Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Dukla,vozovna
Dukla,náměstí
Dukla,u náměstí Q
Dukla,KD Q
Gorkého 0
Zborovské náměstí Q 1
Krematorium 3
*U Kapitána Q 3
*Ulice Svobody 4
S.K.Neumanna Q 5
Výzkumný ústav Q 6
Karla IV. J 9
Náměstí Republiky Q J 11
Sukova 12
Masarykovo nám. Q J 14
Autobusové nádraží J 16
Hlavní nádraží,Albert HM Q 17
Polabiny,Lidická Q 19
Polabiny,Kpt.Bartoše Q 20
Polabiny,Okrajová 21
*Polabiny,Sluneční J 22
Polabiny,TÚ Q 22
Trnová,náměstí Q 24
Ohrazenice,škola Q 25
Ohrazenice,Semtínská Q 25
*Ohrazenice,točna Q 26
Globus,parkoviště 26
Semtín,zastávka 28
Doubravice,náměstí 30
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6 Pracovní dny 1.7. - 31.8. (Letní prázdniny) Soboty, neděle a svátky
03   03   03  
04 23sH 54sH 04 34sH garantovaný nízkopodlažní spoj 49H garantovaný nízkopodlažní spoj 04 56sH garantovaný nízkopodlažní spoj
05 07sH garantovaný nízkopodlažní spoj 19s garantovaný nízkopodlažní spoj 36sH 47sH garantovaný nízkopodlažní spoj 05 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 19sH garantovaný nízkopodlažní spoj 34s garantovaný nízkopodlažní spoj 49sH garantovaný nízkopodlažní spoj 05 36sH garantovaný nízkopodlažní spoj
06 05sH 15sP garantovaný nízkopodlažní spoj 25sH garantovaný nízkopodlažní spoj 35sH garantovaný nízkopodlažní spoj 45sH 55sH 06 05sH 20sH garantovaný nízkopodlažní spoj 35s garantovaný nízkopodlažní spoj 50sH garantovaný nízkopodlažní spoj 06 06sH garantovaný nízkopodlažní spoj 36sH garantovaný nízkopodlažní spoj
07 05 garantovaný nízkopodlažní spoj 15H 25H 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 45P garantovaný nízkopodlažní spoj 55H garantovaný nízkopodlažní spoj 07 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 20H 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50H 07 06H garantovaný nízkopodlažní spoj 36H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H garantovaný nízkopodlažní spoj
08 08H 23H garantovaný nízkopodlažní spoj 38P 53H garantovaný nízkopodlažní spoj 08 05P garantovaný nízkopodlažní spoj 20H garantovaný nízkopodlažní spoj 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50H garantovaný nízkopodlažní spoj 08 14H garantovaný nízkopodlažní spoj 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H garantovaný nízkopodlažní spoj
09 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23H 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53H 09 05 20P 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50H garantovaný nízkopodlažní spoj 09 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H garantovaný nízkopodlažní spoj
10 08H garantovaný nízkopodlažní spoj 23H garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj 10 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 20P 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50H garantovaný nízkopodlažní spoj 10 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H garantovaný nízkopodlažní spoj
11 08 23H garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj 11 05 garantovaný nízkopodlažní spoj 20P garantovaný nízkopodlažní spoj 35H 50H garantovaný nízkopodlažní spoj 11 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H garantovaný nízkopodlažní spoj
12 08H garantovaný nízkopodlažní spoj 23H 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj 12 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 20P garantovaný nízkopodlažní spoj 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50H 12 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H garantovaný nízkopodlažní spoj
13 08H garantovaný nízkopodlažní spoj 23H garantovaný nízkopodlažní spoj 38H 55H garantovaný nízkopodlažní spoj 13 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 20H garantovaný nízkopodlažní spoj 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50H garantovaný nízkopodlažní spoj 13 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H garantovaný nízkopodlažní spoj
14 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 15 garantovaný nízkopodlažní spoj 25H garantovaný nízkopodlažní spoj 35 45H garantovaný nízkopodlažní spoj 55H 14 05H 20 garantovaný nízkopodlažní spoj 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H garantovaný nízkopodlažní spoj
15 05H 15H garantovaný nízkopodlažní spoj 25H garantovaný nízkopodlažní spoj 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 45H garantovaný nízkopodlažní spoj 55H 15 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 20H 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50H garantovaný nízkopodlažní spoj 15 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H garantovaný nízkopodlažní spoj
16 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 15H 25H 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj 55H garantovaný nízkopodlažní spoj 16 05P garantovaný nízkopodlažní spoj 20H garantovaný nízkopodlažní spoj 35 50H 16 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H garantovaný nízkopodlažní spoj
17 09H garantovaný nízkopodlažní spoj 24H garantovaný nízkopodlažní spoj 39H 54sH 17 05P garantovaný nízkopodlažní spoj 20H garantovaný nízkopodlažní spoj 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50H 17 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H garantovaný nízkopodlažní spoj
18 08sP garantovaný nízkopodlažní spoj 23sH garantovaný nízkopodlažní spoj 38sH garantovaný nízkopodlažní spoj 53sP garantovaný nízkopodlažní spoj 18 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 23P 42sH garantovaný nízkopodlažní spoj 58sH garantovaný nízkopodlažní spoj 18 14sH garantovaný nízkopodlažní spoj 34sH garantovaný nízkopodlažní spoj 54XsH garantovaný nízkopodlažní spoj
19 08sH garantovaný nízkopodlažní spoj 23sP 43sH garantovaný nízkopodlažní spoj 19 12H garantovaný nízkopodlažní spoj 27sP garantovaný nízkopodlažní spoj 43sH 19 14XsH garantovaný nízkopodlažní spoj 34XsP garantovaný nízkopodlažní spoj 54XsH garantovaný nízkopodlažní spoj
20 12sH garantovaný nízkopodlažní spoj 42sH garantovaný nízkopodlažní spoj 20 12sH garantovaný nízkopodlažní spoj 42sH garantovaný nízkopodlažní spoj 20 13XsH garantovaný nízkopodlažní spoj 43XsH garantovaný nízkopodlažní spoj
21 12sH garantovaný nízkopodlažní spoj 42sH garantovaný nízkopodlažní spoj 21 12sH 42sH garantovaný nízkopodlažní spoj 21 13XsYH garantovaný nízkopodlažní spoj 43XsYH garantovaný nízkopodlažní spoj
22 12sH garantovaný nízkopodlažní spoj 42sH garantovaný nízkopodlažní spoj 22 12sH 42sH garantovaný nízkopodlažní spoj 22 13sYH 43sYH
23   23   23  
Platnost od 21.11.2016
Dukla,náměstí - Hlavní nádraží - Polabiny,Sluneční - Ohrazenice - Doubravice

copyright © 2015 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2