Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Tarif jízdného MHD

Bezplatná přeprava

Dítě 6 - 14 let

Student 15 - 26 let

Dospělý 19 - 64 let

Důchodce do 64 let

Důchodce 65 - 69 let

Přeprava zavazadel a psů

 

 UPOZORNĚNÍ - Od 1.9. 2021 se mění Tarif jízdného. Časové jízdenky od tohoto období se prodávají již za nové ceny. Nový tarif naleznete zde.

 

 Nová Pardubická karta neumožňuje záporný zůstatek.

Je tedy nutné mít před odbavením dostatečný kredit ve výši maximální ceny jednotlivého jízdného (i s případnou cenou za II. zónu - na terminálu se zobrazuje doplatek pro časový kupón).

 

Jednotlivé jízdenky

  Platba z elektronické peněženky nebo bezkontaktní platební kartou Papírové jízdenky z předprodeje  Hotovostní platba u řidiče 
Základní jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I 13 Kč 16 Kč 25 Kč
Základní jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I + II 16 Kč 19 Kč 25 Kč
Základní jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I 7 Kč 16 Kč 25 Kč
Základní jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I + II 10 Kč 19 Kč 25 Kč
Zlevněné jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I 8 Kč 11 Kč 20 Kč
Zlevněné jízdné nad 3 zastávkové úseky - zóna I + II 11 Kč 13 Kč 20 Kč
Zlevněné jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I 5 Kč 11 Kč 20 Kč
Zlevněné jízdné do 3 zastávkových úseků - zóna I + II 8 Kč 13 Kč 20 Kč
Jízdné pro noční linky 25 Kč - 25 Kč
Příplatek k časové jízdence za jízdu z/do II. zóny 6 Kč - 6 Kč
Dovozné - spoluzavazadla a psi bez schránky - zóna I 5 Kč 11 Kč 20 Kč
Dovozné - spoluzavazadla a psi bez schránky - zóna I+II 9 Kč 13 Kč 20 Kč

Pokud v pracovní den cestující při odbavení pomocí karty uskuteční přestup do 45 minut od předešlého odbavení při započetí přepravy, je cestujícímu poskytnuta sleva na další jízdu v pracovní den ve výši 50 % ceny z příslušného jízdného a ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve svátek ve výši 100% z příslušného jízdného. Toto ustanovení se nevztahuje na jízdné zakoupené pro spolucestující a na linkách nočního provozu. Poskytnutá sleva z příslušného jízdného se zaokrouhluje na celé desetihaléře nahoru. V období od 8. února do 31. března je poskytnutí slevy na další jízdu při přestupu možné pouze v případě, že cestující použije k zaplacení jízdného za první i další jízdu stejný platební prostředek.Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné

Cestující ve věku 6-15 let (nárok na slevu končí dnem 15. narozenin) a dále cestující, kteří dovršili věk 65 let a nedovršili věk 70 let.

 

Rozdělení tarifních zón I a II

Plánek s vyznačením zón I a II najdete zde.

 

Krátkodobé časové jízdenky (zóna I + II)

  Papírové jízdenky z předprodeje Hotovostní platba u řidiče SMS jízdenkapozn. 1 Úhrada aplikací Sejf
45 minut v pracovní den pozn. 2 - - 25 Kč 22 Kč
24 hodin od okamžiku nákupu 45 Kčpozn.3 - 50 Kč 45 Kč
5 denní (kalendářní den) 180 Kčpozn.4 - - -
Jednodenní (kalendářní den) pro historické linky - 15 Kč - -

Pozn. 1: Odeslání objednávky SMS jízdenky je pro cestujícího zpoplatněno dle tarifu operátora, kterého cestující používá.
Pozn. 2: V sobotu, neděli a ve svátek je platnost 60 minut.
Pozn. 3: K dostání pouze v jízdenkových automatech.
Pozn. 4: K dostání pouze ve vybraných jízdenkových automatech. Přehled jízdenkových automatů naleznete zde.
Informace o zakoupení SMS jízdenky naleznete zde a jízdenky v aplikaci SEJF naleznete zde.

