Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

Provoz MHD při případné evakuaci

04.01.2013 11:32

Uzavírka

UKONČENO 14.5.2013

Vzhledem k možnosti vyhlášení evakuace v případě nálezu nevybuchlé munice v lokalitě U Trojice byl zpracován seznam omezení, která by v tomto případě musel Dopravní podnik přijmout na svých linkách. Seznam ve  formátu pdf najdete zde .
Více informací k případnému nálezu munice najdete na internetových stránkách města www.pardubice.eu .

Ukončení uzavírky u Parama

13.05.2013 17:31

Dnem 19.5.2013 bude ukončena uzavírka u Parama. Od 20.5.2013 se linky 8, 10, 15, 23, 88 a 99 vrací na své stálé trasy. Z tohoto důvodu se mění i  jejich jízdní řády (+ navazující linka 22) - nové zastávkové jízdní řády najdete pod záložkou "Platné od 20.5.2013". Aktualizována je i stránka s jízdními řády v pdf.
Jízdní řády ostatních linek se nemění!

Rekonstrukce Poděbradské ulice - II. etapa

11.05.2013 13:42

V době od 13.5.2013 do 3.6.2013 bude probíhat 2. etapa rekonstrukce Hradecké a Poděbradské ulice v Pardubicích - tentokrát v úseku mezi okružními křižovatkami u Intersparu a u Globusu.
Opatření v MHD:
-    spoje linek č. 3, 7, 11, 17, 18 a 98 budou v úseku od okružní křižovatky u Intersparu k okružní křižovatce u Globusu vedeny obousměrně po volné polovině vozovky
-    zastávka Trnová v obou směrech nebude obsluhována
-    zastávka Globus bude v obou směrech přeložena na provizorně vybudované zastávky, které budou osazeny přenosnými označníky

Leták s informacemi ke stažení (0.06 MB)

Omezení provozu MHD dne 16.5.2013

09.05.2013 21:14


Dne 16.5.2013 v době od 15.30 do 20.15 hod. se bude konat v centru Pardubic cyklistický závod.  
V době konání závodu dojde v centru Pardubic k omezení provozu MHD.
DPMP a.s. přijal následující opatření:
1. Zastávky MHD „Masarykovo nám.“ ve směru do Polabin i ve směru na nám. Republiky a zast. „Sukova“ ve směru na nám. Republiky budou v této době uzavřeny.
2. Zastávky „Tř. Míru“ a „U Grandu“ budou v této době uzavřeny v obou směrech.
3. Trolejbusová linka č. 3 bude od 15.30 do 20.15 hodin vedena od Hl. nádraží ve směru do L. Bohdaneč odklonovou trasou ulicí Kpt. Bartoše a Bělehradskou na Hradeckou ul. a dále po pravidelné trase. Tyto spoje obslouží všechny zastávky na odklonové trase.
4. Na ostatních trolejbusových linkách bude zaveden redukovaný provoz autobusy MHD. Autobusy na trolejbusových linkách č. 1, 2, 5 a 13 pojedou po Sukově třídě a vynechají tř. Míru. Po dobu uzavírky tř. Míru budou spoje výše uvedených linek obsluhovat zastávku Masarykovo nám. ve směru k Domu služeb a zastávku „Nám. Republiky“ v obou směrech. Spoje linky č. 14 v 16.41, v 17.40 a v 19.20 hodin ukončí na zastávce Palackého.
5. Od 15.30 hod. nebudou provozovány linky č. 4, 21 a 27.
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Leták s informacemi ke stažení (0.12 MB)

Rekonstrukce Hradecké ulice - I. etapa (změna ukončení)

12.04.2013 22:24

POZOR - UZAVÍRKA BUDE UKONČENA JIŽ 10.5., OD SOBOTY 11.5.2013 POJEDOU LINKY 3, 7, 17 A 98 PO PRAVIDELNÝCH TRASÁCH PŘES STANICI POLABINY, HRADECKÁ.

