Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

Oprava zastávky Náměstí Republiky

18.10.2014 00:13

Vážení cestující, od 20.10.2014 od 8:00 do 25.10.2014 bude z důvodu opravy živičné vrstvy uzavřeno stanoviště číslo 3 (autobusové před Grandem) zastávky Náměstí Republiky. Všechny spoje ve směru k zastávce Karla IV. a k zastávce Krajský úřad budou obsluhovat stanoviště č. 1 (trolejbusové u divadla).

Doprava na Velkou pardubickou 2014

05.10.2014 00:00

Dopravní podnik města Pardubic a. s. dne 12.10.2014 zajišťuje kyvadlovou přepravu diváků na Velkou pardubickou steeplechase s Českou pojišťovnou

Trasy a odjezdy posilových spojů:

Z Polabin,Sluneční:
Odjezdy v 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30 hod.
po trase Bělehradská ul. – Masarykovo nám. – Hl. nádraží,Albert HM – Závodiště.
Z Dubiny,sever:
Odjezdy v 10:35, 11:15, 11:55, 12:35, 13:15 hod.
po trase ul. Na Drážce – Dašickou – nám. Republiky – Masarykovo nám. – 17. listopadu – Teplého – Závodiště. 
Z Dubiny,točny:
Odjezdy v 10:55, 11:35, 12:15, 12:55, 13:35 hod.
po trase přes Židov – Sakařovou ul. – tř. Míru – 17. listopadu – Teplého – Závodiště.
Z Hlavního nádraží:
Odjezdy v 10:30, 10:50*, 11:10, 11:30*, 11:50, 12:10*, 12:30, 12:50* hod.
přes Nadjezd Paramo na st. Závodiště.
Spoje označené * čekají na přípoje spojů linky č. 8, které končí na Hl. nádraží.

Po ukončení závodu bude zajištěn rozvoz diváků ze stanice ZÁVODIŠTĚ – Hlavní nádraží – Autobusové nádraží – Palackého – MASARYKOVO NÁM.    
 
- Ve stanici ZÁVODIŠTĚ bude zřízen předprodej jízdenek.
- V posilových spojích je umožněn nástup pouze předními dveřmi.
- V posilových spojích platí shodné tarifní a přepravní podmínky jako na pravidelných linkách.

Kompletní jízdní řád posilových spojů (0.09 MB)

Doprava na Zlatou přilbu 2014

26.09.2014 18:59

Dopravní podnik města Pardubic a. s. ve dnech 4. a 5.10.2014 zajišťuje kyvadlovou přepravu diváků  na Finále MS družstev juniorů a na Zlatou přilbu.

Sobota 4.10.2014:

V sobotu budou od spojů linky č. 8 z Hlavního nádraží vedeny výpomocné spoje v 10:50, 11:30, 12:10 a 12:50 hod. na zastávku Svítkov,park. Spoje čekají na přípoje spojů linky číslo 8, které končí na Hl. nádraží.

Neděle 5.10.2014:

Trasy a odjezdy posilových spojů:

Z Polabin,Sluneční
Odjezdy v 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40 hod.
po trase: Bělehradská – Masarykovo nám. – Hlavní nádraží, Albert HM – Svítkov,park.   
Z Dubiny,sever
Odjezdy v 10:50, 11:30, 12:10 hod.
po trase: Na Drážce – Dašická – nám. Republiky – Masarykovo nám. – Na Spravedlnosti – Teplého – Svítkov,park.
Z Dubiny,točny
Odjezdy v 11:10, 11:50, 12:30 hod.
po trase: Židov – Sakařova ul. –Masarykovo nám. – Na Spravedlnosti – Teplého  – Svítkov,park.
Z Hl. nádraží
Odjezdy v 10:50, 11:30, 12:10 a 12:50 hod. (Spoje čekají na přípoje spojů linky číslo 8, které končí na Hl. nádraží)
po trase: Hl. nádraží,Albert HM – Závodiště – Svítkov,park.

Po ukončení závodu bude zajištěn rozvoz diváků ze stanice Svítkov,park po trase Popkovice,křižovatka – Letiště – Závodiště – Hl. nádraží – Autobusové nádraží – Palackého – Masarykovo nám.

- Ve stanici SVÍTKOV,PARK bude zřízen předprodej jízdenek.
- V posilových spojích je umožněn nástup jen předními dveřmi.
- V posilových spojích platí shodné přepravní a tarifní podmínky jako na pravidelných linkách.

