Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Dukla,vozovna
Dukla,náměstí Q
Dukla,u náměstí Q
Dukla,KD Q
Gorkého
Zborovské náměstí Q
Krematorium
*U Kapitána Q
*Ulice Svobody
S.K.Neumanna Q
Výzkumný ústav Q
Karla IV. Q J
Náměstí Republiky (st. 2) Q J
Sukova
Masarykovo nám. (st. 2) Q J
Autobusové nádraží Q J
Hlavní nádraží (st. 4) Q J
Polabiny,Lidická Q 0
Polabiny,Kpt.Bartoše Q 1
*Polabiny,Okrajová 2
*Polabiny,Sluneční J 3
Kréta 3
Rosice,pošta Q 5
Rosice,náměstí 6
Rosice,Gen.Svobody x 7
Rosice,točna Q 8
*Rybitví,zadní brána 10
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 04 38 04 38 04  
05 03z 25P 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 03 garantovaný nízkopodlažní spojz 25P 40 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 03 garantovaný nízkopodlažní spojz 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj
06 10 20P 30 garantovaný nízkopodlažní spoj 40P 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 06 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 24P garantovaný nízkopodlažní spoj 36P garantovaný nízkopodlažní spoj 48 06 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P 06 09P garantovaný nízkopodlažní spoj 30 garantovaný nízkopodlažní spoj
07 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 31 41P garantovaný nízkopodlažní spoj 51 07 00P 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 37P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P 07 00P garantovaný nízkopodlažní spoj 30 garantovaný nízkopodlažní spoj
08 01P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 garantovaný nízkopodlažní spoj 31P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 01P 13 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 12 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 00P garantovaný nízkopodlažní spoj 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 44P garantovaný nízkopodlažní spoj
09 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 09 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 09 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P 09 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 24P garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj
10 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 44P garantovaný nízkopodlažní spoj
11 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 12 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 24P garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj
12 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P 12 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 12 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 12 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 44P garantovaný nízkopodlažní spoj
13 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spojz 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 13 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spojz 57P 13 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42z 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 13 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 24P garantovaný nízkopodlažní spoj 44P garantovaný nízkopodlažní spoj
14 12B 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 41P garantovaný nízkopodlažní spoj 51 14 12B 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 37P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 14 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 24P garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj
15 01P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 21P 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 41P 51 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 01P 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 25 37P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 12 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 15 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 44P garantovaný nízkopodlažní spoj
16 01P 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 21P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 41 garantovaný nízkopodlažní spoj 51P 16 01P garantovaný nízkopodlažní spoj 13 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 37 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 16 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 24P garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj
17 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 21P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 42 57P 17 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 13P garantovaný nízkopodlažní spoj 27 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P 17 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 17 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 44P garantovaný nízkopodlažní spoj
18 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 18 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 57 18 12 27P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 57P garantovaný nízkopodlažní spoj 18 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 24P garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj
19 12 27P 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27P 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 05W garantovaný nízkopodlažní spoj 25WP garantovaný nízkopodlažní spoj 51W garantovaný nízkopodlažní spoj
20 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 58 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 58 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 58 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 26WP garantovaný nízkopodlažní spoj 57W garantovaný nízkopodlažní spoj
21 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 27Y garantovaný nízkopodlažní spoj 57Y garantovaný nízkopodlažní spoj 21 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 24WP garantovaný nízkopodlažní spoj 54W garantovaný nízkopodlažní spoj
22 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 27Y garantovaný nízkopodlažní spoj 57Y garantovaný nízkopodlažní spoj 22 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 24P garantovaný nízkopodlažní spoj 54 garantovaný nízkopodlažní spoj
23 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 27Y garantovaný nízkopodlažní spoj 23   23  
Platnost od 3.11.2021
Dukla,náměstí - Hlavní nádraží - (Polabiny,Sluneční) - Rosice,točna

Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022

copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2