Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Dukla,vozovna
Dukla,náměstí
Dukla,u náměstí Q
Dukla,KD Q 0
Gorkého 2
Zborovské náměstí Q 3
Krematorium 4
*U Kapitána Q 3
*Ulice Svobody 4
S.K.Neumanna Q 6
Výzkumný ústav Q 7
Karla IV. Q J 10
Náměstí Republiky Q J 12
Sukova 13
Masarykovo nám. Q J 15
Autobusové nádraží J 17
Hlavní nádraží Q J 19
Polabiny,Lidická Q 21
Polabiny,Kpt.Bartoše Q 22
Polabiny,Okrajová 23
*Polabiny,Sluneční J 24
Polabiny,TÚ Q 24
Trnová,náměstí Q 26
Ohrazenice,škola Q 27
Ohrazenice,Semtínská Q 28
*Ohrazenice,točna Q 29
Globus,parkoviště 29
Semtín,zastávka 31
Doubravice,náměstí 33
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6 Pracovní dny 1.7. - 31.8. (Letní prázdniny) Soboty, neděle a svátky
03   03   03  
04 22sH 51sH 04 32sH 47sH 04 55sH garantovaný nízkopodlažní spoj
05 04sH garantovaný nízkopodlažní spoj 16s garantovaný nízkopodlažní spoj 31sH 46sH garantovaný nízkopodlažní spoj 05 02s garantovaný nízkopodlažní spoj 17sH garantovaný nízkopodlažní spoj 32s 47sH 05 35sH garantovaný nízkopodlažní spoj
06 02sH 12sP garantovaný nízkopodlažní spoj 22sH garantovaný nízkopodlažní spoj 32sH garantovaný nízkopodlažní spoj 42sH 52sH 06 00sH garantovaný nízkopodlažní spoj 14sH garantovaný nízkopodlažní spoj 29sH garantovaný nízkopodlažní spoj 44sH 59H 06 05sH garantovaný nízkopodlažní spoj 35sH garantovaný nízkopodlažní spoj
07 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 12H 22H 32H garantovaný nízkopodlažní spoj 42H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H garantovaný nízkopodlažní spoj 07 14H garantovaný nízkopodlažní spoj 29H garantovaný nízkopodlažní spoj 44H garantovaný nízkopodlažní spoj 59P garantovaný nízkopodlažní spoj 07 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H garantovaný nízkopodlažní spoj
08 02P 12H 22H garantovaný nízkopodlažní spoj 36H 51 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 14H 29H 44P garantovaný nízkopodlažní spoj 59H garantovaný nízkopodlažní spoj 08 12H garantovaný nízkopodlažní spoj 32H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H garantovaný nízkopodlažní spoj
09 06H garantovaný nízkopodlažní spoj 21P 36H garantovaný nízkopodlažní spoj 51H 09 14H garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spoj 44P 59H 09 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 32H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H garantovaný nízkopodlažní spoj
10 06H garantovaný nízkopodlažní spoj 21P garantovaný nízkopodlažní spoj 36H garantovaný nízkopodlažní spoj 51 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 14H garantovaný nízkopodlažní spoj 29P garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj 59H garantovaný nízkopodlažní spoj 10 12H garantovaný nízkopodlažní spoj 32H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H garantovaný nízkopodlažní spoj
11 06P 21H garantovaný nízkopodlažní spoj 36H garantovaný nízkopodlažní spoj 51H garantovaný nízkopodlažní spoj 11 14H 29H garantovaný nízkopodlažní spoj 44P garantovaný nízkopodlažní spoj 59H garantovaný nízkopodlažní spoj 11 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 32H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H garantovaný nízkopodlažní spoj
12 06H garantovaný nízkopodlažní spoj 21H 36H garantovaný nízkopodlažní spoj 51H garantovaný nízkopodlažní spoj 12 14H garantovaný nízkopodlažní spoj 29H garantovaný nízkopodlažní spoj 44H 59H garantovaný nízkopodlažní spoj 12 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 32H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H garantovaný nízkopodlažní spoj
13 06H garantovaný nízkopodlažní spoj 21H garantovaný nízkopodlažní spoj 36H 51H garantovaný nízkopodlažní spoj 13 14H garantovaný nízkopodlažní spoj 29H garantovaný nízkopodlažní spoj 44H garantovaný nízkopodlažní spoj 59H 13 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 32H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H garantovaný nízkopodlažní spoj
14 02H garantovaný nízkopodlažní spoj 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 22H garantovaný nízkopodlažní spoj 32 42H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H 14 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 29H garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj 59H garantovaný nízkopodlažní spoj 14 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 32H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H garantovaný nízkopodlažní spoj
15 02H 12H garantovaný nízkopodlažní spoj 22H garantovaný nízkopodlažní spoj 32H garantovaný nízkopodlažní spoj 42H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H 15 14H 29H 44H garantovaný nízkopodlažní spoj 59H garantovaný nízkopodlažní spoj 15 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 32H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H garantovaný nízkopodlažní spoj
16 02H garantovaný nízkopodlažní spoj 12H 22 32H garantovaný nízkopodlažní spoj 42H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H garantovaný nízkopodlažní spoj 16 14H garantovaný nízkopodlažní spoj 29P 44H garantovaný nízkopodlažní spoj 59H garantovaný nízkopodlažní spoj 16 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 32H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H garantovaný nízkopodlažní spoj
17 07H garantovaný nízkopodlažní spoj 22H garantovaný nízkopodlažní spoj 37H 52sP 17 14H 29P garantovaný nízkopodlažní spoj 44H garantovaný nízkopodlažní spoj 17 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 32H garantovaný nízkopodlažní spoj 52H garantovaný nízkopodlažní spoj
18 07sH garantovaný nízkopodlažní spoj 22sH garantovaný nízkopodlažní spoj 37sH garantovaný nízkopodlažní spoj 52sP garantovaný nízkopodlažní spoj 18 02sP 17sH garantovaný nízkopodlažní spoj 32sH 47sH garantovaný nízkopodlažní spoj 18 12sH garantovaný nízkopodlažní spoj 32sH garantovaný nízkopodlažní spoj 52WsH garantovaný nízkopodlažní spoj
19 07sH garantovaný nízkopodlažní spoj 22sP 42sH garantovaný nízkopodlažní spoj 19 02sH garantovaný nízkopodlažní spoj 17sH garantovaný nízkopodlažní spoj 42sH 19 12WsH garantovaný nízkopodlažní spoj 32WsP garantovaný nízkopodlažní spoj 52WsH garantovaný nízkopodlažní spoj
20 11sH garantovaný nízkopodlažní spoj 41sH garantovaný nízkopodlažní spoj 20 09sH garantovaný nízkopodlažní spoj 39sH garantovaný nízkopodlažní spoj 20 12WsH garantovaný nízkopodlažní spoj 42WsH garantovaný nízkopodlažní spoj
21 11sH garantovaný nízkopodlažní spoj 41sH garantovaný nízkopodlažní spoj 21 09sH garantovaný nízkopodlažní spoj 39sH garantovaný nízkopodlažní spoj 21 12WsYH garantovaný nízkopodlažní spoj 42WsYH garantovaný nízkopodlažní spoj
22 11sH garantovaný nízkopodlažní spoj 41sH garantovaný nízkopodlažní spoj 22 09sH garantovaný nízkopodlažní spoj 39sH garantovaný nízkopodlažní spoj 22 12sYH 42sYH
23   23   23  
Platnost od 5.9.2017
Dukla,náměstí - Hlavní nádraží - Polabiny,Sluneční - Ohrazenice - Doubravice

copyright © 2015 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2