Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Dukla,vozovna
Dukla,náměstí
Dukla,u náměstí Q
Dukla,KD Q
Gorkého 0
Zborovské náměstí Q 1
Krematorium 2
*U Kapitána Q 1
*Ulice Svobody 2
S.K.Neumanna Q 4
Výzkumný ústav Q 5
Karla IV. Q J 8
Náměstí Republiky Q J 10
Sukova 11
Masarykovo nám. Q J 13
Autobusové nádraží J 15
Hlavní nádraží Q J 17
Polabiny,Lidická Q 19
Polabiny,Kpt.Bartoše Q 20
Polabiny,Okrajová 21
*Polabiny,Sluneční J 22
Polabiny,TÚ Q 22
Trnová,náměstí Q 24
Ohrazenice,škola Q 25
Ohrazenice,Semtínská Q 26
*Ohrazenice,točna Q 27
Globus,parkoviště 27
Semtín,zastávka 29
Doubravice,náměstí 31
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6 Pracovní dny 1.7. - 31.8. (Letní prázdniny) Soboty, neděle a svátky
03   03   03  
04 23sH 52sH 04 33sH 48sH 04 56sH garantovaný nízkopodlažní spoj
05 05sH garantovaný nízkopodlažní spoj 18s garantovaný nízkopodlažní spoj 32sH 47sH garantovaný nízkopodlažní spoj 05 03s garantovaný nízkopodlažní spoj 18sH garantovaný nízkopodlažní spoj 33s 48sH 05 36sH garantovaný nízkopodlažní spoj
06 04sH 14sP garantovaný nízkopodlažní spoj 24sH garantovaný nízkopodlažní spoj 34sH garantovaný nízkopodlažní spoj 44sH 54sH 06 02sH garantovaný nízkopodlažní spoj 16sH garantovaný nízkopodlažní spoj 31sH garantovaný nízkopodlažní spoj 46sH 06 06sH garantovaný nízkopodlažní spoj 36sH garantovaný nízkopodlažní spoj
07 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 14H 24H 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 44H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H garantovaný nízkopodlažní spoj 07 01H 16H garantovaný nízkopodlažní spoj 31H garantovaný nízkopodlažní spoj 46H garantovaný nízkopodlažní spoj 07 06H garantovaný nízkopodlažní spoj 36H garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj
08 04P 14H 24H garantovaný nízkopodlažní spoj 38H 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 01P garantovaný nízkopodlažní spoj 16H 31H 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 13H garantovaný nízkopodlažní spoj 33H garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj
09 08H garantovaný nízkopodlažní spoj 23P 38H garantovaný nízkopodlažní spoj 53H 09 01H garantovaný nízkopodlažní spoj 16H garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P 09 13P garantovaný nízkopodlažní spoj 33H garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj
10 08H garantovaný nízkopodlažní spoj 23P garantovaný nízkopodlažní spoj 38H garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 01H 16H garantovaný nízkopodlažní spoj 31P garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 13H garantovaný nízkopodlažní spoj 33H garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj
11 08P 23H garantovaný nízkopodlažní spoj 38H garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj 11 01H garantovaný nízkopodlažní spoj 16H 31H garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 13P garantovaný nízkopodlažní spoj 33H garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj
12 08H garantovaný nízkopodlažní spoj 23H 38H garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj 12 01H garantovaný nízkopodlažní spoj 16H garantovaný nízkopodlažní spoj 31H garantovaný nízkopodlažní spoj 46H 12 13P garantovaný nízkopodlažní spoj 33H garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj
13 08H garantovaný nízkopodlažní spoj 23H garantovaný nízkopodlažní spoj 38H 53H garantovaný nízkopodlažní spoj 13 01H garantovaný nízkopodlažní spoj 16H garantovaný nízkopodlažní spoj 31H garantovaný nízkopodlažní spoj 46H garantovaný nízkopodlažní spoj 13 13P garantovaný nízkopodlažní spoj 33H garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj
14 04H garantovaný nízkopodlažní spoj 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 24H garantovaný nízkopodlažní spoj 34 44H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H 14 01H 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31H garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 13P garantovaný nízkopodlažní spoj 33H garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj
15 04H 14H garantovaný nízkopodlažní spoj 24H garantovaný nízkopodlažní spoj 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 44H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H 15 01H garantovaný nízkopodlažní spoj 16H 31H 46H garantovaný nízkopodlažní spoj 15 13P garantovaný nízkopodlažní spoj 33H garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj
16 04H garantovaný nízkopodlažní spoj 14H 24 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 44H garantovaný nízkopodlažní spoj 54H garantovaný nízkopodlažní spoj 16 01H garantovaný nízkopodlažní spoj 16H garantovaný nízkopodlažní spoj 31P 46H garantovaný nízkopodlažní spoj 16 13P garantovaný nízkopodlažní spoj 33H garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj
17 09H garantovaný nízkopodlažní spoj 24H garantovaný nízkopodlažní spoj 39H 54sP 17 01H garantovaný nízkopodlažní spoj 16H 31P garantovaný nízkopodlažní spoj 46H garantovaný nízkopodlažní spoj 17 13P garantovaný nízkopodlažní spoj 33H garantovaný nízkopodlažní spoj 53H garantovaný nízkopodlažní spoj
18 08sH garantovaný nízkopodlažní spoj 23sH garantovaný nízkopodlažní spoj 38sH garantovaný nízkopodlažní spoj 53sP garantovaný nízkopodlažní spoj 18 03sP 18sH garantovaný nízkopodlažní spoj 33sH 48sH garantovaný nízkopodlažní spoj 18 13sH garantovaný nízkopodlažní spoj 33sH garantovaný nízkopodlažní spoj 53WsH garantovaný nízkopodlažní spoj
19 08sH garantovaný nízkopodlažní spoj 23sP 43sH garantovaný nízkopodlažní spoj 19 03sH garantovaný nízkopodlažní spoj 18sH garantovaný nízkopodlažní spoj 43sH 19 13WsH garantovaný nízkopodlažní spoj 33WsP garantovaný nízkopodlažní spoj 53WsH garantovaný nízkopodlažní spoj
20 12sH garantovaný nízkopodlažní spoj 42sH garantovaný nízkopodlažní spoj 20 10sH garantovaný nízkopodlažní spoj 40sH garantovaný nízkopodlažní spoj 20 13WsH garantovaný nízkopodlažní spoj 43WsH garantovaný nízkopodlažní spoj
21 12sH garantovaný nízkopodlažní spoj 42sH garantovaný nízkopodlažní spoj 21 10sH garantovaný nízkopodlažní spoj 40sH garantovaný nízkopodlažní spoj 21 13WsYH garantovaný nízkopodlažní spoj 43WsYH garantovaný nízkopodlažní spoj
22 12sH garantovaný nízkopodlažní spoj 42sH garantovaný nízkopodlažní spoj 22 10sH garantovaný nízkopodlažní spoj 40sH garantovaný nízkopodlažní spoj 22 13sYH 43sYH
23   23   23  
Platnost od 5.9.2017
Dukla,náměstí - Hlavní nádraží - Polabiny,Sluneční - Ohrazenice - Doubravice

copyright © 2015 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2