Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Změny v dopravě

RSS 

Doprava na Aviatickou pouť 2018

16.05.2018 23:42

Ve dnech 2. a 3.6.2018 zavádí Dopravní podnik města Pardubic a.s. posilové spoje na Aviatickou pouť.

Posilové spoje z Hlavního nádraží na Letiště

Trasa: Hlavní nádraží, st. 2 – Palackého – 17. listopadu – Na Spravedlnosti – Domov mládeže – Teplého – Dopravní podnik – Závodiště – Letiště.

Odjezdy posilových spojů z Hlavního nádraží v době od 11:10 hod. do 16:10 hod. budou v pravidelném intervalu 20 minut. Posilové spoje obsluhují všechny zastávky na trase.

V 10:00 a v 10:40 hodin bude navíc možné na zastávce Hlavní nádraží přestoupit z linky č. 8 na posilový spoj v trase Hlavní nádraží, st. 3 - Albert HM – Závodiště – Letiště.

Posilové spoje z Letiště na Hlavní nádraží

Trasa: Letiště – Závodiště – Dopravní podnik – Teplého – Domov mládeže – Na Spravedlnosti – 17. listopadu – Palackého – Hlavní nádraží.

Odjezdy posilových spojů z Letiště v době od 11:50 hod. do 16:30 hod. budou v pravidelném intervalu 20 minut. V době od 16:30 hod. do 17:30 hod. budou odjezdy z Letiště v pravidelném intervalu 10 minut. Posilové spoje obsluhují všechny zastávky na trase.

V posilových vozech se cestující přepravují bezplatně.

Leták včetně podrobných jízdních řádů posilových spojů (0.11 MB)

Posilové spoje na Dětský super den 2.6.2018

25.05.2018 13:07

Dne 2.6.2018 zajišťujeme bezplatné posilové spoje v trase Hlavní nádraží - Dostihové závodiště a zpět na akci Dětský super den.

Odjezdy z Hlavního nádraží, st. 5:
9:40
10:00, 10:20, 10:40
11:00, 11:20, 11:40
12:00, 12:20, 12:40
13:00, 13:20
14:10, 14:30, 14:50
15:10, 15:30, 15:50
16:10, 16:30, 16:50

Odjezdy z Dostihového závodiště (spoje jedou přes zastávku 17. listopadu):
10:10, 10:30, 10:50
11:10, 11:30, 11:50
12:10, 12:30, 12:50
13:10, 13:30, 13:50
14:40
15:00, 15:20, 15:40
16:00, 16:20, 16:40
17:00, 17:20

Práce na silnici I/2 u Popkovic

16.05.2018 00:01

Od úterý 15.5.2018 narušuje provoz MHD na linkách 14, 23, 24 a 25 oprava silnice I/2 mezi Popkovicemi a Starými Čívicemi. Kolony před opravovaným úsekem narušují plynulost i na linkách 8/88 a 15, které přímo opravovaným úsekem nejezdí. Protože pro daný úsek neexistuje objízdná trasa, je bohužel nutné počítat s nepravidelnostmi v dopravě i v dalších dnech oprav, většinou se ale u podobných uzavírek situace po prvních dnech poněkud zlepší.

Informace o omezení na webu města .

Zahájení lázeňské sezóny

11.05.2018 22:20

Léčebné lázně Bohdaneč a.s. zahájí lázeňskou sezónu dne 19.5.2018. Na lince č. 3 bude tento den posílena doprava - od 12.00 do 20.00 hod. bude platit mimořádný jízdní řád, který najdete v příloze.
Spoje budou zastavovat na všech nácestných zastávkách linky č. 3, na posilových spojích platí shodné přepravní podmínky jako na pravidelných linkách.

Jízdní řád platný pro 19.5.2018 (0.08 MB)

27.04.2018 11:27

V pátek 4.5.2018 v 11 hodin byla ukončena rekonstrukce silnice II/324 na Staré Hradiště. Linky 10 a 16 opět obousměrně obsluhují původní zastávky Staré Hradiště, hostinec a Fáblovka. 

