Podání žádosti o vyjádření

Žádosti o naše vyjádření k zákresům podzemních a nadzemních sítí, k územním a stavebním řízením,

k dočasnému přemístění zastávek MHD, k dopravním opatřením apod. můžete podávat:

 

   a) Poštou na adresu sídla společnosti

   b) Prostřednictvím datové schránky: wk3drnu

   c) Elektronickou poštou na adresu vyjadreni@dpmp.cz

   d) Osobně na podatelnu v sídle společnosti

 

Osobní doručení je možné pouze v pracovní dny v době od 8:00 do 14:30 hod.

K žádosti nepřikládejte podklady na CD nosičích.

 
Icons made by Freepik from www.flaticon.com