Zpět

8Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
Dubina,Dubinská
Dubina,penzion Q
Dubina,točna J
Blahoutova
Na Drážce J
K nemocnici
Karla IV. Q J
Náměstí Republiky (st. 2) Q J
Sukova 0
Masarykovo nám. Q J 2
Autobusové nádraží Q J 4
Hlavní nádraží (st. 3) Q J 6
Albert HM 9
*Dukla,vozovna 13
Závodiště x 14
Svítkov,les x 15
Svítkov,škola 17
Svítkov,Kostnická 18
Svítkov,park 19
Popkovice,křižovatka 20
Popkovice,školka x 22
Letiště Q 23
Závodiště x 24
*Dukla,vozovna 25
Nadjezd Paramo x Q 26
Hlavní nádraží (st. 2) Q J 29
Autobusové nádraží Q J 30
Palackého Q J 31
Masarykovo nám. Q J 33
Náměstí Republiky (st. 3) Q 35
Karla IV. Q 37
K nemocnici 40
Na Drážce 42
Blahoutova 44
Dubina,točna 45
Dubina,penzion Q 46
Dubina,Dubinská 47
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 46T 04 46T 04 46T 04 38 garantovaný nízkopodlažní spojT
05 14 44 05 14 garantovaný nízkopodlažní spoj 44 05 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 05 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 48 garantovaný nízkopodlažní spoj
06 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 garantovaný nízkopodlažní spojH 31 51 garantovaný nízkopodlažní spojH 06 03 garantovaný nízkopodlažní spoj 28 52 garantovaný nízkopodlažní spojH 06 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 06 18 garantovaný nízkopodlažní spoj 48 garantovaný nízkopodlažní spoj
07 01 21 garantovaný nízkopodlažní spoj 31H 07 04 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 18 garantovaný nízkopodlažní spoj 48 garantovaný nízkopodlažní spoj
08 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 11H 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 38H 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 28 garantovaný nízkopodlažní spojH 48 garantovaný nízkopodlažní spoj
09 08H 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 08H 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 09 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 48 garantovaný nízkopodlažní spojH
10 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 28 garantovaný nízkopodlažní spojH 48 garantovaný nízkopodlažní spoj
11 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 08H 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 48 garantovaný nízkopodlažní spojH
12 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 12 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 12 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 28 garantovaný nízkopodlažní spojH 48 garantovaný nízkopodlažní spoj
13 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 21 garantovaný nízkopodlažní spoj 31 garantovaný nízkopodlažní spojH 13 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 38H 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 48 garantovaný nízkopodlažní spojH
14 01 11 garantovaný nízkopodlažní spojH 21 31 garantovaný nízkopodlažní spojH 14 04 16H 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 53 14 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 28 garantovaný nízkopodlažní spojH 48 garantovaný nízkopodlažní spoj
15 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 garantovaný nízkopodlažní spojH 31 15 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 28 15 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 48 garantovaný nízkopodlažní spojH
16 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 garantovaný nízkopodlažní spoj 31H 16 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 28 16 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 16 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 28 garantovaný nízkopodlažní spojH 48 garantovaný nízkopodlažní spoj
17 01 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 garantovaný nízkopodlažní spojH 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 17 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spojH 53 17 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 38H 53 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 08 garantovaný nízkopodlažní spojH 48 garantovaný nízkopodlažní spojH
18 07H 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 18 07H 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 18 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 18 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 28 garantovaný nízkopodlažní spojH 59W garantovaný nízkopodlažní spoj
19 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 52 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 37 garantovaný nízkopodlažní spojH 19 29W garantovaný nízkopodlažní spoj 59W garantovaný nízkopodlažní spoj
20 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 27 garantovaný nízkopodlažní spojT 20 07 garantovaný nízkopodlažní spojH 27 garantovaný nízkopodlažní spojT 20 07 garantovaný nízkopodlažní spoj 27 garantovaný nízkopodlažní spojT 20 31W garantovaný nízkopodlažní spojT
21 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spojT 59 garantovaný nízkopodlažní spojT 21 00 garantovaný nízkopodlažní spojY 29 garantovaný nízkopodlažní spojTY 59 garantovaný nízkopodlažní spojTY 21 00 garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spojT 59 garantovaný nízkopodlažní spojT 21 00W garantovaný nízkopodlažní spoj 32W garantovaný nízkopodlažní spoj
22 29 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 29 garantovaný nízkopodlažní spojY 22 29 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 02W garantovaný nízkopodlažní spojT 32W garantovaný nízkopodlažní spojT
23 02 garantovaný nízkopodlažní spojT 23 02 garantovaný nízkopodlažní spojTY 23 02 garantovaný nízkopodlažní spojT 23 02W garantovaný nízkopodlažní spojT
Platnost od 1.9.2021
Dubina,Dubinská - Dubina,točna (- Hlavní nádraží) - Svítkov - Letiště a zpět

Pracovní dny bez školního vyučování: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022

copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2