Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Ceny jízdného a služeb od 1.9.2018

Ceny od 1.9.2018

Jednotlivé jízdenky platba
pardubickou kartou
papírové
jízdenky z předprodeje
hotovostní
platba u řidiče
základní jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I 13 16 ---
základní jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I + II 16 19 25
základní jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I 7 --- ---
základní jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I + II 10 --- ---
zlevněné jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I 8 11 ---
zlevněné jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I + II 11 13 20
zlevněné jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I 5 --- ---
zlevněné jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I + II 8 --- ---
jízdné pro noční linky 25 --- 25
příplatek k časové jízdence za jízdu z/do II. zóny 6 --- 6
dovozné - spoluzavazadla a psi bez schránky - zóna I 5 11 ---
dovozné - spoluzavazadla a psi bez schránky - zóna I+II 9 13 20

Pokud v pracovní den cestující při odbavení pomocí karty uskuteční přestup do 45 minut od předešlého odbavení při započetí přepravy, je cestujícímu poskytnuta sleva na další jízdu v pracovní den ve výši 50 % ceny z příslušného jízdného a ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve svátek ve výši 100% z příslušného jízdného. Toto ustanovení se nevztahuje na jízdné zakoupené pro spolucestující a na linkách nočního provozu. Poskytnutá sleva z příslušného jízdného se zaokrouhluje na celé desetihaléře nahoru.

 

Nárok na zlevněné jízdné

Cestující ve věku 6-15 let (nárok na slevu končí dnem 15. narozenin) a dále 65 a více let.

Rozdělení tarifních zón I a II

Plánek s vyznačením zón I a II najdete na stránce Mapa linek.

Krátkodobé časové jízdenky (zóna I + II) papírové
jízdenky z předprodeje
hotovostní
platba u řidiče nebo průvodčího
SMS
jízdenkapozn. 1
úhrada
aplikací Sejf
45 minut v pracovní den pozn. 2 --- --- 25 22
24 hodin od okamžiku nákupu 45pozn. 3 --- 50 45
5 denní (kalendářní den) 180pozn. 4 --- --- ---
jednodenní (kalendářní den) pro historické linky --- 15 --- ---

1Odeslání objednávky SMS jízdenky je pro cestujícího zpoplatněno dle tarifu operátora, kterého cestující používá.

2V sobotu, neděli a ve svátek je platnost 60 minut.

3K dostání pouze v jízdenkových automatech.

4K dostání pouze ve vybraných jízdenkových automatech.

Předplatní časové jízdenky nepřenosné
(nákup možný pouze na Pardubickou kartu)
občanské občanské zlevněné studentské žákovské seniorské
zóna I zóna I+II zóna I zóna I+II zóna I zóna I+II zóna I+II zóna I+II
7denní
120 140 70 80 60 70 --- ---
14denní 240 280 --- --- 120 140 --- ---
30denní 460 520 280 310 230 260 135 165
90denní 1210 1350 720 800 600 670 --- 330
120denní ---
--- -- --- 770 860 --- ---
180dení 2150 2400 --- --- 1070 1200 --- ---
10měsíční --- --- --- --- 1650 1850 --- ---
365denní 3990 4460 2480 2780 --- --- 450 800
365denní DOT. --- --- --- --- --- --- --- 800
dovozné za přepravu psa bez schránky 30denní --- 230 --- --- --- --- --- ---

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH

Nárok na občanské zlevněné jízdné vzniká:

  • Dnem 65. narozenin cestujícího
  • Po doložení rozhodnutí o přiznání starobního důchodu či invalidity III. stupně

Nárok na studentské jízdné vzniká:

  • Od 15 do 19 let automaticky bez doložení potvrzení o studiu
  • U studentů od 19 do 26 let věku v prezenčním studiu na základě řádně vyplněného a školou potvrzeného formuláře Potvrzení o studiu, žákovského průkazu vydaného jiným dopravcem a potvrzeného příslušnou školou nebo platného průkazu ISIC
  • V případě, že v průběhu platnosti časové jízdenky student dovrší věk 19 let, je povinen před aktivací jízdenky doložit potvrzení o studiu, příp. jiný průkaz výše uvedený, jehož platnost pokryje období časové jízdenky, kterou cestující zakupuje.

Nárok na žákovské jízdné:

  • Od 6 do 15 let (nárok na slevu končí dnem 15. narozenin)
  • Jestliže zvolené období platnosti 365 denní žákovské jízdenky při nákupu přesahuje platnost žákovské slevy (cestující dosáhne v období následujících 365 dní věku 15 let), lze 365 denní jízdenku na kartě aktivovat pouze splněním podmínky předložením školou potvrzeného formuláře o plnění povinné školní docházky navštěvováním základní školy, víceletého gymnázia nebo víceleté konzervatoře. Cestující, který výše uvedenou podmínku nesplní, tím, že potvrzený formulář o plnění povinné školní docházky navštěvováním základní školy, víceletého gymnázia nebo víceleté konzervatoře nepředloží, je v takovém případě oprávněn koupit si za cenu 365 denní žákovské jízdenky časovou jízdenku platnou ode dne nákupu do dne předcházejícího 15. narozeninám.

Nárok na seniorské jízdné vzniká:

  • Dnem 70. narozenin cestujícího
Předplatní časové jízdenky přenosné
(možnost nákupu pouze na nepersonalizovanou Pardubickou kartu)

zóna I + II    
30denní
750
dovozné za přepravu psa bez schránky 30 denní 230

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Doprava v Pardubicích Ceny jízdného a služeb od 1.9.2018

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2