Výlukový jízdní řád platný od 19.3.2018 (0.71 MB)

Rekonstrukce silnice II/324 v úseku Staré Hradiště - Pardubice

01.03.2018 10:43

Vážení cestující, z důvodu rekonstrukce silnice II/324 v úseku Staré Hradiště – Pardubice od 9.3. do 4.5.2018 byla přijata opatření v provozu linek č. 10 a 16.

Od 19.3. do 4.5.2018 bude v úseku jednosměrný provoz pouze ve směru do centra, směrem z centra pojedou spoje po objízdných trasách.

Linka 10

  • V jízdním řádu linky č. 10 dojde k drobnému časovému posunu některých spojů.
  • Spoje ve směru do Nemošic obslouží náhradní zastávku St. Hradiště, hostinec umístěnou cca 30m před kruhovým objezdem ve St. Hradišti ve směru od Ohrazenic. 
  • Ve směru do Ohrazenic pojedou spoje ze zastávky Cihelna, točna objízdnou trasou ul. Poděbradskou, Trnovskou, Hradišťskou, obslouží zastávku St. Hradiště, OÚ a budou pokračovat dále do Ohrazenic.
  • Zastávka Fáblovka bude v obou směrech zrušena bez náhrady.
  • Zastávka Fáblovka, točna bude ve směru do Nemošic zachována, ve směru do Ohrazenic zrušena bez náhrady.

Linka 16

  • Spoje ve směru do Pardubic obslouží náhradní zastávku St. Hradiště, hostinec umístěnou cca 30m před kruhovým objezdem ve St. Hradišti ve směru od Brozan. 
  • Ve směru od Pardubic pojedou spoje ze zastávky Cihelna, točna objízdnou trasou ul. Poděbradskou, Trnovskou, Hradišťskou, obslouží náhradní zastávku St. Hradiště, hostinec umístěnou cca 30m před kruhovým objezdem ve St. Hradišti ve směru od Ohrazenic a budou pokračovat ve směru na Brozany.
  • Zastávka Fáblovka bude v obou směrech zrušena bez náhrady.

Omezení provozu MHD dne 26.4.2018

15.04.2018 00:08

Dne 26.4.2018 v době od 16.30 do 21.15 hod. se bude konat v centru Pardubic cyklistický závod.  V době konání závodu dojde v centru Pardubic k omezení provozu MHD.

DPMP a.s. přijal následující opatření:

► Zastávky MHD Masarykovo nám. ve směru do Polabin i ve směru na nám. Republiky a zast. Sukova ve směru na nám. Republiky budou v této době uzavřeny.
► Stanoviště č. 3 autobusové zastávky Nám. Republiky před Grandem bude přeloženo na stanoviště č. 1 zastávky Nám. Republiky před divadlem.
► Zastávky Tř. MíruU Grandu budou uzavřeny v obou směrech.
► Spoje trolejbusových linek č. 3 a 33 budou od 16.20 do 21.15 hodin vedeny z Hl. nádraží (stanoviště č. 4) ve směru do Lázní Bohdaneč (ke Globusu) odklonovou trasou ulicí kpt. Bartoše a Bělehradskou na zastávku Polabiny,Hradecká a dále po pravidelné trase. Tyto spoje obslouží všechny zastávky na odklonové trase. 
► Od 16.30 hod. nebude provozována linka č. 4. Spoje linky č. 27 budou vedeny od 16.30 hod. po Sukově třídě.

Na trolejbusových linkách 1, 2, 5, 7, 11, 13 a 27 bude zaveden redukovaný provoz autobusy:

Linka č. 4:
ukončí v 16:30 hod. na zast. Zimní stadion a ten den již nebude provozována,

Linka č. 5:
nepojedou tyto spoje
16:30 – 16:52 hod. Dukla,točna – Dubina, sever
16:52 – 17:14 hod. Dukla,točna – Dubina,sever
16:56 – 17:18 hod. Dubina,sever – Dukla,točna
17:56 – 18:17 hod. Dubina,sever – Dukla,točna

Linka č. 11:
nepojedou tyto spoje
16:55 – 17:18 hod. Globus – Dubina,sever
17:46 – 18:00 hod. Zimní stadion – Dubina,sever

Linka č. 13:
nepojedou tyto spoje
16:18 – 16:47 hod. Ohrazenice – Dubina,sever
16:38 – 17:07 hod. Ohrazenice – Dubina,sever
17:05 – 17:34 hod. Ohrazenice – Dubina,sever
17:50 – 18:18 hod. Ohrazenice – Dubina,sever
17:03 – 17:31 hod. Dubina,sever – Ohrazenice
17:18 – 17:46 hod. Dubina,sever – Ohrazenice
18:33 – 18:59 hod. Dubina,sever - Ohrazenice

Dopravní podnik děkuje všem cestujícím za pochopení.

