Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

Změny v MHD od 4.1.2016

22.12.2015 16:52

Vážení cestující, k výše uvedenému datu dojde k těmto změnám v dopravě:
Linka č. 6
spoje této linky budou obousměrně vedeny ulicí Gorkého, na Dukle obslouží zastávky Dukla,náměstí, Dukla,u náměstí, Dukla,KD, Gorkého/Gorkého,škola a dále ve své trase zastávku Zborovské náměstí nebo U Kapitána 
Linka č. 10
spoje této linky budou obousměrně vedeny ulicí Gorkého, na Dukle obslouží zastávky Dukla,
u náměstí, Dukla,KD, Gorkého/Gorkého,škola a dále ve své trase zastávku U Kapitána 
ve  směru z Dukly do centra pojedou spoje po této objízdné trase: Dukla,u náměstí – Dopravní podnik (dále bez zastávek přes nadjezd Paramo, rychlodráhou, ul. Kpt. Bartoše) – Hlavní nádraží a dále po své trase
Na vybraných spojích linek č. 6 a 10 dojde ke změnám odjezdů.
Linka č. 17
pracovní dny: spoj v 6:22 ze zastávky Srch,točna do zastávky Doubravice,náměstí  pojede v 6:21

Leták s informacemi ke stažení (0.07 MB)

Provoz MHD dne 24.12.2015

17.12.2015 19:03

Na „ŠTĚDRÝ DEN“ (čtvrtek 24. 12. 2015) jede MHD jako v neděli a končí provoz mezi 18:00 – 19:00 hod. Poznámky X, určující který spoj jede či nejede jsou uvedeny přímo v jízdních řádech jednotlivých linek.
Ve večerních hodinách potom vyjedou mimořádné spoje na linkách 2, 5 a 6. Jízdní řád mimořádných spojů si můžete stáhnout níže.

Posílení dopravy 24.12.2015 (0.13 MB)

Změny v MHD od 13.12.2015

02.12.2015 16:34

Vážení cestující, k výše uvedenému datu dojde k těmto změnám v dopravě:
Linka č. 12
pracovní dny:
spoje v 19:42 a 20:51 ze zast. Černá za Bory,točna pojedou v 19:41 a 20:48
spoje ve 21:30 a 22:34 ze zast. Hlavní nádraží pojedou ve 21:16 a 22:38
Linka č. 14
pracovní dny:
spoj v 17:20 ze zast. Polabiny,točna nepojede přes Svítkov a bude prodloužen do zast. Staré Čívice,Průmyslová zóna 
Linka č. 17
pracovní dny:
nový spoj v 9:15 ze zast. Hlavní nádraží do zast. Srch,točna
nový spoj v 9:50 ze zast. Srch,točna do zast. Hlavní nádraží
spoj v 13:02 ze zast. Hlavní nádraží pojede v 13:06
spoj v 13:31 ze zast. Srch,točna pojede v 13:35
Linka č. 23
spoje ve směru Staré Čívice,Průmyslová zóna - Hlavní nádraží ( - Polabiny,točna) budou obsluhovat zastávku Polabiny,Kpt. Bartoše
Linka č. 28
pracovní dny:
spoj ve 21:13 ze zast. Závodu míru pojede v 21:25
Linka č. 33
dny školního vyučování:
nový spoj v 12:32 ze zast. Dukla,vozovna do zast. Globus (pouze v pátek)
nový spoj v 12:50 ze zast. Globus do zast. Hlavní nádraží (pouze v pátek)
nový spoj v 13:19 ze zast. Hlavní nádraží do zast. Globus (pouze v pátek)
zrušen spoj v 13:16 ze zast. Dukla,vozovna do zast. Globus (pouze v pátek)
nový spoj v 13:16 ze zast. Dukla,vozovna do zast. Globus (pondělí - čtvrtek)
nový spoj v 13:35 ze zast. Globus do zast. Hlavní nádraží (pondělí - čtvrtek)

Leták s informacemi ke stažení (0.07 MB)

Uzavření zastávky Univerzita - UKONČENO K 1.12.2015

15.07.2015 19:11

Od 1.12.2015 je obnovena obsluha zastávky Univerzita, linky 10 a 16 se na Cihelně vrací na svou trasu!

Uzavírka části Sakařovy ulice - UKONČENA!

13.10.2015 00:46

Od středy 25.11.2015 od 15:30 ukončena objížďka linky 5 v Sakařově ulici!

Uzavírka silnice Brozany - Ráby

17.11.2015 09:45

 V době od 23.11.2015 od 8:00 hod. do 12.12.2015 do 16:00 hod. bude z  důvodu pokládky asfaltové vrstvy úplná uzavírka silnice Brozany – Ráby.
Spoje linky č. 16 ve směru do Němčic (Dřítče) budou vedeny ze zastávky St. Hradiště,hostinec po objížďce přes Hradiště na Písku na  zastávku Ráby,Kunětická hora a dále po své trase. Spoje linky č. 16 ve  směru do Pardubic budou vedeny ze zastávky Ráby,Kunětická hora po objížďce přes Hradiště na Písku na zastávku St. Hradiště,hostinec a dále po své trase.
Zastávky Staré Hradiště,Psinek, Staré Hradiště,Brozany, Ráby,křižovatka a Ráby,prodejna nebudou obsluhovány.

