Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Tisková zpráva - uzavírka mostu v Pardubicích

21.08.2009 11:37

S ohledem na stavebně technický stav mostu přes „jižní nákladovou kolej" u Foxconnu bude stávající mostní objekt zdemolován a na jeho místě postaven most nový.

Rekonstrukce mostu je „nultou etapou" Jihovýchodního obchvatu města Pardubic a výstavby „železniční Medlešické spojky".

Odhadovaná cena projektanta stavebních nákladů je 48 mil. Kč.  Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Skanska DS a.s., Brno. Stavba je financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který pro státní zájem Pardubickému kraji finanční prostředky poskytl.

Stávající třípólový most slouží k převedení silnice II/322 přes „jižní nákladovou kolej". Výstavbou nového třípólového mostu o délce přemostění 38,0 m, s rozměry polí 11,1 - 15,8 střední pole - 11,1 vznikne objekt, který bude schopen bezpečně převést  dopravu pěších, cyklistů a motorových vozidel. 

Hlavní stavební práce byly zahájeny 1.října 2009 a ukončeny budou 30. května 2010. Po celou dobu stavby bude přerušena veškerá automobilová doprava, tj. místní i dálková. Doprava pěších a cyklistů bude převedena na provizorní lávku zbudovanou v souběhu se stávajícím mostem.

Převedení autobusové dopravy je vyřešeno v součinnosti s Dopravním podnikem města Pardubice a.s.

Ve směru do Černé za Bory jsou autobusové linky č. 12, 28 a výpomocné spoje  vedeny Ulicí Dašickou přes přejezd na Slovanech a Ulicí K Silu na Ulici Průmyslovou.

Ve směru z Černé za Bory jsou autobusové linky č. 12, 28 a výpomocné spoje  vedeny přes nadjezd na silnici II/322 a Ulicí Dašickou.

Mezi stanicemi Pardubičky, točna a Průmyslová je ve špičce zavedena bezplatná kyvadlová doprava - linka 32.

Objízdná trasa MHD            Seznam zastávek při uzavírce mostu

V prostoru ulice Průmyslová od točny trolejbusů u záchranky po uzávěru před budovaným mostním objektem bude dopravu zajišťovat speciální samostatná linka přepravující cestující, kteří přejdou po provizorním přemostění ve směru k  a od nemocnice. Linka bude bezplatná.

Vlastní stavba spočívá v kompletní demolici nosné konstrukce, pilířů  a úpravě opěr mostu. Součástí jsou přeložky a ochrana stávajících inženýrských sítí a zbudování provizorní lávky pro chodce a cyklisty. Tyto práce budou provedeny do konce roku 2009.

Na počátku roku 2010 po provedení základů budou vystavěny pilíře nového mostu, zabetonovány úložné prahy opěr. V měsíci březnu a dubnu budou probíhat práce na nové mostovce, tak aby do 30. května 2010 byl most dokončen a v pondělí 31. května 2010 doprava v plném rozsahu obnovena.

Stáhnout tiskovou zprávu ve formátu doc (0.21 MB)

Sdílej na: Facebook icon Facebook

Novinky a aktuality

Kolony ve Starých Čívicích

17. 09. 2019

Z důvodů stavebních prací na silnici I/2 ve Starých Čívicích dochází a do 27.9. bude docházet k nepravidelnostem v provozu linek 14, 23, 25. Vzhledem k počtu spojů zasažených zpožděním v kolonách může docházet k přenášení zpoždění i na další linky, na které autobusy přejíždějí. Bohužel nejsme především ve špičkách pracovních dnů schopni z kapacitních důvodů nahradit všechny zpožděné spoje. Děkujeme za pochopení. 

Zobrazit celou novinku

Změny v MHD od 31.8.2019

23. 08. 2019

Vážení cestující, 
v sobotu 31. srpna vstoupí v platnost poprázdninové jízdní řády městské hromadné dopravy, do jízdních řádů se vracejí všechny školní spoje a také linky 22, 26 a 29. Z důvodu přetrvávajícího nedostatku řidičů jsme nuceni dočasně upravit rozsah dopravy na některých linkách, konkrétně na vybraných páteřních snížit počet spojů nabízených ve špičkách pracovního dne z šesti na pět za hodinu, linku 4 pak omezit úplně.

Zastávkové jízdní řády najdete zde (pod záložkou "Platné od 31.8.2019"), ke stažení v pdf potom na této stránce v odstavci "Od 31.8.2019".

Detailní přehled změn najdete zde.

Zobrazit celou novinkuNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Novinky Tisková zpráva - uzavírka mostu v Pardubicích

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2