Kompletní jízdní řád posilových spojů (0.03 MB)

Další úplná uzavírka ulic Jana Palacha a 17. listopadu

21.08.2014 00:34

Vážení cestující, z důvodu úplné uzavírky ulice Jana Palacha a třídy 17. listopadu včetně křižovatek s ulicí Teplého a s Palackého třídou v době

od 30.8. od 7:30 hod. do 31.8.2014 nebudou žádné spoje linek MHD obsluhovat zastávky:

Gorkého, Na Spravedlnosti, 17. listopadu, Domov mládeže, Teplého a ve směru do Polabin a na Sukovu třídu i zast. Masarykovo nám. V neděli 31.8.2014 budou uzavřeny všechny zastávky na  Masarykově nám. a ve směru k Hl. nádraží i zastávka Palackého.

Linky 3 a 33 pojedou z Hlavního nádraží odklonem přes Polabiny - v sobotu jen směrem z centra, v neděli obousměrně.

Spoje linek MHD objedou uzavřenou komunikaci od křižovatky se Staňkovou ulicí ke křižovatce u ČEZ arény i v opačném směru po určených objízdných trasách.

Zastávky K Polabinám a Sukova budou spoje linek MHD ve svém směru obsluhovat jako náhradní za uzavřené zastávky Masarykovo náměstí a Palackého.

Spoje linek č. 3 a 33 budou v sobotu 30.8.2014 vedeny ve směru do L. Bohdaneč ul. Kpt. Bartoše, Bělehradskou, Hradeckou a dále po své trase. V neděli 31.8.2014 budou po výše uvedené objízdné trase vedeny obousměrně. Na objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

Spoje linky č. 5 v obou směrech obslouží zastávku Dopravní podnik, jako náhradní zastávku za Teplého.

Spoje linky č. 24 nebudou obsluhovat zast. Autobusové nádraží, Palackého, 17. listopadu, Na Spravedlnosti, Domov mládeže a Teplého.

Spoje linky č. 28 v sobotu 30.8.2014 ve směru na Masarykovo nám. nebudou obsluhovat zastávku K Polabinám. V neděli 31.8.2014 nebudou obsluhovat zastávku K Polabinám v žádném směru.

Leták s informacemi ke stažení (0.06 MB)

Nové jízdní řády

17.08.2014 23:59

Na naše webové stránky jsme nahráli jízdní řády platné od 31.8.2014 - najdete je zde pod záložkou "platné od 31.8.2014".

K výše uvedenému datu dojde k těmto změnám v dopravě:

Linka č. 6

- spoje této linky budou obousměrně vedeny ulicí Jilemnického, na Dukle obslouží zastávkyDukla,náměstíJilemnického a dále ve své trase zastávku Zborovské náměstí nebo U Kapitána
na vybraných spojích dojde k drobným změnám odjezdů   

Linka č. 10

- spoje této linky budou obousměrně vedeny ulicí Jilemnického, na Dukle obslouží zastávkyDukla,náměstíJilemnického a dále ve své trase zastávku U Kapitána
na vybraných spojích dojde k drobným změnám odjezdů
pracovní dny:
- spoj v 7:21 ze zastávky Ostřešany,park pojede v 7:20, v Nemošicích bude obsluhovat zastávky pouze ve směru do města

Linka č. 17

pracovní dny:
- nový spoj v 6:22 ze zastávky Srch,točna do zastávky Doubravice,náměstí, odkud bude pokračovat jako linka č. 6 do zastávky Dukla,náměstí
nové spoje v 15:45 a 22:20 ze zastávky Hlavní nádraží do zastávky Srch,točna
soboty, neděle, svátky:
spoje ve 13:02 a 16:02 ze zastávky Hlavní nádraží do zastávky Srch,točna pojedou ve 12:30 a 15:16
- spoje ve 13:30 a 16:30 ze zastávky Srch,točna do zastávky Hlavní nádraží pojedou ve 12:58 a 15:44
- nové spoje v 18:05 a 22:20 ze zastávky Hlavní nádraží do zastávky Srch,točna
nový spoj v 18:35 ze zastávky Srch,točna do zastávky Hlavní nádraží

Linka č. 26

pracovní dny:
-spoj v 9:11 ze zastávky Hlavní nádraží bude prodloužen přes zastávky Dubina,Dubinská a Dubina,severdo zast. Dubina,centrum
spoj v 10:28 ze zastávky Dubina,točna pojede nově v 10:24 ze zastávky Dubina,centrum přes zastávky Dubina,sever, Dubina,Dubinská a Dubina,točna a dále v původní trase

Uzavírka stanice Na Spravedlnosti

26.05.2014 12:24

V době od 2.6. do 31.8.2014 bude uzavřena část tř. 17. listopadu a ul. Jana Palacha od křižovatky s ulicí Teplého k podjezdu. Obousměrný provoz MHD po stávajících trasách bude zachován v plném rozsahu.
Obousměrná zastávka Na Spravedlnosti bude uzavřena bez náhrady.
Nejbližší obsluhované zastávky jsou 17. listopadu, Gorkého a Gorkého,škola.
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení

Úplné uzavírky ulic Jana Palacha a 17. listopadu

16.08.2014 19:33

Vážení cestující, z důvodu úplné uzavírky ulice Jana Palacha a třídy 17. listopadu včetně křižovatek s ulicí Teplého a s Palackého třídou

v době od 15.8. od 7:30 hod. do 17.8.2014 nebudou žádné spoje linek MHD obsluhovat zastávky:

Na Spravedlnosti, 17. listopadu, Gorkého, Teplého, Domov mládeže, Masarykovo nám., Palackého ve směru k Hl. nádraží, K Polabinám nebudou obsluhovat spoje linky č. 28.

