Logo Dopravní podnik města Pardubic a.s.

EN CZ

Přejít na navigaci

Fulltextové vyhledávání v obsahu článků a stránek magazínu

Historie DPMP

Heslovitý přehled historie hromadné dopravy osob v Pardubicích

 • 1845 - Zahájení provozu parostrojní železnice z Olomouce do Prahy, vznik prvního pardubického nádraží
 • 1903 - První projekt el. dráhy Chlumec n. C. - Bohdaneč - Pardubice - Chrudim - Slatiňany, nerealizováno
 • 1906 - Nerealizovaný projekt Fr. Křižíka na elektrickou dráhu do Sezemic
 • 1908 - Zřízení dvou poštovních autobusových linek Pardubice - Holice a Pardubice - Bohdaneč
 • 1919 - Začíná historie Železničního pluku v Pardubicích. Vojsko v městě a okolí vybudovalo mnoho důležitých vodních i dopravních staveb. 
 • 1931 - Dočasný provoz MHD zapůjčenými autobusy po dobu trvání Výstavy tělesné výchovy a sportu
 • 1932 - Na území města postupně vzniklo několik autobusových linek provozovaných ČSD
 • 1949 - První reálné projekty trolejbusových tratí v Pardubicích
 • 1950 - Vznik Dopravního komunálního podniku města Pardubic, zahájení provozu první městské autobusové linky z Jesničánek kolem nádraží k nemocnici se dvěma autobusy typu Š 706 RO - základní jízdné 3,– Kčs
 • 1951 - Zahájení provozu autobusů DKPmP do Svítkova a na Slovany, zřízena taxislužba
 • 1952 - Zahájení provozu první trolejbusové linky do Bohdanče se šesti trolejbusy typu Š 7Tr, dokončení dvou měníren: MR1 Stadion a MR2 Semtín, jízdné do druhého pásma 5,– Kčs
 • 1953 - Trolejbusy jezdí i do Jesničánek, k nemocnici a na Duklu, autobusy jezdí i Na Židov, zahájení provozu vozovny Dukla, cena jízdenky po měnové reformě 0,60 Kčs (2. pásmo 1,– Kčs), zkolaudována vozovna Dukla
 • 1954 - Dopravní podnik bez přívlastku „komunální", nová trolejbusová linka na Slovany, dokončena 1. etapa výstavby trolejové sítě
 • 1955 - Z podniku odchází jeho zakladatel Vladimír Holubář - v letech 1950 až 1951 byl národním správcem a pak technikem investiční výstavby
 • 1956 - Do provozu 4 předválečné trolejbusy Tatra T86 zakoupené z Prahy, nová trolejbusová linka č. 5 Dukla - Slovany
 • 1957 - Dočasně přerušen provoz souprav trolejbusů s vlečnými vozy
 • 1958 - Zprovozněna třetí měnírna Jan, otevření nového nádraží, zrušena trať ke starému nádraží
 • 1959 - Zprovozněna trolejbusová trať k novému nádraží, zřízena autopůjčovna a zájezdová doprava
 • 1960 - Nový most přes Labe, zrušení starého vedení kolem jatek, zahájen provoz autobusů na Hůrka a do Spojila, v létě nové rekreační linky do Bohdanče a na Kunětickou horu
 • 1961 - Uzavření trati k nemocnici pro výstavbu nadjezdu, nová trolejová trať v ul. Ke Kamenci, převedení autobusové dopravy na nadjezd PARAMO, nové linky přes Višňovku
 • 1962 - Postupné zavádění provozu bez průvodčích, autobusy jezdí i do Ohrazenic, první trolejbus Š 9Tr, opět byl zahájen provoz trolejbusů s vlečnými vozy (linka č. 3), MHD využívá nový podjezd v Anenské ulici
 • 1963 - Zavedení autobusového provozu do Rosic nad Labem
 • 1964 - Zahájen trolejbusový provoz do Ohrazenic a do Pardubiček, dočasně ukončen provoz trolejbusů na Slovany, definitivně ukončen provoz trolejbusů s vlečnými vozy
 • 1965 - Nový nadjezd u Doubravic, návrat trolejbusů na Slovany, konec taxislužby a některých dalších služeb, zakoupení prvního autobusu ŠM 11
 • 1966 - Prodloužení trolejbusové dopravy na Židov a do sídliště Dukla, zahájení provozu autobusů do sídliště Polabiny, v létě rekreační provoz do Slatiňan, provoz prvních vozových radiostanic, počátek éry autobusů ŠM 11
 • 1967 - Ukončení provozu trolejbusů do Ohrazenic, zdražení jízdného z 60 hal. na 1 Kčs, zrušení přestupného tarifu
