Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Dukla,vozovna
Dukla,náměstí Q
Dukla,u náměstí Q
Dukla,KD Q
Gorkého 0
Zborovské náměstí Q 1
Krematorium 1
*U Kapitána Q 1
*Ulice Svobody 2
S.K.Neumanna Q 4
Výzkumný ústav Q 5
Karla IV. Q J 8
Náměstí Republiky (st. 2) Q J 10
Sukova 11
Masarykovo nám. (st. 2) Q J 13
Autobusové nádraží Q J 15
Hlavní nádraží (st. 4) Q J 17
Polabiny,Lidická Q 19
Polabiny,Kpt.Bartoše Q 20
*Polabiny,Okrajová 21
*Polabiny,Sluneční J 22
Kréta 22
Rosice,pošta Q 24
Rosice,náměstí 25
Rosice,Gen.Svobody x 26
Rosice,točna Q 27
*Rybitví,zadní brána 29
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 22s garantovaný nízkopodlažní spoj 47sz 04 22s 47s garantovaný nízkopodlažní spojz 04 22s 47s garantovaný nízkopodlažní spojz 04 56s garantovaný nízkopodlažní spoj
05 09sP 24s garantovaný nízkopodlažní spoj 39sP garantovaný nízkopodlažní spoj 54s 05 09sP 24s 39sP garantovaný nízkopodlažní spoj 54s garantovaný nízkopodlažní spoj 05 09sP garantovaný nízkopodlažní spoj 24s 39sP garantovaný nízkopodlažní spoj 54s garantovaný nízkopodlažní spoj 05 29s garantovaný nízkopodlažní spoj 53sP garantovaný nízkopodlažní spoj
06 04sP 14s garantovaný nízkopodlažní spoj 24sP 34s garantovaný nízkopodlažní spoj 44s garantovaný nízkopodlažní spoj 54s garantovaný nízkopodlažní spoj 06 08sP garantovaný nízkopodlažní spoj 20sP garantovaný nízkopodlažní spoj 32s 44sP 56s garantovaný nízkopodlažní spoj 06 09sP garantovaný nízkopodlažní spoj 24s garantovaný nízkopodlažní spoj 39sP 54s garantovaný nízkopodlažní spoj 06 14s garantovaný nízkopodlažní spoj 44sP garantovaný nízkopodlažní spoj
07 02 12 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 32 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 06 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 30 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P 54 07 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P 53 07 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 44P garantovaný nízkopodlažní spoj
08 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
09 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 07P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 47P garantovaný nízkopodlažní spoj
10 08P 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 10 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
11 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 08P 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 07P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 47P garantovaný nízkopodlažní spoj
12 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 08P 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
13 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spojz 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53B 13 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spojz 38P 53B 13 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23z 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 07P garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
14 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 32 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 06 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 30 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P 54 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 14 07P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 47P garantovaný nízkopodlažní spoj
15 02P 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 22P 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 06 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 30 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 54 15 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
16 02P garantovaný nízkopodlažní spoj 12 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 32P 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 52 16 06P garantovaný nízkopodlažní spoj 18 30 garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 54P garantovaný nízkopodlažní spoj 16 08P 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 07P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 47P garantovaný nízkopodlažní spoj
17 02P garantovaný nízkopodlažní spoj 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 38P 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 08 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 55 17 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
18 11s garantovaný nízkopodlažní spoj 26sP garantovaný nízkopodlažní spoj 41s garantovaný nízkopodlažní spoj 56s 18 11s garantovaný nízkopodlažní spoj 26sP garantovaný nízkopodlažní spoj 41s 56s garantovaný nízkopodlažní spoj 18 11sP garantovaný nízkopodlažní spoj 26s garantovaný nízkopodlažní spoj 41sP garantovaný nízkopodlažní spoj 56s garantovaný nízkopodlažní spoj 18 08sP garantovaný nízkopodlažní spoj 28s garantovaný nízkopodlažní spoj 49Ws garantovaný nízkopodlažní spoj
19 11sP 26s garantovaný nízkopodlažní spoj 43s garantovaný nízkopodlažní spoj 19 11sP 26s garantovaný nízkopodlažní spoj 43s garantovaný nízkopodlažní spoj 19 11sP 26s garantovaný nízkopodlažní spoj 43s garantovaný nízkopodlažní spoj 19 09WsP garantovaný nízkopodlažní spoj 35Ws garantovaný nízkopodlažní spoj
20 12s garantovaný nízkopodlažní spoj 42s garantovaný nízkopodlažní spoj 20 12s garantovaný nízkopodlažní spoj 42s garantovaný nízkopodlažní spoj 20 12s garantovaný nízkopodlažní spoj 42s garantovaný nízkopodlažní spoj 20 10WsP garantovaný nízkopodlažní spoj 41Ws garantovaný nízkopodlažní spoj
21 12s garantovaný nízkopodlažní spoj 42s garantovaný nízkopodlažní spoj 21 12sY garantovaný nízkopodlažní spoj 42sY garantovaný nízkopodlažní spoj 21 12s garantovaný nízkopodlažní spoj 42s garantovaný nízkopodlažní spoj 21 09WsP garantovaný nízkopodlažní spoj 39Ws garantovaný nízkopodlažní spoj
22 12s garantovaný nízkopodlažní spoj 42s garantovaný nízkopodlažní spoj 22 12sY garantovaný nízkopodlažní spoj 42sY garantovaný nízkopodlažní spoj 22 12s garantovaný nízkopodlažní spoj 42s garantovaný nízkopodlažní spoj 22 09sP garantovaný nízkopodlažní spoj 39s garantovaný nízkopodlažní spoj
23 12s garantovaný nízkopodlažní spoj 23 12sY garantovaný nízkopodlažní spoj 23   23  
Platnost od 3.11.2021
Dukla,náměstí - Hlavní nádraží - (Polabiny,Sluneční) - Rosice,točna

Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022

copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2