Hlavní nádraží, Terminál MHD

Dočasné omezení po dobu výluky mostě do Polabin:

Aktuálně kvůli výluce na mostě do Polabin (více zde) platí toto schéma.

Schéma znázorňující bezvýlukový stav:


Společnosti provozující zájezdovou nebo obdobnou smluvní přepravu, které chtějí využít terminál A (MHD) nebo terminál B (linková doprava), musí požádat odbor dopravy o souhlas s udělením výjimky z místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Příslušný formulář najdete na stránkách města Formuláře | Pardubice.eu.

Vyplněnou žádost odešlete na: Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, Pavel Bureš, tel.: 466 859 363, mobil: 605 204 700, e-mail: pavel.bures@mmp.cz

Zároveň je třeba si vyžádat souhlas s vjezdem v požadovaném čase a dohodnout způsob úhrady poplatku za využití terminálů u provozovatele: Dopravní podnik města Pardubic a.s., Miloslava Modráčková, tel.: 466 899 281, mobil: 731 613 771, e-mail: miloslavam@dpmp.cz

Icons made by Freepik from www.flaticon.com