 • 1968 - Krátké prodloužení trolejového vedení v Pardubičkách, autobusové spoje až k Tesle Zámečku, zavedení S-provozu na poslední lince číslo 4, průvodčí již jen ve vlečných vozech, obnoven přestupní tarif, započala výměna a rozšíření sítě napájecích kabelů z měnírny MR3 Jan
 • 1969 - Autobusy jezdí až do Černé za Bory, nepodařilo se realizovat stavbu trolejbusové tratě k Tesle Zámečku 
 • 1970 - Zavedení autobusových linek do Polabin Kréty, zahájení další etapy rekonstrukcí vozovek v centru
 • 1971 - Poprvé zaveden sezónní rekreační provoz trolejbusové linky č. 7 do Bohdanče
 • 1972 - Autobusy zajíždějí i k NPK v Rybitví, k TMS a do Drozdic, trolejbusy dočasně opustily trať do Pardubiček, končí provoz měnírny Stadion
 • 1973 - Návrat trolejbusů do Pardubiček, autobusy opustily třídu Míru a jezdí po nábř. ČSLA (Sukově třídě)
 • 1974 - Zavedení MHD přes Bělehradskou ulici do Trnové
 • 1975 - Zprovoznění nových hal a odstavných ploch ve vozovně
 • 1976 - Napojení Mnětic na síť MHD, zavedení nočního provozu
 • 1977 - Nová autobusová linka do Starých Čívic, zavedeno mechanické odbavování cestujících, cena jízdného 1,– Kčs bez přestupů, konec provozu autobusů Š 706 RTO a vlečných vozů na linkách MHD - definitivní konec práce průvodčích ve vozech
 • 1978 - Zahájení provozu autobusů do sídliště Dubina, první předprodejní automaty jízdenek, zakoupení prvního počítače, vznik výpočetního střediska
 • 1979 - První trolejbusy Škoda 9Tr s tyristorovou pulsní regulací
 • 1980 - První kloubové autobusy Ikarus
 • 1981 - Řada uzávěrek a objížděk pro výstavbu horkovodů
 • 1982 - Dočasně uzavřen podjezd na tř. 7. (dnes 17.) listopadu
 • 1983 - První trolejbusy Škoda 14Tr
 • 1984 - Dočasné zkrácení trolejbusové linky v Bohdanči, nová měnírna MR7 ve vozovně na Dukle
 • 1985 - Opětovné prodloužení tratě v Bohdanči, zahájení procesu postupné výměny trakčního vedení pomocí systému K & M
 • 1986  - Objížďka trolejbusů po nové trati přes Polabiny konečnou, dočasné zkrácení na Dukle
 • 1987 - Dočasně uzavřen most přes Labe u ZS, objížďka přes Polabiny III a IV včetně trolejbusových linek po nové trati od nádraží do Polabin
 • 1988 - Ukončení objížďky Polabinami, opětovné prodloužení trolejbusové linky do sídliště Dukla
 • 1989 - DPmP je státním podnikem
 • 1990 - Nová měnírna Polabiny, zavedení trvalého provozu trolejbusů do Polabin konečné
 • 1991 - Konec éry autobusů ŠM 11, dokončení rekonstrukce teplofikace v podniku, první trolejbusy a autobusy s celovozovými reklamami, zvýšení jízdného na 2,– Kčs
 • 1992 - Zavedení trvalého provozu trolejbusů do Polabin III a IV, zprovoznění nové trati na točnu Sluneční, dočasná uzávěra nadjezdu u nemocnice, na síť MHD napojeny obce Srnojedy, Lány na Důlku a Opočínek, zavedení autobusové dopravy i do sídliště Cihelna, odprodej všech kloubových autobusů Ikarus do Prahy, zakoupení 2 zájezdových autobusů MAN
 • 1993 - Zvýšení jízdného na 4 Kč, prodloužení autobusových linek do Nemošic, na Fáblovku a do Doubravic, namontována první rychloprůjezdná trolejbusová výhybka
 • 1994 - Zavedení dopravy do Brozan, Rábů a ke Kunětické hoře, opět dočasně uzavřen podjezd na tř. 17. listopadu
 • 1995 - Zrušení dopravy do Brozan, Rábů a ke Kunětické hoře, probíhá proces transformace na akciovou společnost v majetku města, poslední rok pravidelného provozu trolejbusů Š 9Tr
 • 1996 - DPmP se stává akciovou společností, změny ve vedení trolejbusových linek: od dubna prodloužena dvojka do Polabin, čtyřka do září dočasně zrušena a od října ve špičce prodloužena až na UMU, autobusová šestka se vrátila do Polabin, zavedení autobusové dopravy do Ostřešan, radnice rozhodla o postupném rušení trolejbusové dopravy, zvýšení jízdného na 5,– Kč
