Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

Uzavření stanice Slovany, U Přejezdu

28.04.2011 22:24

Od úterý 3.5.2011 od 8:00 hod. bude po dobu rekonstrukce uzavřena bez náhrady zastávka Slovany, U Přejezdu ve směru do centra.
Nejbližší obsluhované zastávky jsou Slovany, točna a Slovany, u kapličky.

Omezení dopravy dne 28.4.2011

26.04.2011 08:27

Dne 28.4.2011 v době od 15.45 do 20.15 hod. se bude v centru Pardubic konat cyklistický závod.  

V době konání závodu dojde v centru Pardubic k omezení provozu MHD.

DPMP a.s. přijal následující opatření:

1. Zastávky MHD „Masarykovo nám.“ ve směru do Polabin i ve směru na nám. Republiky a zast. „Sukova“ ve směru na nám. Republiky budou v této době uzavřeny.

2. Zastávky „Tř. Míru“ a „U Grandu“ budou v této době uzavřeny v obou směrech.
 
3. Trolejbusová linka č. 3 bude od 15.45 do 20.15 hodin vedena od Hl. nádraží ve směru do L. Bohdaneč odklonovou trasou ulicí kpt. Bartoše a Bělehradskou na Hradeckou a dále po pravidelné trase. Tyto spoje obslouží všechny zastávky na odklonové trase.

4. Na ostatních trolejbusových linkách bude zaveden redukovaný provoz autobusy MHD. Autobusy na trolejbusových linkách č. 1, 2, 5, 13 a 27 pojedou po Sukově třídě a vynechají tř. Míru. Po dobu uzavírky tř. Míru budou spoje výše uvedených linek obsluhovat zastávku Masarykovo nám. ve směru k Domu služeb a zastávku „Nám. Republiky“ v obou směrech. Spoje linky č. 14 v 16.43, v 17.43 a v 19.20 hodin ukončí na zastávce Palackého.

Spoje trolejbusových linek, které nebudou nahrazeny autobusy:
(D - spoj do vozovny)
Linka 1
Jesničánky: 16:13, 17:03, 18:03
Slovany: 16:37, 17:27, 18:27D
Linka 2
Polabiny, točna: 16:58
Linka 4
Polabiny, točna: 15:53, 16:23, 16:53, 17:23, 17:53, 18:23, 18:53, 19:23
Linka 5
Dukla, točna: 15:40, 16:10, 16:40, 17:16
Dubina, Sever: 16:14, 16:44, 17:14, 17:50
Linka 7
Dukla vozovna: 15:37
Globus: 16:01
Linka 11
Dubina, Sever: 16:27, 18:07, 18:59D
Globus: 16:55, 18:35 (spoj v 15:55 ukončí na Masarykově náměstí)
Linka 13
Polabiny, Sluneční 15:53, 16:13, 16:23, 17:33D
Dubina, Sever: 16:20, 16:40, 17:00
Linka 21
Polabiny, Sluneční 15:53, 16:53
Slovany: 16:19, 17:19D

5. Od 15:45 hod. nebudou provozovány linky č. 4 a 21.

Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Uzavírka Kunětické ulice - linka 16

12.04.2011 16:58

Od soboty 16.4. od 8:00 do úterý 19.4.2011 do 24:00 hod. bude z důvodu výkopových prací pro kanalizaci a vodovod uzavřena část Kunětické ulice. Po celou dobu uzavírky bude zastávka Cihelna v obou směrech přeložena na zastávku Hradecká.
Spoje linky č. 16 ve směru na St. Hradiště obslouží zastávku Hradecká a potom až zastávku Fáblovka.
Spoje linky č. 16 ve směru na Hl. nádraží pojedou z Fáblovky na náhradní zastávku Hradecká, otočí se na okružní křižovatce U Josefa, obslouží zastávku Univerzita a dále pokračují ve své trase.

Leták k uzavírce (0.12 MB)

Uzavírka Bartoňovy ulice

05.04.2011 21:29

UZAVÍRKA UKONČENA 12.4. V 15:30

Vážení cestující, z důvodu pokládky živičného povrchu bude od 11.4.2011 od 8:00 do 12.4.2011 do 17:00 hodin uzavřena část Bartoňovy ulice v úseku Dubina,točna – Dubina,Dubinská.
Po dobu uzavírky bude pro linky č. 8, 26 a 88 výchozí a konečnou stanicí zastávka Dubina,točna. Spoje linek č. 8, 26 a 88 a spoje linek nočního provozu č. 99  nebudou obsluhovat zastávky Dubina,Dubinská a Dubina,Penzion.
Nejbližší obsluhované zastávky jsou Dubina,sever, Dubina,centrum a Dubina,točna.
Pro cestování do centra města je možné využít trolejbusové linky č. 5, 11, 13 a 25 s odjezdy ze zastávek Dubina,sever a Dubina,centrum.
Po ukončení uzavírky části Bartoňovy ulice bude provoz linek MHD č. 8, 26, 88 a 99 ihned obnoven v celé trase a v plném rozsahu jízdního řádu.
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Omezení dopravy dne 16.4.2011

11.04.2011 21:24

UPOZORNĚNÍ  PRO  CESTUJÍCÍ

V sobotu 16.4.2011 se bude v centru Pardubic konat Pardubický vinařský půlmaratón. DPMP a.s. přijal následující opatření v provozu MHD:

V době 5:00 - 19:00 hod. bude UZAVŘENA tř. Míru.

