Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Dukla,vozovna
Dukla,náměstí Q
Dukla,u náměstí Q
Dukla,KD Q
Gorkého
Zborovské náměstí Q
Krematorium
*U Kapitána Q
*Ulice Svobody
S.K.Neumanna Q
Výzkumný ústav Q
Karla IV. Q J 0
Náměstí Republiky (st. 2) Q J 2
Sukova 3
Masarykovo nám. (st. 2) Q J 5
Autobusové nádraží Q J 7
Hlavní nádraží (st. 4) Q J 9
Polabiny,Lidická Q 11
Polabiny,Kpt.Bartoše Q 12
*Polabiny,Okrajová 13
*Polabiny,Sluneční J 14
Kréta 14
Rosice,pošta Q 16
Rosice,náměstí 17
Rosice,Gen.Svobody x 18
Rosice,točna Q 19
*Rybitví,zadní brána 21
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 53z 04 28 53 garantovaný nízkopodlažní spojz 04 28 53 garantovaný nízkopodlažní spojz 04  
05 15P 30 garantovaný nízkopodlažní spoj 45P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 15P 30 45P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 15P garantovaný nízkopodlažní spoj 30 45P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 35 garantovaný nízkopodlažní spoj 59P garantovaný nízkopodlažní spoj
06 00 10P 20 garantovaný nízkopodlažní spoj 30P 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 06 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 26P garantovaný nízkopodlažní spoj 38 50P 06 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 15P garantovaný nízkopodlažní spoj 30 garantovaný nízkopodlažní spoj 45P 06 20 garantovaný nízkopodlažní spoj 50P garantovaný nízkopodlažní spoj
07 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 20 30P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 50P garantovaný nízkopodlažní spoj 07 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 26P garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 50P 07 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P 07 20 garantovaný nízkopodlažní spoj 50P garantovaný nízkopodlažní spoj
08 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 20P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 02 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 01 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 54 garantovaný nízkopodlažní spoj
09 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 09 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 09 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P 09 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 54P garantovaný nízkopodlažní spoj
10 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 54 garantovaný nízkopodlažní spoj
11 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 01 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 54P garantovaný nízkopodlažní spoj
12 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P 12 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 12 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 12 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 54 garantovaný nízkopodlažní spoj
13 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spojz 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 13 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spojz 46P 13 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31z 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 13 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 54 garantovaný nízkopodlažní spoj
14 01B 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 30P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 50P garantovaný nízkopodlažní spoj 14 01B 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 26P garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 50P 14 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 14 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 54P garantovaný nízkopodlažní spoj
15 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 10P 20 garantovaný nízkopodlažní spoj 30P 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 50P 15 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 26P garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 50P garantovaný nízkopodlažní spoj 15 01 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 15 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 54 garantovaný nízkopodlažní spoj
16 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 10P garantovaný nízkopodlažní spoj 20 30 garantovaný nízkopodlažní spoj 40P 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 02 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 26 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 16 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 54P garantovaný nízkopodlažní spoj
17 00 10P garantovaný nízkopodlažní spoj 20 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 46P 17 02P garantovaný nízkopodlažní spoj 16 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P 17 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 46P garantovaný nízkopodlažní spoj 17 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 54 garantovaný nízkopodlažní spoj
18 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 garantovaný nízkopodlažní spoj 32P garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj 18 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 garantovaný nízkopodlažní spoj 32P garantovaný nízkopodlažní spoj 47 18 02 17P garantovaný nízkopodlažní spoj 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 47P garantovaný nízkopodlažní spoj 18 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 55W garantovaný nízkopodlažní spoj
19 02 17P 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 17P 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 17P 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 15WP garantovaný nízkopodlažní spoj 41W garantovaný nízkopodlažní spoj
20 18 garantovaný nízkopodlažní spoj 48 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 18 garantovaný nízkopodlažní spoj 48 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 18 garantovaný nízkopodlažní spoj 48 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 16WP garantovaný nízkopodlažní spoj 47W garantovaný nízkopodlažní spoj
21 18 garantovaný nízkopodlažní spoj 48 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 18Y garantovaný nízkopodlažní spoj 48Y garantovaný nízkopodlažní spoj 21 18 garantovaný nízkopodlažní spoj 48 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 15WP garantovaný nízkopodlažní spoj 45W garantovaný nízkopodlažní spoj
22 18 garantovaný nízkopodlažní spoj 48 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 18Y garantovaný nízkopodlažní spoj 48Y garantovaný nízkopodlažní spoj 22 18 garantovaný nízkopodlažní spoj 48 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 15P garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj
23 18 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 18Y garantovaný nízkopodlažní spoj 23   23  
Platnost od 3.11.2021
Dukla,náměstí - Hlavní nádraží - (Polabiny,Sluneční) - Rosice,točna

Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022

copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2