Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

ISO 9001:2015

Certifikát ISO 9001:2015

Politika kvality

Představenstvo Dopravního podniku města Pardubic a.s. se rozhodlo pro zavedení systému managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001 : 2015 a využívání tohoto systému jako nástroje k neustálému zlepšování.

Naše akciová společnost se podnikatelsky specializuje na poskytování služeb v oblasti veřejné přepravy osob, čímž přispívá k rozvoji mobility občanů a zlepšení životního prostředí na území Statutárního města Pardubice a jeho okolí. Mezi další významné činnosti, v rámci využití našeho kvalitního technologického zázemí a vysoké kvalifikace zaměstnanců, patří provozování autoškoly a školicího střediska, příležitostné osobní vnitrostátní a mezinárodní dopravy a komplexního servisu autobusů.

Péče o zákazníka je jedním ze základních atributů naší dlouhodobé podnikatelské strategie. Budeme rozvíjet svou činnost se zřetelem na pružnou a kvalitní spolupráci v uvedených oblastech včetně poskytování komplexních služeb všem zákazníkům.

Místopředseda představenstva vyhlásil Politiku kvality, která je shodná s vizí budoucnosti společnosti a zahrnuje tyto oblasti:

1. Kvalita

Kvalita poskytovaných služeb je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikovaným a iniciativním přístupem našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti. Proto je kritérion kvality poskytovaných přepravních služeb, služeb autoškoly a školicího střediska, definován jako strukturovaný, skládající se z následujících základních kritérií kvality, které vycházejí z externích a interních aspektů společnosti a dále z porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran:
Dosažitelnost služeb městské hromadné dopravy, služeb autoškoly a školicího střediska současným i potenciálním cestujícím a ostatním zákazníkům.
Přístupnost služeb městské hromadné dopravy, služeb autoškoly a školicího střediska současným i potenciálním cestujícím a ostatním zákazníkům.
Informovanost o poskytovaných službách v rámci městské hromadné dopravy, příležitostné osobní dopravy, autoškoly a školicího střediska.
Pohodlí, čas a bezpečnost poskytovaných služeb městskou hromadnou dopravou a příležitostní osobní dopravou.
Péče o cestující a ostatní zákazníky využívající k přepravě městskou hromadnou dopravu, příležitostní osobní dopravu nebo využívající služeb autoškoly popřípadě školicího střediska.
Minimalizace negativního dopadu na životní prostředí z nabízených přepravních služeb.
Služby v oblasti městské hromadné dopravy, příležitostné osobní vnitrostátní a mezinárodní dopravy, autoškoly a školicího střediska poskytujeme na vysoké úrovni zákaznické kvality.
Komplexní servis autobusů provádíme s využitím moderní opravárenské technologie, materiálů a náhradních dílů tak, aby byly vždy splněny požadavky zákazníků.
Plnící stanici CNG provozujeme v souladu s veškerými právními i technickými předpisy s maximálním ohledem na potřeby zákazníků.

2. Respektování zákazníka

Naše společnost při všech atributech cestujících a ostatních zákazníků v rámci poskytovaných služeb včetně vzájemné komunikace vždy plně respektuje očekávání cestujících a ostatních zákazníků. Do zákaznického očekávání společnost rovněž bezpodmínečně zahrnuje řešení oprávněných stížností a relevantních podnětů cestujících a ostatních zákazníků včetně implementace těchto podnětů do praxe. Spokojenost cestujících a ostatních zákazníků je základním znakem koncepce společnosti, jelikož spokojený cestující nebo jiný zákazník je vizitkou kvality námi poskytovaných služeb.

3. Dodavatelé

Partnerské vztahy navazujeme s takovými dodavateli a partnery, kteří splňují naše kritéria pro dodávky materiálů, dlouhodobého majetku nebo služeb, využívaných při našich podnikatelských činnostech. Sledováním, výběrem splňující zásady transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a hodnocením dodavatelů budeme zabezpečovat služby na úrovni požadavků cestujících a ostatních zákazníků.

4. Zaměstnanci

Vážíme si schopných a tvořivých, profesionálně zdatných zaměstnanců, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat. Kromě všeobecných kvalifikačních předpokladů, které jsou nutné pro výkon povolání, bude společnost dbát o trvalé zvyšování jejich odborné kvalifikace. 

Vůči zaměstnancům budeme uplatňovat Politiku kvality takovým způsobem, aby byli motivováni ve své práci k co nejkvalitnějším výkonům, a to jak ve vztahu k cestujícím nebo ostatním zákazníkům, tak i ke společnosti jako zaměstnavateli.

Závazek představenstva a managementu společnosti:

Představenstvo í společnosti vytvoří hmotné i organizační podmínky pro zavedení, udržení a neustálé zvyšování efektivnosti systému managementu kvality.

Požadavky všech příslušných obecně závazných právních předpisů, technických norem a dokumentů včetně požadavků systému managementu kvality bude management společnosti plnit bez výjimky v rozsahu jejich ustanovení a stanovení.

Kontrolními procesy a sledováním všech postupů bude management společnosti udržovat a zkvalitňovat úroveň všech podnikatelských činností.

V Pardubicích dne 16. 7. 2018

      Ing. Tomáš Pelikán  

místopředseda představenstva

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana O nás ISO 9001:2015

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2