Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

Seznam změn od 2.9.2012

22.08.2012 17:41

Vážení cestující, od 2.9.2012 dochází k těmto změnám v dopravě:

Linka č. 2

soboty, neděle, svátky:
spoj v 18:26 ze zast. Polabiny,točna (nyní v 18:46)
spoj v 18:49 ze zast. Pardubičky,točna (nyní v 19:09)

Linka č. 10

pracovní dny:
linka je prodloužena do zast. Ohrazenice,točna a zpět v této trase: Univerzita → Cihelna, točna → Fáblovka → (Fáblovka,točna) → Staré Hradiště,hostinec → St. Hradiště,ObÚ (zast. je pouze v tomto směru) → St. Hradiště,Na Hledíku → Ohrazenice,Semtínská → Ohrazenice,točna (do zast. Ohrazenice,točna jede 10 párů spojů)
soboty, neděle, svátky:
vybrané spoje jsou prodlouženy do zast. Cihelna,točna

Linka č. 12

pracovní dny, soboty, neděle, svátky:
na vybraných spojích drobné změny v rozmezí 1- 2 minut

Linka č. 13

pracovní dny:
nový spoj v 16:50 ze zast. Dubina,sever
zrušen spoj v 18:37 ze zast. Dubina,sever

Linka č. 16

změna trasy linky ve směru z centra: ze zast. Stavařov spoje pokračují do zast. Univerzita a Cihelna,točna, dále pokračují ve své trase
pracovní dny:
zrušeny vybrané spoje do zast. Fáblovka,točna a Staré Hradiště,host. (nahrazeny spoji linky č. 10), na vybraných spojích drobné změny v rozmezí 1- 5 minut

Linka č. 18

pracovní dny:
spoj v 7:09 ze zast. Černá u Bohdanče (nyní v 7:11)
spoj v 7:48 ze zast. Dražkovice (nyní v 7:51)
spoj v 17:46 ze z. Živanice,Nerad,odb. (nyní v 17:46 ze zast. Živanice)
dny školního vyučování:
upraveny odjezdy spojů do/ze zast. Rybitví,Stavební škola

Linka č. 22

pracovní dny:
spoje ve 13:22 a 14:24 ze zast. Nemošice,točna (nyní ve 13:21 a 14:25)

Linka č. 88

pracovní dny:
spoj v 5:18 ze zast. Dubina,točna nezajíždí do zast. Dukla,vozovna  

Leták s popisem změn (0.07 MB)

Uzavírka Kunětické ulice

20.08.2012 13:40

Z důvodu pokládky živičného povrchu bude od 27.8. od 7:00 hod. do 2.9.2012 do 12:00 hod. úplná uzavírka části Kunětické ulice v úseku od točny Cihelna ke křižovatce s Hradeckou ulicí.
Ve dnech 27.8. od 7:00 hod. do 2.9.2012 do 12:00 hod:
► spoje l. č. 16 v obou směrech vynechají zastávku Cihelna,točna,
► spoje l. č. 16 ve směru na Hlavní nádraží pojedou ze zastávky Fáblovka odklonovou trasou po Hradecké a Studentské ulici na zastávku Univerzita a  dále po své trase; na odklonové trase obslouží náhradní zastávku Hradecká (náhrada za zast. Cihelna,točna),
► spoje l. č. 16 ve směru do St. Hradiště pojedou ze zastávky Hradecká na zastávku Fáblovka.
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení

Změny od 2.9.2012

17.08.2012 19:30

Byly nahrány jízdní řády platné od 2.9.2012. Ke změnám dochází na linkách 2, 10, 12, 13, 16, 18, 22 a 88. Nejdůležitější změnou je prodloužení vybraných spojů linky 10 v pracovních dnech z Univerzity do Ohrazenic. Podrobný popis změn brzy zveřejníme zde.
Statické jízdní řády (změny hledejte u konktétní linky pod záložkou "platné od 2.9.2012")
Jízdní řády ke stažení ve formátu pdf

Omezení linek 23 a 25

04.08.2012 14:15

Upozorňujeme, že od 4.8. do 18.8.2012 nejedou vybrané spoje linek 23 a 25 z dúvodu celozávodní dovolené v některých podnicích v průmyslové zóně ve Starých Čívicích. Sledujte pozorně poznámky u příslušných jízdních řádů.