V době od 5:00 do 9:00 a v době od 15:00 do 19:00 hod. budou spoje linek č. 1, 2, 5 a 13 vedeny po Sukově třídě.

Zastávka U Grandu v obou směrech bude přeložena na zastávku Nám. Republiky.

Zastávka tř. Míru v obou směrech bude nahrazena zastávkou Masarykovo nám. (ve směru na Sukovu tř. - zastávka pro linky č. 6, 8, 12 apod.).

                                                                                                                                            

V době od 9:00 do 15:00 hod. bude centrum města uzavřeno i pro MHD.

V této době se nebudou obsluhovat zastávky: Tř. Míru, U Grandu, Sukova, Nám. Republiky, Karla IV., Výzkumný ústav, Ul. Svobody, S.K. Neumanna, Židov,točna, Bezdíčkova, Holubova, Sakařova, Husova, Na Haldě, Na Bukovině, Zlatá štika, Krajský úřad, U Kapitána, Na Okrouhlíku a U Kostelíčka ve směru do Pardubiček. 

Obousměrné odklonové trasy linek MHD:

Linka č. 1 - z Jesničánek po své trase na 17. listopadu - Palackého (náhrada za Tř. Míru) - po rychlodráze, kde obslouží náhradní zastávku Hlaváčova a K nemocnici - obslouží zastávku Slovany,Dašická a dále po své trase.

Linka č. 2 - z Polabin, točny po své trase na Hl. nádraží a na rychlodráhu, kde obslouží náhradní zastávku Hlaváčova a K nemocnici, obslouží zastávku Štrossova (v opačném směru i zastávku U Kostelíčka) a dále po své trase.

Linka č. 6-zDukly nám. - Dukla, u náměstí - v ul. Čs. armády obslouží náhradní zastávku Dukla KD - ul. Demokratické mládeže a na Zborovské nám., kde obslouží protisměrnou zastávku - obslouží zastávky Gorkého, Na Spravedlnosti, 17. listopadu - ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. a ve směru na Duklu i zast. Palackého - a dále po své trase.

Linka č. 8- z Dubiny po své trase na zast. K nemocnici - na rychlodráze obslouží náhradní zastávku Hlaváčova - ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. a ve směru na Dubinu i zast. Palackého - a dále po své trase.

Linka č. 9- z Hůrek po své trase na zast. Dubina, centrum - obslouží zast. Na Drážce, K nemocnici a na rychlodráze náhradní zastávku Hlaváčova, ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. a ve směru na Hůrka i zast. Palackého - a dále po své trase.

Linka č. 10 - v obou směrech obslouží náhradní zast. Krematorium a Zborovské nám. a vynechá zast. Ul. Svobody a U Kapitána.

Linka č. 12- z Hl. nádraží - Palackého a ve svém směru zast. Masarykovo nám., na objízdné trase po rychlodráze obslouží náhradní zastávku Hlaváčova a K nemocnici, Štrossova a dále po své trase. Ve směru na Hl. nádraží obslouží i zastávku U Kostelíčka.

Linka č. 13- ze Sluneční - Hl. nádraží - Palackého, na objízdné trase po rychlodráze obslouží náhradní zastávku Hlaváčova a K nemocnici - obslouží zastávku Na Drážce a dále po své trase.

Linka č. 28 - Závodu míru - K Polabinám a na rychlodráhu, kde obslouží náhradní zastávku Hlaváčova a K nemocnici, Štrossova a dále po své trase. Ve směru na Závodu míru obslouží i zastávku U Kostelíčka.

Na linkách č. 5 a 11 bude v době od 9:00 do 15:00 hodin v celé trase výluka.

