Výběrová řízení

Dodávka užitkového automobilu pro středisko DO

Datum zveřejnění: 07.06.2024

Předmětem plnění je dodávka užitkového automobilu v provedení furgon pro středisko denního ošetření vozidel DPMP a.s.

Kompletní zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: Dodávka užitkového automobilu v provedení furgon.

Dodávka automobilu pro středisko AŠ

Datum zveřejnění: 09.05.2024

Předmětem plnění je dodávka osobního automobilu pro středisko autoškoly DPMP a.s.

Kompletní zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: Dodávka automobilu pro středisko AŠ

Postoupení pohledávek za černými pasažéry vzniklých v roce 2023

Datum zveřejnění: 11.04.2024

1712827380_cs_vyzva_pohledavky-za-rok-2023.pdf
1712827380_cs_priloha_kryci-list.docx

Dodávka dvou automobilů_NOVÁ ZAKÁZKA

Datum zveřejnění: 04.04.2024

Předmětem plnění je dodávka dvou osobních automobilů.

Kompletní zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: Dodávka dvou automobilů

Rekonstrukce oplocení na západní hranici areálu DPMP a.s. - NOVÁ ZAKÁZKA

Datum zveřejnění: 21.03.2024

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího oplocení na západní hranici areálu zadavatele na adrese jeho sídla o délce 185 m, včetně nové brány o šířce cca 6 m.

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: Rekonstrukce oplocení na západní hranici areálu DPMP a.s.

Dodávka tří automobilů_ZAKÁZKA BYLA ZRUŠENA

Datum zveřejnění: 07.03.2024

Předmětem plnění je dodávka dvou osobních automobilů se spalovacím motorem a jednoho užitkového automobilu s elektrickým pohonem pro DPMP a.s. Kompletní zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: Oznámení výběrového řízení

Servis plnicí stanice CNG v areálu DPMP a.s.

Datum zveřejnění: 07.03.2024

Předmětem plnění je provádění oprav, pravidelných prohlídek a údržby plnicí stanice CNG, zejména dvou kompresorů na stláčení zemního plynu, v areálu DPMP a.s., až na specifikované výjimky včetně dodávky náhradních dílů potřebných k prováděným pracím. Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky

Posílení napájení trolejbusové trati v Pardubičkách – projekt napájecího kabelového vedení z MR 4 Drážka

Datum zveřejnění: 05.02.2024

Předmětem plnění je projekt napájecího kabelového vedení z měnírny MR 4 Drážka na ulici Průmyslovou se zřízením napájecího bodu na stávající trolejbusové trati poblíž nadjezdu přes železniční vlečku.

Oznámení výběrového řízení_zadávací dokumentace
Příloha č. 1_Technická specifikace
Příloha č. 2_Vzor smlouvy o dílo
Příloha č. 3_Vzor krycího listu
Příloha č. 4_Výkres koordinace

Projektová dokumentace pro prodloužení trolejbusové trati ke Zdravotnické škole

Datum zveřejnění: 05.02.2024

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Prodloužení trolejbusové trati ke Zdravotnické škole“ a provedení inženýrské činnosti potřebné pro zdárné dokončení správních řízení prováděných v rámci jednotlivých etap projektování.

Oznámení výběrového řízení_zadávací podmínky
Příloha č. 1_Technická specifikace
Příloha č. 2_Vzor smlouvy
Příloha č. 3_Krycí list nabídky

Rekonstrukce a částečná modernizace měnírny MR2 „Semtín“

Datum zveřejnění: 02.02.2024

Předmětem zakázky je rekonstrukce a částečná modernizace měnírny MR2 „Semtín“.

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele VZ0182105: Rekonstrukce a částečná modernizace měnírny MR2 „Semtín“

Icons made by Freepik from www.flaticon.com