Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

Doprava na Dětský super den

29.05.2015 11:25

Dne 6.6.2015 se koná Dětský RWE super den na Dostihovém závodišti. DPMP a.s. zajišťuje kyvadlovou dopravu od hlavního nádraží na závodiště a zpět.

Odjezdy z Hl. nádraží: 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50
Odjezdy ze závodiště: 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20
Cestující se přepravují v těchto posilových spojích zdarma.

Omezení na linkách 22 a 910 v Nemošicích

14.05.2015 11:46

Od 18.5.2015 od 8:00 hod. do 31.7.2015 bude probíhat stavba okružní křižovatky v Nemošicích.
Po celou dobu stavby bude pro spoje linky č. 10 umožněn obousměrný průjezd.
Spoje linek č. 22 a 910 (účelový spoj pro Školu Svítání) budou mít náhradní konečnou zastávku v Nemošicích před parkovištěm u restaurace U Mandysů. Náhradní výstupní zastávka bude osazena přenosným označníkem. Náhradní nástupní zastávka bude zřízena před výjezdem z parkoviště a bude osazena přenosným označníkem.
Po celou dobu stavebních prací nebude dodržen přestup mezi spoji linek č. 10 a 22.
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Leták s informacemi ke stažení (0.09 MB)

Jízdní řády zvláštních jízd při dni otevřených dveří

14.05.2015 16:03

Na stránku Den otevřených dveří 2015 byly přidány jízdní řády s odjezdy zvláštních jízd historických i moderních vozidel v sobotu 16.5.2015.
Jedná se o odjezdy ze zastávek:

  • Dukla, vozovna
  • Masarykovo náměstí
  • Třída Míru
  • Hlavní nádraží
  • Muzeum Rosice nad Labem

Jízdní řády jsou k dispozici ve formátu pdf a jpg. Dále jsou k dispozici vozové jízdní řády zvláštních jízd.

 (0.11 MB)

Posílení dopravy na lince 3 dne 23.5.2015

14.05.2015 16:00

Léčebné lázně Bohdaneč a.s. zahájí dne 23.5.2015 lázeňskou sezónu. Na  lince č. 3 bude tento den posílena doprava. Od 13:00 do 18:30 bude platit jízdní řád, který najdete v příloze.

Jízdní řád posílené dopravy (0.15 MB)

Odklon linek 3 a 33 dne 13.5.2015

12.05.2015 11:23

Ještě jednou upozorňujeme na středeční uzavírku v centru města! Především pak na to, že linky 3 a 33 v době konání závodů pojedou od nádraží odklonem přes Polabiny a nebudou tak obsluhovat kromě uzavřených zastávek také zastávky Autobusové nádraží, Palackého, Zimní stadion a Stavařov - vše ve směru od nádraží,
Další opatření při uzavírce najdete zde.

Omezení dopravy dne 13.5.2015

08.05.2015 20:32

Dne 13.5.2015 v době konání cyklistického závodu od 15:30 do 20:15 hod. bude pro veškerý provoz uzavřena tř. Míru a polovina vozovky Masarykova nám., Sukovy tř. a nám. Republiky.

Zastávka Sukova ve směru na  nám. Republiky, zast. Masarykovo nám. ve směru do Polabin i ve směru na  nám. Republiky a zastávka Tř. Míru v obou směrech budou po dobu konání závodu uzavřeny bez náhrady.

  • Zastávka U Grandu bude přeložena na zast. Nám. Republiky (u kostela).
  • Autobusová zast. Nám. Republiky (před Grandem) bude přeložena na trolejbusovou zast. Nám. Republiky (u divadla).
  • Na trolejbusových linkách č. 1, 2, 5, 7, 11 a 13 budou nasazeny autobusy.
  • Linky č. 4, 21 a 27 nebudou od 15:30 hod. provozovány!
  • Spoje linek č. 3 a 33 ve směru do L. Bohdaneč (ke Globusu) budou vedeny po odklonové trase ul. kpt. Bartoše, Bělehradskou a dále po své trase ul. Hradeckou. Na odklonové trase obsluhují všechny nácestné zastávky včetně zastávky Hl. nádraží,Albert HM!

VZHLEDEM K ROZSAHU A ČASU UZAVÍRKY LZE PŘEDPOKLÁDAT VÝRAZNÉ DOPRAVNÍ KOMPLIKACE V CELÉM CENTRU MĚSTA A TEDY I ZPOŽDĚNÍ NA LINKÁCH MHD!

Schéma uzavírky (0.19 MB)

Uzavření zastávky Sezemice, pošta dne 2.5.2015

20.04.2015 10:48

Dne 2.5.2015 od 14:00 do 18:00 hod. bude z důvodu konání cyklistických závodů zastávka Sezemice, pošta pro spoj linky MHD č. 9 UZAVŘENA bez náhrady.
Nejbližší obsluhovaná zastávka spojem linky č. 9  bude zastávka Sezemice,Zámostí.

