Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Rybitví,zadní brána
Rosice,točna Q
Rosice,Gen.Svobody x Q J
Rosice,náměstí
Rosice,pošta Q
Kréta
> *Staré Hradiště,ObÚ Z.II
> *Staré Hradiště,Na Hledíku Z.II
*Ohrazenice,škola Q
*Trnová,náměstí Q
*Polabiny,Jiřího Potůčka
*Polabiny,Okrajová
Polabiny,Sluneční J
Polabiny,Kpt.Bartoše Q J
Polabiny,Lidická Q J
Polabiny,Albert HM Q
Hlavní nádraží (st. 2) Q J
Autobusové nádraží Q J
Palackého Q J
Masarykovo nám. (st. 3) Q J
Náměstí Republiky (st. 3) Q
Karla IV. Q
Výzkumný ústav Q
S.K.Neumanna Q 0
*Ulice Svobody 1
*U Kapitána 1
Krematorium 1
Zborovské náměstí Q J 3
Gorkého,škola Q 5
Dukla,KD Q 6
Dukla,u náměstí Q 7
Dukla,náměstí Q 8
*Dukla,vozovna 9
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 47sV 04 47sV 04 47sV garantovaný nízkopodlažní spoj 04  
05 07sV garantovaný nízkopodlažní spoj 22s garantovaný nízkopodlažní spoj 37sV 52s garantovaný nízkopodlažní spoj 05 07sV 22s garantovaný nízkopodlažní spoj 37sV garantovaný nízkopodlažní spoj 52s garantovaný nízkopodlažní spoj 05 07sV 22s garantovaný nízkopodlažní spoj 37sV garantovaný nízkopodlažní spoj 52sV garantovaný nízkopodlažní spoj 05 10sV garantovaný nízkopodlažní spoj 55sV garantovaný nízkopodlažní spoj
06 07s 22s garantovaný nízkopodlažní spoj 33s garantovaný nízkopodlažní spoj 43sV 53s 06 07s 22s 34s garantovaný nízkopodlažní spoj 46sV garantovaný nízkopodlažní spoj 58s garantovaný nízkopodlažní spoj 06 07s garantovaný nízkopodlažní spoj 22s 37s garantovaný nízkopodlažní spoj 52sV garantovaný nízkopodlažní spoj 06 30s garantovaný nízkopodlažní spoj
07 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj 54 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 35 47 garantovaný nízkopodlažní spoj 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 38 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 00s garantovaný nízkopodlažní spoj 30 garantovaný nízkopodlažní spoj 52 garantovaný nízkopodlažní spoj
08 04 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 24V 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53V 08 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj
09 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 09 08 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj
10 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 10 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj
11 08 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 11 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj
12 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 08 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj
13 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 08 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj
14 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 44 54 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 35 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj
15 04 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 24 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj 54 15 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 35 47 garantovaný nízkopodlažní spoj 59 15 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 15 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj
16 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 34 44 garantovaný nízkopodlažní spoj 54 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 16 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj
17 08 23 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj
18 07s garantovaný nízkopodlažní spoj 22s garantovaný nízkopodlažní spoj 37s 52s 18 07s garantovaný nízkopodlažní spoj 22s 37s garantovaný nízkopodlažní spoj 52s 18 07s garantovaný nízkopodlažní spoj 22s garantovaný nízkopodlažní spoj 37s garantovaný nízkopodlažní spoj 52s 18 13s garantovaný nízkopodlažní spoj 33s garantovaný nízkopodlažní spoj 53s garantovaný nízkopodlažní spoj
19 07s garantovaný nízkopodlažní spoj 22s garantovaný nízkopodlažní spoj 37sV garantovaný nízkopodlažní spoj 56sV garantovaný nízkopodlažní spoj 19 07s garantovaný nízkopodlažní spoj 22s garantovaný nízkopodlažní spoj 37sV garantovaný nízkopodlažní spoj 56sV garantovaný nízkopodlažní spoj 19 07s garantovaný nízkopodlažní spoj 22s garantovaný nízkopodlažní spoj 37sV garantovaný nízkopodlažní spoj 56sV garantovaný nízkopodlažní spoj 19 17Ws garantovaný nízkopodlažní spoj 47Ws garantovaný nízkopodlažní spoj
20 28sV garantovaný nízkopodlažní spoj 58s garantovaný nízkopodlažní spoj 20 28sV garantovaný nízkopodlažní spoj 58s garantovaný nízkopodlažní spoj 20 28sV garantovaný nízkopodlažní spoj 58s garantovaný nízkopodlažní spoj 20 26Ws garantovaný nízkopodlažní spoj 57Ws garantovaný nízkopodlažní spoj
21 28s garantovaný nízkopodlažní spoj 58sV garantovaný nízkopodlažní spoj 21 28s garantovaný nízkopodlažní spoj 58sYV garantovaný nízkopodlažní spoj 21 28s garantovaný nízkopodlažní spoj 58sV garantovaný nízkopodlažní spoj 21 27Ws garantovaný nízkopodlažní spoj 56WsV garantovaný nízkopodlažní spoj
22 28sV garantovaný nízkopodlažní spoj 58sV garantovaný nízkopodlažní spoj 22 28sYV garantovaný nízkopodlažní spoj 58sYV garantovaný nízkopodlažní spoj 22 28sV garantovaný nízkopodlažní spoj 22 26WsV garantovaný nízkopodlažní spoj 56sV garantovaný nízkopodlažní spoj
23 33sV garantovaný nízkopodlažní spoj 23 33sYV garantovaný nízkopodlažní spoj 23 03sV garantovaný nízkopodlažní spoj 33sV garantovaný nízkopodlažní spoj 23 26sV garantovaný nízkopodlažní spoj
Platnost od 3.11.2021
Rosice,točna - (Polabiny,Sluneční) - Hlavní nádraží - Dukla,náměstí

Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022

copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2