Zpět

8Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
Dubina,Dubinská
Dubina,penzion Q
Dubina,točna J
Blahoutova
Na Drážce J
K nemocnici
Karla IV. Q J
Náměstí Republiky (st. 2) Q J 0
Sukova 1
Masarykovo nám. Q J 3
Autobusové nádraží Q J 5
Hlavní nádraží (st. 3) Q J 7
Albert HM 10
*Dukla,vozovna 14
Závodiště x 15
Svítkov,les x 16
Svítkov,škola 18
Svítkov,Kostnická 19
Svítkov,park 20
Popkovice,křižovatka 21
Popkovice,školka x 23
Letiště Q 24
Závodiště x 25
*Dukla,vozovna 26
Nadjezd Paramo x Q 27
Hlavní nádraží (st. 2) Q J 30
Autobusové nádraží Q J 31
Palackého Q J 32
Masarykovo nám. Q J 34
Náměstí Republiky (st. 3) Q 36
Karla IV. Q 38
K nemocnici 41
Na Drážce 43
Blahoutova 45
Dubina,točna 46
Dubina,penzion Q 47
Dubina,Dubinská 48
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 45T 04 45T 04 45T 04 37 garantovaný nízkopodlažní spojT
05 13 43 05 13 garantovaný nízkopodlažní spoj 43 05 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spoj 52 05 18 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
06 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 30 50 garantovaný nízkopodlažní spojH 06 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 51 garantovaný nízkopodlažní spojH 06 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spoj 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 06 17 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
07 00 20 garantovaný nízkopodlažní spoj 30H 07 03 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 17 garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
08 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 10H 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 37H 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spojH 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
09 07H 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 07H 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 09 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 47 garantovaný nízkopodlažní spojH
10 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spojH 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
11 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 07H 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 47 garantovaný nízkopodlažní spojH
12 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 12 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 12 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spojH 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
13 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 20 garantovaný nízkopodlažní spoj 30 garantovaný nízkopodlažní spojH 13 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 37H 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 47 garantovaný nízkopodlažní spojH
14 00 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 20 30 garantovaný nízkopodlažní spojH 14 03 15H 27 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 52 14 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spojH 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
15 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 30 15 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 15 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 47 garantovaný nízkopodlažní spojH
16 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 garantovaný nízkopodlažní spoj 30H 16 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 16 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 16 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spojH 47 garantovaný nízkopodlažní spoj
17 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 garantovaný nízkopodlažní spojH 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 17 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 17 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 37H 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 47 garantovaný nízkopodlažní spojH
18 06H 21 garantovaný nízkopodlažní spoj 36 garantovaný nízkopodlažní spojH 18 06H 21 garantovaný nízkopodlažní spoj 36 garantovaný nízkopodlažní spojH 18 06 garantovaný nízkopodlažní spojH 21 garantovaný nízkopodlažní spoj 36 garantovaný nízkopodlažní spojH 18 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spojH 58W garantovaný nízkopodlažní spoj
19 06 garantovaný nízkopodlažní spojH 21 garantovaný nízkopodlažní spoj 36 garantovaný nízkopodlažní spojH 51 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 06 garantovaný nízkopodlažní spojH 21 garantovaný nízkopodlažní spoj 36 garantovaný nízkopodlažní spojH 51 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 06 garantovaný nízkopodlažní spojH 21 garantovaný nízkopodlažní spoj 36 garantovaný nízkopodlažní spojH 19 28W garantovaný nízkopodlažní spoj 58W garantovaný nízkopodlažní spoj
20 06 garantovaný nízkopodlažní spojH 26 garantovaný nízkopodlažní spojT 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 06 garantovaný nízkopodlažní spojH 26 garantovaný nízkopodlažní spojT 59 garantovaný nízkopodlažní spojY 20 06 garantovaný nízkopodlažní spoj 26 garantovaný nízkopodlažní spojT 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 30W garantovaný nízkopodlažní spojT 59W garantovaný nízkopodlažní spoj
21 28 garantovaný nízkopodlažní spojT 58 garantovaný nízkopodlažní spojT 21 28 garantovaný nízkopodlažní spojTY 58 garantovaný nízkopodlažní spojTY 21 28 garantovaný nízkopodlažní spojT 58 garantovaný nízkopodlažní spojT 21 31W garantovaný nízkopodlažní spoj
22 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 28 garantovaný nízkopodlažní spojY 22 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 01W garantovaný nízkopodlažní spojT 31W garantovaný nízkopodlažní spojT
23 01 garantovaný nízkopodlažní spojT 23 01 garantovaný nízkopodlažní spojTY 23 01 garantovaný nízkopodlažní spojT 23 01W garantovaný nízkopodlažní spojT
Platnost od 1.9.2021
Dubina,Dubinská - Dubina,točna (- Hlavní nádraží) - Svítkov - Letiště a zpět

Pracovní dny bez školního vyučování: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022

copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2