Doprava na Velkou pardubickou

06.10.2015 12:36

Dne  11.10.2015  bude zajištěna  kyvadlová  přeprava  diváků  na závod Velká pardubická s Českou pojišťovnou.

Trasy posilových spojů:

- Z Polabin,Sluneční po trase: Bělehradská ul. – Masarykovo nám. – Palackého – nadj. Paramo – Závodiště.
- Z Dubiny,sever po trase: Na Drážce – Dašická ul. – nám. Republiky – Masarykovo nám. – Jana Palacha – Teplého – Závodiště.
- Z Dubiny,točny po trase: Židov – Sakařovou ul. – nám. Republiky – Masarykovo nám. – Jana Palacha – Teplého – Závodiště.
- Z Hlavního nádraží přes nadjezd Paramo na zast. Závodiště.
- Z Masarykova nám. po trase: Autobusové nádraží – Hlavní nádraží – Hlavní nádraží,Albert HM – Albert HM – Závodiště.

Polabiny,Sluneční Dubina,sever Dubina,točna Hl. nádraží Masarykovo n.
10:30 10:50 10:35 10:55 10:30 10:45 10:45*
11:10 11:30 11:15 11:35 11:00 11:15 11:25* 
11:50 12:10 11:55 12:15 11:45 12:00 12:05*
12:30 12:50 12:35 12:55 12:15 12:30 12:45* 
13:10 13:30 13:15 13:35 12:45 13:00 13:25*
- - - - - - - - - - - - 13:15 13:45 - - -

Spoje s odjezdem v 10:45*, 11:25*, 12:05*, 12:45* a 13:25* hod. jedou z Masarykova náměstí až na Hlavní nádraží jako posila za spoji linky č. 8. Z Hlavního nádraží pokračují dále na Závodiště.

Po ukončení závodu bude zajištěn rozvoz diváků ze zastávky ZÁVODIŠTĚ po trase: Dopravní podnik – Teplého – Domov mládeže – Na Spravedlnosti – 17. listopadu – Palackého – Autobusové nádraží – Hlavní nádraží,Albert HM.
V posilových spojích se cestující přepravují bezplatně.

Leták s informacemi ke stažení (3 stránky) (0.15 MB)

Omezení v centru města dne 9.10.2015

06.10.2015 12:24

V pátek 9.10.2015 v době od 19:30 do 23:00 hod. bude pro MHD uzavřeno náměstí Republiky.

V době od 19:30 do 23:00 hod. budou spoje linek č. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 28 a 88 vedeny po odklonové trase ulicí Karla IV. a Hlaváčovou ulicí.

Po dobu uzavírky nám. Republiky nebudou obsluhovány zastávky: Nám. Republiky i Sukova v obou směrech a pro spoje linek č. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 28, 88 Masarykovo nám. ve směru na Sukovu třídu.

Obousměrné odklonové trasy linek MHD v době od 19:30 do 23:00 hod.:
Spoje linek č. 1 a 5 – obousměrná objížďka z tř. 17. listopadu na zast. Palackého (náhrada za Masarykovo nám.), projedou po rychlodráze na zast. Karla IV. (náhrada za Nám. Republiky), od zast. Krajský úřad po své trase.
Spoje linek č. 2, 9, 12 a 13:
-    ve směru na Hl. nádraží: ze zast. Krajský úřad pojedou na zast. Karla IV. (náhrada za Nám. Republiky), projedou po rychlodráze, Palackého tř. a ul. K Polabinám na zast. Masarykovo nám. a dále po své trase,
-    ve směru na Dubinu (do Pardubiček): pojedou z  Hl. nádraží, Palackého tř. a ul. K Polabinám, kde obslouží zast. K Polabinám, projedou Palackého tř. a rychlodráhou na zastávku Karla IV. (náhrada za Nám. Republiky), od zastávky Krajský úřad po své trase.
Spoje linky č. 6:
-    ve směru do Ohrazenice: ze zast. Výzkumný ústav  pojedou po rychlodráze, kde obslouží zast. Hlaváčova, projedou Palackého tř., ul. K Polabinám na Masarykovo nám. a dále po své trase,
-    ve směru na Duklu: pojedou z Hl. nádraží, Palackého tř. a ul. K Polabinám, kde obslouží zast. K Polabinám, projedou Palackého tř. a rychlodráhou, kde obslouží zastávku Hlaváčova, na zastávku Výzkumný ústav a dále po své trase.
Spoje linek č. 8 a 88:
-    ve směru na Hl. nádraží: ze zast. K nemocnici pojedou dále po rychlodráze, kde obslouží zastávku Hlaváčova, projedou Palackého tř., ul. K Polabinám na zast. Masarykovo nám. a dále po své trase,
-    ve směru na Dubinu: pojedou z Hl. nádraží (17. listopadu), Palackého tř. a ul. K Polabinám, kde obslouží zast. K Polabinám, projedou Palackého tř. a rychlodráhou, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K nemocnici a dále po své trase.
Spoje linky č. 11:
-    ve směru ke Globusu: ze zast. Krajský úřad pojedou na zast. Karla IV. (náhrada za Nám. Republiky), projedou po rychlodráze, po Palackého tř. a přes Masarykovo nám. na zastávku Zimní stadion a dále po své trase,
-    ve směru na Dubinu: ze zast. Zimní stadion obslouží zast. Masarykovo nám.(náhrada za Sukova), po Palackého tř. a po rychlodráze na zastávku Karla IV., od zast. Krajský úřad po své trase.
Spoje linky č. 28:
-    ve směru do Pardubiček: Závodu míru, K Polabinám, projedou po Palackého tř. a po rychlodráze na zast. Karla IV. (náhrada za Nám. Republiky), od zast. Krajský úřad po své trase,
-    ve směru na Závodu míru: ze zast. Krajský úřad pojedou na zast. Karla IV. (náhrada za Nám. Republiky), projedou po rychlodráze, po Palackého tř. na zast. K Polabinám a dále po své trase.
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Leták s informacemi ke stažení (0.07 MB)

