Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

Omezení MHD dne 16.4.2016

11.04.2016 16:52

V sobotu 16.4.2016 se bude konat v centru Pardubic Pardubický vinařský půlmaratón.

V době konání sportovní akce bude pro MHD uzavřena tř. Míru, Sukova tř., nám. Republiky, Smetanovo nám., Jahnova, Bubeníkova, Sakařova, Husova, Kunětická a Studentská ulice.
V té době budou uzavřeny i dva jízdní pruhy Masarykova nám. a Hradecké ulice od křižovatky s tř. Míru ke křižovatce s Poděbradskou ulicí a silnice II/324 do St. Hradiště.

Po dobu konání závodů nebudou obsluhovány zastávky: Sukova, Nám. Republiky, Karla IV., Židov,točna, Bezdíčkova, Holubova, Sakařova, Husova, Zlatá štika, Na Haldě, Na Bukovině, Krajský úřad, Univerzita, Cihelna,točna, Fáblovka a Na Okrouhlíku. Ve směru do Pardubiček bude uzavřena zast. U Kostelíčka, ve směru na Sukovu třídu zast. Masarykovo nám. a ve směru do Polabin zast. Masarykovo nám., Zimní stadion, Stavařov a Hradecká.

Odklonové trasy linek MHD v době od 7:00 do 17:00 hod.:

Linka č. 1 - bude obousměrně vedena po trase 17. listopadu - Palackého (náhrada za Masarykovo nám.) a po rychlodráze, kde obslouží zast. Hlaváčova a K nemocnici, na zastávku Slovany,Dašická a dále po své trase.

Linka č. 2 bude obousměrně vedena po trase na Hl. nádraží a dále po rychlodráze, kde obslouží náhradní zast. Hlaváčova a K nemocnici, obslouží zast. Štrossova (ve směru do Polabin i zast. U Kostelíčka) a dále po své trase. 

Linka č. 5 - bude obousměrně vedena po trase na zast. 17. listopadu - Palackého (náhrada za Masarykovo nám.) a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova, K nemocnici a Na Drážce a dále po své trase.

Linka č. 6 - zDukly nám. bude vedena po své trase na zast. Výzkumný ústav, přejede na rychlodráhu, kde obslouží zast. Hlaváčova, projede část Palackého tř., ve svém směru obslouží zastávku Masarykovo nám. a dále po své trase. Ve směru na Duklu obslouží zastávku K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám.

Linka č. 8 a 88 - z Dubiny bude vedena na zast. K nemocnici a dále po rychlodráze, kde obslouží zast. Hlaváčova. Ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. Ve směru na Dubinu obslouží zast. Palackého (ve směru ze Svítkova před Tescem) i zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám. a dále po své trase.

Linka č. 9 - z Hůrek bude vedena po své trase na zast. Dubina,centrum. Na objízdné trase obslouží zast. Na Drážce, K nemocnici, Hlaváčova a ve svém směru i zastávku Masarykovo nám. Ve směru na Hůrka obslouží zastávku Palackého i zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám. a dále po shodné objízdné trase.

Linka č. 11 - zDubiny,sever bude vedena na zast. Na Drážce a dále po obousměrné objížďce po rychlodráze, kde obslouží zast. K nemocnici a Hlaváčova. Dále pojede po Palackého tř. a ulicí K Polabinám, kde ve svém směru obslouží zastávku K Polabinám. Ve směru do Polabin neobsluhuje zastávky Zimní stadion a Stavařov. 

Linka č. 12 - bude vedena z Hl. nádraží na zastávku Palackého, obslouží zast. K Polabinám jako náhradní za zast. Masarykovo nám. Na objízdné trase po rychlodráze obslouží zast. Hlaváčova a K nemocnici. Ze zast. Štrossova pojede po své trase. Ve směru na Hl. nádraží obslouží i zastávku U Kostelíčka a Masarykovo nám.

Linka č. 13 - bude vedena ze Sluneční a po Palackého tř. na náhradní zastávku K Polabinám (za Masarykovo nám.) a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K nemocnici. Ze zastávky Na Drážce pojede po své trase. V opačném směru obslouží i zastávku Masarykovo nám.

Linka č. 28 - ze Závodu míru bude vedena po Palackého třídě a po rychlodráze, kde obslouží zast. Hlaváčova, K nemocnici a Štrossova a dále po své trase. Ve směru na Závodu míru obslouží i zastávku U Kostelíčka.

