Doprava pro handicapované

Naším cílem je trvalé zvyšování komfortu přepravy i tělesně postižených spoluobčanů. Proto náš vozový park rozšiřujeme výhradně nízkopodlažními vozidly, která společně s úpravami zastávek MHD usnadňují nástup a výstup tělesně postižených cestujících. Označení garantovaných nízkopodlažních spojů naleznete přímo v jízdních řádech jednotlivých linek.

Automobil pro handicapované

Kromě zvyšování komfortu přepravy v rámci pravidelných linek MHD nabízíme zdravotně postiženým občanům i přepravu naším upraveným automobilem.

Tato doprava je určena pro:
  • držitele průkazu ZTP/P, přednost mají osoby odkázané na používání ortopedického vozíku,
  • občany, kteří se stanou krátkodobě imobilními např. v důsledku úrazu nebo nemoci.
Pravidelná provozní doba vozidla:

období leden - červen a září - prosinec: 06:00 - 18:00 hod.
období prázdnin: 07:30 - 15:30 hod.

Prázdninami se rozumí období 01.07.-31.08.2023. Ve dnech 24.12.2023 - 02.01.2024 není pravidelná služba provozována.

Objednání přepravy:

Přepravu v rámci pravidelné provozní doby vozidla objednávejte na dispečinku, který zajišťuje infolinka Dopravního podniku, tel. 466 899 899, od pondělí do pátku (mimo státní svátky) mezi 06:30 a 18:00 hod. V prázdninovém období je dispečink v provozu od 07:00 do 15:00.

Přepravy mimo pravidelnou provozní dobu vozidla a mimo zóny (I.+II.) MHD objednávejte přímo na středisku hromadné dopravy DPMP a.s., a to alespoň 3 dny před zamýšlenou přepravou.

Ceník jízdného

1 doprovod pro občana s průkazem ZTP/P zdarma

V pracovních dnech v rámci pravidelné provozní doby vozidla:

  • v rámci I. zóny MHD v Pardubicích 25 Kč/osoba (jízdenky prodává řidič)
  • v rámci II. zóny MHD v Pardubicích 75 Kč/osoba (jízdenky prodává řidič)

V ostatní časy anebo s dojezdem mimo I.+II. zónu MHD v Pardubicích:

  • 22 Kč/km + 130 Kč za každou započtenou půlhodinu čekání řidiče
  • k celkové ceně bude připočtena DPH dle platné výše (přeprava hrazena fakturou)
  • jízdné stanovené podle kilometrické sazby se počítá z místa přistavení (areál DP), při jednosměrné jízdě se započítává i jízda zpět.
  • minimální hodnota objednávky 500 Kč

Kontakt 

Infolinka Dopravního podniku města Pardubic

tel.: 466 899 899

Středisko hromadné dopravy DPMP a.s. Teplého 2141, Pardubice

Luděk Žák

ludekz@dpmp.cz

Tel.: 466 899 226/739 344 466

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com