Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

Další úplná uzavírka ulic Jana Palacha a 17. listopadu

21.08.2014 00:34

Vážení cestující, z důvodu úplné uzavírky ulice Jana Palacha a třídy 17. listopadu včetně křižovatek s ulicí Teplého a s Palackého třídou v době

od 30.8. od 7:30 hod. do 31.8.2014 nebudou žádné spoje linek MHD obsluhovat zastávky:

Gorkého, Na Spravedlnosti, 17. listopadu, Domov mládeže, Teplého a ve směru do Polabin a na Sukovu třídu i zast. Masarykovo nám. V neděli 31.8.2014 budou uzavřeny všechny zastávky na  Masarykově nám. a ve směru k Hl. nádraží i zastávka Palackého.

Linky 3 a 33 pojedou z Hlavního nádraží odklonem přes Polabiny - v sobotu jen směrem z centra, v neděli obousměrně.

Spoje linek MHD objedou uzavřenou komunikaci od křižovatky se Staňkovou ulicí ke křižovatce u ČEZ arény i v opačném směru po určených objízdných trasách.

Zastávky K Polabinám a Sukova budou spoje linek MHD ve svém směru obsluhovat jako náhradní za uzavřené zastávky Masarykovo náměstí a Palackého.

Spoje linek č. 3 a 33 budou v sobotu 30.8.2014 vedeny ve směru do L. Bohdaneč ul. Kpt. Bartoše, Bělehradskou, Hradeckou a dále po své trase. V neděli 31.8.2014 budou po výše uvedené objízdné trase vedeny obousměrně. Na objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

Spoje linky č. 5 v obou směrech obslouží zastávku Dopravní podnik, jako náhradní zastávku za Teplého.

Spoje linky č. 24 nebudou obsluhovat zast. Autobusové nádraží, Palackého, 17. listopadu, Na Spravedlnosti, Domov mládeže a Teplého.

Spoje linky č. 28 v sobotu 30.8.2014 ve směru na Masarykovo nám. nebudou obsluhovat zastávku K Polabinám. V neděli 31.8.2014 nebudou obsluhovat zastávku K Polabinám v žádném směru.

Leták s informacemi ke stažení (0.06 MB)

Nové jízdní řády

17.08.2014 23:59

Na naše webové stránky jsme nahráli jízdní řády platné od 31.8.2014 - najdete je zde pod záložkou "platné od 31.8.2014".

K výše uvedenému datu dojde k těmto změnám v dopravě:

Linka č. 6

- spoje této linky budou obousměrně vedeny ulicí Jilemnického, na Dukle obslouží zastávkyDukla,náměstíJilemnického a dále ve své trase zastávku Zborovské náměstí nebo U Kapitána
na vybraných spojích dojde k drobným změnám odjezdů   

Linka č. 10

- spoje této linky budou obousměrně vedeny ulicí Jilemnického, na Dukle obslouží zastávkyDukla,náměstíJilemnického a dále ve své trase zastávku U Kapitána
na vybraných spojích dojde k drobným změnám odjezdů
pracovní dny:
- spoj v 7:21 ze zastávky Ostřešany,park pojede v 7:20, v Nemošicích bude obsluhovat zastávky pouze ve směru do města

Linka č. 17

pracovní dny:
- nový spoj v 6:22 ze zastávky Srch,točna do zastávky Doubravice,náměstí, odkud bude pokračovat jako linka č. 6 do zastávky Dukla,náměstí
nové spoje v 15:45 a 22:20 ze zastávky Hlavní nádraží do zastávky Srch,točna
soboty, neděle, svátky:
spoje ve 13:02 a 16:02 ze zastávky Hlavní nádraží do zastávky Srch,točna pojedou ve 12:30 a 15:16
- spoje ve 13:30 a 16:30 ze zastávky Srch,točna do zastávky Hlavní nádraží pojedou ve 12:58 a 15:44
- nové spoje v 18:05 a 22:20 ze zastávky Hlavní nádraží do zastávky Srch,točna
nový spoj v 18:35 ze zastávky Srch,točna do zastávky Hlavní nádraží

Linka č. 26

pracovní dny:
-spoj v 9:11 ze zastávky Hlavní nádraží bude prodloužen přes zastávky Dubina,Dubinská a Dubina,severdo zast. Dubina,centrum
spoj v 10:28 ze zastávky Dubina,točna pojede nově v 10:24 ze zastávky Dubina,centrum přes zastávky Dubina,sever, Dubina,Dubinská a Dubina,točna a dále v původní trase

