Historie MHD

1845 -

Zahájení provozu parostrojní železnice z Olomouce do Prahy, vznik prvního pardubického nádraží

1903 -

První projekt el. dráhy Chlumec n. C. - Bohdaneč - Pardubice - Chrudim - Slatiňany, nerealizováno

1906 -

Nerealizovaný projekt Fr. Křižíka na elektrickou dráhu do Sezemic

1908 -

Zřízení dvou poštovních autobusových linek Pardubice - Holice a Pardubice - Bohdaneč

1919 -

Začíná historie Železničního pluku v Pardubicích. Vojsko v městě a okolí vybudovalo mnoho důležitých vodních i dopravních staveb.

1931 -

Dočasný provoz MHD zapůjčenými autobusy po dobu trvání Výstavy tělesné výchovy a sportu

1932 -

Na území města postupně vzniklo několik autobusových linek provozovaných ČSD

1949 -

První reálné projekty trolejbusových tratí v Pardubicích

1950 -

Vznik Dopravního komunálního podniku města Pardubic, zahájení provozu první městské autobusové linky z Jesničánek kolem nádraží k nemocnici se dvěma autobusy typu Š 706 RO - základní jízdné 3,– Kčs

1951 -

Zahájení provozu autobusů DKPmP do Svítkova a na Slovany, zřízena taxislužba

1952 -

Zahájení provozu první trolejbusové linky do Bohdanče se šesti trolejbusy typu Š 7Tr, dokončení dvou měníren: MR1 Stadion a MR2 Semtín, jízdné do druhého pásma 5,– Kčs

1953 -

Trolejbusy jezdí i do Jesničánek, k nemocnici a na Duklu, autobusy jezdí i Na Židov, zahájení provozu vozovny Dukla, cena jízdenky po měnové reformě 0,60 Kčs (2. pásmo 1,– Kčs), zkolaudována vozovna Dukla

1954 -

Dopravní podnik bez přívlastku „komunální", nová trolejbusová linka na Slovany, dokončena 1. etapa výstavby trolejové sítě

1955 -

Z podniku odchází jeho zakladatel Vladimír Holubář - v letech 1950 až 1951 byl národním správcem a pak technikem investiční výstavby

1956 -

Do provozu 4 předválečné trolejbusy Tatra T86 zakoupené z Prahy, nová trolejbusová linka č. 5 Dukla - Slovany

1957 -

Dočasně přerušen provoz souprav trolejbusů s vlečnými vozy

1958 -

Zprovozněna třetí měnírna Jan, otevření nového nádraží, zrušena trať ke starému nádraží

1959 -

Zprovozněna trolejbusová trať k novému nádraží, zřízena autopůjčovna a zájezdová doprava

1960 -

Nový most přes Labe, zrušení starého vedení kolem jatek, zahájen provoz autobusů na Hůrka a do Spojila, v létě nové rekreační linky do Bohdanče a na Kunětickou horu

1961 -

Uzavření trati k nemocnici pro výstavbu nadjezdu, nová trolejová trať v ul. Ke Kamenci, převedení autobusové dopravy na nadjezd PARAMO, nové linky přes Višňovku

1962 -

Postupné zavádění provozu bez průvodčích, autobusy jezdí i do Ohrazenic, první trolejbus Š 9Tr, opět byl zahájen provoz trolejbusů s vlečnými vozy (linka č. 3), MHD využívá nový podjezd v Anenské ulici

1963 -

Zavedení autobusového provozu do Rosic nad Labem

1964 -

Zahájen trolejbusový provoz do Ohrazenic a do Pardubiček, dočasně ukončen provoz trolejbusů na Slovany, definitivně ukončen provoz trolejbusů s vlečnými vozy

1965 -

Nový nadjezd u Doubravic, návrat trolejbusů na Slovany, konec taxislužby a některých dalších služeb, zakoupení prvního autobusu ŠM 11

