Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Dukla,vozovna
Dukla,náměstí Q
Dukla,u náměstí Q 0
Dukla,KD Q 1
Gorkého 3
Zborovské náměstí Q 4
Krematorium 5
*U Kapitána Q 4
*Ulice Svobody 5
S.K.Neumanna Q 7
Výzkumný ústav Q 8
Karla IV. Q J 11
Náměstí Republiky Q J 13
Sukova 14
Masarykovo nám. Q J 16
Autobusové nádraží J 18
Hlavní nádraží Q J 20
Polabiny,Lidická Q 22
Polabiny,Kpt.Bartoše Q 23
Polabiny,Okrajová 24
*Polabiny,Sluneční J 25
Polabiny,TÚ Q 25
Trnová,náměstí Q 27
Ohrazenice,škola Q 28
Ohrazenice,Semtínská Q 29
*Ohrazenice,točna Q 30
Globus,parkoviště 30
Semtín,zastávka x Q 32
Doubravice,náměstí 34
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Dny školního vyučování 1.9. - 30.6. Školní prázdniny 1.9. - 30.6. Soboty, neděle a svátky
03   03   03  
04 21sH 50sH garantovaný nízkopodlažní spoj 04 21sH 50sH garantovaný nízkopodlažní spoj 04 54sH garantovaný nízkopodlažní spoj
05 03sH 15s garantovaný nízkopodlažní spoj 30sH 45sH garantovaný nízkopodlažní spoj 05 03sH garantovaný nízkopodlažní spoj 15s garantovaný nízkopodlažní spoj 30sH 45sH 59sH 05 27sH garantovaný nízkopodlažní spoj 51sH garantovaný nízkopodlažní spoj
06 01sH garantovaný nízkopodlažní spoj 11sP 21sH garantovaný nízkopodlažní spoj 31sH garantovaný nízkopodlažní spoj 41sH 51sH garantovaný nízkopodlažní spoj 06 11sP garantovaný nízkopodlažní spoj 23sH garantovaný nízkopodlažní spoj 35sH garantovaný nízkopodlažní spoj 47sH 59 06 12sH garantovaný nízkopodlažní spoj 42sH garantovaný nízkopodlažní spoj
07 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 11H 21H 31H 41H garantovaný nízkopodlažní spoj 51H garantovaný nízkopodlažní spoj 07 11H garantovaný nízkopodlažní spoj 23H 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 47H garantovaný nízkopodlažní spoj 59P garantovaný nízkopodlažní spoj 07 12H garantovaný nízkopodlažní spoj 42H garantovaný nízkopodlažní spoj
08 01P 11H garantovaný nízkopodlažní spoj 21H garantovaný nízkopodlažní spoj 35H 50 08 11H 23H 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50 08 08H garantovaný nízkopodlažní spoj 27H garantovaný nízkopodlažní spoj 47H garantovaný nízkopodlažní spoj
09 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 20P garantovaný nízkopodlažní spoj 35H 50H garantovaný nízkopodlažní spoj 09 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 20P garantovaný nízkopodlažní spoj 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50H 09 07H garantovaný nízkopodlažní spoj 27H garantovaný nízkopodlažní spoj 47H garantovaný nízkopodlažní spoj
10 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 20P 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 20P 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 07H garantovaný nízkopodlažní spoj 27H garantovaný nízkopodlažní spoj 47H garantovaný nízkopodlažní spoj
11 05P 20H garantovaný nízkopodlažní spoj 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50H garantovaný nízkopodlažní spoj 11 05P garantovaný nízkopodlažní spoj 20H 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 50H garantovaný nízkopodlažní spoj 11 13H garantovaný nízkopodlažní spoj 43H garantovaný nízkopodlažní spoj