 • 1997 - Rada města rozhodla nerušit trolejbusovou dopravu, autobusová šestnáctka opět jezdí ke Kunětické hoře a posléze některé spoje až do Němčic, zavedena doprava do Hrádku, Pohránova a Srchu, zvýšení jízdného na 6,– Kč, zahájení prodeje jízdenek u řidičů, večer nástup předními dveřmi
 • 1998 - Linky č. 6 a 13 si navzájem vyměnily své konečné, šestka jezdí až do Ohrazenic resp. i do Doubravic, linka 10 zajíždí i na východní konec Nemošic, nová linka č. 18 večer obsluhuje Dražkovice, v srpnu bylo do parku vozidel zařazeno prvních 8 nízkopodlažních autobusů Karosa-Renault, zřízení autoškoly, kruhový objezd u Globusu, dokončena renovace historického trolejbusu Škoda 9TrHT28
 • 1999 - Nová trolejbusová linka 33, prodloužení MHD do Dřítče, vybudován dispečink dálkového ovládání měníren a postupně připojovány jednotlivé stanice
 • 2000 - Doprava k penzionu na Dubině, linka 18 začala jezdit celý den a také o víkendech, zrušena linka 33, nová trolejbusová trať po Sukově tř. pro linku 11, trasa linky 7 v centru napřímena, nový nadjezd ve Svítkově, kruhový objezd u Kauflandu, zvýšení jízdného na 7,– Kč. Zprovozněna nová měnírna v ulici Na Drážce.
 • 2001 - Rozšíření MHD do Starého Máteřova, do Černé u Bohdanče a do sídliště Závodu Míru, výpomocné spoje označovány číselnou řadou od 901 výš, všechny měnírny ovládány dálkově, zakoupeny první tři nízkopodlažní trolejbusy Škoda 21Tr
 • 2002 - Na přání obcí zrušena MHD přes Brozany a Ráby, nová linka 23 do průmyslové zóny u Starých Čívic, nová trolejbusová trať do Dubiny, na linku 13 nasazeny trolejbusy a linka 5 ve špičce prodloužena do Dubiny, linka 28 přesměrována k TMS, do Černé za Bory a částečně až do Hostovic, nová trolejbusová trať v ulici Kpt. Nálepky (tzv. Dukelská spojka), zvýšení jízdného na 8,– Kč
 • 2003 - Linka 7 přesměrována na Dukelskou spojku a provoz rozšířen i na víkendy, trasa linky 13 přeložena na tř. Míru, zahájení provozu historické trolejbusové linky 51 v letní sezóně, dokončena renovace historického autobusu Škoda 706 RTO.
 • 2004 - Na síť MHD napojeny Sezemice a Tuněchody, nová linka 22 do Nemošic přes Pardubičky, na autobusových linkách zavedeny první tzv. garantované nízkopodlažní spoje, zahájení procesu snižování dotací do MHD (zatím bez dopadu na provoz)
 • 2005 - Cena jízdného 10 Kč, další omezení dotací a ztráta z roku 2004 vyvolaly celoplošnou redukci provozu MHD od 1. 4., trolejbusy přestaly používat točnu v Semtíně u hlavní brány, zrušen záměr na výstavbu trolejbusové tratě do Černé za Bory, v prosinci byla v Srchu zřízena nová točna pro linku číslo 17, převzetí prvního trolejbusu Škoda 14Tr modernizovaného v Plzeňských městských dopravních podnicích
 • 2006 - Wonkův most byl několik měsíců bez trolejbusové a částečně i bez autobusové dopravy. Od dubna nová polookružní trolejbusová linka 27 Pardubičky - střed města - Dukla. Objížďky při rekonstrukci Dašické ulice.
  V červnu představeny první tři nové nízkopodlažní trolejbusy Škoda 24Tr (jejich nákup částečně hrazen ze SROP) ze šestikusové série dodané ve dvou etapách v letech 2006 - 2007.
  V sezóně poprvé zavedena historická autobusová linka číslo 52 z Dubiny, točny na Kunětickou horu přes střed města, hl. nádraží a Ohrazenice.
  Trolejbusová linka č. 4 zkrácena na tř. Míru, linka č. 10 prodloužena k Univerzitě, linka 28 obsluhuje i Staročernsko, linky nočního provozu A a B označeny čísly 98 a 99.
  Zavedení nového elektronického odbavovacího systému a změny v tarifu (zřízena zastávková pásma, jednotlivé nezlevněné denní jízdné od 6 do 14 Kč), nástup čipových Pardubických karet.
