Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Dukla,vozovna
Dukla,náměstí Q 0
Dukla,u náměstí Q 1
Dukla,KD Q 2
Gorkého 4
Zborovské náměstí Q 5
Krematorium 6
*U Kapitána Q 5
*Ulice Svobody 6
S.K.Neumanna Q 8
Výzkumný ústav Q 9
Karla IV. Q J 12
Náměstí Republiky Q J 14
Sukova 15
Masarykovo nám. Q J 17
Autobusové nádraží J 19
Hlavní nádraží Q J 21
Polabiny,Lidická Q 23
Polabiny,Kpt.Bartoše Q 24
Polabiny,Okrajová 25
*Polabiny,Sluneční J 26
Polabiny,TÚ Q 26
Trnová,náměstí Q 28
Ohrazenice,škola Q 29
Ohrazenice,Semtínská Q 30
*Ohrazenice,točna Q 31
Globus,parkoviště 31
Semtín,zastávka x Q 33
Doubravice,náměstí 35
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Dny školního vyučování 1.9. - 30.6. Školní prázdniny 1.9. - 30.6. Soboty, neděle a svátky
03   03   03  
04 20sH 49sH garantovaný nízkopodlažní spoj 04 20sH 49sH garantovaný nízkopodlažní spoj 04 53sH garantovaný nízkopodlažní spoj
05 02sH 14s garantovaný nízkopodlažní spoj 29sH 44sH garantovaný nízkopodlažní spoj 05 02sH garantovaný nízkopodlažní spoj 14s garantovaný nízkopodlažní spoj 29sH 44sH 58sH 05 26sH garantovaný nízkopodlažní spoj 50sH garantovaný nízkopodlažní spoj
06 00sH garantovaný nízkopodlažní spoj 10sP 20sH garantovaný nízkopodlažní spoj 30sH garantovaný nízkopodlažní spoj 40sH 50sH garantovaný nízkopodlažní spoj 06 10sP garantovaný nízkopodlažní spoj 22sH garantovaný nízkopodlažní spoj 34sH garantovaný nízkopodlažní spoj 46sH 58 06 11sH garantovaný nízkopodlažní spoj 41sH garantovaný nízkopodlažní spoj
07 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 10H 20H 30H 40H garantovaný nízkopodlažní spoj 50H garantovaný nízkopodlažní spoj 07 10H garantovaný nízkopodlažní spoj 22H 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 46H garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 07 11H garantovaný nízkopodlažní spoj 41H garantovaný nízkopodlažní spoj
08 00P 10H garantovaný nízkopodlažní spoj 20H garantovaný nízkopodlažní spoj 34H 49 08 10H 22H 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 49 08 07H garantovaný nízkopodlažní spoj 26H garantovaný nízkopodlažní spoj 46H garantovaný nízkopodlažní spoj
09 04H garantovaný nízkopodlažní spoj 19P garantovaný nízkopodlažní spoj 34H 49H garantovaný nízkopodlažní spoj 09 04H garantovaný nízkopodlažní spoj 19P garantovaný nízkopodlažní spoj 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 49H 09 06H garantovaný nízkopodlažní spoj 26H garantovaný nízkopodlažní spoj 46H garantovaný nízkopodlažní spoj
10 04H garantovaný nízkopodlažní spoj 19P 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 04H garantovaný nízkopodlažní spoj 19P 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 06H garantovaný nízkopodlažní spoj 26H garantovaný nízkopodlažní spoj 46H garantovaný nízkopodlažní spoj
11 04P 19H garantovaný nízkopodlažní spoj 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 49H garantovaný nízkopodlažní spoj 11 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19H 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 49H garantovaný nízkopodlažní spoj 11 12H garantovaný nízkopodlažní spoj 42H garantovaný nízkopodlažní spoj
12 04H 19H garantovaný nízkopodlažní spoj 34H 49H garantovaný nízkopodlažní spoj 12 04H garantovaný nízkopodlažní spoj 19H garantovaný nízkopodlažní spoj 34H 49H 12 12H garantovaný nízkopodlažní spoj 42H garantovaný nízkopodlažní spoj
