Jak zaplatit pokutu

Situace, kdy u sebe cestující nemá platnou jízdenku, je samozřejmě nepříjemná pro všechny zúčastněné strany. Ať už ale vznikla ze strany cestujícího nedopatřením nebo úmyslně, jedná se vždy o přestupek, který lze vyřešit buď přímo na místě s pověřenou osobou dopravce zaplacením jízdného a přirážky k jízdnému, nebo na přepravní kontrole. Základní sazba přirážky k jízdnému je 1 500 Kč + jízdné. Pokud pokutu uhradíte do 10 dnů, zaplatíte pouze 900 Kč + jízdné.

Pokutu můžete uhradit také poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem ve prospěch účtu 115-5731040287/0100. Variabilní symbol, kterým je platbu nutné identifikovat, je uveden na přední straně Zápisu o provedené přepravní kontrole, případně ho zjistíte dotazem na odd. přepravní kontroly (tel.: 466 899 171).

Středisko přepravní kontroly řeší pohledávky za cestujícími vzniklé v prostředcích pardubické MHD. Jedná se o úhrady jízdného, přirážek k jízdnému a také náhrad škod vzniklých paděláním jízdního dokladu. Zde můžete pohledávku uhradit osobně v hotovosti nebo platební kartou.

 

Vymáhání pohledávek

Dopravní podnik odprodává pohledávky za černými pasažéry společnosti, která se zabývá vymáháním pohledávek. Spolupráce je nastavena dle uzavřené obchodní smlouvy. Konkrétní informace o postupu obdržíte na přepravní kontrole.

Kontakty

Adresa:
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
oddělení přepravní kontroly
Pernerova 443
530 02 Pardubice
 
Lucie Pilařová, Martina Konvalinová
referentky Zákaznického centra pro přepravní kontrolu
Pernerova ul. 443, 530 02 Pardubice
tel.: 466 899 171
e-mail: pohledavky@dpmp.cz

 
Ing. Marcela Jirásková
vedoucí střediska zákaznických služeb
Pernerova ul. 443, 530 02 Pardubice
tel.: 466 899 170
e-mail: pohledavky@dpmp.cz

 

Otevírací doba 

pondělí a středa 7:00–16:30 hod
úterý, čtvrtek, pátek 7:00–15:00 hod
Polední přestávka je ve všechny dny od 11:00 do 11:30 hodin

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com