Leták s informacemi ke stažení (0.13 MB)

14.4.2018 - omezení z důvodu konání Pardubického vinařského půlmaratonu

08.04.2018 11:21

Trasa závodu = ulice, kde MHD neprojede (Hradecká bude z poloviny průjezdná)

Dne 14.4.2018 se bude konat v centru města Pardubický vinařský půlmaraton. V době konání sportovní akce bude pro MHD uzavřena tř. Míru, Sukova tř., nám. Republiky, Smetanovo nám., Jahnova, Bubeníkova, Husova, Kunětická a Studentská ulice i část ulice Dašické a Štrossovy. Uzavřeny budou i dva jízdní pruhy Masarykova nám. a Hradecké ulice od křižovatky s tř. Míru ke křižovatce se Studentskou ul.

Po dobu konání závodů nebudou obsluhovány zastávky:
Sukova, Nám. Republiky, Karla IV., Třída Míru, Zlatá štika, Na Haldě, Na Bukovině, Krajský úřad, Univerzita, U Kostelíčka, zast. Masarykovo nám. ve směru do Polabin i na Sukovu třídu, zast. Zimní stadion, Stavařov ve směru do Polabin. Pro zastávku Na Okrouhlíku ve směru do Pardubiček bude v ul. Na Kamenci zřízena náhradní zastávka. Pro zastávku Štrossova ve směru do centra bude v ul. Na Kamenci zřízena náhradní zastávka.

Linky 3 a 33 pojedou od 9.00 do 16.00 směrem ke Globusu a do Lázní Bohdaneč mimo centrum přes Polabiny.

Odklonové trasy linek MHD v době od 7:00 do 17:00 hod.:

Linka č. 1 – bude obousměrně vedena po trase 17. listopadu – Palackého (náhrada za Masarykovo nám.) a po rychlodráze, kde obslouží zast. Hlaváčova a K nemocnici, na zastávku Slovany,Dašická a dále po své trase. 

Linka č. 2 – obousměrně obslouží zast. Štrossova (ve směru do Polabin bude náhradní zast. v ul. Ke Kamenci) a zast. Na Okrouhlíku (ve směru na Zámeček bude náhradní v ul. Ke Kamenci), po rychlodráze, kde obslouží zast. K nemocnici a Hlaváčova, ve směru do Polabin obslouží zast. Masarykovo nám. a dále po své trase. Ve směru na Zámeček obslouží zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám.

Linka č. 5 – bude obousměrně vedena po trase na zast. 17. listopadu – Palackého (náhrada za Masarykovo nám.) a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova, K nemocnici a Na Drážce a dále po své trase. 

Linka č. 6 – z Dukly nám. bude vedena po své trase na zast. Výzkumný ústav, přejede na rychlodráhu, kde obslouží zast. Hlaváčova, ve svém směru obslouží zastávku Masarykovo nám. a dále po své trase. Ve směru na Duklu obslouží zastávku K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám.

Linka č. 8 a 88 – z Dubiny pojede po své trase na zast. K nemocnici - na rychlodráze obslouží zast. Hlaváčova. Ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. Ve směru na Dubinu obslouží zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám. a dále po své trase. 

Linka č. 9 – z Hůrek bude vedena po své trase na zast. Husova. Na objízdné trase obslouží zast. Židov, točna, Na Drážce, K nemocnici, Hlaváčova a ve svém směru i zastávku Masarykovo nám. Ve směru na Hůrka obslouží zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám. a dále po shodné objízdné trase. 

Linka č. 10 – ve směru na Cihelnu obslouží zastávku K Polabinám, jako náhradní zastávku za Masarykovo náměstí. Ve směru na Cihelnu neobsluhuje zastávky Zimní stadion a Stavařov.  

