Tarif jízdného MHD

Bezplatná

přeprava

Dítě

6 - 14 let

Student

15 - 26 let

Dospělý

19 - 64 let

Důchodce

do 64 let (včetně)

Důchodce

65 - 69 let

Přeprava

zavazadel a psů

 

 

  Nová Pardubická karta neumožňuje záporný zůstatek.

Je tedy nutné mít před odbavením dostatečný kredit ve výši maximální ceny jednotlivého jízdného  (i s případnou cenou za II. zónu - na terminálu se zobrazuje doplatek pro časový kupón).

 

Jednotlivé jízdenky

  Platba z elektronické peněženky nebo bezkontaktní platební kartou Papírové jízdenky z předprodeje  Hotovostní platba u řidiče 
Základní jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I 15 Kč 19 Kč 30 Kč
Základní jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I + II 19 Kč 22 Kč 30 Kč
Základní jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I 8 Kč 19 Kč 30 Kč
Základní jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I + II 10 Kč 22 Kč 30 Kč
Zlevněné jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I 10 Kč 12 Kč 25 Kč
Zlevněné jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I + II 13 Kč 15 Kč 25 Kč
Zlevněné jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I 6 Kč 12 Kč 25 Kč
Zlevněné jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I + II 8 Kč 15 Kč 25 Kč
Jízdné pro noční linky 25 Kč - 30 Kč
Příplatek k časové jízdence za jízdu z/do II. zóny 6 Kč - 6 Kč
Dovozné - spoluzavazadla a psi bez schránky - zóna I 6 Kč 12 Kč 25 Kč
Dovozné - spoluzavazadla a psi bez schránky - zóna I+II 9 Kč 15 Kč 25 Kč

 

Pokud v pracovní den cestující při odbavení pomocí karty uskuteční přestup do 45 minut od předešlého odbavení při započetí přepravy, je cestujícímu poskytnuta sleva na další jízdu v pracovní den ve výši 50 % ceny z příslušného jízdného a ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve svátek ve výši 100% z příslušného jízdného. Toto ustanovení se nevztahuje na jízdné zakoupené pro spolucestující a na linkách nočního provozu. Poskytnutá sleva z příslušného jízdného se zaokrouhluje na celé desetihaléře nahoru. Poskytnutí slevy na další jízdu při přestupu je možné pouze v případě, že cestující použije k zaplacení jízdného za první i další jízdu stejný platební prostředek.

 

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné

Cestující ve věku 6-15 let (nárok na slevu končí dnem 15. narozenin) a dále cestující, kteří dovršili věk 65 let a nedovršili věk 70 let.

 

Rozdělení tarifních zón I a II

Plánek s vyznačením zón I a II najdete zde.

 

Krátkodobé časové jízdenky (zóna I + II)

  Papírové jízdenky z předprodeje Hotovostní platba u řidiče SMS jízdenkapozn. 1 Úhrada aplikací Sejf
45 minut v pracovní den pozn. 2 - - 30 Kč 27 Kč
24 hodin od okamžiku nákupu 50 Kčpozn.3 - 55 Kč 50 Kč
5 denní (kalendářní den) 180 Kčpozn.4 - - -
Jednodenní (kalendářní den) pro historické linky - 15 Kč - -

Pozn. 1: Odeslání objednávky SMS jízdenky je pro cestujícího zpoplatněno dle tarifu operátora, kterého cestující používá.
Pozn. 2: V sobotu, neděli a ve svátek je platnost 60 minut.
Pozn. 3: K dostání pouze v jízdenkových automatech.
Pozn. 4: K dostání pouze ve vybraných jízdenkových automatech. Přehled jízdenkových automatů naleznete zde.
Informace o zakoupení SMS jízdenky naleznete zde a jízdenky v aplikaci SEJF naleznete zde.