Omezení na linkách MHD dne 18.4.2015

09.04.2015 12:23

Uzavřená oblast

V sobotu 18.4.2015 se bude konat v centru Pardubic Pardubický vinařský půlmaratón.
V době od 7:00 do 16:00 hod. bude pro MHD uzavřena tř. Míru, Sukova tř., nám. Republiky, Smetanovo nám., Jahnova, Bubeníkova, Sakařova, Husova, Kunětická a Studentská ulice. V té době budou uzavřeny i dva jízdní pruhy Masarykova nám. a Hradecké ulice od křižovatky s tř. Míru ke křižovatce s Poděbradskou ulicí a silnice II/324 do St. Hradiště.

Po dobu konání závodů nebudou obsluhovány zastávky: Sukova, Nám. Republiky, Karla IV., Židov,točna, Bezdíčkova, Holubova, Sakařova, Husova, Zlatá štika, Na Haldě, Na Bukovině, Krajský úřad, Univerzita, Cihelna,točna, Fáblovka, Na Okrouhlíku a U Kostelíčka ve směru do Pardubiček, Masarykovo nám., Zimní stadion, Stavařov a Hradecká ve směru do Polabin.

Obousměrné odklonové trasy linek MHD v době od 7:00 do 16:00 hod.:

Linka č. 1 – bude obousměrně vedena po trase 17. listopadu – Palackého (náhrada za Masarykovo nám.) – po rychlodráze, kde obslouží zast. Hlaváčova a K nemocnici – obslouží zast. Slovany,Dašická a dále po své trase.
Linka č. 2 bude obousměrně vedena po trase na Hl. nádraží a dále po rychlodráze, kde obslouží náhradní zast. Hlaváčova a K nemocnici, obslouží zast. Štrossova (v opačném směru i zast. U Kostelíčka) a dále po své trase. 
Linky č. 3 a 33 - ve směru do L. Bohdaneč jedou po odklonové trase ul. Kpt. Bartoše, Bělehradskou a Kosmonautů na zast. Poděbradská dále po své trase. Na odklonové trase zastavuje na všech zastávkách.
Linka č. 5 – bude obousměrně vedena po trase na 17. listopadu – Palackého (náhrada za Masarykovo nám.) a dále po rychlodráze, kde obslouží zast. Hlaváčova, K nemocnici a Na Drážce a dále po své trase.
Linka č. 6 – z Dukly nám. bude vedena po své trase na zast. Výzkumný ústav, přejede na rychlodráhu, kde obslouží zast. Hlaváčova, projede část Palackého tř., ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. a dále po své trase. Ve směru na Duklu obslouží zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám.
Linka č. 7 – ve směru ke Globusu obslouží zast. Palackého a K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám.
Linka č. 8 a 88 – z Dubiny bude vedena na zast. K nemocnici – na rychlodráze obslouží zast. Hlaváčova – ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. Ve směru na Dubinu obslouží zast. Palackého i zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám. a dále po své trase.
Linka č. 9 – z Hůrek bude vedena po své trase na zast. Dubina, centrum – obslouží zast. Na Drážce, K nemocnici a na rychlodráze zast. Hlaváčova, ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. Ve směru na Hůrka obslouží zast. Palackého i zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám. a dále po své trase.
Linka č. 10 – ve směru na Cihelnu obslouží zast. K Polabinám, jako náhradní zast. za Masarykovo nám. zast. a projede na náhradní výstupní zast. Cihelna,točna zřízenou před Plynárenským učilištěm na Poděbradské ul. Ve směru k nádraží obslouží zastávku Hradecká jako náhradní zastávku za zast. Cihelna,točna a Univerzita.
Linka č. 11 – z Dubiny,sever bude vedena na zast. Na Drážce a dále po obousměrné objížďce po rychlodráze, kde obslouží zast. K nemocnici a Hlaváčova. Dále pojede po Palackého tř. a ul. K Polabinám, kde ve svém směru obslouží zast. K Polabinám. Na Hradecké ulici ve směru do Polabin neobsluhuje zast. Zimní stadion a Stavařov. 
Linka č. 12 – bude vedena z Hl. nádraží – Palackého, obslouží zast. K Polabinám jako náhradní za zast. Masarykovo nám., na objízdné trase po rychlodráze obslouží zast. Hlaváčova a K nemocnici, Štrossova a dále po své trase. Ve směru na Hl. nádraží obslouží i zast. U Kostelíčka a Masarykovo nám.
Linka č. 13 – bude vedena ze Sluneční a po Palackého tř. na náhradní zast. K Polabinám (za Masarykovo nám.) a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K nemocnici – obslouží zastávku Na Drážce a dále po své trase.  V opačném směru obslouží i zast. Masarykovo nám.
Linka č. 14 – ve směru do Polabin obslouží zast. Palackého a K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám.
Linka č. 16 – ve směru do Němčic (Dřítče) obslouží zast. K Polabinám (náhrada za Masarykovo nám.) a vynechá zastávky Zimní stadion, Stavařov, Cihelna,točna, Fáblovka a St. Hradiště,hostinec (v Poděbradské ul. před Plynárenským uč. bude zřízena náhradní zast. za Univerzitu a Cihelnu,točnu; zast. St. Hradiště,ObÚ. nahradí v obou směrech zast. Fáblovka a St. Hradiště,host.). Ve směru k Hl. nádraží obslouží zast. Hradecká jako náhradu za Univerzitu a Cihelnu,točnu.
Linka č. 28 – ze Závodu míru bude vedena po Palackého tř. a po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova, K nemocnici a Štrossova a dále po své trase. Ve směru na Závodu míru obslouží i zastávku U Kostelíčka.
Ve směru do Polabin nebudou obsluhovány zastávky Masarykovo nám., Zimní stadion, Stavařov a Hradecká.