Spoje linek MHD objedou uzavřenou komunikaci od křižovatky se Staňkovou ulicí ke křižovatce u ČEZ arény i v opačném směru po určených objízdných trasách, na kterých až na níže uvedené vyjímky NEBUDOU OBSLUHOVAT nácestné zastávky

- Zastávky K Polabinám a Sukova ve směru na nám. Republiky budou spoje linek MHD obsluhovat jako náhradní zastávky za Masarykovo náměstí.
- Zastávky Sukova a K Polabinám ve směru na Hl. nádraží budou spoje linek MHD obsluhovat jako náhradní zastávky za Masarykovo náměstí a Palackého.
- Spoje linky č. 5 v obou směrech obslouží zastávku Dopravní podnik, jako náhradní zastávku za Teplého.
- Spoje linek č. 3 a 33 budou obousměrně vedeny přes Polabiny ul. Kpt. Bartoše, Bělehradskou a Hradeckou ulicí. Na objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Leták s informacemi ke stažení (0.06 MB)

Oprava podjezdu v ulici 17.listopadu

31.07.2014 18:39

Vážení cestující, v době od 11.8.2014 do 14.8.2014 bude z důvodu opravy podjezdu na tř. 17. listopadu výluka napětí trakčního vedení.
Na linkách č. 1, 5, 7 a 27 budou nasazeny autobusy.
Spoje trolejbusových linek č. 2, 3, 4, 11, 13, 21 a 33 nebudou zatahovat do vozovny a nebudou obsluhovat úsek z centra města do vozovny a zpět.

Ve dnech 11.8. – 14.8.2014 budou směrem do vozovny zkráceny tyto spoje linek MHD:
Linka 2:
Spoj s odjezdem z Pardubiček ve 23:14 hod. ukončí jízdu na zastávce Masarykovo nám.
Linka 3:
Spoje s odjezdy z L. Bohdaneč v 17:36, 20:00, 23:24 a 23:54 hod. ukončí jízdu na zastávce Masarykovo náměstí.
Linka 11:
Spoje s odjezdy z Dubiny,sever ve 21:34 a 22:04 hod. ukončí jízdu na zastávce Masarykovo náměstí.
Linka 13:
Spoj s odjezdem z Dubiny,sever ve  23:30 hod. ukončí jízdu na zastávce Masarykovo náměstí.
Linka 21:
Spoje s odjezdy ze Slovan v 10:26 a 17:26 hod. ukončí jízdu na zastávce Masarykovo náměstí.

Ve dnech 12.8. – 14.8.2014 nepojedou směrem z vozovny tyto spoje linek MHD:
Linka 2:
Spoj s odjezdem z vozovny ve 4:44 h. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu.
Linka 3:
Spoje s odjezdy z vozovny ve 4:01, 4:21 a 4:41 hod. nepojedou v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu.
Linka 4:
Spoj s odjezdem z vozovny v 5:35 hod. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu.
Linka 13:
Spoje s odjezdy z vozovny ve 4:11 a 4:49 hodin nepojedou v úseku Dukla,vozovna
– 17. listopadu.
Linka 21:
Spoj s odjezdem z vozovny v 6:02 hod. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu.
Linka 33:
Spoj s odjezdem z vozovny ve 14:05 h. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu.

Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Leták s informacemi ke stažení (0.06 MB)

Nostalgická linka 51 dne 3.8.2014

26.07.2014 13:26

V neděli 3.8.2014 vyjede opět do ulic nostalgická linka číslo 51.  Jízdní řád a podrobný popis trasy najdete na stránce Nostalgické linky

02.07.2014 20:14

Z důvodu stavebních prací v areálu DPMP a.s. v době od 7.7. do 15.8.2014 spoj linky č. 21 s odjezdem ze zastávky Slovany, točna v 10:26 hod. směrem do Dukly, vozovny ukončí jízdu na Masarykově nám. v 10:36 hodin. Spoj linky č. 21 s odjezdem z Dukly, vozovny ve 13:02 hod. nebude obsluhovat zastávky Dukla, vozovna, Teplého, Domov mládeže a 17. listopadu  (obslouží až zastávku Masarykovo nám.). Spoj linky č. 33 s odjezdem z Dukly, vozovny ve 14:05 hod. nebude obsluhovat zastávku Dukla, vozovna (obslouží až zastávku Teplého).
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2