Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Cestujeme s Pardubickou kartou aneb Jak na to

Pardubickou kartu již máte doma, z letáčků a internetu jste načerpali veškeré potřebné informace a můžete tedy vyrazit MHD do víru velkoměsta.

Při představování karty i při popisu cesty k jejímu získání jsme se zmínili, že použití karty se liší podle toho, jestli je personalizovaná, nebo přenosná (nepersonalizovaná) a zda je na ní uloženo předplatní časové jízdné nebo finanční kredit k placení jednorázového jízdného.

Pojďme si tedy ukázat, jak postupovat v jednotlivých případech.

Karta s předplatním časovým jízdným

To je ten úplně nejjednodušší případ a všem svým pravidelným zákazníkům ho vřele doporučujeme. Kartu totiž při nástupu a výstupu z vozidla vůbec nepoužíváte, prokazujete se s ní pouze při přepravní kontrole, případně při nástupu dveřmi u řidiče mezi 20. hodinou večerní a 4. hodinou ranní.

Pokud si na kartu ale uložíte i nějaké peníze mimo předplatní časové jízdné, můžete pomocí své karty zakoupit jednorázové jízdné i pro jednoho či dva spolucestující. Postup je pak shodný jako v případě placení personalizovanou kartou za spolucestující, pouze vynecháte bod 1 (viz níže).

Personalizovaná karta

Zaplacení jízdného pro držitele karty

Terminál
 1. Po nástupu do vozu přiložte kartu ke čtecí zóně kteréhokoliv z terminálů. Dojde tak k odečtení jízdného dle příslušné tarifní zóny podle konečné stanice vámi zvolené linky. Na obrazovce se následně zobrazí informace o ceně zakoupeného jízdného, zůstatku finanční hotovosti a doby, do které je možné provést zlevněný přestup.
 2. Při výstupu přiložte kartu ke kterémukoliv z terminálů ve voze. Ozve se hlášení „Označen výstup“. Podle zastávky, na které vystoupíte, vám pak bude buď vrácen rozdíl z jízdného podle tarifní zóny nebo z poskytnutého cenového zvýhodnění.

Zaplacení jízdného pro držitele karty a spolucestující

 1. Po nástupu do vozu přiložte kartu ke čtecí zóně kteréhokoliv z terminálů. Na dotykové obrazovce je poté v její horní polovině zobrazena informace o ceně zakoupeného jízdného a času pro přestup se zvýhodněným jízdným.
 2. Vyberte volbu „Zakoupit pro spolucestující“. V dolní polovině obrazovky je pak možné zvolit možnost zakoupení jízdného pro jednoho či dva spolucestující. Na obrazovce se zobrazí možnost zaplacení jízdného základního či zlevněného (pro dítě do 15 let či důchodce) pro jednoho či dva spolucestující.
 3. Proveďte výběr zakoupení jízdného pro spolucestující označením na dotykové obrazovce.
 4. Potvrďte volbu.
 5. Přiložte kartu ke čtecí zóně pro provedení platby jízdného za spolucestující. Na obrazovce se následně objeví informace o zakoupeném jízdném včetně zakoupeného jízdného pro spolucestující. Tím odbavení při nástupu končí.
 6. Při výstupu přiložte kartu ke kterémukoliv z terminálů ve voze. Odhlásit je možné pouze všechny cestující, pro které bylo zakoupeno jízdné na tuto danou kartu současně. Ozve se hlášení „Označen výstup“. Podle zastávky, na které vystoupíte, vám pak bude buď vrácen rozdíl z jízdného podle tarifní zóny nebo z poskytnutého cenového zvýhodnění.

Zaplacení jízdného pro držitele nepersonalizované karty a spolucestující

 1. Po nástupu do vozu přiložte kartu ke čtecí zóně kteréhokoliv z terminálů. Na obrazovce je zobrazena nabídka, zda bude provedeno zakoupení jízdného základního či zlevněného (pro dítě do 15 let či důchodce).
 2. Cestující zde může zvolit také zaplacení jízdného až pro dva spolucestující dalším stiskem tlačítka na dotykové obrazovce.
 3. Potvrďte volbu.
 4. Přiložte kartu ke čtecí zóně pro provedení platby jízdného. Tím je provedeno odečtení příslušné částky dle tarifu na konečnou zastávku. Na obrazovce se zobrazí informace o výši zakoupeného jízdného, času zvýhodněného přestupu a finančním zůstatku na kartě. Tím odbavení při nástupu končí.
 5. Při výstupu přiložte kartu ke kterémukoliv z terminálů ve voze. Odhlásit je možné pouze všechny cestující, pro které bylo zakoupeno jízdné na tuto danou kartu současně. Ozve se hlášení „Označen výstup“. Podle zastávky, na které vystoupíte, vám pak bude buď vrácen rozdíl z jízdného podle tarifní zóny nebo z poskytnutého cenového zvýhodnění.

