Zpět

8Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
Dubina,Dubinská
Dubina,penzion Q
Dubina,točna J
Blahoutova
Na Drážce J
K nemocnici
Karla IV. Q J
Náměstí Republiky (st. 2) Q J
Sukova
Masarykovo nám. Q J 0
Autobusové nádraží Q J 2
Hlavní nádraží (st. 3) Q J 4
Albert HM 7
*Dukla,vozovna 11
Závodiště x 12
Svítkov,les x 13
Svítkov,škola 15
Svítkov,Kostnická 16
Svítkov,park 17
Popkovice,křižovatka 18
Popkovice,školka x 20
Letiště Q 21
Závodiště x 22
*Dukla,vozovna 23
Nadjezd Paramo x Q 24
Hlavní nádraží (st. 2) Q J 27
Autobusové nádraží Q J 28
Palackého Q J 29
Masarykovo nám. Q J 31
Náměstí Republiky (st. 3) Q 33
Karla IV. Q 35
K nemocnici 38
Na Drážce 40
Blahoutova 42
Dubina,točna 43
Dubina,penzion Q 44
Dubina,Dubinská 45
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 47T 04 47T 04 47T 04 39 garantovaný nízkopodlažní spojT
05 15 45 05 15 garantovaný nízkopodlažní spoj 45 05 09 garantovaný nízkopodlažní spoj 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 39 garantovaný nízkopodlažní spoj 54 05 20 garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj
06 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 garantovaný nízkopodlažní spojH 32 52 garantovaný nízkopodlažní spojH 06 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 29 53 garantovaný nízkopodlažní spojH 06 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 39 garantovaný nízkopodlažní spoj 54 garantovaný nízkopodlažní spoj 06 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj
07 03 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 33H 07 06 30 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj
08 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 13H 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 40H 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 09 garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spojH 49 garantovaný nízkopodlažní spoj
09 10H 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 10H 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 09 09 garantovaný nízkopodlažní spojH 49 garantovaný nízkopodlažní spojH
10 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 09 garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spojH 49 garantovaný nízkopodlažní spoj
11 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 10H 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 09 garantovaný nízkopodlažní spojH 49 garantovaný nízkopodlažní spojH
12 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 12 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 12 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 09 garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spojH 49 garantovaný nízkopodlažní spoj
13 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 33 garantovaný nízkopodlažní spojH 13 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 40H 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 09 garantovaný nízkopodlažní spojH 49 garantovaný nízkopodlažní spojH
14 03 13 garantovaný nízkopodlažní spojH 23 33 garantovaný nízkopodlažní spojH 14 06 18H 30 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 55 14 09 garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spojH 49 garantovaný nízkopodlažní spoj
15 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 garantovaný nízkopodlažní spojH 33 15 06 garantovaný nízkopodlažní spoj 30 15 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 09 garantovaný nízkopodlažní spojH 49 garantovaný nízkopodlažní spojH
16 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 33H 16 06 garantovaný nízkopodlažní spoj 30 16 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 16 09 garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spojH 49 garantovaný nízkopodlažní spoj
17 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 garantovaný nízkopodlažní spojH 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 17 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spojH 55 17 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40H 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 09 garantovaný nízkopodlažní spojH 49 garantovaný nízkopodlažní spojH
18 08H 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 18 08H 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 18 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 18 09 garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spojH
19 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 19 00W garantovaný nízkopodlažní spoj 30W garantovaný nízkopodlažní spoj
20 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 28 garantovaný nízkopodlažní spojT 20 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 28 garantovaný nízkopodlažní spojT 20 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 28 garantovaný nízkopodlažní spojT 20 00W garantovaný nízkopodlažní spoj 32W garantovaný nízkopodlažní spojT
21 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 30 garantovaný nízkopodlažní spojT 21 01 garantovaný nízkopodlažní spojY 30 garantovaný nízkopodlažní spojTY 21 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 30 garantovaný nízkopodlažní spojT 21 01W garantovaný nízkopodlažní spoj 33W garantovaný nízkopodlažní spoj
22 00 garantovaný nízkopodlažní spojT 30 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 00 garantovaný nízkopodlažní spojTY 30 garantovaný nízkopodlažní spojY 22 00 garantovaný nízkopodlažní spojT 30 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 03W garantovaný nízkopodlažní spojT 33W garantovaný nízkopodlažní spojT
23 03 garantovaný nízkopodlažní spojT 23 03 garantovaný nízkopodlažní spojTY 23 03 garantovaný nízkopodlažní spojT 23 03W garantovaný nízkopodlažní spojT
Platnost od 1.9.2021
Dubina,Dubinská - Dubina,točna (- Hlavní nádraží) - Svítkov - Letiště a zpět

Pracovní dny bez školního vyučování: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022

copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2