V době od 22.4.2013 do 10.5.2013 bude probíhat 1. etapa rekonstrukce Hradecké a Poděbradské ulice v Pardubicích. DPMP a.s. přijal následující opatření v provozu MHD:

- pro MHD bude uzavřena část Hradecké a Poděbradské ul. od křižovatky s Bělehradskou ul. ke křižovatce s ulicí Kosmonautů
- spoje linek č. 3, 7 a 17 budou vedeny po obousměrné odklonové trase z Hradecké ul., ulicí Bělehradskou a Kosmonautů na Poděbradskou ulici
- spoje linky č. 98 pojedou z Bělehradské ul., ul. Kosmonautů na Poděbradskou ul. a vynechají zastávky Polabiny,hotel, Polabiny,Hradecká a Poděbradská; jako náhradu obslouží ve směru na Poděbradskou ul. zastávky Polabiny,Kosmonautů a Polabiny,točna
- nebudou obsluhovány zastávky MHD Polabiny,Hradecká a Poděbradská v obou směrech
- linky 3, 7, 17 a 98 na objízdné trase obsluhují nácestné zastávky v Polabinách
(Polabiny, hotel - Polabiny, Kosmonautů - Polabiny, točna)

Po dobu výluky jsou časy odjezdů spojů linek č. 3, 7 a 17 ze zastávky Polabiny, točna shodné s původními časy odjezdů ze zastávky Poděbradská a to v obou směrech. Časy odjezdů ze zastávek Polabiny, hotel a Polabiny, Kosmonautů se rovnají původním časům odjezdů ze zastávky Hradecká.

Leták s informacemi ke stažení (0.06 MB)

Zpoždění na linkách

26.04.2013 08:27

Z důvodu stavebních prací na nadjezdu Paramo dochází od ranních hodin k dopravním zácpám na příjezdech k tomuto místu. Zpoždění linek 8, 10, 14, 15, 24 a 88  dosahuje až 30 minut a zasahuje tolik spojů, že Dopravní podnik není schopen zpožděné spoje efektivně nahrazovat. Omlouváme se tímto za komplikace při cestování.

Posílení linky 3 dne 4.5.2013

30.04.2013 13:17

Dne 4.5.2013 Léčebné lázně Bohdaneč a.s. zahajují lázeňskou sezónu. Dopravní podnik města Pardubic a.s. posílí dopravu na lince č. 3. Mezi spoje stávajícího sobotního jízdního řádu linky č. 3 budou vloženy další spoje a v době od 13:30 do 18:00 hodin bude proto na lince č. 3 v obou směrech jednotný interval mezi spoji 10 minut místo běžných 20 minut.

Omezení MHD dne 20.4.2013

12.04.2013 22:34

V sobotu 20.4.2013 se bude v centru Pardubic konat Pardubický vinařský půlmaratón.
DPMP a.s. přijal následující opatření v provozu MHD:

V době od 5:00 do 17:00 hod. bude pro MHD uzavřena tř. Míru, Sukova tř., nám. Republiky, Smetanovo nám., Jahnova, Bubeníkova, Sakařova a Husova ulice. V té době budou uzavřeny i dva jízdní pruhy Hradecké ulice od křižovatky se Sukovou tř. ke křižovatce s Bělehradskou ulicí.