Omezení MHD 19. - 27.7.2012

17.07.2012 06:12

Z důvodu opravy kanalizace před hlavní bránou areálu DP v době od 19.7.2012 od 7:00 hod. do 27.7.2012 do 20:00 hod. nebudou spoje linek č. 6, 7 a 8 obsluhovat zastávku Dukla,vozovna.
Spoje linky č. 6, které dle jízdního řádu mají výchozí a konečnou zastávku Dukla,vozovna, a všechny spoje linky č. 7 budou ukončeny na výstupní zastávce Dukla,náměstí. Výchozí zastávkou těchto spojů bude nástupní zastávka Dukla,náměstí ve svém směru.
Spoje linky č. 8, které dle jízdního řádu zajíždí na zastávku Dukla,vozovna, tuto zastávku vynechají.
Na linkách č. 5, 7, 21 a 27 budou po celou dobu výluky nasazeny autobusy.
Spoje trolejbusových linek č. 1, 2, 3, 4, 11 a 13 nebudou vypravovány z vozovny, ani nebudou do vozovny zatahovat, tzn., že nebudou obsluhovat úsek z centra města do vozovny a zpět.

V pracovních dnech od 19.7. od 7:00 hod. do 27.7.2012 do 20:00 hod.
- nepojedou tyto spoje linek MHD (směrem z vozovny):
Linka 1: s odj. z vozovny ve 4:14, 4:37 a 5:12 h. nepojedou v úseku Dukla,vozovna – Domov mládeže
Linka 2: spoj s odjezdem z vozovny ve 4:48 h. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu
Linka 3: spoje s odjezdy z vozovny ve 4:01, 4:21 a 4:41 h. nepojedou v úseku Dukla,voz. – 17. listopadu
Linka 4: spoj s odjezdem z vozovny v 5:37 h. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu
Linka 6: spoj s odjezdem ve 4:44 h. má náhradní nástupní zastávku Dopravní podnik ve směru na Duklu
Linka 8: spoj s odjezdem ve 4:33 h. nástupní zastávku Dukla,vozovna neobsluhuje
Linka 9: spoj s odj. ve 4:52 h. má náhradní nástupní zastávku Dopravní podnik ve směru na Teplého
Linka 10: spoje s odjezdem ve 4:33 a 4:56 h. mají náhradní nástupní zast. Dopravní podnik směr Dukla
Linka 12: spoje s odjezdem ve 4:12 a 4:25 h. mají náhradní nástupní zast. Dopravní podnik směr Dukla, spoje s odjezdem v 5:01, 5:13 a 13:43 h. neobsluhují nástupní zastávku Dukla,vozovna
Linka 13: spoje s odjezdy z vozovny ve 4:11 a 4:49 h. nepojedou v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu
Linka 14: spoj s odjezdem ve 4:59 h. nástupní zastávku Dopravní podnik neobsluhuje
- budou zkráceny tyto spoje linek MHD (směrem do vozovny):
Linka 1: spoje s odjezdem ze Slovan v 19:21, 19:51, 22:51 a 23:21 h. ukončí jízdu na zast. Dukla,náměstí
Linka 2: spoj s odjezdem z Pardubiček ve 23:13 h. ukončí jízdu na zast. Třída Míru
Linka 3: spoj s odjezdem z Lázní Bohdaneč ve 23:24 h. ukončí jízdu na Masarykově nám.
Linka 11: spoje s odjezdem  z Dubiny,sever ve 21:34 a 22:04 h. ukončí jízdu na zast. Třída Míru
Linka 13: spoje s odj. z Dubiny,sever ve 23:30 a ze Sluneční ve 23:22 h. ukončí jízdu na zast. Třída Míru

Ve dnech pracovního volna 21. a 22.7.2012
- nepojedou tyto spoje linek MHD (směrem z vozovny):
Linka 1: spoj s odjezdem z vozovny ve 4:33 h. nepojede v úseku Dukla,vozovna – Domov mládeže
Linka 2: spoj s odjezdem z vozovny ve 4:53 h. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu
Linka 3: spoje s odjezdem z vozovny ve 4:20 a 4:40 h. nepojedou v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu
Linka 6: spoj s odjezdem ve 4:51 h. má náhradní nástupní zastávku Dopravní podnik ve směru na Duklu
Linka 11: spoje s odjezdem z vozovny ve 4:36 a 6:21 h. nepojedou v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu
Linka 13: spoj s odjezdem z vozovny v 4:21 h. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu
budou zkráceny tyto spoje linek MHD (směrem do vozovny):
Linka 1: spoje s odjezdem ze Slovan ve 22:51 a 23:21 h. ukončí jízdu na zast. Dukla,náměstí
Linka 2: spoje s odjezdem z Pardubiček ve 20:30 a 23:14 h. a z Polabin,točny ve 23:15 h. ukončí jízdu na zast. Třída Míru
Linka 3: spoje s odjezdem z Lázní Bohdaneč v 19:51 a 23:24 h. ukončí jízdu na Masarykově nám.
Linka 11: spoje s odjezdem  z Dubiny,sever ve 20:15 a 20:44 h. ukončí jízdu na zast. Třída Míru
Linka 13: spoje s odjezdem z Dubiny,sever ve 23:30 h. a z Polabin,Sluneční ve 23:22 h. ukončí jízdu na zast. Třída Míru

