Často kladené dotazy

Než nás kontaktujete s žádostí o informaci, zkuste se prosím nejprve podívat, zda odpověď nenaleznete na této stránce. Vybrali jsme ty nejčastější dotazy a odpovědi na ně shrnuli právě zde. Máte je tak ihned k dispozici a nemusíte čekat, než se k vám dostane odpověď našeho odpovědného pracovníka.

V případě, že jste o novou Pardubickou kartu požádali na přepážce formou papírové žádosti, datum výdeje Pardubické karty je uvedeno na kopii žádosti, kterou jste při jejím podání obdrželi. K vydání karty se dostavte na Vámi zvolenou pobočku s touto kopií, která je opatřena čárovým kódem (číslem žádosti).

Pokud jste žádost o novou Pardubickou kartu podali prostřednictvím e-shopu, sledujte stav Vaší Pardubické karty v záložce Čipové karty. Jakmile bude Vaše nová Pardubická karta připravena k výdeji na Vámi zvolené pobočce, stav Čipové karty se změní na „Čeká na vydání“. Zároveň Vám bude odeslán informační email. K vydání si připravte číslo žádosti, které najdete v e-shopu v záložce Žádosti o čipové karty nebo v emailu potvrzujícím úhradu objednávky.

Distribuce nových Pardubických karet, které si cestující přáli poslat poštou, bude zahájena na konci března.

Pokud při své cestě v pracovní den přestoupíte a v následujícím spoji označíte kartou nástup do 45 minut od prvního nástupu do vozidla, máte nárok na 50% slevu z jízdného. O víkendech a státem uznaných svátcích máte, při přestupu do následujícího spoje do 45 minut od prvního označení nástupu, nárok na 100% slevu z jízdného. Podmínky pro přestup platí ve všech linkách MHD mimo nočních linek. V období od 8. února do 31. března, je poskytnutí slevy na další jízdu při přestupu možné pouze v případě, že cestující použije k zaplacení jízdného za první i další jízdu stejný platební prostředek.

Ne, odbavení na elektronickou peněženku na nové Pardubické kartě lze pouze při dostatečném minimálním zůstatku. Pokud nebude mít cestující na elektronické peněžence částku ve výši maximálního jízdného v okamžiku nástupu, terminál neumožní odbavení.

Ano, v takovém případě může ze své karty hradit příslušné jízdné i za další dva spolucestující, kteří kartu nemají. V takovémto případě však nesmí uživatel karty, který jízdné za spolucestující uhradil, ukončit přepravu dříve než spolucestující.

Maximální částka pro zůstatek na kartě ve formě elektronické hotovosti je 3 500 Kč.

K vydání personalizované karty budete potřebovat:

  • vyplněnou „Žádost o vydání Pardubické karty“
  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti ke kontrole osobních údajů
  • rodný list dítěte, pokud mu kartu pořizuje rodič nebo zákonný zástupce
  • průkazovou barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, na zadní straně čitelně podepsanou (fotografie bude žadateli vrácena při vydání karty)

Informace týkající se podání žádosti o personalizovanou kartu na pobočce naleznete zde.

Online žádost o personalizovanou Pardubickou kartu lze podat prostřednictvím e-shopu.

 

Nepersonalizovanou kartu lze zakoupit bez těchto formulářů v našich prodejních centrech.

Informace týkající se zakoupení nepersonalizované Pardubické karty naleznete zde.

Pro organizace, jako jsou např. školy, hotely nebo jiné instituce využívající MHD v Pardubicích, je určena forma nepersonifikované – přenosné karty, na kterou se uvede název příslušné instituce, popřípadě její logo, a bude možné takovou kartu využívat pro potřeby jednotlivého jízdného a přenosného časového jízdného, pouze však vždy pro jednu osobu – cestujícího ve vozidle za splnění tarifních podmínek.

Pardubickou kartu lze v MHD Hradec Králové použít k odbavení z elektronické peněženky do 31.3.2021. Poté bude vzájemná akceptace elektronických peněženek karet obou dopravních podniků ukončena.

Podání žádosti není nijak omezeno, s výjimkou pravidla, že za nezletilé děti musí žádost podat a kartu vyzvednout rodič nebo jiný zákonný zástupce. Požádat o Pardubickou kartu může každá fyzická nebo právnická osoba. Pro každý typ karty jsou stanoveny podmínky pro pořízení a používání.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com