Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

Upozornění pro cestující na lince 3

22.01.2009 16:08

V sobotu 24.1.2009 od 8:00 hod. do odvolání se bude konat výluka napětí trakčního vedení v úseku UMA, točna – Lázně Bohdaneč, točna.
Konečná i výchozí zastávka trolejbusů na lince č. 3 bude zastávka UMA, točna. V úseku UMA, točna – L. Bohdaneč, točna bude zavedena kyvadlová doprava autobusem. Přestup na linku č. 3 i na kyvadlovou dopravu bude umožněn na zastávce UMA, točna.

Uzavírka na Dukle 31.1.-1.2.2009

28.01.2009 16:04

Mapa trati

Ve dnech 31.1. a 1.2.2009 bude uzavřena křižovatka ulic Lexova a Jilemnického.
Spoje linky č. 5 ukončí na točně u DP. Spoje linky č. 5 nebudou obsluhovat zastávky Lexova, Dukla náměstí a Dukla, točna!
Linka č. 6 bude vedena po odklonové trase z Gorkého na nám. Dukelských hrdinů protisměru před Letkou. Výstupní zastávka bude na původní výstupní zastávce před změnou trasy. Ve směru do Ohrazenic bude vedena po své trase.
Linky č. 7 a 25 budou vedeny obousměrně po odklonové trase Dem. mládeže – Čs. armády – Jilemnického – nám. Dukelských hrdinů a dále po své trase. Zastávka kpt. Nálepky bude přeložena na zast. Jilemnického a zast. Dukla náměstí ve směru Dem. mládeže bude přeložena na náhradní zastávku naproti zastávce v opačném směru.

Změny v provozu MHD od 1.3.2009

23.02.2009 16:03

Vážení cestující, od 1. 3. 2009 dochází k těmto změnám v dopravě:
Linka č. 7
pracovní den
▪ spoje ve 14:03 a 18:04 ze zast. UMA,točna (nyní ve 13:50 a 18:11)
▪ spoj v 17:31 ze zast. Dukla,vozovna (nyní v 17:41)
Linka č. 12
pracovní den
▪ spoj v 6:02 ze zast. Hlavní nádraží (nyní v 6:05)
▪ zrušen spoj ve 23:30 ze zast. Černá za Bory,mlékárna
Linka č. 912
pracovní den
▪ spoj v 5:15 ze zast. Ohrazenice,točna (nyní v 5:19)

Uzavírka v Popkovicích

06.03.2009 16:01

Od pátku 6.3.2009 od 9:00 hod. do 7.4. bude v Popkovicích uzavřena stará Pražská ulice (u školky).Objízdná trasa bude vedena po silnici I/36. Náhradní zastávka Popkovice, školka bude zřízena před křižovatkou silnice I/36 se starou Pražskou ulicí a bude osazena přenosným označníkem.

Uzavírka křižovatky ulic Svobody a S. K. Neumanna

09.03.2009 16:00

Od 16.3. do 31.5.2009 bude stavební firma stavět druhou polovinu okružní křižovatky v ul. S.K. Neumanna. Po celou dobu stavebních prací budou uzavřeny oba jízdní pruhy ve směru ke krematoriu včetně křižovatky ulic S.K. Neumanna a Svobody. V jízdních pruzích určených pro opačný směr bude umožněn obousměrný provoz.
Linky č. 6, 10, 25, 98 a výpomocné spoje 906, 910 a 912 budou celodenně vedeny ulicí Pod Břízkami a vynechají zastávky Ul. Svobody, U Kapitána a příp. Zborovské nám.
Pro linky č. 6, 25, 98 a výpomocné spoje 906, 910 a 912 ve směru na Duklu bude zřízena náhradní zastávka S.K. Neumanna v jízdním pruhu v prostoru přechodu pro chodce mezi současnými protilehlými zastávkami a bude osazena označníkem.
Náhradní zastávka Krematorium pro linku č. 10 ve směru:
- do Nemošic bude zřízena v ul. Pod Břízkami před křižovatkou s ul. U Krematoria,
- do centra bude zřízena v ul. U Krematoria v zálivu vyhrazeném VaK a.s.
Náhradní zastávky budou osazeny přenosným označníkem.
Linky č. 25, 98, 906, 910 a 912 nebudou obsluhovat zastávku Krematorium.