1966 -

Prodloužení trolejbusové dopravy na Židov a do sídliště Dukla, zahájení provozu autobusů do sídliště Polabiny, v létě rekreační provoz do Slatiňan, provoz prvních vozových radiostanic, počátek éry autobusů ŠM 11

1967 -

Ukončení provozu trolejbusů do Ohrazenic, zdražení jízdného z 60 hal. na 1 Kčs, zrušení přestupného tarifu

1968 -

Krátké prodloužení trolejového vedení v Pardubičkách, autobusové spoje až k Tesle Zámečku, zavedení S-provozu na poslední lince číslo 4, průvodčí již jen ve vlečných vozech, obnoven přestupní tarif, započala výměna a rozšíření sítě napájecích kabelů z měnírny MR3 Jan

1969 -

Autobusy jezdí až do Černé za Bory, nepodařilo se realizovat stavbu trolejbusové tratě k Tesle Zámečku

1970 -

Zavedení autobusových linek do Polabin Kréty, zahájení další etapy rekonstrukcí vozovek v centru

1971 -

Poprvé zaveden sezónní rekreační provoz trolejbusové linky č. 7 do Bohdanče

1972 -

Autobusy zajíždějí i k NPK v Rybitví, k TMS a do Drozdic, trolejbusy dočasně opustily trať do Pardubiček, končí provoz měnírny Stadion

1973 -

Návrat trolejbusů do Pardubiček, autobusy opustily třídu Míru a jezdí po nábř. ČSLA (Sukově třídě)

1974 -

Zavedení MHD přes Bělehradskou ulici do Trnové

1975 -

Zprovoznění nových hal a odstavných ploch ve vozovně

1976 -

Napojení Mnětic na síť MHD, zavedení nočního provozu

1977 -

Nová autobusová linka do Starých Čívic, zavedeno mechanické odbavování cestujících, cena jízdného 1,– Kčs bez přestupů, konec provozu autobusů Š 706 RTO a vlečných vozů na linkách MHD - definitivní konec práce průvodčích ve vozech

1978 -

Zahájení provozu autobusů do sídliště Dubina, první předprodejní automaty jízdenek, zakoupení prvního počítače, vznik výpočetního střediska

1979 -

První trolejbusy Škoda 9Tr s tyristorovou pulsní regulací

1980 -

První kloubové autobusy Ikarus

1981 -

Řada uzávěrek a objížděk pro výstavbu horkovodů

1982 -

Dočasně uzavřen podjezd na tř. 7. (dnes 17.) listopadu

1983 -

První trolejbusy Škoda 14Tr

1984 -

Dočasné zkrácení trolejbusové linky v Bohdanči, nová měnírna MR7 ve vozovně na Dukle

1985 -

Opětovné prodloužení tratě v Bohdanči, zahájení procesu postupné výměny trakčního vedení pomocí systému K & M

1986 -

Objížďka trolejbusů po nové trati přes Polabiny konečnou, dočasné zkrácení na Dukle

1987 -

Dočasně uzavřen most přes Labe u ZS, objížďka přes Polabiny III a IV včetně trolejbusových linek po nové trati od nádraží do Polabin

1988 -

Ukončení objížďky Polabinami, opětovné prodloužení trolejbusové linky do sídliště Dukla

1989 -

DPmP je státním podnikem

1990 -

Nová měnírna Polabiny, zavedení trvalého provozu trolejbusů do Polabin konečné

1991 -

Konec éry autobusů ŠM 11, dokončení rekonstrukce teplofikace v podniku, první trolejbusy a autobusy s celovozovými reklamami, zvýšení jízdného na 2,– Kčs

1992 -

Zavedení trvalého provozu trolejbusů do Polabin III a IV, zprovoznění nové trati na točnu Sluneční, dočasná uzávěra nadjezdu u nemocnice, na síť MHD napojeny obce Srnojedy, Lány na Důlku a Opočínek, zavedení autobusové dopravy i do sídliště Cihelna, odprodej všech kloubových autobusů Ikarus do Prahy, zakoupení 2 zájezdových autobusů MAN

