Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

21.08.2013 13:59

V době od 26.8.2013 od 8:00 hod. do 27.8.2013 do 4:00 hod. bude uzavřena část Teplého ulice.

Po dobu uzavírky budou vedeny spoje linky č. 7 na zastávku Dukla,točna a vynechají zastávky Dukla,náměstí, Lexova a Dukla,vozovna.

Spoje linek č. 5 a 27 pojedou z Teplého ul. po objížďce ul. Čs. armády a Gorkého na zastávku Dukla,náměstí a dále po své trase. Vynechají zast. Teplého a Lexova.

Spoje linky č. 10 v obou směrech obslouží v Milheimově ul. náhradní zastávku Dopravní podnik a vynechají zastávku Dukla,u náměstí.

Spoje linek č. 14 a 24 obslouží náhradní zast. Dopravní podnik a Teplého v Milheimově ul.

Spoje linky č. 25 obslouží náhradní zastávku Dopravní podnik v Milheimově ulici.

Spoje linek č. 6 a 8 nebudou zajíždět k vozovně (linka č. 6 ukončí na Dukle,nám.).

Spoj linky č. 12 s odjezdem z Dukly,vozovny v 13:43 hod. obslouží náhradní zastávku Dukla,vozovna v Milheimově ulici u zadní brány DP.

Spoje linek č. 98 a 99 nočního provozu obslouží společnou náhradní zastávku Dopravní podnik + Dukla,vozovna v Milheimově ulici.

Spoje trolejbusových linek č. 1, 2, 3, 4, 11, 13 a 21 dne 26.8.2013 nebudou obsluhovat úsek z centra města do vozovny. Dne 27.8.2013 nebudou spoje výše uvedených linek obsluhovat úsek z vozovny do centra města. Seznam omezených spojů najdete v letáku v příloze.

Leták s informacemi ke stažení (0.04 MB)

Uzavírka Teplého ulice - II. etapa

18.07.2013 00:20

V době od 22.7.2013 do 31.8.2013 bude probíhat 2. etapa uzavírky části Teplého ulice.

Spoje linky č. 10 budou obousměrně vedeny po stávající odklonové trase ul. Pražskou, Milheimovou, Rožkovou, Teplého ul. a Čs. armády na Gorkého ul. a dále po své trase. Na odklonové trase obslouží náhradní zastávku Dopravní podnik a nadále nebude obsluhovat zastávku Dukla,u náměstí.
Spoje linek č. 14 a 24 obslouží náhradní zastávky Dopravní podnik a Teplého zřízené na  obousměrné odklonové trase vedené ul. Pražskou, Milheimovou a Rožkovou na Teplého ul. a dále po své trase.
Linka č. 25 bude obousměrně vedena po odklonové trase ul. Pražskou, Milheimovou, Rožkovou a Teplého ul. na Lexovu ul. a dále po své trase. Na odklonové trase obslouží náhradní zastávku Dopravní podnik.
Spoje l. č.  8 nebudou zajíždět k vozovně.

Změna na Náměstí Republiky

06.08.2013 23:56

ZMĚNA - KOLAUDACE ZASTÁVKY ODLOŽENA NA 27.8.2013

Po kolaudaci opravené zastávky Náměstí Republiky (u divadla) - nyní označené jako sloupek č. 1 budou na této zastávce zastavovat spoje linek č. 6, 8, a 88. Spoje linek č. 9, 11, 12, 22 a 28 budou obsluhovat sloupek č. 3 zastávky Nám. Republiky (před OC Grand).

Upozornění pro cestující - ZRUŠENO!

29.07.2013 13:04

POZOR - Z DŮVODU ZMĚNY HARMONOGRAMU STAVEBNÍCH PRACÍ SE TOTO OMEZENÍ PROVOZU RUŠÍ - VŠECHNY SPOJE POJEDOU V CELÉ TRASE!

Uzavírka Teplého ulice - I. etapa

02.07.2013 22:14

V době od 8.7.2013 do 21.7.2013 bude uzavřena část Teplého ulice od nadjezdu Paramo ke křižovatce s Lexovou ulicí (včetně).


