Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

Omezení u nádraží - 20.5. a 21.5.2017

16.05.2017 13:47

Z důvodu stavebních prací na křižovatce u Hlavního nádraží nebude možné v sobotu 20.5. od 00:00 do 6:00 hod. a v neděli 21.5.2017 od 00:00 do 14:00 hod. odbočení z Palackého třídy na ulici Kpt. Bartoše ani z  ulice Kpt. Bartoše na Palackého třídu.

Spoje linek č. 2, 6, 9, 13 a 18
ve směru do Polabin budou ze zast. Autobusové nádraží vedeny po odklonové trase na zastávku Albert HM. Projedou po rychlodráze na  zastávky Polabiny,Lidická, Polabiny,Kpt. Bartoše a dále po své trase.

Spoje linek č. 2, 6, 9, 13 a 18
ve směru z Polabin budou vedeny ze zastávky Polabiny,Lidická po odklonové trase po rychlodráze na zastávky Hl. nádraží,náhradní zastávka, Autobusové nádraží a dále po své trase.
Spoje linky č. 98 ve  směru do Polabin budou ze zast. Autobusové nádraží vedeny po odklonové trase na zastávku Albert HM, po rychlodráze na zastávku Rosice,Kréta a  dále po své trase.
Spoje linky č. 98 ve směru z Polabin budou ze zast. Polabiny,Sluneční  vedeny na zastávku Rosice,Kréta a po odklonové trase po rychlodráze na zastávky Hl. nádraží,náhradní zastávka, Autobusové nádraží a dále po své trase.
 
V sobotu 20.5. od 00:00 do 6:00 hod. a v neděli 21.5.2017 od 00:00 do 14:00 hod. bude uzavřena zastávka Polabiny,Albert HM. Nejbližší obsluhovaná zastávka bude Hl. nádraží,náhradní zastávka.

Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

15.4.2017 - omezení z důvodu konání Pardubického vinařského půlmaratonu

06.04.2017 08:07

V době konání sportovní akce bude pro MHD uzavřena tř. Míru, Sukova tř., nám. Republiky, Smetanovo nám., Jahnova, Bubeníkova, Husova, Kunětická a Studentská ulice i část ulice Dašické a Štrossovy.
Uzavřeny budou i dva jízdní pruhy Masarykova nám. a Hradecké ulice od křižovatky s tř. Míru ke křižovatce s Poděbradskou ulicí a silnice II/324 do St. Hradiště.

 Po dobu konání závodů nebudou obsluhovány zastávky: Sukova, Nám. Republiky, Karla IV., Třída Míru, Židov,točna, Husova, Zlatá štika, Na Haldě, Na Bukovině, Krajský úřad, Univerzita, Cihelna,točna, Fáblovka, St. Hradiště,hostinec, U Kostelíčka, zast. Masarykovo nám. ve směru do Polabin i na Sukovu třídu, zast. Zimní stadion, Stavařov a Hradecká ve směru do Polabin. Pro zastávku Na Okrouhlíku ve směru do centra bude v ul. Na Kamenci zřízena náhradní zastávka.

Odklonové trasy linek MHD v době od 7:00 do 17:00 hod.:

Linka č. 1 - bude obousměrně vedena po trase 17. listopadu - Palackého (náhrada za Masarykovo nám.) a po rychlodráze, kde obslouží zast. Hlaváčova a K nemocnici, na zastávku Slovany,Dašická a dále po své trase.

Linka č. 2 bude obousměrně vedena na zast. Autobusové nádraží ČSAD, na rychlodráze obslouží zast. Hlaváčova a K nemocnici, obslouží zast. Štrossova (ve směru do Polabin bude náhradní zast. v ul. Ke Kamenci) a dále po své trase. 

Linka č. 3bude mít po celý den výchozí a konečnou zast. Autobusové nádraží. V době uzavírky komunikací ve směru do L. Bohdaneč pojede po odklonové trase Palackého, K Polabinám, Hradeckou ul. a dále po své trase. Na odklonové trase bude zastavovat na zastávce K Polabinám a náhradní zast. Hradecká zřízené před SPŠCH na Poděbradské ul. Ve směru na Autobusové nádraží bude obsluhovat i zastávky Masarykovo nám., Palackého a Autobusové nádraží.

Linka č. 5 - bude obousměrně vedena po trase na zast. 17. listopadu - Palackého (náhrada za Masarykovo nám.) a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova, K nemocnici a Na Drážce a dále po své trase.

Linka č. 6 - zDukly nám. bude vedena po své trase na zast. Výzkumný ústav, přejede na rychlodráhu, kde obslouží zast. Hlaváčova, projede po Palackého tř. a ulicí K Polabinám, ve svém směru obslouží zastávku Masarykovo nám. a dále po své trase. Ve směru na Duklu obslouží zastávku K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám.