Odklonové trasy linek MHD v době od 9:00 do 16:00 hod.:

Linky č. 3 a 33 - ve směru do L. Bohdaneč pojedou po odklonové trase ulicí Kpt. Bartoše, Bělehradskou a Kosmonautů na zastávku Poděbradská a dále po své trase. Na odklonové trase zastavuje na všech zastávkách.

Linky č. 7, 10, 14, 16 a 17 - ve směru ke Globusu obslouží zastávky Palackého a K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám.

Odklonové trasy linek MHD v době od 10:00 do 16:00 hod.:

Linka č. 10 - ve směru na Cihelnu obslouží zastávku K Polabinám, jako náhradní zastávku za Masarykovo nám. aprojede na náhradní výstupní zastávku zřízenou před Plynárenským učilištěm na Poděbradské ulici. Ve směru k nádraží obslouží zastávku Hradecká jako náhradní zastávku za zastávky Cihelna,točna a Univerzita.

Linka č. 16 - ve směru do Němčic (Dřítče) obslouží zastávku K Polabinám (náhrada za Masarykovo nám.) a vynechá zastávky Zimní stadion, Stavařov, Univerzita, Cihelna,točna, Fáblovka a St. Hradiště,hostinec (v Poděbradské ul. před Plynárenským učilištěm bude zřízena náhradní zastávka za Univerzitu a Cihelnu,točnu). Zastávka St. Hradiště,ObÚ. v obou směrech nahradí zastávky Fáblovka a St. Hradiště,hostinec. Spoje ve směru k Hl. nádraží obslouží zastávku Hradecká jako náhradu za zastávky Univerzita a Cihelna,točna.

Leták s informacemi ke stažení (0.07 MB)

Upozornění

09.04.2016 07:42

Upozorňujme že tento víkend probíhá uzavírka mostu v Mněticích. Protože objízdná trasa je výrazně delší než uzavřený úsek, může docházet ke zpožďování autobusů linky 12 kvůli čekání na výpomocný spoj jedoucí po objízdné trase z Mnětic.

Omezení na lince 12 ve dnech 9. a 10.4.2016

03.04.2016 21:31

V době od soboty 9.4.2016 od 7:00 hod. do neděle 10.4.2016 do 15:00 hod. bude nepřetržitá úplná uzavírka silnice Černá za Bory – Mnětice (oprava mostu přes Chrudimku).
Od spoje linky č. 12 s odjezdem z Hl. nádraží dne 9.4. v 6:50 hod. do  spoje s odjezdem z Hl. nádraží dne 10.4. ve 14:33 hod. (včetně) budou spoje linky č. 12 vedeny po objízdné trase ze zastávky Černá za Bory přes Drozdice na zastávku Mnětice,točna. Zpět po shodné trase.
Spoje na odklonové trase nebudou obsluhovat nácestné zastávky. Spoje linky č. 12 vynechají zastávku Mnětice,u mostu ve směru k zastávce Mnětice,točna.
Na l. č. 12 nebude dodržena garance nízkopodlažních spojů.

Zpoždění na linkách MHD

24.03.2016 10:53

Zřejmě v souvislosti s asfaltováním na nadjezdu u nádraží došlo k prudkému nárůstu dopravy v ul. 17. listopadu a S. K. Neumanna. Linky MHD projíždějící těmito místy mají zpoždění až 20 minut. Vzhledem k počtu zpožděných spojů není v silách DPMP a.s. tato zpoždění eliminovat. Děkujeme za pochopení.

Přechod na letní čas

24.03.2016 10:38

V noci ze soboty 26.3.2016 na neděli 27.3.2016 se ve 2:00 v noci mění zimní čas na letní. Na linkách nočního provozu 98 a 99 budou přijata taková opatření, že se cestujících změna nijak nedotkne. Spoje vyjíždějící ještě před změnou vyjedou podle zimního času a spoje jedoucí po změně času budou zajištěny výpomocnými autobusy již podle letního času.

Změny v MHD od 29.2.2016

17.02.2016 20:07

Vážení cestující, k výše uvedenému datu dojde k těmto změnám v dopravě:
Linka č. 10
pracovní dny
► spoje ve 4:30 a 5:10 ze zast. Ostřešany,park pojedou ve 4:27 a 5:07
► spoje ve 4:34 a 4:54 ze zast. Dukla,vozovna pojedou ve 4:33 a 4:51
► spoje ve 4:53 a 15:37 ze zast. Ostřešany,točna pojedou ve 4:50 a 15:47
► spoj v 5:50 ze zast. Staré Hradiště,hostinec pojede v 5:49
► spoje v 15:00 a 16:33 ze zast. Cihelna,točna pojedou v 15:10 a 16:35
► spoje 17:06 a 18:37 ze zast. Nemošice,točna pojedou v 17:08 a 18:39
► spoj v 17:58 ze zast. Ohrazenice,točna pojede v 18:00
Linka č. 22
pracovní dny
► spoj v 5:12 ze zast. Nemošice,točna pojede v 5:09