Spoje linky č. 7 budou vedeny na zast. Dukla,točna a vynechají zastávky Dukla,nám, Lexova a Dukla,vozovna.
Spoje linek č. 5 a 27 pojedou z Teplého ul. po objížďce ul. Čs. armády a Gorkého na zast. Dukla nám. a dále po své trase. Vynechají zastávky Teplého a Lexova.
Spoje linek č. 10, 14, 24 a 25 v Milheimově ul. obslouží náhradní zastávky Dopravní podnik a Teplého. Spoje linky č. 10 v obou směrech vynechají zastávku Dukla,u náměstí.
Spoje linek č. 6 a 8 nebudou zajíždět k vozovně (linka č. 6 ukončí na zastávce Dukla nám.).
Spoje linek č. 98 a 99 nočního provozu obslouží společnou náhradní zastávku DP + Dukla,voz. v Milheimově ulici.
Spoje trolejbusových linek č. 1, 2, 3, 4, 11, 13 a 21 nebudou zatahovat do  vozovny a nebudou obsluhovat úsek z centra města do vozovny a zpět.

V době od 8.7.2013 od 7:00 hod. do 21.7.2013 do 24:00 hod. proto:

- v pracovních dnech 8.7. – 21.7.2013:

nepojedou tyto spoje linek MHD (směrem z vozovny):
Linka 1: s odjezdem z vozovny ve 4:14, 4:37 a 5:12 hod. nepojede v úseku Dukla,vozovna – Na Spravedlnosti.
Linka 2: spoj s odjezdem z vozovny ve 4:48 hod. nepojede v úseku Dukla,vozovna – Třída Míru.
Linka 3: s odjezdy z vozovny ve 4:01, 4:21 a 4:41 hod. nepojede v úseku Dukla,voz. – Masarykovo nám.
Linka  4: spoj s odjezdem z vozovny v 5:37 hod. nepojede v úseku Dukla,vozovna – Masarykovo náměstí.
Linka  13: spoje s odjezdy z vozovny v 4:11 a 4:49 hod. nepojedou v úseku Dukla,vozovna – Třída Míru.
Linka  21: spoje s odjezdy z vozovny v 6:01 a 13:01 hod. nepojedou v úseku Dukla,vozovna – Třída Míru.

budou zkráceny tyto spoje linek MHD (směrem do vozovny):
Linka 1: s odj. ze Slovan v 19:21, 19:51, 22:51 a 23:21 hod. nepojede v úseku Zborovské nám. – Dukla,voz.
Linka 2: spoj s odjezdem z Pardubiček ve 23:13 ukončí jízdu na zast. Tř. Míru.
Linka 3: spoje s odjezdem z Lázní Bohdaneč ve 23:24 a 23:54 hod. ukončí jízdu na Masarykově nám.
Linka 11: spoje s odjezdy  z Dubiny,sever ve 21:34, 22:04 hod. ukončí jízdu na zast. Tř. Míru.
Linka 13: spoje s odjezdy z Dubiny,sever v 23:30 a ze Sluneční v 23:22 h. ukončí jízdu na zast. Tř. Míru.
Linka 21: spoje s odjezdy ze Slovan v 10:26 a 17:26 hod. ukončí jízdu na zast. Tř. Míru.

- ve dnech pracovního volna 13., 14., 20. a 21.7.2013:

nepojedou tyto spoje linek MHD (směrem z vozovny):
Linka 1: spoj s odjezdem z vozovny ve 4:33 hod. nepojede v úseku Dukla,vozovna – Na Spravedlnosti.
Linka 2: spoj s odjezdem z vozovny ve 4:53 hod. nepojede v úseku Dukla,vozovna – Třída Míru.
Linka 3: spoje s odjezdem z vozovny ve 4:20 a 4:50 hod. nepojedou v úseku Dukla,voz. – Masarykovo nám.
Linka 11: spoje s odjezdem z vozovny v 6:21 a 6:36 hod. nepojedou v úseku Dukla, voz. – Masarykovo nám.
Linka 13: spoj s odjezdem z vozovny ve 4:21 hod. nepojede v úseku Dukla, vozovna – Třída Míru.

budou zkráceny tyto spoje linek MHD (směrem do vozovny):
Linka 1: spoje s odj. ze Slovan ve 22:51 a 23:21 hod. nepojedou v úseku Zborovské nám. – Dukla,voz.
Linka 2: spoje s odjezdy z Pardubiček ve 23:13 h. a z Polabin, točny v 23:15 h. ukončí jízdu na zast. Tř. Míru.
Linka 3: spoje s odjezdy z L. Bohdaneč ve 23:24 a 23:54 hod. ukončí jízdu na Masarykově nám.
Linka 11: spoje s odjezdy  z Dubiny,sever ve 20:15 a 20:44 hod. ukončí jízdu na zast. Tř. Míru.
Linka 13: spoje s odjezdy z Dubiny,sever ve 23:30 a z Polabin Sluneční v 23:22 ukončí jízdu na zast. Tř. Míru.

Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Leták s informacemi ke stažení (0.03 MB)

Uzavírka rampy Paramo 5.-7.7.2013

28.06.2013 13:53

Od 5.7. od 0:00 hod. do 7.7.2013 do 24:00 hod. bude úplná uzavírka rampy nadjezdu u závodiště.
Spoje linek č. 8 a 88, které obsluhují Svítkov, budou vedeny po obousměrné objížďce ul. Teplého, J. Palacha a 17. listopadu na Masarykovo náměstí a dále po své trase. Tyto spoje neobsluhují zastávky Nadjezd Paramo, Hl. nádraží, Hl. nádraží,Albert HM, Albert HM a Palackého. Na objízdné trase obsluhují všechny nácestné zastávky.
Spoje linky č. 10 budou vedeny po obousměrné objížďce ze zastávky Dukla,u náměstí, ul. Teplého, J. Palacha, 17. listopadu, Palackého a ve svém směru obslouží zastávku Hl. nádraží nebo Hl. nádraží,Albert HM a dále po své trase. Na objízdné trase neobsluhuje nácestné zastávky. Ve směru do Nemošic obslouží zastávku Lexova jako náhradu za zastávku Dopravní podnik.
Spoje linky č. 15 budou vedeny po obousměrné objížďce ze zastávky Závodiště, ul. Teplého, J. Palacha, 17. listopadu a Palackého na Hl. nádraží a dále po své trase. Výchozí zastávka spojů ve směru na Opočinek je Hl. nádraží,Albert HM. Na objízdné trase v obou směrech obslouží zastávku Palackého. Ostatní nácestné zastávky na objízdné trase linka číslo 15 neobsluhuje.
Spoje linky č. 23 budou vedeny po obousměrné objížďce ze zastávky Závodiště, ul. Teplého, J. Palacha, 17. listopadu, Palackého a ve svém směru obslouží zastávku Hl. nádraží nebo Hl. nádraží,Albert HM a dále po své trase. Na objízdné trase linka číslo 23 neobsluhuje nácestné zastávky.
Od 5.7. večer do 7.7.2013 do 24:00 hod. budou mít spoje linky nočního provozu  č. 99 výchozí a konečnou zastávku Hl. nádraží a nebudou zajíždět do zastávky Dukla,vozovna.

Leták s informacemi ke stažení (0.06 MB)

Letní jízdní řády od 1.7.2013

26.06.2013 17:24

Letní jízdní řád

Upozorňujeme, že od 1.7.2013 do 31.8.2013 platí na všech linkách MHD Pardubice v pracovní dny letní jízdní řády. Vlastní tabulky jízdních řádů se nemění, ale platí údaje ve druhém, žlutě podbarveném sloupku jízdních řádů.

Ukončení uzavírky Hradecké ulice

21.06.2013 13:58

Od ranní výpravy v pondělí 24.6.2013 bude ukončena uzavírka Hradecké ulice. Linky 3, 7, 17 a 98 se vrací opět na své pravidelné trasy. Jízdní řády najdete pod záložkou "Platné od 24.6.2013". Jízdní řády ostatních linek se nemění!

Uzavírka Třídy Míru 18.6.2013

17.06.2013 23:26

Z důvodu konání kulturní akce bude dne 18.6.2013 od 15:00 do 17:00 uzavřena Třída Míru. Spoje linek 1, 2, 5, 13, 21 a 27 vynechají v této době zastávky U Grandu a Třída Míru a pojedou po odklonové trase po Sukově třídě. Na odklonové trase obsluhují linky zastávky Náměstí Republiky a Masarykovo náměstí. Zastávku Sukova neobsluhují. Vzhledem k dalším uzavírkám v centru města je možné předpokládat zpožďování spojů při průjezdu přes Masarykovo náměstí.  

Dopravní kolaps v centru města

10.06.2013 19:11

Dopravní podnik se omlouvá cestujícím za komplikace v cestování, které způsobují pokračující uzavírky komunikací a dopravní zácpy na objízdných trasách. Dnes dosahovalo zpoždění prakticky na všech linkách MHD až 60 minut. Vzhledem k tomu že zpoždění zasáhlo podstatnou část všech vypravených spojů, nebylo možné zpožděné spoje nahrazovat, Bohužel nedá se předpokládat že by se situace do opětovného otevření Hradecké ulice výrazně zlepšila.

Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2