Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

Výlukové jízdní řády

08.10.2012 23:16

Jsou zveřejněny výlukové jízdní řády linek 8, 10, 15, 23, 88 a 99. Změněný je také jízdní řád linky 22 kvůli jejímu navázání na linku 10. Jízdní řády ostatních neuvedených linek se nemění. Vše najdete v sekci Zastávkové jízdní řády pod záložkou "Platné od 15.10.2012".

Další informace o výluce najdete zde.

Doprava na Velkou pardubickou 2012

03.10.2012 16:29

Dopravní podnik města Pardubic a. s. dne 13.10.2012 zajišťuje kyvadlovou přepravu diváků na Velkou pardubickou steeplechase s Českou pojišťovnou

Trasy a odjezdy posilových spojů:

Z Polabin,Sluneční:
Odjezdy v 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:50 hod.
po trase Bělehradská ul. – Masarykovo nám. – Hl. nádraží,Albert HM – Závodiště.
Z Dubiny,sever:
Odjezdy v 10:35, 11:15, 11:55, 12:35, 13:15 hod.
po trase ul. Na Drážce – Dašickou – nám. Republiky – Masarykovo nám. – 17. listopadu – Teplého – Závodiště. 
Z Dubiny,točny:
Odjezdy v 10:55, 11:35, 12:15, 12:55, 13:35 hod.
po trase přes Židov – Sakařovou ul. – tř. Míru – 17. listopadu – Teplého ul. – Závodiště.
Z Hlavního nádraží:
Odjezdy v 10:30, 10:50*, 11:10, 11:30*, 11:50, 12:10*, 12:30, 12:50* hod.
přes Nadjezd Paramo na st. Závodiště.
Spoje označené * čekají na přípoje spojů linky č. 8, které končí na Hl. nádraží.

Po ukončení závodu bude zajištěn rozvoz diváků ze stanice ZÁVODIŠTĚ – Hlavní nádraží – Autobusové nádraží – Palackého – TŘ. MÍRU.    
 
- Ve stanici ZÁVODIŠTĚ bude zřízen předprodej jízdenek.
- V posilových spojích je umožněn nástup pouze předními dveřmi.
- V posilových spojích platí shodné tarifní a přepravní podmínky jako na pravidelných linkách.

Kompletní jízdní řád posilových spojů (0.03 MB)

Doprava na Zlatou přilbu 2012

03.10.2012 16:39

Dopravní podnik města Pardubic a. s. dne  14.10.2012  zajišťuje  kyvadlovou  přepravu  diváků  na Zlatou přilbu

Trasy a odjezdy posilových spojů:

Z Polabin,Sluneční
Odjezdy v 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40 hod.
po trase: Bělehradská – Masarykovo nám. – Palackého – Svítkov,park.   
Z Dubiny,sever
Odjezdy v 10:50, 11:30, 12:10 hod.
po trase: Na Drážce – Dašická – nám. Republiky – Masarykovo nám. – 17. listopadu – Teplého – Svítkov,park.
Z Dubiny,točny
Odjezdy v 11:10, 11:50, 12:30 hod.
po trase: Židov – Sakařova ul. – třída Míru – 17. listopadu – Teplého  – Svítkov,park.
Z Hl. nádraží
Odjezdy v 10:50, 11:30, 12:10 a 12:50 hod. (Spoje čekají na přípoje spojů linky číslo 8, které končí na Hl. nádraží)
po trase: Hl. nádraží,Albert HM – Závodiště – Svítkov,park.

Po ukončení závodu bude zajištěn rozvoz diváků ze stanice Svítkov,park po trase Popkovice,křižovatka – Letiště – Závodiště – Hl. nádraží – Autobusové nádraží – Palackého – tř. Míru. 

- Ve stanici SVÍTKOV,PARK bude zřízen předprodej jízdenek.
- V posilových spojích je umožněn nástup jen předními dveřmi.
- V posilových spojích platí shodné přepravní a tarifní podmínky jako na pravidelných linkách.