Linka č. 8 - spoje s konečnou a výchozí zast. Autobusové nádraží ČSAD - z Dubiny pojede po své trase na zast. K nemocnici - na rychlodráze obslouží zastávku Hlaváčova - nepojede do centra a ukončí na zastávce Autobusové nádraží ČSAD.
Ve směru na Dubinu: Autobusové nádraží - Palackého - na objízdné trase obslouží zast. K Polabinám a zastávku Hlaváčova. Dále po své trase.

Linka č. 8 a 88 - z Dubiny pojede po své trase na zast. K nemocnici - na rychlodráze obslouží zast. Hlaváčova. Ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. Ve směru na Dubinu obslouží zast. Palackého a K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám. a dále po své trase. 

Linka č. 9 - z Hůrek bude vedena po své trase na zast. Dubina,centrum. Na objízdné trase obslouží zast. Na Drážce, K nemocnici, Hlaváčova a ve svém směru i zastávku Masarykovo nám. Ve směru na Hůrka obslouží zastávku Palackého i zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám. a dále po shodné objízdné trase.

Linka č. 10 - ve směru na Cihelnu obslouží zastávku K Polabinám, jako náhradní zastávku za Masarykovo náměstí.

Linka č. 11 - zDubiny,sever bude vedena na zast. Na Drážce a dále po obousměrné objížďce po rychlodráze, kde obslouží zast. K nemocnici a Hlaváčova. Dále pojede po Palackého tř. a ulicí K Polabinám, kde ve svém směru obslouží zastávku K Polabinám. Ve směru do Polabin neobsluhuje zastávky Zimní stadion a Stavařov. 

Linka č. 12 - bude vedena z Autobusového nádraží na zastávku Palackého, obslouží zast. K Polabinám jako náhradní za zast. Masarykovo nám. Na objízdné trase po rychlodráze obslouží zast. Hlaváčova a K nemocnici. Ze zast. Štrossova pojede po své trase. Ve směru na Autobusové nádraží obslouží náhradní zastávku Štrossova zřízenou v ul. Ke Kamenci a Masarykovo nám.

Linka č. 13 - bude vedena ze Sluneční a po Palackého tř. na náhradní zastávku K Polabinám (za Masarykovo nám.) a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K nemocnici. Ze zastávky Na Drážce pojede po své trase. V opačném směru obslouží i zastávku Masarykovo nám.

Linka č. 28 - ze Závodu míru bude vedena po Palackého třídě a po rychlodráze, kde obslouží zast. Hlaváčova, K nemocnici a Štrossova a dále po své trase. Ve směru na Závodu míru obslouží náhradní zastávku Štrossova zřízenou v ul. Ke Kamenci.

Odklonové trasy linek MHD v době od 9:00 do 16:00 hod.:

Linky č. 3, 7, 10, 14, 16, 17 a 33 - ve směru ke Globusu obslouží zastávky Palackého a K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám. a vynechají zastávky Zimní stadion a Stavařov.

Odklonové trasy linek MHD v době od 10:00 do 16:00 hod.:

Linka č. 10 - ve směru na Cihelnu bude vedena na náhradní výstupní zastávku zřízenou před SPŠCH na Poděbradské ulici. Ve směru k nádraží obslouží zastávku Hradecká jako náhradní zastávku za zastávky Cihelna,točna a Univerzita.

Linka č. 16 - ve směru do Němčic (Dřítče) obslouží zastávku K Polabinám (náhrada za Masarykovo nám.) a vynechá zastávky Zimní stadion, Stavařov, Univerzita, Cihelna,točna, Fáblovka a St. Hradiště,hostinec (v Poděbradské ul. před SPŠCH bude zřízena náhradní zastávka za Univerzitu a Cihelnu,točnu). Zastávka St. Hradiště,ObÚ. v obou směrech nahradí zastávky Fáblovka a St. Hradiště,hostinec. Spoje ve směru k Autobusovému nádraží obslouží zastávku Hradecká jako náhradu za zastávky Univerzita a Cihelna,točna.

Linka č. 30 nebude provozována. 

Přechod na letní čas

20.03.2017 13:30

V noci ze soboty 25.3.2017 na neděli 26.3.2017 se ve 2:00 v noci mění zimní čas na letní. Na linkách nočního provozu 98 a 99 budou přijata taková opatření, že se cestujících změna nijak nedotkne. Spoje vyjíždějící ještě před změnou vyjedou podle zimního času a spoje jedoucí po změně času budou zajištěny výpomocnými autobusy již podle letního času.

