Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Užitečné tipy pro cestování s Pardubickou kartou

Víte, že na jednu Pardubickou kartu může cestovat více lidí? A že přestupy s kartou jsou příjemně výhodné? V sekci naleznete také tipy pro dlouhý život vaší Pardubické karty a další užitečné informace.

Zkontrolování stavu karty

Stav své karty si můžete zkontrolovat na obrazovce kteréhokoliv terminálu ve vozech MHD, ať už jde o finanční prostředky či časovou platnost karty. Po stisknutí pole „Info“ a přiložení karty ke čtecí zóně se na obrazovce zobrazí informace o kartě. Stav na kartě vám samozřejmě sdělí i pracovnice ve všech předprodejích a také ho můžete zjistit přiložením karty u vybraných dobíjecích automatů.

Přestupy se vyplatí

Pokud při své cestě v pracovní den přestoupíte a v následujícím spoji označíte kartou nástup do 45 minut od prvního nástupu do vozidla, máte nárok na 50% slevu z jízdného. O víkendech a státem uznaných svátcích máte, při přestupu do následujícího spoje do 45 minut od prvního označení nástupu, nárok na 100% slevu z jízdného. Podmínky pro přestup platí ve všech linkách MHD mimo nočních linek

Jízdné pro spolucestující

Vaši spolucestující nevlastní kartu ani u sebe zrovna nemají papírové jízdenky? Nevadí! Na vaši kartu s vámi mohou cestovat až dva další spolucestující, samozřejmě za předpokladu, že na ní máte uložen dostatečný obnos.

Vytištění daňového dokladu

Pokud potřebujete vystavit daňový doklad o zaplacení jednotlivého jízdného, je třeba vystoupit předními dveřmi, kde na dotykové obrazovce terminálu u řidiče zvolíte „Tisk“ a přiložíte Pardubickou kartu ke čtecí zóně. Poté dojde k vytištění dokladu. Odbavovací terminál u kabiny řidiče je totiž jako jediný vybaven tiskárnou.

Heslo v "Žádosti" a "Podmínkách"

Heslo je v „Žádosti“ uvedeno jako nepovinný údaj. Slouží pro telefonický kontakt uživatele karty se Zákaznickým centrem DPMP a.s., když ji při ztrátě nebo odcizení potřebujete zablokovat.

Nabití Pardubické karty v jízdenkových automatech

Pardubickou kartu můžete také dobíjet ve vybraných jízdenkových automatech podle návodu uvedeném na displeji. Seznam těchto automatů je uveden na internetových stránkách DPMP.

Když vás jede víc

Pro potřeby hromadné úhrady jízdného (např. školy) je možné využít platbu z karty přímo u řidiče vozidla. V takovém případě musíte nahlásit řidiči vozidla počet a druhy požadovaných jízdních dokladů a příslušné tarifní pásmo, ve kterém se bude celá skupina pohybovat.

Převod obsahu karty na jinou kartu

Můžete se rozhodnout pro převod obsahu karty na kartu jinou. Takto může být převedena hotovost v elektronické peněžence nebo předplatné časové jízdné, jehož převod je však vázán na přiznání slev, které se vztahovaly ke kartě původní. Takovýto převod je možné provést ve zákaznickém centru nebo na předprodeji v budově Český drah, a to bez udání důvodu a za podmínek, které nebudou v rozporu s Tarifními a Smluvními přepravními podmínkami. Požadovaný převod bude proveden do 24 hodin od jeho nahlášení.

Na co myslet a na co si dát pozor?

Karta je citlivé elektronické zařízení

…a proto nesmí být dlouhodobě vystavena vlivům extrémních teplot (pod -10 °C a nad 40 °C), působení střídavého elektrického nebo magnetického pole a statického elektrického nebo magnetického pole mimo běžný rozsah. Karta nesmí být rovněž jakýmkoliv způsobem ohýbána, lámána, rozměrově upravována či jinak povrchově a mechanicky poškozována.

Za platnou kartu používanou v odbavovacím systému je považována nepoškozená karta, a to bez jakýchkoliv neautorizovaných zásahů do její funkčnosti. Je doporučeno nosit kartu ve vhodném pouzdře (je vydáno s kartou). Použití karty je možné i bez jejího vyjmutí z pouzdra. Karta by měla fungovat i tehdy, pokud ji budete mít uloženou v dokladovém pouzdře nebo peněžence.

Změna osobních údajů

Při změně osobních údajů je uživatel personalizované karty povinen na zákaznickém centru nahlásit změnu osobních údajů a v případě, že jde o změny údajů, které jsou vytištěny na kartě (jméno, příjmení, vzhled uživatele karty), požádat o vydání nové karty.

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Pardubická karta Užitečné tipy pro cestování s Pardubickou kartou

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2