Hlavní nádraží, Terminál MHD

Dočasné omezení po dobu výluky mostě do Polabin:

Aktuálně kvůli výluce na mostě do Polabin (více zde) platí toto schéma.

Schéma znázorňující bezvýlukový stav:


Společnosti provozující zájezdovou nebo obdobnou smluvní přepravu, které chtějí využít terminál A (MHD) nebo terminál B (linková doprava), musí požádat Dopravní podnik města Pardubic o souhlas s udělením výjimky z místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Příslušný formulář si stáhněte zde.

Vyplněnou žádost odešlete na: Dopravní podnik města Pardubic a.s., Miloslava Modráčková, tel.: 466 899 201, mobil: 731 613 771, e-mail: miloslavam@dpmp.cz. Na stejném kontaktním místě je nezbytné dohodnout i požadovaný čas vjezdu způsob úhrady poplatku za využití terminálů.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com