Po dobu konání závodů se nebudou obsluhovat zastávky: Tř. Míru, U Grandu, Sukova, Nám. Republiky, Karla IV., Židov,točna, Bezdíčkova, Holubova, Sakařova, Husova, Zlatá štika, Na Haldě, Na Bukovině, Krajský úřad, Univerzita, Na Okrouhlíku a U Kostelíčka ve směru do Pardubiček, Zimní stadion a Stavařov ve směru do Polabin.
Obousměrné odklonové trasy linek MHD:
Linka č. 1 – z Jesničánek bude vedena po své trase na 17. listopadu – Palackého (náhrada za Tř. Míru) – po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K nemocnici – obslouží zastávku Slovany,Dašická a dále po své trase.
Linka č. 2 – z Polabin,točny bude vedena po své trase na Hl. nádraží a dále po rychlodráze, kde obslouží náhradní zastávku Hlaváčova a K nemocnici, obslouží zastávku Štrossova (v opačném směru i zastávku U Kostelíčka) a dále po své trase. 
Linka č. 3 - ve směru do L. Bohdaneč jede po odklonové trase ul. kpt. Bartoše, Bělehradskou a dále po své trase. Na odklonové trase zastavuje na všech zastávkách včetně zastávky Hl. nádraží, Albert HM.
Linka č. 5 – z Dukly bude vedena po své trase na 17. listopadu – Palackého (náhrada za Tř. Míru) a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova, K nemocnici a Na Drážce a dále po své trase.
Linka č. 6 – z Dukly nám. bude vedena po své trase na zast. Výzkumný ústav, projede na rychlodráhu, kde obslouží zast. Hlaváčova, projede část Palackého tř., ve svém směru obslouží zastávku Masarykovo nám. a dále po své trase.
Linka č. 8 – z Dubiny bude vedena po své trase na zast. K nemocnici – na rychlodráze obslouží zastávku Hlaváčova – ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. a ve směru na Dubinu i zast. Palackého a dále po své trase.
Linka č. 9 – z Hůrek bude vedena po své trase na zast. Dubina, centrum – obslouží zast. Na Drážce, K nemocnici a na rychlodráze zastávku Hlaváčova, ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. a ve směru na Hůrka i zast. Palackého a dále po své trase.
Linky č. 10 a 16 – spoje v obou směrech vynechají zast. Univerzita a ve směru do Polabin i zastávky Stavařov a Zimní stadion. Objízdná trasa je vedena Hradeckou ul. na točnu Cihelna a dále po své trase. V obou směrech obslouží zastávku Hradecká jako náhradní zastávku za zast. Univerzita.
Linka č. 11 – z Dubiny,sever bude vedena po své trase na zast. Na Drážce a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky K nemocnici a Hlaváčova. Dále pojede po Palackého tř. na Masarykovo nám., kde ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. Na Hradecké ulici ve směru do Polabin neobsluhuje zast. Zimní stadion a Stavařov.
Linka č. 12 – bude vedena z Hl. nádraží – Palackého a ve svém směru zast. Masarykovo nám., na objízdné trase po rychlodráze obslouží zast. Hlaváčova a K nemocnici, Štrossova a dále po své trase. Ve směru na Hl. nádraží obslouží i zastávku U Kostelíčka.
Linka č. 13 – bude vedena ze Sluneční na zast. Palackého a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K nemocnici – obslouží zastávku Na Drážce a dále po své trase. 
Linka č. 28 – ze Závodu míru bude vedena po Palackého tř., na rychlodráhu, kde obslouží zastávky Hlaváčova, K nemocnici a Štrossova a dále po své trase. Ve směru na Závodu míru obslouží i zastávku U Kostelíčka.
Spoje linek č. 7, 10, 11, 14, 16, 17 a 23 – ve směru do Polabin neobsluhují zastávky Zimní stadion a Stavařov.

Leták s informacemi ke stažení (0.07 MB)

Uzavírka u Parama (POZOR ZMĚNA)

20.12.2012 00:00

Od pondělí 15.10.2012 je až do 19.5.2013 uzavřen jeden jízdní pruh nájezdové rampy nadjezdu u Parama ve směru ze silnice I/37 na silnici I/2.