Leták s informacemi (0.49 MB)

Uzavírka stanice Dukla, vozovna

13.07.2012 20:32

Z důvodu opravy kanalizace před hlavní bránou areálu DP nebude v době od 16.7.2012 od 7:00 hod. do 19.7.2012 do 7:00 hod. obsluhována nástupní zastávka Dukla,vozovna.

Nástupní zastávka Dukla,vozovna bude bez náhrady zrušena pro:
Linka č. 1  spoje s odjezdem z vozovny ve 4:14, 4:37 a 5:12
Linka č. 2 spoj s odjezdem z vozovny ve 4:48 
Linka č. 3  spoje s odjezdem z vozovny ve 4:01, 4:21 a 4:41
Linka  č. 4  spoj s odjezdem z vozovny v 5:37
Linka č. 5  spoj s odjezdem z vozovny ve 4:10
Linky č. 6 a 7  všechny spoje
Linka č. 9  spoj s odjezdem z vozovny ve 4:52
Linka č. 10  spoje s odjezdem z vozovny ve 4:33 a 4:56
Linka č. 12  spoje s odjezdem z vozovny ve 4:12 a 4:25, 
Linka č. 13  spoje s odjezdem z vozovny ve 4:11 a 4:49
Linka č. 21  spoje s odjezdem z vozovny v 6:01 a 13:01
Linka č. 27  spoje s odjezdem z vozovny v 6:34 a 12:33

Nástupní zastávka Dukla,vozovna bude nahrazena zastávkou Dopravní podnik (směr Paramo) pro:
Linka č. 8  všechny spoje
Linka č. 12  spoje s odjezdem z vozovny ve 4:56, 5:13 a 13:43

Leták ke stažení (0.17 MB)

Uzavírka tř. Míru dne 19.6.2012

18.06.2012 12:14

Dne 19.6.2012 v době od 15:00 do 17:30 hod. bude uzavřena tř. Míru od lékárny k nám. Republiky kvůli Městským slavnostem. Spoje linek 1, 2, 5, 13, 21 a 27 budou vedeny po odklonové trase po Sukově třídě.
► Zastávka U Grandu v obou směrech bude přeložena na zastávku Nám. Republiky. 
► Zastávka  tř. Míru pro spoje linek MHD č. 1, 2, 5, 13, 21 a 27 v obou směrech bude přeložena na zastávku Masarykovo náměstí.
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Změny od 10.6.2012

