Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Rybitví,zadní brána
Rosice,točna Q
Rosice,Gen.Svobody x Q J
Rosice,náměstí
Rosice,pošta Q
Kréta
> *Staré Hradiště,ObÚ Z.II
> *Staré Hradiště,Na Hledíku Z.II
*Ohrazenice,škola Q
*Trnová,náměstí Q
*Polabiny,Jiřího Potůčka
*Polabiny,Okrajová
Polabiny,Sluneční J
Polabiny,Kpt.Bartoše Q J
Polabiny,Lidická Q J
Polabiny,Albert HM Q
Hlavní nádraží (st. 2) Q J
Autobusové nádraží Q J
Palackého Q J
Masarykovo náměstí (st. 3) Q J 0
Náměstí Republiky (st. 3) Q 2
Karla IV. Q 4
Výzkumný ústav Q 6
S.K.Neumanna Q 7
*Ulice Svobody 8
*U Kapitána 8
Krematorium 8
Zborovské náměstí Q J 10
Gorkého,škola Q 12
Dukla,KD Q 13
Dukla,u náměstí Q 14
Dukla,náměstí Q 15
*Dukla,vozovna 16
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 41sV 04 41sV 04 41sV garantovaný nízkopodlažní spoj 04  
05 01sV garantovaný nízkopodlažní spoj 16s garantovaný nízkopodlažní spoj 31sV 46s garantovaný nízkopodlažní spoj 05 01sV 16s garantovaný nízkopodlažní spoj 31sV garantovaný nízkopodlažní spoj 46s garantovaný nízkopodlažní spoj 05 01sV 16s garantovaný nízkopodlažní spoj 31sV garantovaný nízkopodlažní spoj 46sV garantovaný nízkopodlažní spoj 05 04sV garantovaný nízkopodlažní spoj 49sV garantovaný nízkopodlažní spoj
06 01s 16s garantovaný nízkopodlažní spoj 27s garantovaný nízkopodlažní spoj 37sV 47s 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 06 01s 16s 28s garantovaný nízkopodlažní spoj 40sV garantovaný nízkopodlažní spoj 52s garantovaný nízkopodlažní spoj 06 01s garantovaný nízkopodlažní spoj 16s 31s garantovaný nízkopodlažní spoj 46sV garantovaný nízkopodlažní spoj 06 24s garantovaný nízkopodlažní spoj 54s garantovaný nízkopodlažní spoj
07 07 17 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj 57 07 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 28 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 31 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj
08 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 17V 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46V 08 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
09 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 09 01 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
10 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 10 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
11 01 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 11 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
12 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 01 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
13 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 01 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
14 07 17 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 47 garantovaný nízkopodlažní spoj 57 14 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 40 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
15 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 28 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 52 15 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 15 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
16 07 17 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 37 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 16 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
17 01 16 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
18 01s garantovaný nízkopodlažní spoj 16s garantovaný nízkopodlažní spoj 31s 46s 18 01s garantovaný nízkopodlažní spoj 16s 31s garantovaný nízkopodlažní spoj 46s 18 01s garantovaný nízkopodlažní spoj 16s garantovaný nízkopodlažní spoj 31s garantovaný nízkopodlažní spoj 46s 18 07s garantovaný nízkopodlažní spoj 27s garantovaný nízkopodlažní spoj 47s garantovaný nízkopodlažní spoj
19 01s garantovaný nízkopodlažní spoj 16s garantovaný nízkopodlažní spoj 31sV garantovaný nízkopodlažní spoj 50sV garantovaný nízkopodlažní spoj 19 01s garantovaný nízkopodlažní spoj 16s garantovaný nízkopodlažní spoj 31sV garantovaný nízkopodlažní spoj 50sV garantovaný nízkopodlažní spoj 19 01s garantovaný nízkopodlažní spoj 16s garantovaný nízkopodlažní spoj 31sV garantovaný nízkopodlažní spoj 50sV garantovaný nízkopodlažní spoj 19 11Ws garantovaný nízkopodlažní spoj 41Ws garantovaný nízkopodlažní spoj
20 22sV garantovaný nízkopodlažní spoj 52s garantovaný nízkopodlažní spoj 20 22sV garantovaný nízkopodlažní spoj 52s garantovaný nízkopodlažní spoj 20 22sV garantovaný nízkopodlažní spoj 52s garantovaný nízkopodlažní spoj 20 20Ws garantovaný nízkopodlažní spoj 51Ws garantovaný nízkopodlažní spoj
21 22s garantovaný nízkopodlažní spoj 52sV garantovaný nízkopodlažní spoj 21 22s garantovaný nízkopodlažní spoj 52sYV garantovaný nízkopodlažní spoj 21 22s garantovaný nízkopodlažní spoj 52sV garantovaný nízkopodlažní spoj 21 21Ws garantovaný nízkopodlažní spoj 50WsV garantovaný nízkopodlažní spoj
22 22sV garantovaný nízkopodlažní spoj 52sV garantovaný nízkopodlažní spoj 22 22sYV garantovaný nízkopodlažní spoj 52sYV garantovaný nízkopodlažní spoj 22 22sV garantovaný nízkopodlažní spoj 57sV garantovaný nízkopodlažní spoj 22 20WsV garantovaný nízkopodlažní spoj 50sV garantovaný nízkopodlažní spoj
23 27sV garantovaný nízkopodlažní spoj 23 27sYV garantovaný nízkopodlažní spoj 23 27sV garantovaný nízkopodlažní spoj 23 20sV garantovaný nízkopodlažní spoj
Platnost od 3.11.2021
Rosice,točna - (Polabiny,Sluneční) - Hlavní nádraží - Dukla,náměstí

Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022

copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2