Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Dukla,vozovna
Dukla,náměstí Q
Dukla,u náměstí Q
Dukla,KD Q
Gorkého
Zborovské náměstí Q
Krematorium
*U Kapitána Q
*Ulice Svobody
S.K.Neumanna Q 0
Výzkumný ústav Q 1
Karla IV. Q J 4
Náměstí Republiky (st. 2) Q J 6
Sukova 7
Masarykovo nám. (st. 2) Q J 9
Autobusové nádraží Q J 11
Hlavní nádraží (st. 4) Q J 13
Polabiny,Lidická Q 15
Polabiny,Kpt.Bartoše Q 16
*Polabiny,Okrajová 17
*Polabiny,Sluneční J 18
Kréta 18
Rosice,pošta Q 20
Rosice,náměstí 21
Rosice,Gen.Svobody x 22
Rosice,točna Q 23
*Rybitví,zadní brána 25
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 50z 04 25 50 garantovaný nízkopodlažní spojz 04 25 50 garantovaný nízkopodlažní spojz 04 59 garantovaný nízkopodlažní spoj
05 12P 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 05 12P 27 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 05 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 05 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 56P garantovaný nízkopodlažní spoj
06 07P 17 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P 37 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 06 11P garantovaný nízkopodlažní spoj 23P garantovaný nízkopodlažní spoj 35 47P 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 06 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 06 17 garantovaný nízkopodlažní spoj 47P garantovaný nízkopodlažní spoj
07 06 16 26P garantovaný nízkopodlažní spoj 36 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 56 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P 58 07 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P 57 07 17 garantovaný nízkopodlažní spoj 47P garantovaný nízkopodlažní spoj
08 06 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 31P garantovaný nízkopodlažní spoj 51 garantovaný nízkopodlažní spoj
09 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 11P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 51P garantovaný nízkopodlažní spoj
10 12P 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 10 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 31P garantovaný nízkopodlažní spoj 51 garantovaný nízkopodlažní spoj
11 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 12P 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 11P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 51P garantovaný nízkopodlažní spoj
12 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 12P 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 31P garantovaný nízkopodlažní spoj 51 garantovaný nízkopodlažní spoj
13 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spojz 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57B 13 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spojz 42P 57B 13 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27z 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 11P garantovaný nízkopodlažní spoj 31P garantovaný nízkopodlažní spoj 51 garantovaný nízkopodlažní spoj
14 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 26P garantovaný nízkopodlažní spoj 36 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 56 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P 58 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 14 11P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 51P garantovaný nízkopodlažní spoj
15 06P 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 26P 36 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P 56 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 10 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 58 15 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 31P garantovaný nízkopodlažní spoj 51 garantovaný nízkopodlažní spoj
16 06P garantovaný nízkopodlažní spoj 16 26 garantovaný nízkopodlažní spoj 36P 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 56 16 10P garantovaný nízkopodlažní spoj 22 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 16 12P 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 11P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 51P garantovaný nízkopodlažní spoj
17 06P garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 42P 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 12 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 59 17 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 31P garantovaný nízkopodlažní spoj 51 garantovaný nízkopodlažní spoj
18 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 29P garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj 59 18 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 29P garantovaný nízkopodlažní spoj 44 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 18 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spoj 44P garantovaný nízkopodlažní spoj 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 18 11P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 52W garantovaný nízkopodlažní spoj
19 14P 29 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 14P 29 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 14P 29 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 12WP garantovaný nízkopodlažní spoj 38W garantovaný nízkopodlažní spoj
20 15 garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 15 garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 15 garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 13WP garantovaný nízkopodlažní spoj 44W garantovaný nízkopodlažní spoj
21 15 garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 15Y garantovaný nízkopodlažní spoj 45Y garantovaný nízkopodlažní spoj 21 15 garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 12WP garantovaný nízkopodlažní spoj 42W garantovaný nízkopodlažní spoj
22 15 garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 15Y garantovaný nízkopodlažní spoj 45Y garantovaný nízkopodlažní spoj 22 15 garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj
23 15 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 15Y garantovaný nízkopodlažní spoj 23   23  
Platnost od 3.11.2021
Dukla,náměstí - Hlavní nádraží - (Polabiny,Sluneční) - Rosice,točna

Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022

copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2