Předplatné časové jízdenky nepřenosné

(nákup možný pouze na Pardubickou kartu)

  Občanské Občanské zlevněné Studentské Žákovské
  Zóna I Zóna I + II Zóna I Zóna I + II Zóna I Zóna I + II Zóna I + II
7 denní 130 Kč 155 Kč 75 Kč 85 Kč 65 Kč 75 Kč -
14 denní 255 Kč 295 Kč - - 130 Kč 150 Kč -
30 denní 490 Kč 570 Kč 300 Kč 350 Kč 250 Kč 280 Kč 150 Kč
90 denní 1 290 Kč 1 500 Kč 770 Kč 890 Kč 650 Kč 730 Kč -
120 denní - - - - 830 Kč 920 Kč -
180 denní 2 290 Kč 2 660 Kč - - 1 150 Kč 1 280 Kč -
10 měsíční - - - - 1 770 Kč 1 970 Kč -
365 denní 3 890 Kč 4 400 Kč 2 450 Kč 2 750 Kč 1 970 Kč 2 090 Kč 490 Kč
Dovozné za přepravu bez schránky 30 denní - 230 Kč - - - - -

Na bezplatnou přepravu mají nárok

 • Děti do 6 let
 • Držitelé průkazu ZTP-P včetně průvodce nebo psa a držitelé průkazu ZTP
 • Zaměstnanci DPMP a.s.
 • Účastníci odboje podle zákona č. 255/1946 Sb., osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. a osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací, nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle zákona č. 87/1991 Sb. a osoby, na něž se vztahuje zákon č. 357/2005 Sb.
 • Držitel Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského, držitel Zlatého kříže Českého červeného kříže 1., 2. a 3. třídy, držitel plakety Českého červeného kříže Dar krve – dar života
 • Cestující, kteří dovršili věk 70 let

 

Nárok na občanské zlevněné časové jízdné

 • Starobní důchodci, kteří nedovršili věk 70 let,
 • Invalidní důchodci s přiznaným invalidním důchodem pro invaliditu třetího stupně,
 • Cestující, kteří dovršili věk 65 let a nedovršili věk 70 let

 

Nárok na žákovské časové jízdné

 • Od 6 do 15 let (nárok na slevu končí dnem 15. narozenin)
 • Jestliže zvolené období platnosti 365 denní žákovské jízdenky při nákupu přesahuje platnost žákovské slevy (cestující dosáhne v období následujících 365 dní věku 15 let), lze 365 denní jízdenku na kartě aktivovat pouze splněním podmínky předložením školou potvrzeného formuláře o plnění povinné školní docházky navštěvováním základní školy, víceletého gymnázia nebo víceleté konzervatoře. Cestující, který výše uvedenou podmínku nesplní, tím, že potvrzený formulář o plnění povinné školní docházky navštěvováním základní školy, víceletého gymnázia nebo víceleté konzervatoře nepředloží, je v takovém případě oprávněn koupit si za cenu 365 denní žákovské jízdenky časovou jízdenku platnou ode dne nákupu do dne předcházejícího 15. narozeninám.

 

Nárok na studentské časové jízdné

 • Od 15 do 19 let automaticky bez doložení potvrzení o studiu
 • U studentů od 19 do 26 let věku v prezenčním studiu na základě řádně vyplněného a školou potvrzeného formuláře Potvrzení o studiu, žákovského průkazu vydaného jiným dopravcem a potvrzeného příslušnou školou nebo platného průkazu ISIC.
 •  V případě, že v průběhu platnosti časové jízdenky student dovrší věk 19 let, je povinen před aktivací jízdenky doložit potvrzení o studiu, příp. jiný průkaz výše uvedený, jehož platnost pokryje období časové jízdenky, kterou cestující zakupuje.

 

Předplatní časové jízdenky přenosné

(možnost nákupu pouze na nepersonalizovanou Pardubickou kartu)

  Zóna I + II
30 denní 780 Kč
Dovozné za přepravu psa bez schránky 30 denní

230 Kč

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com