Kompletní jízdní řád posilových spojů (0.1 MB)

Uzavírka třídy Míru

17.09.2012 08:08

Objížďka

Od úterý 18.9.2012 od 7:00 hod. do čtvrtka 20.9.2012 do 21:00 hod. bude uzavřena část tř. Míru od křižovatky s ul. Sladkovského ke křižovatce s  nám. Republiky. Spoje linek č. 1, 2, 5, 13, 21 a 27 v době uzavírky budou vedeny obousměrně po Sukově třídě. 
V době uzavírky části tř. Míru bude zastávka U Grandu pro spoje linek č. 1, 2, 5, 13, 21 a 27 v obou směrech přeložena na zastávku „Nám. Republiky“. Pro výše uvedené spoje bude přeložena zastávka tř. Míru v obou směrech na zastávku „Masarykovo náměstí“.
Opatření se netýká spojů trolejbusové linky č. 4 a spojů autobusové linky č. 14, které mají cílovou zastávku tř. Míru.

Leták s informacemi (0.07 MB)

Historická vozidla MHD v neděli 9.9.2012

06.09.2012 09:39

V neděli 9.9.2012 vyjede opět do ulic historický autobus na nostalgické lince 52. Využijte této linky k příjemnému výletu na Kunětickou horu. Jízdní řád nostalgické linky najdete zde .

Kromě této pravidelné linky vyjedou v neděli odpoledne i historické trolejbusy. V rámci akce "Den evropského dědictví" pojedou bezplatně na trase Dukla, vozovna - Zborovské náměstí - Třída Míru - Štrossova a zpět. Jízdní řád najdete v příloze.

Jízdní řád \"Den evropského dědictví\" (0.04 MB)

Seznam změn od 2.9.2012

22.08.2012 17:41

Vážení cestující, od 2.9.2012 dochází k těmto změnám v dopravě:

Linka č. 2

soboty, neděle, svátky:
spoj v 18:26 ze zast. Polabiny,točna (nyní v 18:46)
spoj v 18:49 ze zast. Pardubičky,točna (nyní v 19:09)

Linka č. 10

pracovní dny:
linka je prodloužena do zast. Ohrazenice,točna a zpět v této trase: Univerzita → Cihelna, točna → Fáblovka → (Fáblovka,točna) → Staré Hradiště,hostinec → St. Hradiště,ObÚ (zast. je pouze v tomto směru) → St. Hradiště,Na Hledíku → Ohrazenice,Semtínská → Ohrazenice,točna (do zast. Ohrazenice,točna jede 10 párů spojů)
soboty, neděle, svátky:
vybrané spoje jsou prodlouženy do zast. Cihelna,točna

Linka č. 12

pracovní dny, soboty, neděle, svátky:
na vybraných spojích drobné změny v rozmezí 1- 2 minut

Linka č. 13

pracovní dny:
nový spoj v 16:50 ze zast. Dubina,sever
zrušen spoj v 18:37 ze zast. Dubina,sever

Linka č. 16

změna trasy linky ve směru z centra: ze zast. Stavařov spoje pokračují do zast. Univerzita a Cihelna,točna, dále pokračují ve své trase
pracovní dny:
zrušeny vybrané spoje do zast. Fáblovka,točna a Staré Hradiště,host. (nahrazeny spoji linky č. 10), na vybraných spojích drobné změny v rozmezí 1- 5 minut

Linka č. 18

pracovní dny:
spoj v 7:09 ze zast. Černá u Bohdanče (nyní v 7:11)
spoj v 7:48 ze zast. Dražkovice (nyní v 7:51)
spoj v 17:46 ze z. Živanice,Nerad,odb. (nyní v 17:46 ze zast. Živanice)
dny školního vyučování:
upraveny odjezdy spojů do/ze zast. Rybitví,Stavební škola