Uzavírka stanice Na Spravedlnosti

26.05.2014 12:24

V době od 2.6. do 31.8.2014 bude uzavřena část tř. 17. listopadu a ul. Jana Palacha od křižovatky s ulicí Teplého k podjezdu. Obousměrný provoz MHD po stávajících trasách bude zachován v plném rozsahu.
Obousměrná zastávka Na Spravedlnosti bude uzavřena bez náhrady.
Nejbližší obsluhované zastávky jsou 17. listopadu, Gorkého a Gorkého,škola.
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení

Úplné uzavírky ulic Jana Palacha a 17. listopadu

16.08.2014 19:33

Vážení cestující, z důvodu úplné uzavírky ulice Jana Palacha a třídy 17. listopadu včetně křižovatek s ulicí Teplého a s Palackého třídou

v době od 15.8. od 7:30 hod. do 17.8.2014 nebudou žádné spoje linek MHD obsluhovat zastávky:

Na Spravedlnosti, 17. listopadu, Gorkého, Teplého, Domov mládeže, Masarykovo nám., Palackého ve směru k Hl. nádraží, K Polabinám nebudou obsluhovat spoje linky č. 28.

Spoje linek MHD objedou uzavřenou komunikaci od křižovatky se Staňkovou ulicí ke křižovatce u ČEZ arény i v opačném směru po určených objízdných trasách, na kterých až na níže uvedené vyjímky NEBUDOU OBSLUHOVAT nácestné zastávky

- Zastávky K Polabinám a Sukova ve směru na nám. Republiky budou spoje linek MHD obsluhovat jako náhradní zastávky za Masarykovo náměstí.
- Zastávky Sukova a K Polabinám ve směru na Hl. nádraží budou spoje linek MHD obsluhovat jako náhradní zastávky za Masarykovo náměstí a Palackého.
- Spoje linky č. 5 v obou směrech obslouží zastávku Dopravní podnik, jako náhradní zastávku za Teplého.
- Spoje linek č. 3 a 33 budou obousměrně vedeny přes Polabiny ul. Kpt. Bartoše, Bělehradskou a Hradeckou ulicí. Na objízdné trase obslouží všechny nácestné zastávky.

Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Leták s informacemi ke stažení (0.06 MB)

Oprava podjezdu v ulici 17.listopadu

31.07.2014 18:39

Vážení cestující, v době od 11.8.2014 do 14.8.2014 bude z důvodu opravy podjezdu na tř. 17. listopadu výluka napětí trakčního vedení.
Na linkách č. 1, 5, 7 a 27 budou nasazeny autobusy.
Spoje trolejbusových linek č. 2, 3, 4, 11, 13, 21 a 33 nebudou zatahovat do vozovny a nebudou obsluhovat úsek z centra města do vozovny a zpět.

Ve dnech 11.8. – 14.8.2014 budou směrem do vozovny zkráceny tyto spoje linek MHD:
Linka 2:
Spoj s odjezdem z Pardubiček ve 23:14 hod. ukončí jízdu na zastávce Masarykovo nám.
Linka 3:
Spoje s odjezdy z L. Bohdaneč v 17:36, 20:00, 23:24 a 23:54 hod. ukončí jízdu na zastávce Masarykovo náměstí.
Linka 11:
Spoje s odjezdy z Dubiny,sever ve 21:34 a 22:04 hod. ukončí jízdu na zastávce Masarykovo náměstí.
Linka 13:
Spoj s odjezdem z Dubiny,sever ve  23:30 hod. ukončí jízdu na zastávce Masarykovo náměstí.
Linka 21:
Spoje s odjezdy ze Slovan v 10:26 a 17:26 hod. ukončí jízdu na zastávce Masarykovo náměstí.

Ve dnech 12.8. – 14.8.2014 nepojedou směrem z vozovny tyto spoje linek MHD:
Linka 2:
Spoj s odjezdem z vozovny ve 4:44 h. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu.
Linka 3:
Spoje s odjezdy z vozovny ve 4:01, 4:21 a 4:41 hod. nepojedou v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu.
Linka 4:
Spoj s odjezdem z vozovny v 5:35 hod. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu.
Linka 13:
Spoje s odjezdy z vozovny ve 4:11 a 4:49 hodin nepojedou v úseku Dukla,vozovna
– 17. listopadu.
Linka 21:
Spoj s odjezdem z vozovny v 6:02 hod. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu.
Linka 33:
Spoj s odjezdem z vozovny ve 14:05 h. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu.

Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Leták s informacemi ke stažení (0.06 MB)

Nostalgická linka 51 dne 3.8.2014

26.07.2014 13:26

V neděli 3.8.2014 vyjede opět do ulic nostalgická linka číslo 51.  Jízdní řád a podrobný popis trasy najdete na stránce Nostalgické linky

02.07.2014 20:14

Z důvodu stavebních prací v areálu DPMP a.s. v době od 7.7. do 15.8.2014 spoj linky č. 21 s odjezdem ze zastávky Slovany, točna v 10:26 hod. směrem do Dukly, vozovny ukončí jízdu na Masarykově nám. v 10:36 hodin. Spoj linky č. 21 s odjezdem z Dukly, vozovny ve 13:02 hod. nebude obsluhovat zastávky Dukla, vozovna, Teplého, Domov mládeže a 17. listopadu  (obslouží až zastávku Masarykovo nám.). Spoj linky č. 33 s odjezdem z Dukly, vozovny ve 14:05 hod. nebude obsluhovat zastávku Dukla, vozovna (obslouží až zastávku Teplého).
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Změny v MHD od 30.6.2014

23.06.2014 14:08

Vážení cestující, k výše uvedenému datu dojde k těmto změnám v dopravě:
Linka č. 8
pracovní dny (30. 6.   – 31. 8.):
- spoj v 6:24 ze zast. Dubina,Dubinská bude prodloužen do zast. Svítkov,škola
- nový spoj v 6:51 ze zast. Svítkov,škola
Linka č. 10
pracovní dny (30.  6.  – 31. 8.):
- spoj ve 12:32 ze zast. Cihelna,točna bude prodloužen do zast. Ostřešany,točna
- nový spoj ve 13:10 ze zast. Ostřešany,točna
Linka č. 24
pracovní dny (30.  6.  – 31. 8.):
- spoj v 16:30 ze zast. Hlavní nádraží bude prodloužen do zast. Čepí,prodejna
- nový spoj v 16:57 ze zast. Čepí,prodejna

Na vybraných spojích těchto linek a dále linek č. 2, 3, 4, 6, 11, 12 a 16 dojde k drobným změnám odjezdů.

Další změny:
- Linky č. 22 a 26 nebudou v období 30. 6. – 31. 8. 2014 provozovány.
- Na linkách č. 23 a 25 budou v době celozávodních dovolených zrušeny vybrané spoje (viz poznámky jednotlivých spojů).
- Jízdní řády linek č. 1, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 27, 33 a 88 jsou změněny pouze z důvodu posunutí začátku letního provozu na 30. 6. 2014.
- Bez změny jízdního řádu jsou linky č. 28, 98 a 99.

Na linkách MHD platí v období 30. 6. – 31. 8. 2014 letní jízdní řád.

Leták s informacemi ke stažení (0.07 MB)

Kyvadlová doprava na Dětský super den dne 7. 6. 2014

06.06.2014 05:01

Zajišťujeme bezplatnou kyvadlovou dopravu z hlavního nádraží na dostihové závodiště na akci Dětský super den a zpět.

Odjezdy z hlavního nádraží na dostihové závodiště: 09:40, 10:00, 10:20,10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30,16:50, 17:10, 17:30, 17:50

Odjezdy z dostihového závodiště na hlavní nádraží: 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20

Seznam spojů (0.03 MB)

Posilové spoje na Aviatickou pouť 2014 zdarma!

22.05.2014 22:21

Dopravní podnik bude  ve dnech 31.5. a 1.6.2014 zajišťovat kyvadlovou dopravu na Aviatickou pouť .
SMĚR TAM: Masarykovo náměstí – Autobusové nádraží – Hl. nádraží, Albert HM – Albert HM – Závodiště – Letiště. Odjezdy z Masarykova náměstí: 11:10 – 16:10 v intervalu 20 minut.
V 10:50 hodin bude možné na autobusové zastávce Hlavní nádraží přestoupit z linky č. 8 na posilový spoj.
SMĚR ZPĚT: Letiště – Závodiště – Hlavní nádraží – Autobusové nádraží – Palackého – (od spoje 15:50 z letiště Masarykovo nám). Odjezdy z Letiště: 11:30 – 16:30 v intervalu 20 minut, dále do 17:30 v intervalu 10 minut.

Doprava na aviatickou pouť bude v posilových spojích MHD zdarma! Vozy budou označeny symbolem letadla (místo čísla linky) a nápisem „Aviatická pouť“, při odjezdu z  letiště budou označeny opět symbolem letadla a nápisem „Palackého“ nebo „Masarykovo nám“.

Kompletní jízdní řády (0.07 MB)

Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2