 230

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Doprava v Pardubicích Ceny jízdného a služeb

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2