Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Dukla,vozovna
Dukla,náměstí Q
Dukla,u náměstí Q
Dukla,KD Q
Gorkého
Zborovské náměstí Q
Krematorium
*U Kapitána Q
*Ulice Svobody
S.K.Neumanna Q
Výzkumný ústav Q
Karla IV. Q J
Náměstí Republiky (st. 2) Q J 0
Sukova 1
Masarykovo nám. (st. 2) Q J 3
Autobusové nádraží Q J 5
Hlavní nádraží (st. 4) Q J 7
Polabiny,Lidická Q 9
Polabiny,Kpt.Bartoše Q 10
*Polabiny,Okrajová 11
*Polabiny,Sluneční J 12
Kréta 12
Rosice,pošta Q 14
Rosice,náměstí 15
Rosice,Gen.Svobody x 16
Rosice,točna Q 17
*Rybitví,zadní brána 19
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 30 garantovaný nízkopodlažní spoj 55z 04 30 55 garantovaný nízkopodlažní spojz 04 30 55 garantovaný nízkopodlažní spojz 04  
05 17P 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 47P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 17P 32 47P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 17P garantovaný nízkopodlažní spoj 32 47P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spoj
06 02 12P 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 32P 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 06 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 52P 06 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 17P garantovaný nízkopodlažní spoj 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 47P 06 01P garantovaný nízkopodlažní spoj 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 52P garantovaný nízkopodlažní spoj
07 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 22 32P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 52P garantovaný nízkopodlažní spoj 07 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 52P 07 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P 07 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 52P garantovaný nízkopodlažní spoj
08 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 04 18 garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 03 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 36P garantovaný nízkopodlažní spoj 56 garantovaný nízkopodlažní spoj
09 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 09 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 09 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P 09 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 36 garantovaný nízkopodlažní spoj 56P garantovaný nízkopodlažní spoj
10 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 36P garantovaný nízkopodlažní spoj 56 garantovaný nízkopodlažní spoj
11 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 03 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 36 garantovaný nízkopodlažní spoj 56P garantovaný nízkopodlažní spoj
12 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P 12 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 12 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 12 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 36P garantovaný nízkopodlažní spoj 56 garantovaný nízkopodlažní spoj
13 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spojz 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 13 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spojz 48P 13 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33z 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 13 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 36P garantovaný nízkopodlažní spoj 56 garantovaný nízkopodlažní spoj
14 03B 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 32P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 52P garantovaný nízkopodlažní spoj 14 03B 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 52P 14 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 14 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 36 garantovaný nízkopodlažní spoj 56P garantovaný nízkopodlažní spoj
15 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 12P 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 32P 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 52P 15 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 52P garantovaný nízkopodlažní spoj 15 03 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 15 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 36P garantovaný nízkopodlažní spoj 56 garantovaný nízkopodlažní spoj
16 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 22 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 04 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 28 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 16 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 36 garantovaný nízkopodlažní spoj 56P garantovaný nízkopodlažní spoj
17 02 12P garantovaný nízkopodlažní spoj 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 33 48P 17 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 18 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P 17 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spoj 48P garantovaný nízkopodlažní spoj 17 16 garantovaný nízkopodlažní spoj 36P garantovaný nízkopodlažní spoj 56 garantovaný nízkopodlažní spoj
18 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 18 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 18 04 19P garantovaný nízkopodlažní spoj 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 49P garantovaný nízkopodlažní spoj 18 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 36 garantovaný nízkopodlažní spoj 57W garantovaný nízkopodlažní spoj
19 04 19P 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 51 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 19P 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 51 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 19P 34 garantovaný nízkopodlažní spoj 51 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 17WP garantovaný nízkopodlažní spoj 43W garantovaný nízkopodlažní spoj
20 20 garantovaný nízkopodlažní spoj 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 20 garantovaný nízkopodlažní spoj 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 20 garantovaný nízkopodlažní spoj 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 18WP garantovaný nízkopodlažní spoj 49W garantovaný nízkopodlažní spoj
21 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 19Y garantovaný nízkopodlažní spoj 49Y garantovaný nízkopodlažní spoj 21 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 16WP garantovaný nízkopodlažní spoj 46W garantovaný nízkopodlažní spoj
22 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 19Y garantovaný nízkopodlažní spoj 49Y garantovaný nízkopodlažní spoj 22 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 16P garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj
23 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 19Y garantovaný nízkopodlažní spoj 23   23  
Platnost od 3.11.2021
Dukla,náměstí - Hlavní nádraží - (Polabiny,Sluneční) - Rosice,točna

Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022

copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2