Prodej u řidiče

Hotovostní placení jízdného nebo přepravného u řidiče je pouze doplňkový způsob úhrady jízdného pro případ, že cestující nemá jízdní doklad před nástupem do vozidla. Tento způsob platby jízdného je možný ve všech vozidlech dopravce a je možný pouze v zastávkách.

Cestující platící jízdné u řidiče je povinen nastoupit do vozidla předními dveřmi. Pokud nejsou přední dveře v zastávce otevřené, řidič je cestujícímu otevře k žádosti cestujícího. Cestující je povinen zaplatit jízdné bezodkladně po nástupu a přispět k rychlému odbavení předložením vhodných platidel, pokud možno přesnou částkou.

Řidič přijímá mince a bankovky v nominální výši od 1,- Kč do 100,- Kč.

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com