Zpět

8Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
Dubina,Dubinská
Dubina,penzion Q
Dubina,točna J
Blahoutova
Na Drážce J
K nemocnici
Karla IV. Q J
Náměstí Republiky (st. 2) Q J
Sukova
Masarykovo nám. Q J
Autobusové nádraží Q J 0
Hlavní nádraží (st. 3) Q J 2
Albert HM 5
*Dukla,vozovna 9
Závodiště x 10
Svítkov,les x 11
Svítkov,škola 13
Svítkov,Kostnická 14
Svítkov,park 15
Popkovice,křižovatka 16
Popkovice,školka x 18
Letiště Q 19
Závodiště x 20
*Dukla,vozovna 21
Nadjezd Paramo x Q 22
Hlavní nádraží (st. 2) Q J 25
Autobusové nádraží Q J 26
Palackého Q J 27
Masarykovo nám. Q J 29
Náměstí Republiky (st. 3) Q 31
Karla IV. Q 33
K nemocnici 36
Na Drážce 38
Blahoutova 40
Dubina,točna 41
Dubina,penzion Q 42
Dubina,Dubinská 43
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 49T 04 49T 04 49T 04 41 garantovaný nízkopodlažní spojT
05 17 47 05 17 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 05 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 26 garantovaný nízkopodlažní spoj 41 garantovaný nízkopodlažní spoj 56 05 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 51 garantovaný nízkopodlažní spoj
06 06 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 garantovaný nízkopodlažní spojH 34 54 garantovaný nízkopodlažní spojH 06 06 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 55 garantovaný nízkopodlažní spojH 06 26 garantovaný nízkopodlažní spoj 41 garantovaný nízkopodlažní spoj 56 garantovaný nízkopodlažní spoj 06 21 garantovaný nízkopodlažní spoj 51 garantovaný nízkopodlažní spoj
07 05 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 35H 07 08 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 21 garantovaný nízkopodlažní spoj 51 garantovaný nízkopodlažní spoj
08 05 garantovaný nízkopodlažní spoj 15H 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 42H 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spojH 51 garantovaný nízkopodlažní spoj
09 12H 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 12H 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 42 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 09 11 garantovaný nízkopodlažní spojH 51 garantovaný nízkopodlažní spojH
10 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 42 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spojH 51 garantovaný nízkopodlažní spoj
11 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 12H 42 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 11 garantovaný nízkopodlažní spojH 51 garantovaný nízkopodlažní spojH
12 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 12 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 12 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 42 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spojH 51 garantovaný nízkopodlažní spoj
13 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 35 garantovaný nízkopodlažní spojH 13 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 42H 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 11 garantovaný nízkopodlažní spojH 51 garantovaný nízkopodlažní spojH
14 05 15 garantovaný nízkopodlažní spojH 25 35 garantovaný nízkopodlažní spojH 14 08 20H 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 57 14 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spojH 51 garantovaný nízkopodlažní spoj
15 05 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 garantovaný nízkopodlažní spojH 35 15 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 32 15 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 11 garantovaný nízkopodlažní spojH 51 garantovaný nízkopodlažní spojH
16 05 garantovaný nízkopodlažní spoj 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 35H 16 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 32 16 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 16 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spojH 51 garantovaný nízkopodlažní spoj
17 05 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 garantovaný nízkopodlažní spojH 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 17 12 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spojH 57 17 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 42H 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 11 garantovaný nízkopodlažní spojH 51 garantovaný nízkopodlažní spojH
18 10H 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 18 10H 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 18 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 18 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spojH
19 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 19 02W garantovaný nízkopodlažní spoj 32W garantovaný nízkopodlažní spoj
20 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 30 garantovaný nízkopodlažní spojT 20 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 30 garantovaný nízkopodlažní spojT 20 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 30 garantovaný nízkopodlažní spojT 20 02W garantovaný nízkopodlažní spoj 34W garantovaný nízkopodlažní spojT
21 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 32 garantovaný nízkopodlažní spojT 21 03 garantovaný nízkopodlažní spojY 32 garantovaný nízkopodlažní spojTY 21 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 32 garantovaný nízkopodlažní spojT 21 03W garantovaný nízkopodlažní spoj 35W garantovaný nízkopodlažní spoj
22 02 garantovaný nízkopodlažní spojT 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 02 garantovaný nízkopodlažní spojTY 32 garantovaný nízkopodlažní spojY 22 02 garantovaný nízkopodlažní spojT 32 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 05W garantovaný nízkopodlažní spojT 35W garantovaný nízkopodlažní spojT
23 05 garantovaný nízkopodlažní spojT 23 05 garantovaný nízkopodlažní spojTY 23 05 garantovaný nízkopodlažní spojT 23 05W garantovaný nízkopodlažní spojT
Platnost od 1.9.2021
Dubina,Dubinská - Dubina,točna (- Hlavní nádraží) - Svítkov - Letiště a zpět

Pracovní dny bez školního vyučování: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022

copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2