Omezení na linkách 6, 17 a 98

06.03.2017 11:51

Z důvodu opravy havárie kanalizace v Doubravické ulici a uzavření této ulice (úsek mezi kruhovým objezdem u Globusu a Semtínskou ulicí v Ohrazenicích) nebudou ve dnech 7.-10.3.2017 spoje linky 6 jedoucí do/z Doubravic a všechny spoje linek 17 a 98 obsluhovat zastávku Ohrazenice, Semtínská v obou směrech.
U linky 6 se ve směru z centra jedná o spoje neoznačené poznámkou H, ve směru do centra o spoje s odjezdy 5:53, 6:33, 7:43, 9:46, 11:46, 14:53, 15:13 a 17:31.
Nejbližší náhradní zastávkou je zastávka Ohrazenice, škola.

Uzavření zastávky Hlavní nádraží,Albert HM.

02.03.2017 16:02

Vážení cestující, z důvodu postupu stavebních prací na Multimodálním uzlu přednádraží bude od 20. 3. 2017 uzavřena zastávka Hlavní nádraží,Albert HM. Náhradní zastávka nebude zřízena. Nejbližší obsluhované zastávky jsou Autobusové nádraží, Albert HM a Polabiny,Lidická.

Změna jízdních řádů od 5.3.2017

23.02.2017 19:24

Vážení cestující, k výše uvedenému datu dojde k těmto změnám v dopravě:

Linka č. 12
pracovní dny:

  • spoj v 15:28 ze zast. Černá za Bory,točna pojede v 15:30
  • spoj v 17:08 ze zast. Úhřetice pojede v 17:13 a bude zajíždět do zast. Zdravotnická škola
  • spoj v 17:25 ze zast. Černá za Bory,točna pojede v 17:20 a nebude zajíždět do zast. Zdravotnická škola

Linka č. 24
pracovní dny:

  • spoje v 11:55 a 14:20 ze zast. Autobusové nádraží ČSAD pojedou v 11:26 a 14:22
  • spoje ve 12:22 a 14:45 ze zast. Starý Mateřov,křižovatka pojedou v 11:53 a 14:47

Linky č. 14 a 25
pracovní dny:
změna garantovaných nízkopodlažních spojů

Opravy zastávek

13.02.2017 10:31

Od středy 22.2.2017 do odvolání bude stavební firma rekonstruovat zastávku Demokratické mládeže ve směru na Zborovské náměstí.
Náhradní zastávka bude zřízena v jízdním pruhu souběžně se stávající zastávkou. Záliv zastávky bude sloužit jako nástupiště.

Od 27.2.2017 do odvolání bude stavební firma rekonstruovat zastávku Polabiny,hotel ve směru k zast. Polabiny,Kosmonautů.
Náhradní zastávka bude zřízena v jízdním pruhu bezprostředně za stávající zastávkou a bude osazena přenosným označníkem

Zastávka Polabiny, hotel ve směru do centra je po dobu rekonstrukce přesunuta cca o 50 metrů před stávající zastávku.

Změny v MHD od 11.12.2016

07.12.2016 17:32

Vážení cestující, k výše uvedenému datu dojde k těmto změnám v dopravě:
Linka č. 15
pracovní dny:
spoj v 16:34 pojede ze zast. Autobusové nádraží ČSAD v 16:44
spoj v 17:07 ze zast. Opočínek,točna pojede v 17:17
Linka č. 24
pracovní dny:
změna času odjezdu vybraných spojů
Linka č. 30
vzhledem ke stanovenému koridoru pro pěší a zlepšení návaznosti na linku č. 3 bude linka vedena v této trase:
Třída Míru – Autobusové nádraží – Autobusové nádraží ČSAD, zpět Autobusové nádraží ČSAD – Autobusové nádraží – Masarykovo náměstí

Jízdní řády jsou připravené ve formátu pdf i v klasické podobě zde (pod záložkou "platné od 11.12.2016").

Provoz MHD dne 24.12.2016

22.12.2016 10:10

Na „ŠTĚDRÝ DEN“ (sobota 24. 12. 2016) jede MHD jako ve svátek a končí provoz mezi 18:00 – 19:00 hod. Poznámky X, určující který spoj jede či nejede jsou uvedeny přímo v jízdních řádech jednotlivých linek.
Ve večerních hodinách potom vyjedou mimořádné spoje na linkách 2, 5 a 6. Jízdní řád mimořádných spojů si můžete stáhnout níže.

Posílení dopravy 24.12.2016 (0.13 MB)

Provoz MHD od 23.12.2016 do 2.1.2017

22.12.2016 10:17

Upozorňujeme, že od 23.12. do 2.1. nejedou školní spoje (vánoční prázdniny) a od 23. 12. do 1.1. nejedou vybrané spoje linek č. 23 a 25 (dovolené ve firmách v průmyslové zóně ve St. Čívicích). Na "Silvestra" 31.12. ukončí MHD provoz mezi 21:00 - 22:00 hod., 1.1.2017 pojede vše bez omezení.
Všechna tato omezení jsou již zapracována v aktuálně platných jízdních řádech.

Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2