30.05.2012 12:40

Vážení cestující, k výše uvedenému datu dochází k těmto změnám v dopravě:
Linka č. 5
pracovní dny:
navýšení počtu spojů jedoucích do zast. Dubina,sever (poslední spoj v 17:52 ze zast. Dukla,točna)
Linka č. 8
soboty, neděle, svátky:
spoj v 6:36 ze zast. Svítkov,škola bude prodloužen do zast. Dubina,Dubinská
Linka č. 12
pracovní dny:
spoje v 8:48 a 21:50 ze zast. Hlavní nádraží budou prodlouženy do zast. Mnětice,točna
spoj v 6:32 ze zast. Hlavní nádraží bude ukončen v zast. Černá za Bory,točna
soboty, neděle, svátky:
spoj ve 21:27 ze zast. Hlavní nádraží bude prodloužen do zast. Mnětice,točna
Linka č. 15
soboty, neděle, svátky:
spoj v 18:29 ze zast. Hlavní nádraží,Albert HM  (nyní v 18:47)
spoj v 19:06 ze zast. Přelouč,aut.nádr. (nyní v 19:29)
na dalších spojích do / z Přelouče drobné změny v rozmezí 1 – 5 minut
Linka č. 18
nově bude obsluhována zast. Živanice,Nerad,odb.
Linka č. 24
pracovní dny:
spoje v 5:26 a 14:36  ze zast. Hlavní nádraží budou prodlouženy do zast. Čepí,prodejna
soboty, neděle, svátky:
spoj v 5:27 ze zast. Hlavní nádraží bude prodloužen do zast. Čepí,prodejna
spoj v 7:43 ze zast. Hlavní nádraží bude ukončen v zast. Starý Mateřov,křižovatka
Linka č. 98
spoj ve 23:25 ze zast. Dukla,vozovna bude obsluhovat zast. Ohrazenice,škola, Ohrazenice,Semtínská a Globus 
Linka č. 51
provoz nostalgické linky stanoven pro rok 2012 na tyto dny: 10. 6., 12. 8. a 7. 10.
Linka č. 52
provoz nostalgické linky stanoven pro rok 2012 na tyto dny: 8. 7., 9. 9. a 7. 10.
Linky č. 1, 3, 9, 11, 16, 23 a 25
na vybraných spojích drobné změny v rozmezí 1- 5 minut, změna poznámek apod.

Letáček ke stažení (0.07 MB)

Změny od 4.3.2012

23.02.2012 20:41

Vážení cestující, k výše uvedenému datu dochází k těmto změnám v dopravě:

Linka č. 10
nová zast. Nemošická,bytovky
na vybraných spojích drobné změny v rozmezí 1- 2 minut

Linka č. 12
pracovní dny:
spoj ve 4:45 ze zast. Tuněchody,kostel pojede přes zast. Černá za Bory,pošta
spoj v 7:35 ze zast. Náměstí Republiky bude ukončen na zast. Zámeček
spoj ve 22:34  ze zast. Hlavní nádraží (nyní ve 22:42)
spoj ve 23:06  ze zast. Mnětice,točna bude ukončen na zast. Hlavní nádraží (nyní ve 23:16)
soboty, neděle, svátky:
spoj ve 22:08 ze zast. Černá za Bory,točna (nyní ve 22:19)
spoj ve 22:34 ze zast. Hlavní nádraží (nyní ve 22:42)
spoj ve 23:06 ze zast. Mnětice,točna (nyní ve 23:16)

Linka č. 18
pracovní dny
:
spoj v 15:02 ze zast. Dražkovice bude prodloužen do Živanic (nyní ukončen v Černé u Bohdanče), zpět v 15:45 ze zast. Živanice
spoj v 19:59 ze zast. Černá u Bohdanče bude ukončen v Dražkovicích (nyní ukončen v Mikulovicích), zpět ve 20:37 ze zast. Dražkovice (nyní ze zast. Dražkovice ve 20:44)
na vybraných spojích drobné změny v rozmezí 1- 5 minut

Linka č. 22
na vybraných spojích drobné změny v rozmezí 1-2 minut 

Linka č. 28
pracovní dny:
spoj v 6:30 ze zast. Závodu míru bude ukončen na zast. Hostovice (nyní ukončen v Úhřetické Lhotě)
soboty, neděle, svátky:
spoje v 8:35, 14:05 a 18:35 ze zast. Závodu míru budou ukončeny v Hostovicích (nyní jedou přes Úhřetickou Lhotu a Dašice zpět do Pardubic), zpět ze zast. Hostovice v 9:13, 14:43 a 19:03

Zajištění kyvadlové dopravy na Aviatickou pouť

17.05.2012 13:33

Bus

Dopravní podnik bude  ve dnech 2. a 3.6.2012 zajišťovat kyvadlovou dopravu na Aviatickou pouť .
SMĚR TAM: Třída Míru – Masarykovo náměstí – Autobusové nádraží – Hl. nádraží, Albert HM – Albert HM – Závodiště – Letiště. Odjezdy z  Třídy Míru: 11:10 – 16:10 v intervalu 20 minut
SMĚR ZPĚT: Letiště – Závodiště – Hlavní nádraží – Autobusové nádraží – Palackého – Tř. Míru. Odjezdy z Letiště: 11:30 – 16:30 v  intervalu 20 minut, dále 16:55, 17:15, 17:30, 17:40 a 17:50
V 10:50 hodin bude možné na autobusové zastávce Hlavní nádraží přestoupit z linky č. 8 na posilový spoj.

Kompletní jízdní řád posilových spojů (0.06 MB)

Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2