Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

Přechod na nový JŘ u nočního provozu

12.12.2014 19:42

Upozorňujeme, že při změně jízdních řádů MHD v noci z 13. na 14.12.2014 pojedou spoje nočního provozu linek 98 a 99 podle nového jízdního řádu už od prvních spojů, které odjíždějí ještě před půlnocí. První spoj linky 98 tak bude odjíždět od vozovny místo ve 23:36 až ve 23:57 a první spoj linky 99 bude odjíždět taktéž ve 23:57 místo dosavadního času 23:42. 

Ukončení námrazové kalamity

03.12.2014 06:56

Díky ranní oblevě jezdíme od 7.00 na všech linkách podle platných jízdních řádů.

Omlouváme se všem cestujícím za problémy, které jim včerejší situace na linkách MHD způsobila a děkujeme za pochopení.
 

Omezení provozu kvůli námraze pro středu 3.12.2014

02.12.2014 22:29

Pokud nedojde během noci k dalšímu zhoršení počasí, bude provoz MHD ve středu 3.12. organizován takto:

- na lince 6 redukovaný provoz v intervalu cca 15 minut
- na lince 3 redukovaný provoz v intervalu cca 20 minut
- linky 4, 21, 27 zrušeny bez náhrady
- všechny ostatní linky pojedou podle jízdního řádu, z toho na linkách 1 a 5 budou už nasazeny trolejbusy

Dopravní podnik děkuje všem za pochopení při řešení situace, která v Pardubicích nemá obdobu již několik desítek let.

Omezení na linkách z důvodu námrazy

02.12.2014 04:00

Z důvodu silné námrazy na trolejovém vedení musel Dopravní podnik města Pardubic, a.s. přistoupit v úterý 2.12.2014 k následujícím opatřením:
- na linkách č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 a 13 zaveden redukovaný provoz  v intervalu cca 20 minut,
- linky č. 4, 21 a 27 zrušeny bez náhrady,
- ostatní linky jezdí dle platných JŘ.

 Po zlepšení povětrnostních podmínek bude obnoven provoz na všech linkách v plném rozsahu.

Nejbližší změny jízdních řádů

06.11.2014 12:06

K datu celostátní změny jízdních řádů 14.12.2014 připravujeme změny některých jízdních řádů. O detailech budeme včas informovat.

Uzavírka stanice 17. listopadu

22.08.2014 14:06

V době od 1.9.2014 do 31.10.2014 bude z důvodu rekonstrukce části třídy 17. listopadu bez náhrady uzavřena zastávka 17. listopadu v obou směrech. Nejbližší obsluhované zastávky jsou Palackého, Masarykovo nám. a Na Spravedlnosti.
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Oprava Chrudimské ulice

18.10.2014 00:21

Aktualizováno

Ve dnech 20.10.2014 – 29.10.2014 bude probíhat oprava živičné vrstvy komunikací na Zborovském náměstí a na Chrudimské ulici.
Dopravní podnik přijal níže uvedená opatření v provozu MHD:

V době frézování, tj. ve dnech 20.10. – 23.10.2014

 - všechny linky budou vedeny ve svých trasách po polovině vozovky. V době, kdy budou práce probíhat v prostoru zastávek MHD, bude docházet ke krátkodobému omezení obsluhy zastávek Zborovské náměstí, Nemošická, Čacké a nástupní zastávky Jesničánky,točna.

V pátek 24.10.2014 od 8:00 do odvolání

- z důvodu pokládky obrusné vrstvy budou vedeny spoje linek č. 6 a10 po objízdných trasách.
Spoje linky č. 6 v obou směrech vynechají zastávku Zborovské náměstí. Jako náhradu za vynechanou zastávku obslouží zastávku Dem. mládeže.
 -spoje linky č. 10 vynechají zastávky U Kapitána a Ul. Svobody. Jako náhradu za vynechané zastávky obslouží zastávku Demokratické mládeže. Pro zastávku Krematorium na lince č. 10 budou v obou směrech zřízeny náhradní zastávky. Náhradní zastávka ve směru do Nemošic bude umístěna v ul. Pod Břízkami před křižovatkou s ul. U Krematoria. Náhradní zastávka ve směru na Duklu bude zřízena v ul. U Krematoria před křižovatkou s ul. Pod Břízkami. Náhradní zastávky budou osazeny přenosnými označníky.

V sobotu 25.10.2014 od 7:00 do odvolání

 - z důvodu pokládky obrusné vrstvy budou spoje linky č. 7 vedeny po objízdné obousměrné trase.
Spoje linky č. 7 vynechají bez náhrady zastávky Zborovské nám. a Demokratické mládeže v obou směrech.

V úterý 28.10. a ve středu  29.10.2014 od 7:00 hod. do odvolání

Opatření zrušeno, linky jedou dle běžného jízdního řádu.

Oprava ulice Na Drážce

09.10.2014 20:27

POZOR - V SOBOTU UZAVÍRKA PRODLOUŽENA AŽ DO 24:00!

Vážení cestující, v době od 13. do 18.10.2014 bude probíhat oprava ulice Na Drážce.

Po dobu stavebních prací bude omezena obsluha obousměrných zastávek Na Drážce a Dubina,garáže. Stavební práce si vyžádají výluku napětí trakčního vedení trolejbusů v ul. Na Drážce.

