Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Jak získat Pardubickou kartu?

Pardubickou kartu vydává Dopravní podnik města Pardubic a.s. (DPMP). K jejímu získání je tedy třeba navštívit Zákaznické centrum v Pernerově ulici nebo předprodej v budově Českých drah. Kartu si může pořídit fyzická i právnická osoba. Jelikož ale existuje několik typů karet, pro každý z nich platí trochu jiná pravidla pro pořízení a použití.

Pořízení personalizované karty

Pro získání personalizované Pardubické karty je nutné vyplnit „Žádost o vydání Pardubické karty“ a podepsat „Podmínky pro vydávání a používání Pardubické karty“. Oba tiskopisy jsou k dispozici:

 • Zdarma na zákaznickém centru či předprodeji,
 • na internetových stránkách www.dpmp.cz ke stažení ve formátu PDF.

K vydání budete potřebovat

 • Vyplněnou „Žádost o vydání Pardubické karty“,
 • podepsané „Podmínky pro vydávání a používání Pardubické karty“,
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti ke kontrole osobních údajů,
 • průkazovou barevnou fotografii v originálu o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, na zadní straně čitelně podepsanou (fotografie vám bude vrácena při vydání karty).

Při podání žádosti uhradíte manipulační poplatek za vystavení karty, a to podle platného ceníku, který je uveden v Tarifních podmínkách MHD Pardubice. Dále obdržíte útržek „Žádosti“ s přiděleným číslem žádosti, razítkem prodejny a datem, od kdy si můžete kartu ve stejném prodejním centru DPMP a.s. vyzvednout. Zvolit si můžete také expres vystavení personalisované Pardubické karty (na počkání).

V den uvedený na „Žádosti“ se dostavíte do příslušného prodejního centra DPMP a kartu převezmete.

Při převzetí

 • Zkontrolujete správnost údajů na kartě a podpisem stvrdíte převzetí karty.
 • Příslušným dokladem prokážete případný nárok na zlevněné jízdné.
 • Po obdržení karty si můžete na kartu zakoupit různé druhy časového předplatného.
 • Po obdržení karty si můžete na kartu uložit hotovost do tzv. elektronické peněženky, abyste z ní mohli platit jednorázové jízdné.
 • Obdržíte doklad o uložení elektronické hotovosti na kartu, který si uschováte pro případnou reklamaci.

Každý může mít pouze jednu personalizovanou kartu vystavenou na své jméno. Za děti mladší 15 let vyřizuje podání „Žádosti“ a vyzvednutí karty zákonný zástupce uvedený na „Žádosti“. Spolu s touto „Žádostí“ je povinen předložit svůj občanský průkaz. V případě, že dítě není uvedeno v občanském průkazu zákonného zástupce, musí předložit rodný list dítěte.

Pořízení nepersonalizované karty

Nepersonalizovanou kartu si můžete pořídit bez vyplnění „Žádosti o vydání Pardubické karty“. Můžete ji zakoupit na zákaznickém centru či předprodeji za cenu, která je stanovena v Tarifu MHD. Stejně jako u personalizované karty ji můžete využívat bez omezení funkcí jako elektronickou peněženku nebo pro vybrané druhy přenosných časových jízdenek.

Za dodatečnou personalizaci karty zaplatíte manipulační poplatek, který je stanoven v Tarifu MHD a postup pro vydání této karty je stejný jako u personalizované karty. Povrch karty v tomto případě nesmí vykazovat známky mechanického poškození. V případě, že bude karta poškozená, může DPMP takovou kartu odmítnout personalizovat.

Dobíjení Pardubické karty:

 1. Nepersonalizovaná karta
  Kartu je možné dobíjet  na předprodejích (ZC Pernerova ulice, předprodej na  hlavním nádraží, Informační centrum) nebo v jízdenkových automatech. Nepersonalizovanou kartu není možné dobíjet prostřednictvím on-line dobíjení.
 2. Personalizovaná karta
  Lze dobíjet rovněž pomocí on-line dobíjení přes internet na webových stránkách www.dpmp.cz a to jak časové jízdné tak i elektronickou peněženku.

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Pardubická karta Jak získat Pardubickou kartu

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2