Seznam odklonových tras (0.07 MB)

Zpoždění na linkách MHD

29.03.2015 17:18

Kvůli velkému počtu lidí a nesprávně zaparkovaných aut u letiště dochází k výraznému zpoždění na linkách MHD kolem letiště. Požádali jsme policii ČR o pomoc při zajištění průjezdu.

Změny v MHD od 1.4.2015

24.03.2015 19:07

Vážení cestující, v souvislosti s ukončením rekonstrukce třídy Míru dojde k těmto změnám v dopravě:
Linka č. 4
změna trasy linky: Polabiny,točna – Třída Míru – Masarykovo nám. – Polabiny,točna
Linka č. 21
změna trasy linky: Slovany,točna – Třída Míru – Polabiny,Sluneční a zpět
(mimo dobu 7:00 - 17:00 budou spoje linky č. 21 vedeny po Sukově třídě)
pracovní dny:
zrušeny spoje v 5:57 ze zast. Dukla,vozovna a v 17:19 ze zast. Slovany,točna 
Linka č. 27
změna trasy linky: Pardubičky,točna – Třída Míru – Dukla,náměstí – Třída Míru – Pardubičky,točna
(mimo dobu 7:00 - 17:00 budou spoje linky č. 27 vedeny po Sukově třídě)
pracovní dny:
spoje v 11:11 a 16:11 ze zast. Pardubičky,točna budou prodlouženy do zast. Dukla,točna
Na vybraných spojích výše uvedených linek dojde k drobným změnám odjezdů.

Další změny v dopravě k výše uvedenému datu:
Linka č. 1
pracovní dny:
spoj ve 4:16 ze zast. Dukla,vozovna pojede ve 4:12
spoj ve 4:34 ze zast. Slovany,točna pojede ve 4:30
nový spoj v 5:57 ze zast. Dukla,vozovna do zast. Slovany,točna (dříve linka č. 21)
nový spoj v 17:19 ze zast. Slovany,točna do zast. Dukla,vozovna (dříve linka č. 21)
Linka č. 2
pracovní dny, soboty, neděle, svátky:
spoj ve 23:14 ze zast. Polabiny,točna pojede ve 23:20
Linka č. 3  
pracovní dny:
spoj v 17:41 ze zast. Lázně Bohdaneč,točna bude prodloužen do zast. Hlavní nádraží
soboty, neděle, svátky:
spoj ve 4:50 ze zast. Dukla,vozovna pojede ve 4:20
spoj v 5:23 ze zast. Lázně Bohdaneč,točna pojede ve 4:53
spoj ve 20:30 ze zast. Lázně Bohdaneč,točna bude prodloužen do zast. Hlavní nádraží
Linka č. 5
pracovní dny:
nový spoj v 8:34 ze zast. Dubina,sever do zast. Dukla,točna
spoj v 8:35 ze zast. Židov,točna pojede v 8:23 a bude ukončen v zast. Dukla,vozovna
Linka č. 7
soboty, neděle, svátky:
spoj v 5:27 ze zast. UMA,točna pojede v 5:28
Linka č. 13
pracovní dny:
nový spoj v 8:03 ze zast. Polabiny,Sluneční do zast. Dubina,sever
spoje v 7:56 a 8:11 ze zast. Polabiny,Sluneční pojedou v 7:53 a 8:13

Leták s informacemi ke stažení (0.07 MB)

Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2