Aktuálně

23.03.2009 15:59

V sobotu 28.3.2009 od 8:00 hod. po dobu asi 2 hodin se bude konat výluka napětí trakčního vedení v úseku UMA, točna – L. Bohdaneč, točna.
Konečná i výchozí zastávka trolejbusů na lince č. 3 bude zastávka UMA, točna. V úseku UMA, točna – L. Bohdaneč, točna bude zavedena kyvadlová doprava autobusem. Přestup na linku č. 3 i na kyvadlovou dopravu bude umožněn na zastávce UMA, točna.

Změny na linkách 23 a 25 od 1.4.2009

25.03.2009 15:58

Vážení cestující, od 1. 4. 2009 dochází k těmto změnám v dopravě:
Linka č. 23 (pracovní den)
odjezd ze zastávky
Polabiny, točna: místo v 14:10 pojede v 13:35
Polabiny, točna: místo v 14:15 pojede v 13:40
Staré Čívice, průmyslová zóna: místo v 23:27 pojede v 22:58
Staré Čívice, průmyslová zóna: místo v 23:26 pojede v 23:00
Linka č. 25 (pracovní den)
odjezd ze zastávky
Dubina, sever: místo v 13:55 pojede v 13:35
Dubina, sever (ne-čt): místo v 21:13 pojede v 20:55
Staré Čívice, průmyslová zóna: místo v 23:30 pojede v 23:00

Uzavírka křižovatky Teplého - Palachova 3. - 6.4.2009

30.03.2009 15:56

Od pátku 3.4. od 20:00 hod. do pondělí 6.4.2009 do 3:30 hod. bude uzavřena křižovatka ul. Teplého – J. Palacha – Pichlova.
Objížďka uzavřené křižovatky bude obousměrně vedena ul. Na Spravedlnosti a Žel. pluku a dále ve směru do Jesničánek ul. Devotyho /ve směru do centra ulicí K Višňovce/. Ulice Na Spravedlnosti bude v úseku od ul. J. Palacha k Žel. pluku obousměrná a bude zde zřízena náhradní zastávka MHD „Na Spravedlnosti“.
Na linkách č. 1, 5 a 7 budou nasazeny autobusy.
Spoje l. č. 1, 7, 18 a 98 pojedou po výše uvedené objízdné trase.
Spoje l. č. 5, 14 a 24 budou mimo výše uvedenou objízdnou trasu obousměrně vedeny z ul. Teplého ulicí Rožkovou (zde bude náhradní obousměrná zast. Domov mládeže) a ulicí Gorkého.
Náhradní zastávky budou osazeny přenosnými označníky.
Od pátku 3.4. do neděle 5.4.2009 nebudou večerní spoje linek č. 2, 3, 11 a 13 přepravovat cestující z centra ve směru do vozovny. Výše uvedené spoje ukončí v centru (tř. Míru, Masarykovo nám.).
Ranní spoje linek č. 2, 3, 11 a 13, které ve dnech pracovního volna obsluhují zastávky z Dukly vozovny směrem do centra, nebudou dne 4. a 5.4.2009 v této trase vedeny. Cestující v tomto úseku mohou použít spoje jiných linek.

Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Omezení provozu MHD dne 18.4.2009

10.04.2009 15:25

V sobotu 18.4.2009 se bude v centru Pardubic konat Pardubický vinařský půlmaratón. DPMP a.s. byl proto nucen přijmout následující opatření v provozu MHD:

V době 5:00 – 19:00 hod. bude UZAVŘENA tř. Míru.
V době od 5:00 do 9:00 a v době od 15:00 do 19:00 hod. budou spoje linek č. 1, 2, 5 a 13 vedeny po Sukově třídě.
Zastávka U Grandu v obou směrech bude přeložena na zastávkou Nám. Republiky.
Zastávka tř. Míru v obou směrech bude nahrazena zastávkou Masarykovo nám. (ve směru na Sukovu tř. – zastávka pro linky č. 6, 8, 12 apod.).