Předplatné časové jízdenky nepřenosné

(nákup možný pouze na Pardubickou kartu)

  Občanské Občanské zlevněné Studentské Žákovské
  Zóna I Zóna I + II Zóna I Zóna I + II Zóna I Zóna I + II Zóna I + II
7denní 120 Kč 140 Kč 70 Kč 80 Kč 60 Kč 70 Kč -
14denní 240 Kč 280 Kč - - 120 Kč 140 Kč -
30denní 460 Kč 520 Kč 280 Kč 310 Kč 230 Kč 260 Kč 135 Kč
90denní 1 210 Kč 1 350 Kč 720 Kč 800 Kč 600 Kč 670 Kč -
120denní - - - - 770 Kč 860 Kč -
180denní 2 150 Kč 2 400 Kč - - 1 070 Kč 1 200 Kč -
10měsíční - - - - 1 650 Kč 1 850 Kč -
365denní 3 990 Kč 4 460 Kč 2 480 Kč 2 780 Kč - - 450 Kč
Dovozné za přepravu bez schránky 30denní - 230 Kč - 230 Kč - 230 Kč 230 Kč

Na bezplatnou přepravu mají nárok

 • Děti do 6 let
 • Držitelé průkazu ZTP-P včetně průvodce nebo psa a držitelé průkazu ZTP
 • Zaměstnanci DPMP a.s.
 • Účastníci odboje podle zákona č. 255/1946 Sb., osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. a osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací, nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle zákona č. 87/1991 Sb. a osoby, na něž se vztahuje zákon č. 357/2005 Sb.
 • Držitel Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského, držitel Zlatého kříže Českého červeného kříže 1., 2. a 3. třídy, držitel plakety Českého červeného kříže Dar krve – dar života
 • Cestující, kteří dovršili věk 70 let

 

Nárok na občanské zlevněné jízdné

 • Starobní důchodci, kteří nedovršili věk 70 let,
 • Invalidní důchodci s přiznaným invalidním důchodem pro invaliditu třetího stupně,
 • Cestující, kteří dovršili věk 65 let a nedovršili věk 70 let

 

Nárok na žákovské jízdné

 • Od 6 do 15 let (nárok na slevu končí dnem 15. narozenin)
 • Jestliže zvolené období platnosti 365 denní žákovské jízdenky při nákupu přesahuje platnost žákovské slevy (cestující dosáhne v období následujících 365 dní věku 15 let), lze 365 denní jízdenku na kartě aktivovat pouze splněním podmínky předložením školou potvrzeného formuláře o plnění povinné školní docházky navštěvováním základní školy, víceletého gymnázia nebo víceleté konzervatoře. Cestující, který výše uvedenou podmínku nesplní, tím, že potvrzený formulář o plnění povinné školní docházky navštěvováním základní školy, víceletého gymnázia nebo víceleté konzervatoře nepředloží, je v takovém případě oprávněn koupit si za cenu 365 denní žákovské jízdenky časovou jízdenku platnou ode dne nákupu do dne předcházejícího 15. narozeninám.

 

Nárok na studentské jízdné

 • Od 15 do 19 let automaticky bez doložení potvrzení o studiu
 • U studentů od 19 do 26 let věku v prezenčním studiu na základě řádně vyplněného a školou potvrzeného formuláře Potvrzení o studiu, žákovského průkazu vydaného jiným dopravcem a potvrzeného příslušnou školou nebo platného průkazu ISIC.
 •  V případě, že v průběhu platnosti časové jízdenky student dovrší věk 19 let, je povinen před aktivací jízdenky doložit potvrzení o studiu, příp. jiný průkaz výše uvedený, jehož platnost pokryje období časové jízdenky, kterou cestující zakupuje.

 

Předplatní časové jízdenky přenosné

(možnost nákupu pouze na nepersonalizovanou Pardubickou kartu)

  Zóna I + II
30denní 750 Kč
Dovozné za přepravu psa bez schránky 30 denní

230 Kč

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com