Linka č. 11 – z Dubiny,sever bude vedena na zast. Na Drážce a dále po obousměrné objížďce po rychlodráze, kde obslouží zast. K nemocnici a Hlaváčova. Dále pojede po Palackého tř. a ulicí K Polabinám, kde ve svém směru obslouží zastávku K Polabinám. Ve směru do Polabin neobsluhuje zastávky Zimní stadion a Stavařov.  

Linka č. 13 – bude vedena z Ohrazenic na náhradní zastávku K Polabinám (za Masarykovo nám.) a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K nemocnici. Ze zastávky Na Drážce pojede po své trase. V opačném směru obslouží zast. Masarykovo nám. a dále ve své trase.

Odklonové trasy linek MHD v době od 9:00 do 16:00 hod.:

Linka č. 3 a 33 obslouží na Hl. nádraží stanoviště č. 4. Ve směru na Lázně Bohdaneč (Globus) bude vedena odklonem ul. Kpt. Bartoše a Bělehradskou ul. do zast. Hradecká. Na objízdné trase obslouží všechny zastávky. Ve směru na Hl. nádraží bude vedena po své trase.

Linky č. 7, 10, 14, 16, 17 a 33 – ve směru ke Globusu obslouží zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám. a vynechají zastávky Zimní stadion a Stavařov.

Odklonové trasy linek MHD v době od 10:30 do 16:00 hod.:

Linka č. 10 – ve směru na Cihelnu obslouží zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám., vynechá zast. Zimní stadion a Stavařov a dále bude vedena na výstupní zastávku Hradecká. Ve směru k nádraží obslouží zastávku Hradecká jako náhradní zastávku za zastávky Cihelna,točna a Univerzita.

Linka č. 16 – ve směru do Němčic (Dřítče) obslouží zastávku K Polabinám (náhrada za Masarykovo nám.), vynechá zastávky Zimní stadion a Stavařov, obslouží zast. Hradecká jako náhradu za Univerzitu a Cihelnu,točnu a dále pokračuje po původní objízdné trase do Starého Hradiště. Spoje ve směru k Hl. nádraží obslouží zastávku Cihelna,točna a dále pak zast. Hradecká jako náhradu za zastávku Univerzita. 

Informace ke stažení (0.09 MB)

Provoz MHD o Velikonocích

25.03.2018 10:59

Ve dnech 29.3. - 2.4.2018 sledujte platnost jízdních řádů!
čtvrtek 29.3. - jsou školní prázdniny, MHD jede jako v pracovní den mimo dny školního vyučování
pátek 30.3. - MHD jede jako ve svátek
sobota 31.3. - MHD jede jako v sobotu
neděle 1.4. - MHD jede jako v neděli
pondělí 2,4, - MHD jede jako ve svátek

Upozorňujeme cestující, že na Velikonoční pondělí 2.4.2018 pojede linka 90 pro obsluhu letu do Alicante jako v běžné pondělí, tj. v 16:25, 16:55 a 17:25 z Hlavního nádraží k letišti a pro opačný směr v 19:00 a 19:30 ze zastávky Letiště terminál směr nádraží.

Změny v MHD od 25.3.2018

21.03.2018 08:30

Vážení cestující, k uvedenému datu dochází k následujícím změnám:

Pracovní dny:

Linka 12
- spoj ve 4:57 ze zast. Černá za Bory, točna je posunut na 4:52
- spoj v 15:03 ze zast. Hlavní nádraží pojede ve 14:59 a obslouží navíc zast. Zdravotnická škola
- spoj v 15:50 ze zast. Hlavní nádraží nebude obsluhovat zast. Zdravotnická škola

Linka 28
- spoj v 15:20 za zast. Závodu míru je posunut na 15:30
- spoj v 15:59 ze zast. Hostovice je posunut na 16:09

Soboty, neděle, svátky:

Linka 12
- na spoji ve 4:49 ze zast. Mnětice, točna je upravena jízdní doba v úseku U Kostelíčka – Náměstí Republiky

Pondělí až neděle

Linka 90
- celková změna jízdního řádu linky spojující nádraží a letiště z důvodů změn v letovém řádu (spojení pro nově dvě destinace dopravce Ryanair - London Stansted a Alicante)

Předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 Další

Sdílej na: Facebook icon FacebookNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana Změny v dopravě

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2