Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Tisková zpráva - uzavírka mostu v Pardubicích

21.08.2009 11:37

S ohledem na stavebně technický stav mostu přes „jižní nákladovou kolej" u Foxconnu bude stávající mostní objekt zdemolován a na jeho místě postaven most nový.

Rekonstrukce mostu je „nultou etapou" Jihovýchodního obchvatu města Pardubic a výstavby „železniční Medlešické spojky".

Odhadovaná cena projektanta stavebních nákladů je 48 mil. Kč.  Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Skanska DS a.s., Brno. Stavba je financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který pro státní zájem Pardubickému kraji finanční prostředky poskytl.

Stávající třípólový most slouží k převedení silnice II/322 přes „jižní nákladovou kolej". Výstavbou nového třípólového mostu o délce přemostění 38,0 m, s rozměry polí 11,1 - 15,8 střední pole - 11,1 vznikne objekt, který bude schopen bezpečně převést  dopravu pěších, cyklistů a motorových vozidel. 

Hlavní stavební práce byly zahájeny 1.října 2009 a ukončeny budou 30. května 2010. Po celou dobu stavby bude přerušena veškerá automobilová doprava, tj. místní i dálková. Doprava pěších a cyklistů bude převedena na provizorní lávku zbudovanou v souběhu se stávajícím mostem.

Převedení autobusové dopravy je vyřešeno v součinnosti s Dopravním podnikem města Pardubice a.s.

Ve směru do Černé za Bory jsou autobusové linky č. 12, 28 a výpomocné spoje  vedeny Ulicí Dašickou přes přejezd na Slovanech a Ulicí K Silu na Ulici Průmyslovou.

Ve směru z Černé za Bory jsou autobusové linky č. 12, 28 a výpomocné spoje  vedeny přes nadjezd na silnici II/322 a Ulicí Dašickou.

Mezi stanicemi Pardubičky, točna a Průmyslová je ve špičce zavedena bezplatná kyvadlová doprava - linka 32.

Objízdná trasa MHD            Seznam zastávek při uzavírce mostu

V prostoru ulice Průmyslová od točny trolejbusů u záchranky po uzávěru před budovaným mostním objektem bude dopravu zajišťovat speciální samostatná linka přepravující cestující, kteří přejdou po provizorním přemostění ve směru k  a od nemocnice. Linka bude bezplatná.

Vlastní stavba spočívá v kompletní demolici nosné konstrukce, pilířů  a úpravě opěr mostu. Součástí jsou přeložky a ochrana stávajících inženýrských sítí a zbudování provizorní lávky pro chodce a cyklisty. Tyto práce budou provedeny do konce roku 2009.

Na počátku roku 2010 po provedení základů budou vystavěny pilíře nového mostu, zabetonovány úložné prahy opěr. V měsíci březnu a dubnu budou probíhat práce na nové mostovce, tak aby do 30. května 2010 byl most dokončen a v pondělí 31. května 2010 doprava v plném rozsahu obnovena.

Stáhnout tiskovou zprávu ve formátu doc (0.21 MB)

Sdílej na: Facebook icon Facebook

Novinky a aktuality

Uzavírka části Gorkého ulice

18. 02. 2020

Vážení cestující,
v termínu od 2.3. do 29.3.2020 bude uzavřena Gorkého ul. od okružní křižovatky s ul. Čs. armády po náměstí Dukelských hrdinů.
Spoje linky č. 6 budou obousměrně vedeny odklonem ul. Čs. armády a Jilemnického ul. Na odklonové trase obslouží zastávku Jilemnického. Výchozí zastávka Dukla, náměstí bude přemístěna na protější stranu komunikace do zálivu před pekárnu Hrubý.
Spoje linky č. 10 budou obousměrně vedeny odklonem ul. Čs. armády a Teplého ul. Na odklonové trase obslouží zastávku Teplého.
Zastávka Dukla, u náměstí nebude v obou směrech po dobu uzavírky obsluhována!

Zobrazit celou novinku

Částečná uzavírka Dělnické ulice

04. 02. 2020

Vážení cestující,
z důvodu jednosměrné uzavírky Dělnické ul. budou všechny spoje linky č. 12 ve směru do Pardubic od 17.2. do 17.5.2020 vedeny odklonem Průmyslovou ul. a obslouží zastávku Černá za Bory, pošta jako náhradní za zastávky Černá za Bory, Dělnická a Černá za Bory, mlékárny.
Spoje ve směru do Černé za Bory budou vedeny po své trase a obslouží stávající zastávky.

Zobrazit celou novinkuNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Novinky Tisková zpráva - uzavírka mostu v Pardubicích

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2