12 05H 20H garantovaný nízkopodlažní spoj 35H 50H garantovaný nízkopodlažní spoj 12 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 20H garantovaný nízkopodlažní spoj 35H 50H 12 13H garantovaný nízkopodlažní spoj 43H garantovaný nízkopodlažní spoj
13 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 20H garantovaný nízkopodlažní spoj 35H 50H garantovaný nízkopodlažní spoj 13 05H garantovaný nízkopodlažní spoj 20H 35H garantovaný nízkopodlažní spoj 47H garantovaný nízkopodlažní spoj 59H garantovaný nízkopodlažní spoj 13 13H garantovaný nízkopodlažní spoj 43H garantovaný nízkopodlažní spoj
14 01H 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 21H garantovaný nízkopodlažní spoj 31 41H garantovaný nízkopodlažní spoj 51H 14 11 23H garantovaný nízkopodlažní spoj 35 47H garantovaný nízkopodlažní spoj 59H 14 07H garantovaný nízkopodlažní spoj 27H garantovaný nízkopodlažní spoj 47H garantovaný nízkopodlažní spoj
15 01H 11H garantovaný nízkopodlažní spoj 21H 31H garantovaný nízkopodlažní spoj 41H garantovaný nízkopodlažní spoj 51H 15 11H garantovaný nízkopodlažní spoj 23H garantovaný nízkopodlažní spoj 35H 47H garantovaný nízkopodlažní spoj 59H 15 07H garantovaný nízkopodlažní spoj 27H garantovaný nízkopodlažní spoj 47H garantovaný nízkopodlažní spoj
16 01H garantovaný nízkopodlažní spoj 11H 21 31H garantovaný nízkopodlažní spoj 41H 51H garantovaný nízkopodlažní spoj 16 11H garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 36H 51H garantovaný nízkopodlažní spoj 16 07H garantovaný nízkopodlažní spoj 27H garantovaný nízkopodlažní spoj 47H garantovaný nízkopodlažní spoj
17 06H garantovaný nízkopodlažní spoj 21H garantovaný nízkopodlažní spoj 36H 51sP 17 06H 21H garantovaný nízkopodlažní spoj 36H garantovaný nízkopodlažní spoj 51sH garantovaný nízkopodlažní spoj 17 07H garantovaný nízkopodlažní spoj 27H garantovaný nízkopodlažní spoj 47H garantovaný nízkopodlažní spoj
18 06sH 21sH garantovaný nízkopodlažní spoj 36sH garantovaný nízkopodlažní spoj 51sP garantovaný nízkopodlažní spoj 18 06sH 21sH 36sH garantovaný nízkopodlažní spoj 51sP garantovaný nízkopodlažní spoj 18 07sH garantovaný nízkopodlažní spoj 27sH garantovaný nízkopodlažní spoj 47WsH garantovaný nízkopodlažní spoj
19 06sH garantovaný nízkopodlažní spoj 21sP 41sH garantovaný nízkopodlažní spoj 19 06sH garantovaný nízkopodlažní spoj 21sP 41sH garantovaný nízkopodlažní spoj 19 13WsH garantovaný nízkopodlažní spoj 43WsH garantovaný nízkopodlažní spoj
20 10sH garantovaný nízkopodlažní spoj 40sH garantovaný nízkopodlažní spoj 20 10sH garantovaný nízkopodlažní spoj 40sH garantovaný nízkopodlažní spoj 20 14WsH garantovaný nízkopodlažní spoj 39WsH garantovaný nízkopodlažní spoj
21 10sH garantovaný nízkopodlažní spoj 40sH garantovaný nízkopodlažní spoj 21 10sH garantovaný nízkopodlažní spoj 40sH garantovaný nízkopodlažní spoj 21 07WsYH garantovaný nízkopodlažní spoj 37WsYH garantovaný nízkopodlažní spoj
22 10sH garantovaný nízkopodlažní spoj 40sH garantovaný nízkopodlažní spoj 22 10sH garantovaný nízkopodlažní spoj 40sH garantovaný nízkopodlažní spoj 22 07sYH 37sYH
23   23   23  
Platnost od 10.12.2017
Dukla,náměstí - Hlavní nádraží - Polabiny,Sluneční - Ohrazenice - Doubravice

 Prázdninový jízdní řád platí ve dnech 23.12.2017-2.1.2018, 2.2.2018, 12.-16.3.2018 a 29.3.2018.

copyright © 2017 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2