V době od 9:00 do 15:00 hod. bude centrum města uzavřeno i pro MHD.
V této době se nebudou obsluhovat zastávky: Tř. Míru, U Grandu, Sukova, Nám. Republiky, Karla IV., Výzkumný ústav, Ul. Svobody, S.K. Neumanna, Židov,točna, Bezdíčkova, Holubova, Sakařova, Husova, Na Haldě, Na Bukovině, Zlatá štika, Krajský úřad, U Kapitána, U Kostelíčka ve směru do Pardubiček.
Obousměrné odklonové trasy linek MHD:
Linka č. 1 – z Jesničánek po své trase na 17. listopadu – Palackého (náhrada za Tř. Míru) – po rychlodráze, kde obslouží náhradní zastávku Hlaváčova (pro příměstskou dopravu Mototechna) a K nemocnici – na Dašické ul. ve svém směru obslouží zastávku Na Okrouhlíku a dále po své trase.
Linka č. 2 – z Polabin, točny po své trase na Hl. nádraží a na rychlodráhu, kde obslouží náhradní zastávku Hlaváčova a K nemocnici, obslouží zastávku Štrossova (v opačném směru i zastávku U kostelíčka) a dále po své trase.
Linka č. 5 - úplná výluka v době od 9:00 do 15:00 hodin!
Linka č. 6 – z Dukly nám. – po své trase na Dukla KD – Rožkovou ul. (nebo V Ráji) na ul. Demokratické mládeže a na Zborovské nám., kde obslouží protisměrnou zastávku – obslouží zastávky Gorkého, Na Spravedlnosti, 17. listopadu – ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. a ve směru na Duklu i zast. Palackého – a dále po své trase.
Linka č. 8 – z Dubiny po své trase na zast. K nemocnici – na rychlodráze obslouží náhradní zastávku Hlaváčova – ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. a ve směru na Dubinu i zast. Palackého – a dále po své trase.
Linka č. 9 – z Hůrek po své trase na zast. Dubina, centrum – obslouží zast. Na Drážce, K nemocnici a na rychlodráze náhradní zastávku Hlaváčova, ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. a ve směru na Hůrka i zast. Palackého – a dále po své trase.
Linka č. 11 - úplná výluka v době od 9:00 do 15:00 hodin!
Linka č. 12 – z Hl. nádraží – Palackého a ve svém směru zast. Masarykovo nám., na objízdné trase po rychlodráze obslouží náhradní zastávku Hlaváčova a K nemocnici, obslouží zastávku Štrossova (v opačném směru i zastávku U kostelíčka) a dále po své trase.
Linka č. 13 – ze Sluneční – Hl. nádraží – Palackého, na objízdné trase po rychlodráze obslouží náhradní zastávku Hlaváčova a K nemocnici – ve svém směru obslouží zastávku Na Okrouhlíku a dále po své trase.
Linka č. 28 – Závodu míru – K Polabinám a na rychlodráhu, kde obslouží náhradní zastávku Hlaváčova a K nemocnici, obslouží zastávku Štrossova (v opačném směru i zastávku U kostelíčka) a dále po své trase.

Leták ke stažení (0.03 MB)

Omezení provozu MHD dne 29.4.2008

18.04.2009 15:24

Dne 29.4.2009 v době od 16.00 do 20.15 hod. se bude v centru Pardubic konat cyklistický závod.
V době konání závodu dojde v centru Pardubic k částečnému omezení provozu MHD.
DPMP a.s. přijal následující opatření:
1. Zastávky MHD „Masarykovo nám.“ ve směru do Polabin i ve směru na nám. Republiky, zast. „Sukova“ ve směru na nám. Republiky, a zastávky „Tř. Míru“ a „U Grandu“ budou v této době uzavřeny v obou směrech.
2. Trolejbusová linka č. 3 bude od 16.00 do 20.15 hodin vedena od Hl. nádraží ve směru do L. Bohdaneč odklonovou trasou ulicí kpt. Bartoše a Bělehradskou na Hradeckou a dále po pravidelné trase. Tyto spoje obslouží všechny zastávky na odklonové trase.
3. Na ostatních trolejbusových linkách bude po šestnácté hodině zaveden redukovaný provoz autobusy MHD. Autobusy na trolejbusových linkách č. 1, 2, 5, 13 a 27 vynechají tř. Míru a pojedou po Sukově třídě. Po dobu uzavírky tř. Míru budou spoje výše uvedených linek obsluhovat zastávku Masarykovo nám. ve směru k Domu služeb a zastávku „Nám. Republiky“ v obou směrech. Spoje linky č. 14 v 16.43, v 17.43 , v 18.26 a v 19.20 hodin ukončí na zastávce Palackého.
Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2