Prodej nafty

Ve svém areálu nabízíme prodej motorové nafty pro právnické i fyzické osoby na základě uzavřené kupní smlouvy. Prodej probíhá prostřednictvím odběrných karet, po skončení každého měsíce obdržíte podrobný seznam s vyúčtováním všech provedených nákupů a daňový doklad (fakturu) se splatností 14 dnů. Platbu pak provedete příkazem k úhradě. Aktuální ceny naleznete na hlavní stránce našeho webu.

Společně s naftou můžete také zakoupit redukční čnidlo AdBlue. AdBlue je spolehlivá technologie, jejíž použití

  • snižuje spotřebu nafty,
  • snižuje obsah škodlivin,
  • snižuje náklady na údržbu,
  • prodlužuje servisní dobu vozidla.

Jedná se o spolehlivou technologii tzv. selektivní katalytické reakce vyvinutou pro splnění evropských emisních norem EURO 4 a EURO5. Tato je čirá bezbarvá kapalina složená z 32,5% vodného roztoku močoviny, která se tankuje do přídavné nádrže a v kombinaci s katalyzátorem snižuje hodnoty oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhlovodíku a pevných částic ve výfukových plynech.

 

Aktuální cena nafty
39,90 Kč/litr
Aktuální cena AdBlue
23,90 Kč/litr

NON-STOP denně 0:00–24:00 hodin

 

Pro více informací kontaktujte:

Čerpací stanice

Telefon: 466 899 266

Icons made by Freepik from www.flaticon.com