Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Dukla,vozovna
Dukla,náměstí Q
Dukla,u náměstí Q
Dukla,KD Q
Gorkého
Zborovské náměstí Q
Krematorium
*U Kapitána Q
*Ulice Svobody
S.K.Neumanna Q
Výzkumný ústav Q
Karla IV. Q J
Náměstí Republiky (st. 2) Q J
Sukova
Masarykovo nám. (st. 2) Q J
Autobusové nádraží Q J
Hlavní nádraží (st. 4) Q J 0
Polabiny,Lidická Q 2
Polabiny,Kpt.Bartoše Q 3
*Polabiny,Okrajová 4
*Polabiny,Sluneční J 5
Kréta 5
Rosice,pošta Q 7
Rosice,náměstí 8
Rosice,Gen.Svobody x 9
Rosice,točna Q 10
*Rybitví,zadní brána 12
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 36 garantovaný nízkopodlažní spoj 04 36 04 36 04  
05 01z 23P 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 01 garantovaný nízkopodlažní spojz 23P 38 53P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 01 garantovaný nízkopodlažní spojz 23P garantovaný nízkopodlažní spoj 38 53P garantovaný nízkopodlažní spoj 05 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 43 garantovaný nízkopodlažní spoj
06 08 18P 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P 48 garantovaný nízkopodlažní spoj 58 garantovaný nízkopodlažní spoj 06 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 46 58P 06 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 23P garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 53P 06 07P garantovaný nízkopodlažní spoj 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj
07 09 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 29 39P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 59P garantovaný nízkopodlažní spoj 07 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 35P garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj 59P 07 09 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P 07 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj
08 09 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 29P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 11 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 10 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 08 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj
09 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 09 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 09 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P 09 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj
10 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 10 02P garantovaný nízkopodlažní spoj 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj
11 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 10 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 11 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj
12 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P 12 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 12 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 12 02P garantovaný nízkopodlažní spoj 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj
13 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spojz 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 13 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spojz 55P 13 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40z 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 13 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj
14 10B 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 39P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 59P garantovaný nízkopodlažní spoj 14 10B 23 garantovaný nízkopodlažní spoj 35P garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj 59P 14 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 14 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj
15 09 garantovaný nízkopodlažní spoj 19P 29 garantovaný nízkopodlažní spoj 39P 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 59P 15 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 35P garantovaný nízkopodlažní spoj 47 garantovaný nízkopodlažní spoj 59P garantovaný nízkopodlažní spoj 15 10 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 15 02P garantovaný nízkopodlažní spoj 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj
16 09 garantovaný nízkopodlažní spoj 19P garantovaný nízkopodlažní spoj 29 39 garantovaný nízkopodlažní spoj 49P 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 11 23P garantovaný nízkopodlažní spoj 35 47 garantovaný nízkopodlažní spoj 59 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 16 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj
17 09 19P garantovaný nízkopodlažní spoj 29 garantovaný nízkopodlažní spoj 40 55P 17 11P garantovaný nízkopodlažní spoj 25 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P 17 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 17 02P garantovaný nízkopodlažní spoj 22 garantovaný nízkopodlažní spoj 42P garantovaný nízkopodlažní spoj
18 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40P garantovaný nízkopodlažní spoj 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 18 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 40P garantovaný nízkopodlažní spoj 55 18 10 25P garantovaný nízkopodlažní spoj 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 55P garantovaný nízkopodlažní spoj 18 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 42 garantovaný nízkopodlažní spoj
19 10 25P 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 10 garantovaný nízkopodlažní spoj 25P 40 garantovaný nízkopodlažní spoj 57 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 03W garantovaný nízkopodlažní spoj 23WP garantovaný nízkopodlažní spoj 49W garantovaný nízkopodlažní spoj
20 26 garantovaný nízkopodlažní spoj 56 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 26 garantovaný nízkopodlažní spoj 56 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 26 garantovaný nízkopodlažní spoj 56 garantovaný nízkopodlažní spoj 20 24WP garantovaný nízkopodlažní spoj 55W garantovaný nízkopodlažní spoj
21 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 25Y garantovaný nízkopodlažní spoj 55Y garantovaný nízkopodlažní spoj 21 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 21 22WP garantovaný nízkopodlažní spoj 52W garantovaný nízkopodlažní spoj
22 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 25Y garantovaný nízkopodlažní spoj 55Y garantovaný nízkopodlažní spoj 22 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 55 garantovaný nízkopodlažní spoj 22 22P garantovaný nízkopodlažní spoj 52 garantovaný nízkopodlažní spoj
23 25 garantovaný nízkopodlažní spoj 23 25Y garantovaný nízkopodlažní spoj 23   23  
Platnost od 27.9.2021
Dukla,náměstí - Hlavní nádraží - (Polabiny,Sluneční) - Rosice,točna

Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022

copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2