Linka č. 22

pracovní dny:
spoje ve 13:22 a 14:24 ze zast. Nemošice,točna (nyní ve 13:21 a 14:25)

Linka č. 88

pracovní dny:
spoj v 5:18 ze zast. Dubina,točna nezajíždí do zast. Dukla,vozovna  

Leták s popisem změn (0.07 MB)

Uzavírka Kunětické ulice

20.08.2012 13:40

Z důvodu pokládky živičného povrchu bude od 27.8. od 7:00 hod. do 2.9.2012 do 12:00 hod. úplná uzavírka části Kunětické ulice v úseku od točny Cihelna ke křižovatce s Hradeckou ulicí.
Ve dnech 27.8. od 7:00 hod. do 2.9.2012 do 12:00 hod:
► spoje l. č. 16 v obou směrech vynechají zastávku Cihelna,točna,
► spoje l. č. 16 ve směru na Hlavní nádraží pojedou ze zastávky Fáblovka odklonovou trasou po Hradecké a Studentské ulici na zastávku Univerzita a  dále po své trase; na odklonové trase obslouží náhradní zastávku Hradecká (náhrada za zast. Cihelna,točna),
► spoje l. č. 16 ve směru do St. Hradiště pojedou ze zastávky Hradecká na zastávku Fáblovka.
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení

Změny od 2.9.2012

17.08.2012 19:30

Byly nahrány jízdní řády platné od 2.9.2012. Ke změnám dochází na linkách 2, 10, 12, 13, 16, 18, 22 a 88. Nejdůležitější změnou je prodloužení vybraných spojů linky 10 v pracovních dnech z Univerzity do Ohrazenic. Podrobný popis změn brzy zveřejníme zde.
Statické jízdní řády (změny hledejte u konktétní linky pod záložkou "platné od 2.9.2012")
Jízdní řády ke stažení ve formátu pdf

Omezení linek 23 a 25

04.08.2012 14:15

Upozorňujeme, že od 4.8. do 18.8.2012 nejedou vybrané spoje linek 23 a 25 z dúvodu celozávodní dovolené v některých podnicích v průmyslové zóně ve Starých Čívicích. Sledujte pozorně poznámky u příslušných jízdních řádů.

Omezení MHD 19. - 27.7.2012

17.07.2012 06:12

Z důvodu opravy kanalizace před hlavní bránou areálu DP v době od 19.7.2012 od 7:00 hod. do 27.7.2012 do 20:00 hod. nebudou spoje linek č. 6, 7 a 8 obsluhovat zastávku Dukla,vozovna.
Spoje linky č. 6, které dle jízdního řádu mají výchozí a konečnou zastávku Dukla,vozovna, a všechny spoje linky č. 7 budou ukončeny na výstupní zastávce Dukla,náměstí. Výchozí zastávkou těchto spojů bude nástupní zastávka Dukla,náměstí ve svém směru.
Spoje linky č. 8, které dle jízdního řádu zajíždí na zastávku Dukla,vozovna, tuto zastávku vynechají.
Na linkách č. 5, 7, 21 a 27 budou po celou dobu výluky nasazeny autobusy.
Spoje trolejbusových linek č. 1, 2, 3, 4, 11 a 13 nebudou vypravovány z vozovny, ani nebudou do vozovny zatahovat, tzn., že nebudou obsluhovat úsek z centra města do vozovny a zpět.