Uzavírka v Popkovicích 2.-3.10.2015

02.10.2015 12:45

Od soboty 3.10. od 7:00 hod. do neděle 4.10.2015 do odvolání (asi do  18:00 hod.) bude z důvodu pokládky plynovodu uzavřena část Žižkovy ulice v Popkovicích.
Spoje linek č. 8, 14, 15, 88 a 98 budou vedeny po určené odklonové trase.
Zastávka Popkovice,křižovatka bude v obou směrech přeložena na zast. Popkovice,hostinec.
Spoj linky č. 14 s odjezdem ze zastávky St. Čívice,točna ve 4:53 hodin vynechá bez náhrady zastávku Popkovice,hostinec.
Spoje linky č. 15 ve směru na Opočínek vynechají bez náhrady zastávku Popkovice,křižovatka.

Změny v MHD od 3.10.2015

25.09.2015 23:15

Vážení cestující, v souvislosti s uzavírkou rampy mostu na silnici I/37 dojde k výše uvedenému datu k těmto změnám v dopravě:

Linky č. 8 a 88

ve směru ze Svítkova do centra pojedou spoje po této objízdné trase:
Závodiště – Teplého – Domov mládeže – Na Spravedlnosti – 17. listopadu – Masarykovo nám. (spoje ze Svítkova vynechají zast. Hlavní nádraží, Autobusové nádraží a Palackého) a dále po své trase

Linka č. 10

ve směru z Dukly do centra pojedou spoje po této objízdné trase:
Dukla,náměstí – Teplého (dále bez zastávek ul. Teplého, 17. listopadu, Palackého) – Hlavní nádraží a dále po své trase

Linka č. 12

posun odjezdů spojů ze zast. Dukla,vozovna do zast. Hlavní nádraží, spoje pojedou po této objízdné trase: Dukla,vozovna – (dále bez zastávek přes nadjezd Paramo, rychlodráhou, ul. Kpt. Bartoše) – Hlavní nádraží a dále po své trase

Linka č. 15

ve směru z Opočínku do centra pojedou spoje po této objízdné trase:
Závodiště – (dále bez zastávek ul. Teplého, Jana Palacha) – 17. listopadu – Palackého – Hlavní nádraží a dále po své trase

Linka č. 23

ve směru z Průmyslové zóny do centra pojedou spoje po této objízdné trase:
Závodiště – (dále bez zastávek přes nadjezd Paramo, rychlodráhou, ul. Kpt. Bartoše) – Hlavní nádraží a dále po své trase
pracovní dny:
spoj ve 23:06 ze zast. Staré Čívice,Průmyslová zóna pojede objízdnou trasou ze Závodiště rychlodráhou do zast. Polabiny,Sluneční (nástupní zastávka trolejbusů), obslouží zast. Polabiny,Kpt. Bartoše a Polabiny,Lidická v opačném směru a skončí na zast. Hlavní nádraží

Linka č. 99

ve směru z Dukly do centra pojedou spoje po této objízdné trase:
Dukla,vozovna – (dále bez zastávek ul. Teplého, 17. listopadu, Palackého) – Hlavní nádraží a dále po své trase
Na vybraných spojích výše uvedených linek dojde ke změnám odjezdů.

Další změny v dopravě k výše uvedenému datu:

Linka č. 9

soboty, neděle, svátky:
spoj ve 14:34 ze zast. Hlavní nádraží,Albert HM do zast. Rosice,točna pojede ve 14:38

Linka č. 22

pracovní dny:
posuny spojů v návaznosti na posuny spojů linky 10

Leták s informacemi ke stažení (0.06 MB)

Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2