Uzavírka silnice I/37 dne 7.2.2016

01.02.2016 16:26

Z důvodu úplné uzavírky silnice I/37 pro opravu havarijního stavu mostního provizoria přes železniční trať dne 7.2.2016 v době od 13:00 do 16:00 hodin budou vedeny spoje linek spoje linek č. 8, 15 a 88 ve směru do Svítkova a spoje linek č. 10 a 23 v obou směrech po odklonové trase.

Spoje linek č. 8, 15, 23 a 88 ve směru do Svítkova
obslouží zastávku Albert HM, otočí se zpět na MOK u Lidlu a projedou po odklonové trase po Palackého třídě, po třídě 17. listopadu a Teplého ulicí na zastávku Závodiště a dále po své trase.
Spoje linky č. 10 ve směru do Nemošic (Ostřešan) obslouží zastávku Albert HM, otočí se zpět na MOK u Lidlu a projedou po odklonové trase po Palackého třídě, po třídě 17. listopadu a Teplého ul. na zastávku Lexova (náhrada za zastávku Dopravní podnik) a dále po své trase.
Spoje linky č. 10 ve směru do Cihelny obslouží zastávku Dukla, vozovna (náhrada za zastávku Dopravní podnik) a projedou po odklonové trase po Teplého ulici, třídě 17. listopadu a Palackého třídě na zastávku Hlavní nádraží a dále po své trase.
Spoj linky 23 ve 14.15 ze zastávky Staré Čívice, Průmyslová zóna pojede ze zastávky Závodiště po odklonové trase a vynechá zastávku Polabiny, kpt. Bartoše.
Spoje linek č. 8, 15 a 88 ve směru do Svítkova a spoje linek č. 10 a 23 v obou směrech neobsluhují nácestné zastávky na odklonové trase.
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Leták s informacemi ke stažení (0.06 MB)

Provoz MHD dne 31.12.2015

29.12.2015 17:10

Upozorňujeme že na "Silvestra" ve čtvrtek 31.12.2015 pojede MHD jako v pracovní den. Ve večerních hodinách přibližně po 21:00 většina spojů nepojede - tyto spoje jsou přímo v jízdních řádech jednotlivých linek označeny poznámkou "Y - nejede 31.12. na Silvestra".
Linky nočního provozu číslo 98 a 99 jedou v běžném rozsahu podle platného jízdního řádu.

Změny v MHD od 4.1.2016

22.12.2015 16:52

Vážení cestující, k výše uvedenému datu dojde k těmto změnám v dopravě:
Linka č. 6
spoje této linky budou obousměrně vedeny ulicí Gorkého, na Dukle obslouží zastávky Dukla,náměstí, Dukla,u náměstí, Dukla,KD, Gorkého/Gorkého,škola a dále ve své trase zastávku Zborovské náměstí nebo U Kapitána 
Linka č. 10
spoje této linky budou obousměrně vedeny ulicí Gorkého, na Dukle obslouží zastávky Dukla,
u náměstí, Dukla,KD, Gorkého/Gorkého,škola a dále ve své trase zastávku U Kapitána 
ve  směru z Dukly do centra pojedou spoje po této objízdné trase: Dukla,u náměstí – Dopravní podnik (dále bez zastávek přes nadjezd Paramo, rychlodráhou, ul. Kpt. Bartoše) – Hlavní nádraží a dále po své trase
Na vybraných spojích linek č. 6 a 10 dojde ke změnám odjezdů.
Linka č. 17
pracovní dny: spoj v 6:22 ze zastávky Srch,točna do zastávky Doubravice,náměstí  pojede v 6:21

Leták s informacemi ke stažení (0.07 MB)

Provoz MHD dne 24.12.2015

17.12.2015 19:03

Na „ŠTĚDRÝ DEN“ (čtvrtek 24. 12. 2015) jede MHD jako v neděli a končí provoz mezi 18:00 – 19:00 hod. Poznámky X, určující který spoj jede či nejede jsou uvedeny přímo v jízdních řádech jednotlivých linek.
Ve večerních hodinách potom vyjedou mimořádné spoje na linkách 2, 5 a 6. Jízdní řád mimořádných spojů si můžete stáhnout níže.

Posílení dopravy 24.12.2015 (0.13 MB)

Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2