  Zavedeny první garantované nízkopodlažní spoje i na trolejbusových linkách.     
 • 2007 - Změny linkového vedení: linka 8 prodloužena částečně do Dubiny, sever (po nové komunikaci okolo penzionu) a ve Svítkově opět zaveden okružní provoz (spoje vedené opačným směrem nesou číslo 88), linka č. 9 přestala obsluhovat Dubinu, penzion, spoje linky 16 vedené ke Kunětické hoře se navrátily do trasy přes Brozany a Ráby.
  MHD opět zavedena do Dřítče.
  V květnu byla na 14 dní zkušebně uzavřena třída Míru pro MHD.
  Na jaře dokončena dodávka 10 kusů středně podlažních autobusů Karosa B951E (prvních 6 zařazeno již v roce 2006). Získány další tři trolejbusy Škoda 24Tr (2. etapa).
  U hl. nádraží zřízena světelná informační tabule s odjezdy spojů MHD.
  Do Plzně na rekonstrukci odeslán v pořadí již pátý trolejbus Škoda 14Tr.
 • 2008 - Rekonstrukce kanalizace v Lázních Bohdanči - po dobu uzávěry se trolejbusy otáčejí na náměstí okolo fontány. Stavba nové lávky pro pěší na Palackého třídě (nasazování autobusů, objížďky ulicí K Polabinám). Dočasné objížďky při rekonstrukcích kanalizace v ulicích Demokratické mládeže a Svobody. Objížďka během asfaltování silnice Hůrka - Sezemice.
  Nové trasování nočních linek č. 98 a 99: už nejezdí proti sobě po přibližně stejném okruhu, ale každá z nich má svou samostatnou trasu.
  Zřízena nová trolejbusová linka č. 21 Slovany - Sluneční a ukončeno obsluhování BČOV výpomocnými autobusovými spoji.
  MHD zavedena do Zminného a Veské. Byla zrušena obsluha Free Zone ve Starých Čívicích. Ulice Staňkova prohlášena za nezpůsobilou pro provoz MHD, linky jezdí ulicí Gorkého.
  Zakoupeny první čtyři velkokapacitní nízkopodlažní trolejbusy Škoda 28Tr.
 • 2009 - Uzavřen most v ulici Průmyslové - objížďky autobusových linek, zřízena linka č. 32 Pardubičky - Průmyslová (nový most zprovozněn až v roce 2010).
  Zrušena většina výpomocných spojů označovaných číselnou řadou 9xx. Zrušena linka č. 19 (sloučena s linkou 9). Zavedena nová linka č. 26 obsluhovaná vozy linky č. 8. Část spojů linky č. 6 byla zkrácena na točnu Sluneční. Linka č. 24 byla prodloužena do Čepí. Zrušena trolejbusová linka č. 33 - sloučena s linkou č. 3.
  Zprovozněna plnička plynu a zakoupeno prvních 7 autobusů na CNG.
 • 2010 - Objížďky a výluky během rekonstrukce podjezdu na tř. 17. listopadu. Zavedena MHD do Dašic. Od srpna možnost on-line dobíjení Pardubických karet přes internet.
 • 2011 - Rekonstrukce DO měníren s využitím optické kabelové sítě.
  Převzetí provozu lodi Arnošt. Plavidlu skončila způsobilost a v prosinci byla zahájena jeho rekonstrukce. Přesun předprodeje z Karloviny do Pernerovy ulice (24. 10.).
  Zahájen provoz MHD do Živanic, Úhřetic a Přelouče.
 • 2012 - Zrušen provoz MHD do Úhřetické Lhoty a Dašic. Desítka prodloužena do Ohrazenic. Zahájena první plavební sezóna lodi Arnošt v režii DPmP a.s.
 • 2013 - Zastaven provoz MHD do Přelouče. Prodloužení MHD do Neradu. Řada objížděk při pokládání tzv. tichých asfaltů na Poděbradské a Hradecké ulici. Od 1. 2. zavedeny tzv. SMS - jízdenky. Sledování vozidel na trati prostřednictvím GPS.
 • 2014 - Opět zavedena trolejbusová linka č. 33. Zahájena rekonstrukce třídy Míru na pěší zónu. MHD je odkloněna přes Sukovu třídu. Zprovozněna informační světelná tabule na Masarykově nám. Všechny vozy MHD vybaveny akustickou signalizací pro slabozraké. Krátkodobý zkušební provoz linky č. 20 hl. nádraží - Rokycanova. Dokončena renovace historického vlečného vozu Jelcz P01 E. Příprava na vybudování nové trolejbusové tratě Sluneční - Trnová - Ohrazenice.
 • 2015 - Plánován nákup trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem. Částečný návrat trolejbusů na třídu Míru.