Dopravní podnik po dobu stavebních prací přijal níže uvedená opatření:

Ve dnech 13. až 17.10.2014:

Vždy od 8:00 do 19:00 hod. bude za provozu probíhat frézování a pokládka spodních asfaltových vrstev v ul. Na Drážce od okružní křižovatky s Husovou ul. ke světelné křižovatce s Dašickou ulicí:
-    na spojích linky č. 13 budou nasazeny autobusy po své pravidelné trase,
-    spoje linky č. 5 ukončí na zastávce Židov,točna, odkud bude vedena kyvadlová doprava po trase linky č. 5 na zast. Dubina,sever a zpět,
-    spoje linky č. 11 budou vedeny ze zastávky Krajský úřad obousměrně ul. Sakařovou, kde obslouží všechny nácestné zastávky, na zastávku Židov,točna, odkud bude společně se spoji linky č. 5 vedena kyvadlová doprava na zast. Dubina,sever a zpět. Zastávky Na Okrouhlíku a Na Drážce nebude linka 11 obsluhovat!
-    spoje MHD 8, 25, 26 a 88 pojedou bez omezení.

Ve středu 15.10.2014:

Od 8:00 do 19:00 hod. bude uzavřena zastávka Na Drážce ve směru na Dubinu. Zastávka Dubina,garáže nebude obsluhována v žádném směru.

Ve čtvrtek 16.10.2014:

Od 8:00 do 19:00 hod. bude uzavřena zastávka Na Drážce ve směru k zastávce Na Okrouhlíku (Nemocnice). Zastávka Dubina,garáže nebude obsluhována v žádném směru.

V pátek 17.10.2014:

Od 8:00 do 13:00 hod. nebude obsluhována zast. Dubina,garáže v žádném směru.

V sobotu 18.10.2014:

Od 8:00 do 24:00  bude uzavřena celá komunikace od světelné křižovatky s Dašickou ul. k okružní křižovatce s Husovou ulicí:
-    na trolejbusových linkách č. 1113 budou nasazeny autobusy po obousměrné objízdné trase vedené ze zastávky Na Okrouhlíku, ulicí Na Okrouhlíku, ul. Sakařovou a Husovou na zastávku Dubina,centrum a dále po své trase,
-    na trolejbusové lince č. 5 budou nasazeny autobusy; obousměrná objízdná trasa bude vedena ze zastávky Židov,točna, ul. Věry Junkové a Husovou ul. na Dubinu a zpět,
-    spoje linek č. 8 a 88 budou vedeny po obousměrné objížďce z rychlodráhy ul. Dašickou, Na Okrouhlíku, ul. Sakařovou a Husovou na zastávku Blahoutova a dále po své trase,
-    zastávky Na Drážce a Dubina,garáže nebudou obsluhovány.

Leták s informacemi ke stažení (0.06 MB)

Oprava zastávky Náměstí Republiky

18.10.2014 00:13

Vážení cestující, od 20.10.2014 od 8:00 do 25.10.2014 bude z důvodu opravy živičné vrstvy uzavřeno stanoviště číslo 3 (autobusové před Grandem) zastávky Náměstí Republiky. Všechny spoje ve směru k zastávce Karla IV. a k zastávce Krajský úřad budou obsluhovat stanoviště č. 1 (trolejbusové u divadla).

Doprava na Velkou pardubickou 2014

05.10.2014 00:00

Dopravní podnik města Pardubic a. s. dne 12.10.2014 zajišťuje kyvadlovou přepravu diváků na Velkou pardubickou steeplechase s Českou pojišťovnou

Trasy a odjezdy posilových spojů:

Z Polabin,Sluneční:
Odjezdy v 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30 hod.
po trase Bělehradská ul. – Masarykovo nám. – Hl. nádraží,Albert HM – Závodiště.
Z Dubiny,sever:
Odjezdy v 10:35, 11:15, 11:55, 12:35, 13:15 hod.
po trase ul. Na Drážce – Dašickou – nám. Republiky – Masarykovo nám. – 17. listopadu – Teplého – Závodiště. 
Z Dubiny,točny:
Odjezdy v 10:55, 11:35, 12:15, 12:55, 13:35 hod.
po trase přes Židov – Sakařovou ul. – tř. Míru – 17. listopadu – Teplého – Závodiště.
Z Hlavního nádraží:
Odjezdy v 10:30, 10:50*, 11:10, 11:30*, 11:50, 12:10*, 12:30, 12:50* hod.
přes Nadjezd Paramo na st. Závodiště.
Spoje označené * čekají na přípoje spojů linky č. 8, které končí na Hl. nádraží.

Po ukončení závodu bude zajištěn rozvoz diváků ze stanice ZÁVODIŠTĚ – Hlavní nádraží – Autobusové nádraží – Palackého – MASARYKOVO NÁM.    
 
- Ve stanici ZÁVODIŠTĚ bude zřízen předprodej jízdenek.
- V posilových spojích je umožněn nástup pouze předními dveřmi.
- V posilových spojích platí shodné tarifní a přepravní podmínky jako na pravidelných linkách.

Kompletní jízdní řád posilových spojů (0.09 MB)

Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2