Zpět

6Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
*Dukla,vozovna
Dukla,náměstí Q 0
Dukla,u náměstí Q 1
Dukla,KD Q 2
Gorkého 4
Zborovské náměstí Q 5
Krematorium 5
*U Kapitána Q 5
*Ulice Svobody 6
S.K.Neumanna Q 8
Výzkumný ústav Q 9
Karla IV. Q J 12
Náměstí Republiky (st. 2) Q J 14
Sukova 15
Masarykovo nám. (st. 2) Q J 17
Autobusové nádraží Q J 19
Hlavní nádraží (st. 4) Q J 21
Polabiny,Lidická Q 23
Polabiny,Kpt.Bartoše Q 24
*Polabiny,Okrajová 25
*Polabiny,Sluneční J 26
Kréta 26
Rosice,pošta Q 28
Rosice,náměstí 29
Rosice,Gen.Svobody x 30
Rosice,točna Q 31
*Rybitví,zadní brána 33
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 19s garantovaný nízkopodlažní spoj 44sz 04 19s 44s garantovaný nízkopodlažní spojz 04 19s 44s garantovaný nízkopodlažní spojz 04 53s garantovaný nízkopodlažní spoj
05 06sP 21s garantovaný nízkopodlažní spoj 36sP garantovaný nízkopodlažní spoj 51s 05 06sP 21s 36sP garantovaný nízkopodlažní spoj 51s garantovaný nízkopodlažní spoj 05 06sP garantovaný nízkopodlažní spoj 21s 36sP garantovaný nízkopodlažní spoj 51s garantovaný nízkopodlažní spoj 05 26s garantovaný nízkopodlažní spoj 50sP garantovaný nízkopodlažní spoj
06 01sP 11s garantovaný nízkopodlažní spoj 21sP 31s garantovaný nízkopodlažní spoj 41s garantovaný nízkopodlažní spoj 51s garantovaný nízkopodlažní spoj 58 06 05sP garantovaný nízkopodlažní spoj 17sP garantovaný nízkopodlažní spoj 29s 41sP 53s garantovaný nízkopodlažní spoj 06 06sP garantovaný nízkopodlažní spoj 21s garantovaný nízkopodlažní spoj 36sP 51s garantovaný nízkopodlažní spoj 06 11s garantovaný nízkopodlažní spoj 41sP garantovaný nízkopodlažní spoj
07 08 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 28 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 48 garantovaný nízkopodlažní spoj 58 garantovaný nízkopodlažní spoj 07 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 26 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P 50 07 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P 49 07 11 garantovaný nízkopodlažní spoj 41P garantovaný nízkopodlažní spoj
08 08P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 08 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 24P garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj
09 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 09 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 44P garantovaný nízkopodlažní spoj
10 04P 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 10 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 10 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 24P garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj
11 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 04P 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 11 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 44P garantovaný nízkopodlažní spoj
12 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 04P 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 12 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 24P garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj
13 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spojz 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49B 13 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spojz 34P 49B 13 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19z 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 13 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 24P garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj
14 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 18P garantovaný nízkopodlažní spoj 28 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 48 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P 14 02 garantovaný nízkopodlažní spoj 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 26 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P 50 garantovaný nízkopodlažní spoj 14 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 14 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 44P garantovaný nízkopodlažní spoj
15 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 18P 28 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P 48 garantovaný nízkopodlažní spoj 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 15 02 14P garantovaný nízkopodlažní spoj 26 garantovaný nízkopodlažní spoj 38P garantovaný nízkopodlažní spoj 50 15 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 15 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 24P garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj
16 08 18 garantovaný nízkopodlažní spoj 28P 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 48 58P garantovaný nízkopodlažní spoj 16 02P garantovaný nízkopodlažní spoj 14 26 garantovaný nízkopodlažní spoj 38 garantovaný nízkopodlažní spoj 50P garantovaný nízkopodlažní spoj 16 04P 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 49 garantovaný nízkopodlažní spoj 16 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 24 garantovaný nízkopodlažní spoj 44P garantovaný nízkopodlažní spoj
17 08 garantovaný nízkopodlažní spoj 19 34P 51 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 04 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P 51 garantovaný nízkopodlažní spoj 17 04P garantovaný nízkopodlažní spoj 19 garantovaný nízkopodlažní spoj 34P garantovaný nízkopodlažní spoj 51 17 04 garantovaný nízkopodlažní spoj 24P garantovaný nízkopodlažní spoj 44 garantovaný nízkopodlažní spoj
18 08s garantovaný nízkopodlažní spoj 23sP garantovaný nízkopodlažní spoj 38s garantovaný nízkopodlažní spoj 53s 18 08s garantovaný nízkopodlažní spoj 23sP garantovaný nízkopodlažní spoj 38s 53s garantovaný nízkopodlažní spoj 18 08sP garantovaný nízkopodlažní spoj 23s garantovaný nízkopodlažní spoj 38sP garantovaný nízkopodlažní spoj 53s garantovaný nízkopodlažní spoj 18 05sP garantovaný nízkopodlažní spoj 25s garantovaný nízkopodlažní spoj 46Ws garantovaný nízkopodlažní spoj
19 08sP 23s garantovaný nízkopodlažní spoj 40s garantovaný nízkopodlažní spoj 19 08sP 23s garantovaný nízkopodlažní spoj 40s garantovaný nízkopodlažní spoj 19 08sP 23s garantovaný nízkopodlažní spoj 40s garantovaný nízkopodlažní spoj 19 06WsP garantovaný nízkopodlažní spoj 32Ws garantovaný nízkopodlažní spoj
20 09s garantovaný nízkopodlažní spoj 39s garantovaný nízkopodlažní spoj 20 09s garantovaný nízkopodlažní spoj 39s garantovaný nízkopodlažní spoj 20 09s garantovaný nízkopodlažní spoj 39s garantovaný nízkopodlažní spoj 20 07WsP garantovaný nízkopodlažní spoj 38Ws garantovaný nízkopodlažní spoj
21 09s garantovaný nízkopodlažní spoj 39s garantovaný nízkopodlažní spoj 21 09sY garantovaný nízkopodlažní spoj 39sY garantovaný nízkopodlažní spoj 21 09s garantovaný nízkopodlažní spoj 39s garantovaný nízkopodlažní spoj 21 06WsP garantovaný nízkopodlažní spoj 36Ws garantovaný nízkopodlažní spoj
22 09s garantovaný nízkopodlažní spoj 39s garantovaný nízkopodlažní spoj 22 09sY garantovaný nízkopodlažní spoj 39sY garantovaný nízkopodlažní spoj 22 09s garantovaný nízkopodlažní spoj 39s garantovaný nízkopodlažní spoj 22 06sP garantovaný nízkopodlažní spoj 36s garantovaný nízkopodlažní spoj
23 09s garantovaný nízkopodlažní spoj 23 09sY garantovaný nízkopodlažní spoj 23   23  
Platnost od 27.9.2021
Dukla,náměstí - Hlavní nádraží - (Polabiny,Sluneční) - Rosice,točna

Pracovní dny bez školní docházky: 27.10.2021, 29.10.2021, 23.12.2021, 27. - 31.12.2021, 4.2.2022, 28.2.2022 - 4.3.2022, 14.4.2022

copyright © 2021 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2