13 04H garantovaný nízkopodlažní spoj 19H garantovaný nízkopodlažní spoj 34H 49H garantovaný nízkopodlažní spoj 13 04H garantovaný nízkopodlažní spoj 19H 34H garantovaný nízkopodlažní spoj 46H garantovaný nízkopodlažní spoj 58H garantovaný nízkopodlažní spoj 13 12H garantovaný nízkopodlažní spoj 42H garantovaný nízkopodlažní spoj
14 00H 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 20H garantovaný nízkopodlažní spoj 30 40H garantovaný nízkopodlažní spoj 50H 14 10 22H garantovaný nízkopodlažní spoj 34 46H garantovaný nízkopodlažní spoj 58H 14 06H garantovaný nízkopodlažní spoj 26H garantovaný nízkopodlažní spoj 46H garantovaný nízkopodlažní spoj
15 00H 10H garantovaný nízkopodlažní spoj 20H 30H garantovaný nízkopodlažní spoj 40H garantovaný nízkopodlažní spoj 50H 15 10H garantovaný nízkopodlažní spoj 22H garantovaný nízkopodlažní spoj 34H 46H garantovaný nízkopodlažní spoj 58H 15 06H garantovaný nízkopodlažní spoj 26H garantovaný nízkopodlažní spoj 46H garantovaný nízkopodlažní spoj
16 00H garantovaný nízkopodlažní spoj 10H 20 30H garantovaný nízkopodlažní spoj 40H 50H garantovaný nízkopodlažní spoj 16 10H garantovaný nízkopodlažní spoj 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 35H 50H garantovaný nízkopodlažní spoj 16 06H garantovaný nízkopodlažní spoj 26H garantovaný nízkopodlažní spoj 46H garantovaný nízkopodlažní spoj
17 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 20H garantovaný nízkopodlažní spoj 35H 50sP 17 05H 20H garantovaný nízkopodlažní spoj 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50sH garantovaný nízkopodlažní spoj 17 06H garantovaný nízkopodlažní spoj 26H garantovaný nízkopodlažní spoj 46H garantovaný nízkopodlažní spoj
18 05sH 20sH garantovaný nízkopodlažní spoj 35sH garantovaný nízkopodlažní spoj 50sP garantovaný nízkopodlažní spoj 18 05sH 20sH 35sH garantovaný nízkopodlažní spoj 50sP garantovaný nízkopodlažní spoj 18 06sH garantovaný nízkopodlažní spoj 26sH garantovaný nízkopodlažní spoj 46WsH garantovaný nízkopodlažní spoj
19 05sH garantovaný nízkopodlažní spoj 20sP 40sH garantovaný nízkopodlažní spoj 19 05sH garantovaný nízkopodlažní spoj 20sP 40sH garantovaný nízkopodlažní spoj 19 12WsH garantovaný nízkopodlažní spoj 42WsH garantovaný nízkopodlažní spoj
20 09sH garantovaný nízkopodlažní spoj 39sH garantovaný nízkopodlažní spoj 20 09sH garantovaný nízkopodlažní spoj 39sH garantovaný nízkopodlažní spoj 20 13WsH garantovaný nízkopodlažní spoj 38WsH garantovaný nízkopodlažní spoj
21 09sH garantovaný nízkopodlažní spoj 39sH garantovaný nízkopodlažní spoj 21 09sH garantovaný nízkopodlažní spoj 39sH garantovaný nízkopodlažní spoj 21 06WsYH garantovaný nízkopodlažní spoj 36WsYH garantovaný nízkopodlažní spoj
22 09sH garantovaný nízkopodlažní spoj 39sH garantovaný nízkopodlažní spoj 22 09sH garantovaný nízkopodlažní spoj 39sH garantovaný nízkopodlažní spoj 22 06sYH 36sYH
23   23   23  
Platnost od 10.12.2017
Dukla,náměstí - Hlavní nádraží - Polabiny,Sluneční - Ohrazenice - Doubravice

 Prázdninový jízdní řád platí ve dnech 23.12.2017-2.1.2018, 2.2.2018, 12.-16.3.2018 a 29.3.2018.

copyright © 2017 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2