Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Dukla,vozovna
Dukla,náměstí Q
Dukla,u náměstí Q
Dukla,KD Q
Gorkého
Zborovské náměstí Q
Krematorium
*U Kapitána Q
*Ulice Svobody
S.K.Neumanna Q
Výzkumný ústav Q
Karla IV. Q J
Náměstí Republiky (st. 2) Q J
Sukova
Masarykovo nám. (st. 2) Q J
Autobusové nádraží Q J
Hlavní nádraží (st. 4) Q J
Polabiny,Lidická Q
Polabiny,Kpt.Bartoše Q 0
*Polabiny,Okrajová 1
*Polabiny,Sluneční J 2
Kréta 2
Rosice,pošta Q 4
Rosice,náměstí 5
Rosice,Gen.Svobody x 6
Rosice,točna Q 7
*Rybitví,zadní brána 9
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 39 garantovaný nízkopodlažní spoj 04 39 04 39 04  
05 04z 26P 41 garantovaný nízkopodlažní spoj 56P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 04 garantovaný nízkopodlažní spojz 26P 41 56P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 04 garantovaný nízkopodlažní spojz 26P garantovaný nízkopodlažní spoj 41 56P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 46 garantovaný nízkopodlažní spoj
06 11 21P 31 garantovaný nízkopodlažní spoj 41P 51 garantovaný nízkopodlažní spoj 06 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 37P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 06 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 26P garantovaný nízkopodlažní spoj 41 garantovaný nízkopodlažní spoj 56P 06 10P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj
07 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 32 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 52 07 01P 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 26 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P 07 01P garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spoj
08 02P garantovaný nízkopodlažní spoj 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 32P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 02P 14 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 13 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 01P garantovaný nízkopodlažní spoj 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 45P garantovaný nízkopodlažní spoj
09 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 09 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 09 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P 09 05 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj
10 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 05P garantovaný nízkopodlažní spoj 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 45P garantovaný nízkopodlažní spoj
11 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 13 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 05 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj
12 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P 12 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 12 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 12 05P garantovaný nízkopodlažní spoj 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 45P garantovaný nízkopodlažní spoj
13 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spojz 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 13 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spojz 58P 13 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43z 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 13 05 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 45P garantovaný nízkopodlažní spoj
14 13B 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj 52 14 13B 26 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 14 05 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj
15 02P garantovaný nízkopodlažní spoj 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 22P 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 02P 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 26 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 13 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 15 05P garantovaný nízkopodlažní spoj 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 45P garantovaný nízkopodlažní spoj
16 02P 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 32 42 garantovaný nízkopodlažní spoj 52P 16 02P garantovaný nízkopodlažní spoj 14 26P garantovaný nízkopodlažní spoj 38 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 16 05 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj
17 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 43 58P 17 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 28 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P 17 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 17 05P garantovaný nízkopodlažní spoj 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 45P garantovaný nízkopodlažní spoj
18 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 43P garantovaný nízkopodlažní spoj 58 garantovaný nízkopodlažní spoj 18 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 43P garantovaný nízkopodlažní spoj 58 18 13 28P garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 18 05 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 45 garantovaný nízkopodlažní spoj
19 13 28P 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P 43 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 06W garantovaný nízkopodlažní spoj 26WP garantovaný nízkopodlažní spoj 52W garantovaný nízkopodlažní spoj
20 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spoj 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spoj 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spoj 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 27WP garantovaný nízkopodlažní spoj 58W garantovaný nízkopodlažní spoj
21 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 58 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 28Y garantovaný nízkopodlažní spoj 58Y garantovaný nízkopodlažní spoj 21 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 58 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 25WP garantovaný nízkopodlažní spoj 55W garantovaný nízkopodlažní spoj
22 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 58 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 28Y garantovaný nízkopodlažní spoj 58Y garantovaný nízkopodlažní spoj 22 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 58 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 55 garantovaný nízkopodlažní spoj
23 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 28Y garantovaný nízkopodlažní spoj 23   23  
Platnost od 3.11.2021
Dukla,náměstí - Hlavní nádraží - (Polabiny,Sluneční) - Rosice,točna

Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022

copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2