1993 -

Zvýšení jízdného na 4 Kč, prodloužení autobusových linek do Nemošic, na Fáblovku a do Doubravic, namontována první rychloprůjezdná trolejbusová výhybka

1994 -

Zavedení dopravy do Brozan, Rábů a ke Kunětické hoře, opět dočasně uzavřen podjezd na tř. 17. listopadu

1995 -

Zrušení dopravy do Brozan, Rábů a ke Kunětické hoře, probíhá proces transformace na akciovou společnost v majetku města, poslední rok pravidelného provozu trolejbusů Š 9Tr

1996 -

DPmP se stává akciovou společností, změny ve vedení trolejbusových linek: od dubna prodloužena dvojka do Polabin, čtyřka do září dočasně zrušena a od října ve špičce prodloužena až na UMU, autobusová šestka se vrátila do Polabin, zavedení autobusové dopravy do Ostřešan, radnice rozhodla o postupném rušení trolejbusové dopravy, zvýšení jízdného na 5,– Kč

1997 -

Rada města rozhodla nerušit trolejbusovou dopravu, autobusová šestnáctka opět jezdí ke Kunětické hoře a posléze některé spoje až do Němčic, zavedena doprava do Hrádku, Pohránova a Srchu, zvýšení jízdného na 6,– Kč, zahájení prodeje jízdenek u řidičů, večer nástup předními dveřmi

1998 -

Linky č. 6 a 13 si navzájem vyměnily své konečné, šestka jezdí až do Ohrazenic resp. i do Doubravic, linka 10 zajíždí i na východní konec Nemošic, nová linka č. 18 večer obsluhuje Dražkovice, v srpnu bylo do parku vozidel zařazeno prvních 8 nízkopodlažních autobusů Karosa-Renault, zřízení autoškoly, kruhový objezd u Globusu, dokončena renovace historického trolejbusu Škoda 9TrHT28

1999 -

Nová trolejbusová linka 33, prodloužení MHD do Dřítče, vybudován dispečink dálkového ovládání měníren a postupně připojovány jednotlivé stanice

2000 -

Doprava k penzionu na Dubině, linka 18 začala jezdit celý den a také o víkendech, zrušena linka 33, nová trolejbusová trať po Sukově tř. pro linku 11, trasa linky 7 v centru napřímena, nový nadjezd ve Svítkově, kruhový objezd u Kauflandu, zvýšení jízdného na 7,– Kč. Zprovozněna nová měnírna v ulici Na Drážce.

2001 -

Rozšíření MHD do Starého Máteřova, do Černé u Bohdanče a do sídliště Závodu Míru, výpomocné spoje označovány číselnou řadou od 901 výš, všechny měnírny ovládány dálkově, zakoupeny první tři nízkopodlažní trolejbusy Škoda 21Tr

2002 -

Na přání obcí zrušena MHD přes Brozany a Ráby, nová linka 23 do průmyslové zóny u Starých Čívic, nová trolejbusová trať do Dubiny, na linku 13 nasazeny trolejbusy a linka 5 ve špičce prodloužena do Dubiny, linka 28 přesměrována k TMS, do Černé za Bory a částečně až do Hostovic, nová trolejbusová trať v ulici Kpt. Nálepky (tzv. Dukelská spojka), zvýšení jízdného na 8,– Kč

2003 -

Linka 7 přesměrována na Dukelskou spojku a provoz rozšířen i na víkendy, trasa linky 13 přeložena na tř. Míru, zahájení provozu historické trolejbusové linky 51 v letní sezóně, dokončena renovace historického autobusu Škoda 706 RTO.