Zaplacení příplatku k časovému jízdnému

Příplatky k časovému jízdnému slouží pro dokoupení jízdného v případě, že máte zakoupenou časovou jízdenku pouze do zóny I, ale rozhodli jste se cestovat dále do zóny I+II. Tento jednorázový příplatek můžete uhradit z Pardubické karty na čtecím terminálu nebo zakoupením papírové jízdenky u řidiče.

Když nemám Pardubickou kartu...

V tom případě máte tři možnosti úhrady jízdného.

 1. Můžete cestovat s klasickou papírovou jízdenkou zakoupenou v jízdenkových automatech, předprodejních střediscích či u smluvních prodejců. V každém voze jsou tři odbavovací terminály vybavené elektronickými označovači jízdenek. Umístěny jsou vždy u prostředních a zadních dveří vozidla vpravo, u předních dveří naopak vlevo při nástupu do vozu. Zde si jízdenku neprodleně po nástupu do vozu označte. Pro papírové jízdenky jsou určeny dvě tarifní zóny I a II (viz. tarifní podmínky).
 2. V případě, že nechcete platit jízdné Pardubickou kartou ani předem zakoupenou papírovou jízdenkou, existuje možnost zaplacení jízdného přímo u řidiče. Při tomto doplňkovém prodeji je po zaplacení jízdného vytisknut na tiskárně u terminálu vedle kabiny řidiče jízdní doklad, který si odeberete a pečlivě uschováte pro případnou kontrolu. Asi není třeba zdůrazňovat, že je to služba doplňková, a tedy nejméně cenově výhodná. Navíc řidiči přijímají jen mince a bankovky do 100 Kč hodnoty.
 3. Poslední možností, jak si zakoupit jízdné je pomocí SMS jízdenky. Pro využití této varianty je nutné mít v mobilním telefonu aktivní službu Premium SMS.

Odbavení cestujících v době od 20 do 4 hodin

Běžné linky

Asi víte, že ve večerních a nočních hodinách je nástup všech cestujících umožněn pouze předními dveřmi. Odbavení probíhá pouze u jediného terminálu vedle kabiny řidiče, jinak je postup při použití karty stejný jako přes den. Ke čtecí zóně však musí svou kartu přikládat ve večerních a nočních hodinách také cestující s časovým jízdným. Při výstupu je k označení výstupu možné použít kterýkoliv z terminálů ve voze.

Noční provoz

Ve spojích nočního provozu platí jednotný tarif za jízdu bez tarifní zóny, dále platí nezlevněné časové jízdenky. Do nočních spojů (jedná se o linky 98 a 99) je možný pouze nástup předními dveřmi. Cestující s předplatní jízdenkou na kartě ji přiloží k čtecí zóně stejně jako ve večerním režimu. Papírové jízdenky nelze koupit předem, pouze u řidiče. Tisk jízdenky provede řidič po zaplacení. SMS jízdenka platí i na linkách nočního provozu.

Co dělat, když kartu ztratím

V případě ztráty nebo odcizení je možné kartu zablokovat

 • Osobně v kterémkoliv předprodejním středisku po vyplnění žádosti a prokázání své totožnosti,
 • telefonicky po nahlášení hesla, pokud jste jej uvedli na žádosti o vystavení karty. V opačném případě nebude blokace touto formou provedena.
 • Kontaktní informace: Zákaznické centrum, Pernerova ul. 443, telefon 466 899 160 -  163, předprodej v hale ČD 466 899 165.

Zablokováním karty se zabrání čerpání prostředků z elektronické peněženky a zneužití časové jízdenky. Poté vám bude na základě žádosti vystavena karta nová a bude na ni převeden zůstatek z původní karty. 

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Pardubická karta Cestujeme s Pardubickou kartou aneb Jak na to

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2