Sdílej na: Facebook icon Facebook

Novinky a aktuality

13.-14.4.2019 - přeložení zastávky Lázně Bohdaneč, náměstí

08. 04. 2019

Vážení cestující, z důvodu uzavírky kruhového objezdu v Lázních Bohdaneč, bude ve dnech  13.4. a 14.4. 2019 zastávka Lázně Bohdaneč, náměstí v obou směrech přeložena k sokolovně do ul. Za Sokolovnou. Provoz na lince číslo 3 bude po oba dva dny zajišťován autobusy.

Zobrazit celou novinku

13.4.2019 - omezení z důvodu konání Pardubického vinařského půlmaratonu

04. 04. 2019

Dne 13.4.2019 se bude konat v centru města Pardubický vinařský půlmaraton. V době konání sportovní akce bude pro MHD uzavřena tř. Míru, Sukova tř., nám. Republiky, Smetanovo nám., Jahnova, Bubeníkova, Husova, Sakařova, Kunětická a Studentská ulice i část ulice Dašické a Štrossovy. Uzavřeny budou i dva jízdní pruhy Masarykova nám. a Hradecké ulice od křižovatky s tř. Míru ke křižovatce s Poděbradskou ul.

Po dobu konání závodů nebudou obsluhovány zastávky: Sukova, Nám. Republiky, Karla IV., Třída Míru, Sakařova, Holubova, Bezdíkčkova, Zlatá štika, Na Haldě, Na Bukovině, Krajský úřad, Univerzita, Cihelna,točna, U Kostelíčka, zast. Masarykovo nám. ve směru do Polabin i na Sukovu třídu, zast. Zimní stadion, Stavařov ve směru do Polabin. 

Pro zastávku Na Okrouhlíku ve směru do Pardubiček bude v ul. Na Kamenci zřízena náhradní zastávka. Pro zastávku Štrossova ve směru do centra bude v ul. Na Kamenci zřízena náhradní zastávka. Pro zastávku Hradecká ve směru ke Globusu bude zřízena náhradní zastávka u parkoviště před SOU v Poděbradské ul. Za zastávku Staré Hradiště, hostinec bude zřízena náhradní proti zastávce Staré Hradiště,OÚ.

Odklonové trasy linek MHD v době od 7:00 do 17:00 hod.:

Linka č. 1 – bude obousměrně vedena po trase 17. listopadu – Palackého (náhrada za Masarykovo nám.) a po rychlodráze, kde obslouží zast. Hlaváčova a K nemocnici, na zastávku Slovany,Dašická a dále po své trase. 