2004 -

Na síť MHD napojeny Sezemice a Tuněchody, nová linka 22 do Nemošic přes Pardubičky, na autobusových linkách zavedeny první tzv. garantované nízkopodlažní spoje, zahájení procesu snižování dotací do MHD (zatím bez dopadu na provoz)

2005 -

Cena jízdného 10 Kč, další omezení dotací a ztráta z roku 2004 vyvolaly celoplošnou redukci provozu MHD od 1. 4., trolejbusy přestaly používat točnu v Semtíně u hlavní brány, zrušen záměr na výstavbu trolejbusové tratě do Černé za Bory, v prosinci byla v Srchu zřízena nová točna pro linku číslo 17, převzetí prvního trolejbusu Škoda 14Tr modernizovaného v Plzeňských městských dopravních podnicích

2006 -

Wonkův most byl několik měsíců bez trolejbusové a částečně i bez autobusové dopravy. Od dubna nová polookružní trolejbusová linka 27 Pardubičky - střed města - Dukla. Objížďky při rekonstrukci Dašické ulice.
V červnu představeny první tři nové nízkopodlažní trolejbusy Škoda 24Tr (jejich nákup částečně hrazen ze SROP) ze šestikusové série dodané ve dvou etapách v letech 2006 - 2007.
V sezóně poprvé zavedena historická autobusová linka číslo 52 z Dubiny, točny na Kunětickou horu přes střed města, hl. nádraží a Ohrazenice.
Trolejbusová linka č. 4 zkrácena na tř. Míru, linka č. 10 prodloužena k Univerzitě, linka 28 obsluhuje i Staročernsko, linky nočního provozu A a B označeny čísly 98 a 99.
Zavedení nového elektronického odbavovacího systému a změny v tarifu (zřízena zastávková pásma, jednotlivé nezlevněné denní jízdné od 6 do 14 Kč), nástup čipových Pardubických karet.
Zavedeny první garantované nízkopodlažní spoje i na trolejbusových linkách.

2007 -

Změny linkového vedení: linka 8 prodloužena částečně do Dubiny, sever (po nové komunikaci okolo penzionu) a ve Svítkově opět zaveden okružní provoz (spoje vedené opačným směrem nesou číslo 88), linka č. 9 přestala obsluhovat Dubinu, penzion, spoje linky 16 vedené ke Kunětické hoře se navrátily do trasy přes Brozany a Ráby.
MHD opět zavedena do Dřítče.
V květnu byla na 14 dní zkušebně uzavřena třída Míru pro MHD.
Na jaře dokončena dodávka 10 kusů středně podlažních autobusů Karosa B951E (prvních 6 zařazeno již v roce 2006). Získány další tři trolejbusy Škoda 24Tr (2. etapa).
U hl. nádraží zřízena světelná informační tabule s odjezdy spojů MHD.
Do Plzně na rekonstrukci odeslán v pořadí již pátý trolejbus Škoda 14Tr.

2008 -

Rekonstrukce kanalizace v Lázních Bohdanči - po dobu uzávěry se trolejbusy otáčejí na náměstí okolo fontány. Stavba nové lávky pro pěší na Palackého třídě (nasazování autobusů, objížďky ulicí K Polabinám). Dočasné objížďky při rekonstrukcích kanalizace v ulicích Demokratické mládeže a Svobody. Objížďka během asfaltování silnice Hůrka - Sezemice.
Nové trasování nočních linek č. 98 a 99: už nejezdí proti sobě po přibližně stejném okruhu, ale každá z nich má svou samostatnou trasu.
Zřízena nová trolejbusová linka č. 21 Slovany - Sluneční a ukončeno obsluhování BČOV výpomocnými autobusovými spoji.
MHD zavedena do Zminného a Veské. Byla zrušena obsluha Free Zone ve Starých Čívicích. Ulice Staňkova prohlášena za nezpůsobilou pro provoz MHD, linky jezdí ulicí Gorkého.
Zakoupeny první čtyři velkokapacitní nízkopodlažní trolejbusy Škoda 28Tr.