V době uzavírky budou vedeny spoje linek č. 8, 10, 15, 23, 88 a 99 odklonovými trasami:
Spoje linek č. 8 a 88 ve směru do Svítkova:
-    budou vedeny z Masarykova nám. po odklonové trase po tř. 17. listopadu a Teplého ul. na zastávku Závodiště a dále po své trase,
-    na odklonové trase obslouží všechny nácestné zastávky,
-    vynechají zastávky Autobusové nádraží, Hl. nádraží,Albert HM a Albert HM,
-    spojů linky č. 8, které mají konečnou zastávku Hl. nádraží, se opatření netýká,
Schéma odklonů linek 8 a 88 zde.
Spoje linky č. 10 ve směru do Nemošic:
-    obslouží zastávku Hl. nádraží,Albert HM a pokračují zpět po odklonové trase po Palackého tř., tř. 17. listopadu a Teplého ul. na zastávku Lexova (náhrada za zastávku Dopravní podnik) a dále po své trase,
-    vynechají zastávku Albert HM a neobsluhují nácestné zastávky na odklonové trase,
Spoje linek č. 15 a 23 ve směru do Svítkova:
-    obslouží zastávku Hl. nádraží, směr centrum a pokračují zpět po odklonové trase po Palackého tř., tř. 17. listopadu a Teplého ul. na zastávku Závodiště a dále po své trase,
-    vynechají zastávky Hlavní nádraží, Albert HM a  Albert HM a neobsluhují nácestné zastávky na odklonové trase (pouze linka 15 obsluhuje stanici Palackého)
Schéma odklonů linek 10, 15 a 23 zde.
Spoje linky č. 99 (noční provoz):
-    nebudou obsluhovat zastávku Dukla,vozovna,
-    budou mít výchozí a konečnou zastávku Hlavní nádraží.
Zastávka Albert HM bude uzavřena bez náhrady.
Pro výše uvedené linky bude vydán výlukový jízdní řád platný po celou dobu uzavírky.
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Změna jízdních řádů od 3. 3. 2013

20.02.2013 21:16

Vážení cestující, k výše uvedenému datu dochází k těmto změnám v dopravě:
- změna názvu zastávky Staré Čívice,Kayaba na Staré Čívice,KYB
Linky č. 1, 2, 5, 6
- soboty, neděle, svátky:
do 8:00 interval 30 minut (nyní od 7:00 interval 20 minut)

Linka č. 3
- pracovní dny, soboty, neděle, svátky:
zrušeny 4 páry spojů do Lázní Bohdaneč

Linky č. 7 a 8
- pracovní dny:
drobné posuny vybraných spojů

Linka č. 10
- pracovní dny:
spoj ve 22:04 ze zast. Nemošice,točna bude ukončen na zast. Cihelna,točna (nyní jezdí do zast. Ohrazenice,točna)
Linka č. 12
- pracovní dny:
budou zrušeny spoje ve 21:25 ze zast. Hlavní nádraží a ve 22:08 ze zast. Zámeček

Linka č. 14
- pracovní dny:
spoj ve 20:22 ze zast. Polabiny,točna pojede ve 20:32 a bude ukončen na zast. Staré Čívice,točna
- soboty, neděle, svátky:
spoj v 5:02 ze zast. Staré Čívice,točna pojede ve 4:53
spoje v 5:20 a 21:04 ze zast. Polabiny,točna budou prodlouženy do zast. Staré Čívice,PZ

Linka č. 15
- soboty, neděle, svátky:
všechny spoje do Přelouče budou ukončeny na zast. Opočínek,točna

Linka č. 16
- pracovní dny:
spoj v 5:55 ze zast. Hlavní nádraží bude prodloužen do zast. Dříteč
budou zrušeny všechny spoje do/ze zast. Staré Hradiště,hostinec
- soboty, neděle, svátky:
spoje v 5:53 a 10:17 ze zast. Hlavní nádraží budou ukončeny na zast. Cihelna,točna a pojedou jako spoje linky č. 10 v 5:59 a 10:30 ze zast. Hlavní nádraží
bude zrušen spoj ve 22:27 ze zast. Hlavní nádraží

Linka č. 24
- pracovní dny:
budou zrušeny spoje v 16:12 ze zast. Hlavní nádraží a v 16:36 ze zast. Starý Mateřov,křižovatka

Linka č. 25
- pracovní dny:
zrušen spoj v 5:00 ze zast. Dubina,sever
spoj v 5:12 ze zast. Dubina,sever  pojede v 5:07
nový spoj ve 21:15 ze zast. Dubina,sever 

Linka č. 28
- pracovní dny:
spoj v 5:50 ze zast. Závodu míru pojede v 5:52 a nebude obsluhovat zast. Dašice,Zminný
spoj ve 21:51 ze zast. Hostovice pojede ve 21:59

Leták se změnami ke stažení (0.07 MB)

Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2