Plánky objízdných tras (0.37 MB)

Změny od 1.4.2011

21.03.2011 12:27

Vážení cestující,
od 1. 4. 2011 dochází k těmto změnám v dopravě (změny se týkají pracovního dne):
Linka č. 8
nový spoj v 17:18 ze zast. Hlavní nádraží
spoj ve 22:53 ze zast. Dubina,Dubinská  prodloužen do zast. Dubina,Dubinská (nyní ve 22:50)
Linka č. 10
spoj v 7:22 ze zast. Ostřešany,park (nyní v 7:28)
Linka č. 14
spoj v 5:00 ze zast. Polabiny,točna přes Svítkov
nový spoj v 17:15 ze zast. Polabiny,točna
Linka č. 23
spoj ve 22:13 ze zast. Staré Čívice,Průmyslová zóna (nyní ve 22:39)
nový spoj ve 22:33 ze zast. Polabiny,točna
Linka č. 25
spoj ve 22:23 ze zast. Staré Čívice,Průmyslová zóna (nyní ve 22:13)
Linka č. 26
zrušen spoj linky č. 26 v 17:24 ze zast. Hlavní nádraží
Linka č. 99
zrušen spoj ve 23:25 ze zast. Dukla,vozovna
Na linkách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 18, 21, 22, 27 a 88 došlo k drobným úpravám jízdních řádů (na linkách č. 4, 7, 11 a 27 pouze pro období 1.7. – 31.8.).
Bez změny jízdního řádu jsou linky č. 9, 12, 15, 16, 17, 24, 28 a 98.

Uzavírka Gorkého ulice

17.03.2011 14:13

Přeložení zastávky

Od pondělí 21.3.2011 od 9:00 hod. do neděle 27.3.2011 (včetně) bude z důvodu opravy zpomalovacího prahu uzavřena část Gorkého ul. od křižovatky s ul. Lexovou ke křižovatce s ul. Čs. armády. Spoje linek č. 6 a 10 budou obousměrně vedeny objízdnou trasou ul. Čs. armády a  Teplého (l. č. 6 i ul. Lexovou).
Obousměrná zastávka „Dukla, u náměstí“ bude po dobu uzavírky přeložena na zastávku Teplého.

Změny na lince 28 od 1.2.2011

26.01.2011 15:29

Od 1.2.2011 dochází na lince 28 k těmto změnám:

- do provozu bude uvedena nová zastávka Dašice, Pod Dubem ležící mezi stanicemi Černá za Bory, odb. železniční zastávka a Dašice, Zminný. Novou zastávku budou obsluhovat všechny spoje linky 28 jedoucí do a ze stanice Dašice, Veská a dále spoje jedoucí z Dašic směr Závodu Míru.

- poslední večerní spoj v pracovní dny ve 21:13 ze stanice Závodu Míru dosud vedený přes Hostovice, Úhřetickou Lhotu, Dašice a Zminný bude zkrácen pouze do stanice Hostovice. Zpět z Hostovic pojede v 21:51 přes Žižín a Černou za Bory.

Změna JŘ linek č. 8, 26 a 88

11.01.2011 19:50

Vážení cestující,
na základě Vašich podnětů dojde dodatečně k 17. lednu 2011 ke změně jízdních řádů na linkách č. 8, 26 a 88. Zároveň dojde k navýšení počtu spojů do/ze zastávky Dubina,Dubinská.
Tištěné jízdní řády s platností od 17. 1. 2011 Vám budou na  předprodejním středisku vyměněny ZDARMA, ale pouze PO PŘEDLOŽENÍ starší zakoupené verze s platností od 1. 1. 2011. Ti  z Vás, kteří si starší verzi nezakoupili, mohou požádat o vytištěné jízdní řády dle stávajícího režimu za poplatek.
Děkujeme za pochopení.
DPMP a.s.

Upozornění pro cestující

29.12.2010 10:01

Objízdná trasa

V neděli 2.1.2011 se bude konat hokejové utkání na plochodrážním stadionu ve Svítkově. V době od 6:00 do 19:00 hod. bude uzavřena silnice III/32221 (okolo stadionu). Spojům linky č. 15 umožní pořadatelé průjezd.
V době od 6:00 do odvolání bude uzavřena Žižkova ul. ve Svítkově a to ve směru od křižovatky s Kostnickou ul. (od parku) ke křižovatce se silnicí I/2 (Pražskou ulicí). V opačném směru bude provoz umožněn.
Spoje linek č. 8 a 15 budou vedeny po níže uvedených objízdných trasách:

- Linka č. 8 bude vedena v době 6:00 do odvolání v trase linky č. 88 od zastávky Závodiště ve směru do Svítkova k protisměrné zastávce Závodiště a bude obsluhovat zastávky linky č. 88. Naproti zastávce Letiště,les bude zřízena náhradní zastávka a bude osazena přenosným označníkem. 
- Linka č. 15 ve směru na Opočínek bude v době od 6:00 do odvolání vedena od Závodiště po silnici I/2 (Pražská ul.) až ke křižovatce se silnicí III/32221 a dále okolo stadionu po své trase. V tomto směru vynechá zastávky Letiště,les, Svítkov,škola, Svítkov,Kostnická, Svítkov,park a Popkovice,křižovatka. Na objízdné trase obslouží zastávky Letiště a Popkovice,hostinec. Ve směru k Hl. nádraží nevynechá žádnou zastávku.

Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2