2009 -

Uzavřen most v ulici Průmyslové - objížďky autobusových linek, zřízena linka č. 32 Pardubičky - Průmyslová (nový most zprovozněn až v roce 2010).
Zrušena většina výpomocných spojů označovaných číselnou řadou 9xx. Zrušena linka č. 19 (sloučena s linkou 9). Zavedena nová linka č. 26 obsluhovaná vozy linky č. 8. Část spojů linky č. 6 byla zkrácena na točnu Sluneční. Linka č. 24 byla prodloužena do Čepí. Zrušena trolejbusová linka č. 33 - sloučena s linkou č. 3.
Zprovozněna plnička plynu a zakoupeno prvních 7 autobusů na CNG.

2010 -

Objížďky a výluky během rekonstrukce podjezdu na tř. 17. listopadu. Zavedena MHD do Dašic. Od srpna možnost on-line dobíjení Pardubických karet přes internet.

2011 -

Rekonstrukce DO měníren s využitím optické kabelové sítě.
Převzetí provozu lodi Arnošt. Plavidlu skončila způsobilost a v prosinci byla zahájena jeho rekonstrukce. Přesun předprodeje z Karloviny do Pernerovy ulice (24. 10.).

2012 -

Zrušen provoz MHD do Úhřetické Lhoty a Dašic. Desítka prodloužena do Ohrazenic. Zahájena první plavební sezóna lodi Arnošt v režii DPmP a.s.

2013 -

Zastaven provoz MHD do Přelouče. Prodloužení MHD do Neradu. Řada objížděk při pokládání tzv. tichých asfaltů na Poděbradské a Hradecké ulici. Od 1. 2. zavedeny tzv. SMS - jízdenky. Sledování vozidel na trati prostřednictvím GPS.

2014 -

Opět zavedena trolejbusová linka č. 33. Zahájena rekonstrukce třídy Míru na pěší zónu. MHD je odkloněna přes Sukovu třídu. Zprovozněna informační světelná tabule na Masarykově nám. Všechny vozy MHD vybaveny akustickou signalizací pro slabozraké. Krátkodobý zkušební provoz linky č. 20 hl. nádraží - Rokycanova. Dokončena renovace historického vlečného vozu Jelcz P01 E. Příprava na vybudování nové trolejbusové tratě Sluneční - Trnová - Ohrazenice.

2015 -

Plánován nákup trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem. Částečný návrat trolejbusů na třídu Míru.

2016 -

Do provozu zařazeny první tři trolejbusy Škoda30Tr a dva autobusy Iveco Urbanway s celovozovou klimatizací

2017 -

Na podzim dokončena nová trolejbusová trať k Zámečku, zatím bez provozu

2018 -

Zakoupeno 18 trolejbusů 30Tr s klimatizací, z toho čtyři trolejbusy mají pomocný bateriový pohon. Zahájen provoz těchto trolejbusů na linkách 12 do Černé za Bory a Mnětic a na lince 27 ke Zdravotnické škole. Postavena nová trolejbusová trať do Ohrazenic a zprovozněna trať k Zámečku.

2019 -

Obnova autobusového parku deseti kusy autobusů Iveco Urbanway s celovozovou klimatizací. Nově bylo zařazeno také pět trolejbusů typu 32Tr.

2020 -

Celý rok zasáhla provoz MHD pandemie koronaviru. Po část roku byl omezen provoz na úroveň prázdnin a byl také zrušen plánovaný Den otevřených dveří k 70 letům Dopravního podniku.

2021 -

Byl spuštěn nový odbavovací systém, umožňující například odbavení platebními kartami. Byl ukončen provoz nejstarších nízkopodlažních trolejbusů typu 21Tr. Nově bylo do vozového parku zařazeno 8 autobusů Urbanway s celovozovou klimatizací. Dopravu ke krajské nemocnici převzaly kvůli uzavírce nadjezdu u nemocnice pouze parciální trolejbusy, jezdící po objízdných trasách bez trolejového vedení.

2022 -

Byl obnoven provoz trolejbusů po najdezdu u nemocnice. V květnu byl po koronavirové přestávce uspořádán Den otevřených dveří. Byly postaveny nové trolejbusové tratě z vozovny po nadjezdu k nádraží a ve Studentské ulici k univerzitě.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com