Prodej vozidel

Vozidla, která nebudeme nadále využívat, nabízíme k prodeji zde.

Autobus Iveco City Bus 175

Výrobní číslo (VIN):

VNEPS09D100000909

Zdvihový objem motoru:

7 790 ccm

Palivo:

NM

Rok výroby:

2004

Kilometrický proběh:

840 574 km (k 30. 4. 2022)

STK:

20.5.2022

Odhadní cena

dle posudku znalce:

25 200,- Kč bez DPH

Zájemce o vozidlo může podat závaznou nabídku v uzavřené obálce označené nápisem: „Neotvírat – cenová nabídka A 175“. Do levého horního rohu obálky uveďte jméno a příjmení. Do vlastní nabídky uveďte: jméno, příjmení, nabídkovou cenu, datum a podpis.

Nabídku doručte do 30. 6. 2022 do kanceláře provozně technického náměstka osobně nebo poštou k rukám provozně technického náměstka na adresu:
Dopravní podnik města Pardubic a. s.
Teplého 2141
532 20 Pardubice

Případné bližší informace podá Štěpán Zapadlo, technik údržby vozidel, mob.: 702 439 817.

DPMP a.s. si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek.

Autobus Renault City Bus 163

Výrobní číslo (VIN):

VF6PS09B400013025

Zdvihový objem motoru:

9 834 ccm

Palivo:

NM

Rok výroby:

2000

Kilometrický proběh:

904 856 km (k 30. 4. 2022)

STK:

27. 5. 2022

Odhadní cena

dle posudku znalce:

34 300,- Kč bez DPH

 

Zájemce o vozidlo může podat závaznou nabídku v uzavřené obálce označené nápisem: „Neotvírat – cenová nabídka A 163“. Do levého horního rohu obálky uveďte jméno a příjmení. Do vlastní nabídky uveďte: jméno, příjmení, nabídkovou cenu, datum a podpis.

Nabídku doručte do 30. 6. 2022 do kanceláře provozně technického náměstka osobně nebo poštou k rukám provozně technického náměstka na adresu:
Dopravní podnik města Pardubic a. s.
Teplého 2141
532 20 Pardubice

Případné bližší informace podá Štěpán Zapadlo, technik údržby vozidel, mob.: 702 439 817.

DPMP a.s. si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek.

Pro více informací kontaktujte:

Drápalík Petr, Ing.

Telefon: 466 899 115, 778 421 998

E-mail: petrd@dpmp.cz

Icons made by Freepik from www.flaticon.com