V pracovních dnech od 19.7. od 7:00 hod. do 27.7.2012 do 20:00 hod.
- nepojedou tyto spoje linek MHD (směrem z vozovny):
Linka 1: s odj. z vozovny ve 4:14, 4:37 a 5:12 h. nepojedou v úseku Dukla,vozovna – Domov mládeže
Linka 2: spoj s odjezdem z vozovny ve 4:48 h. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu
Linka 3: spoje s odjezdy z vozovny ve 4:01, 4:21 a 4:41 h. nepojedou v úseku Dukla,voz. – 17. listopadu
Linka 4: spoj s odjezdem z vozovny v 5:37 h. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu
Linka 6: spoj s odjezdem ve 4:44 h. má náhradní nástupní zastávku Dopravní podnik ve směru na Duklu
Linka 8: spoj s odjezdem ve 4:33 h. nástupní zastávku Dukla,vozovna neobsluhuje
Linka 9: spoj s odj. ve 4:52 h. má náhradní nástupní zastávku Dopravní podnik ve směru na Teplého
Linka 10: spoje s odjezdem ve 4:33 a 4:56 h. mají náhradní nástupní zast. Dopravní podnik směr Dukla
Linka 12: spoje s odjezdem ve 4:12 a 4:25 h. mají náhradní nástupní zast. Dopravní podnik směr Dukla, spoje s odjezdem v 5:01, 5:13 a 13:43 h. neobsluhují nástupní zastávku Dukla,vozovna
Linka 13: spoje s odjezdy z vozovny ve 4:11 a 4:49 h. nepojedou v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu
Linka 14: spoj s odjezdem ve 4:59 h. nástupní zastávku Dopravní podnik neobsluhuje
- budou zkráceny tyto spoje linek MHD (směrem do vozovny):
Linka 1: spoje s odjezdem ze Slovan v 19:21, 19:51, 22:51 a 23:21 h. ukončí jízdu na zast. Dukla,náměstí
Linka 2: spoj s odjezdem z Pardubiček ve 23:13 h. ukončí jízdu na zast. Třída Míru
Linka 3: spoj s odjezdem z Lázní Bohdaneč ve 23:24 h. ukončí jízdu na Masarykově nám.
Linka 11: spoje s odjezdem  z Dubiny,sever ve 21:34 a 22:04 h. ukončí jízdu na zast. Třída Míru
Linka 13: spoje s odj. z Dubiny,sever ve 23:30 a ze Sluneční ve 23:22 h. ukončí jízdu na zast. Třída Míru

Ve dnech pracovního volna 21. a 22.7.2012
- nepojedou tyto spoje linek MHD (směrem z vozovny):
Linka 1: spoj s odjezdem z vozovny ve 4:33 h. nepojede v úseku Dukla,vozovna – Domov mládeže
Linka 2: spoj s odjezdem z vozovny ve 4:53 h. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu
Linka 3: spoje s odjezdem z vozovny ve 4:20 a 4:40 h. nepojedou v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu
Linka 6: spoj s odjezdem ve 4:51 h. má náhradní nástupní zastávku Dopravní podnik ve směru na Duklu
Linka 11: spoje s odjezdem z vozovny ve 4:36 a 6:21 h. nepojedou v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu
Linka 13: spoj s odjezdem z vozovny v 4:21 h. nepojede v úseku Dukla,vozovna – 17. listopadu
budou zkráceny tyto spoje linek MHD (směrem do vozovny):
Linka 1: spoje s odjezdem ze Slovan ve 22:51 a 23:21 h. ukončí jízdu na zast. Dukla,náměstí
Linka 2: spoje s odjezdem z Pardubiček ve 20:30 a 23:14 h. a z Polabin,točny ve 23:15 h. ukončí jízdu na zast. Třída Míru
Linka 3: spoje s odjezdem z Lázní Bohdaneč v 19:51 a 23:24 h. ukončí jízdu na Masarykově nám.
Linka 11: spoje s odjezdem  z Dubiny,sever ve 20:15 a 20:44 h. ukončí jízdu na zast. Třída Míru
Linka 13: spoje s odjezdem z Dubiny,sever ve 23:30 h. a z Polabin,Sluneční ve 23:22 h. ukončí jízdu na zast. Třída Míru

Leták s informacemi (0.49 MB)

Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2