Linka č. 2 – obousměrně obslouží zast. Štrossova (ve směru do Polabin bude náhradní zast. v ul. Ke Kamenci) a zast. Na Okrouhlíku (ve směru na Zámeček bude náhradní v ul. Ke Kamenci), po rychlodráze, kde obslouží zast. K nemocnici a Hlaváčova, ve směru do Polabin obslouží zast. Masarykovo nám. a dále po své trase. Ve směru na Zámeček obslouží zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám.

Linka č. 5 – bude obousměrně vedena po trase na zast. 17. listopadu – Palackého (náhrada za Masarykovo nám.) a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova, K nemocnici a Na Drážce a dále po své trase. 

Linka č. 6 – z Dukly nám. bude vedena po své trase na zast. Výzkumný ústav, přejede na rychlodráhu, kde obslouží zast. Hlaváčova, ve svém směru obslouží zastávku Masarykovo nám. a dále po své trase. Ve směru na Duklu obslouží zastávku K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám.

Linka č. 8 a 88 – z Dubiny pojede po své trase na zast. K nemocnici - na rychlodráze obslouží zast. Hlaváčova. Ve svém směru obslouží zast. Masarykovo nám. Ve směru na Dubinu obslouží zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám. a dále po své trase. 

Linka č. 9 – z Hůrek bude vedena po své trase na zast. Husova. Na objízdné trase obslouží zast. Židov, točna, Na Drážce, K nemocnici, Hlaváčova a ve svém směru i zastávku Masarykovo nám. Ve směru na Hůrka obslouží zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám. a dále po shodné objízdné trase. 

Linka č. 11 – z Dubiny,sever bude vedena na zast. Na Drážce a dále po obousměrné objížďce po rychlodráze, kde obslouží zast. K nemocnici a Hlaváčova. Dále pojede po Palackého tř. do zast. K Polabinám. a dále k zimnímu stadionu.

Linka č. 13 – bude vedena z Ohrazenic na náhradní zastávku K Polabinám (za Masarykovo nám.) a dále po rychlodráze, kde obslouží zastávky Hlaváčova a K nemocnici. Ze zastávky Na Drážce pojede po své trase. V opačném směru obslouží zast. Masarykovo nám. a dále ve své trase.

Linka č. 28 – obousměrně obslouží zast. Štrossova (ve směru na Závodu Míru bude náhradní zast. v ul. Ke Kamenci) a zast. Na Okrouhlíku (ve směru do Hostovic bude náhradní v ul. Ke Kamenci), po rychlodráze, kde obslouží zast. K nemocnici a Hlaváčova, do zastávky K Polabinám a dále na Závodu Míru.

Odklonové trasy linek MHD v době od 9:00 do 16:00 hod.:

Linka č. 3 a 33 bude ve směru na Lázně Bohdaneč (Globus) vedena odklonem ze zastávky Palackého, do zast. K Polabinám a náhradní zast. Hradecká v Poděbradské ul. Spoje neobslouží zastávky Zimní stadion a Stavařov.

Linky č. 7, 11, 14, 17 – ve směru do Polabin obslouží zast. K Polabinám a vynechají zastávky Zimní stadion a Stavařov.

Linka č. 10 – ve směru na Cihelnu obslouží zast. K Polabinám jako náhradu za Masarykovo nám., vynechá zast. Zimní stadion a Stavařov a dále bude vedena na náhradní výstupní zastávku Hradecká. Ve směru k nádraží obslouží zastávku Hradecká jako náhradní zastávku za zastávky Cihelna,točna a Univerzita.

Linka č. 16 – ve směru do Němčic (Dřítče) obslouží zastávku K Polabinám (náhrada za Masarykovo nám.), vynechá zastávky Zimní stadion a Stavařov, obslouží náhradní zast. Hradecká v Poděbradské ul. za zast. Univerzita a Cihelna,točna. Dále pokračuje přes Ohrazenice do náhradní zast. Staré Hradiště, hostinec. Spoje ve směru k Hl. nádraží obslouží zastávku Staré Hradiště,OÚ a dále pak zast. Hradecká jako náhradní za zastávky Cihelna,točna a Univerzita. 

Zobrazit celou novinkuNabídka obecných stránek webu


Kontextová navigace

Úvodní strana O nás Historie DPMP

Nahoru


Informace o autorech stránek, standardech a použitých technologiích

© 2009 – 2018 Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2